Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  SAOPŠTENJA
 Februar 2017
Stanovništvo Unutrašnje migracije u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu
Poljoprivreda Zasijane površine i zasadi u jesenjoj sjetvi, 2016
Šumarstvo Proizvodnja i prodaja šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u IV kvartalu 2016.
Poljoprivreda Proizvodnja voća, maslina i grožđa, 2016
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2016. po obračunskom periodu (II polugodište)
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za decembar 2016.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2016. po obračunskom periodu (IV kvartal)
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2016. po obračunskom periodu (II polugodište)
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za decembar 2016.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2016. po obračunskom periodu (IV kvartal)
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, decembar 2016.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, decembar 2016.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar 2017. godine
Vanjska trgovina Indeksi izvoznih i uvoznih cijena BiH, 2016
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, IV kvartal 2016.
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, period januar - decembar 2016.
Građevinarstvo Cijene prodatih novih stanova, u Bosni i Hercegovini IV kvartal 2016. godine
Građevinarstvo Izdata odobrenja za građenje u BiH - IV kvartal 2016.
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Izdata odobrenja za građenje u Brčko distriktu IV kvartal 2016.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Bosni i Hercegovini - četvrti kvartal 2016.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Brčko distriktu - četvrti kvartal 2016.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u decembru 2016.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u decembru 2016.
Turizam Statistika turizma u BiH, decembar 2016.
Okoliš i energija Statistika energije - Nafta, derivati nafte, 2015
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, januar - decembar 2016.
Građevinarstvo Građevinski radovi u inostranstvu, četvrti kvartal 2016.
Građevinarstvo Vrijednost građevinskih radova u inostranstvu od strane preduzeća iz BiH, period januar - decembar 2016.
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u januaru 2017. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u januaru 2017. godine
 Januar 2017
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za novembar 2016.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za novembar 2016.
Saobraćaj i komunikacije Korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija u preduzećima, 2016, prvi rezultati
Poljoprivreda Požnjevena površina, ukupna proizvodnja i prinos važnijih usjeva, 2016.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, novembar 2016.
Poljoprivreda Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, novembar 2016.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u novembru 2016.
Tržište rada Registrovana nezaposlenost u novembru 2016.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - decembar 2016. godine
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, novembar 2016.
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za decembar 2016. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu decembar 2015. - decembar 2016.
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu decembar 2016. godine - prethodni podaci
Statistički poslovni registar Jedinice Statističkog poslovnog registra Stanje 30.06.2016.
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u decembru 2016. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u decembru 2016. godine
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u decembru 2016. godine
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, januar - novembar 2016.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, decembar 2016.
Turizam Statistika turizma u BiH, novembar 2016.
Demografija i socijalne statistike
> Tržište rada12
> Stanovništvo1
Ekonomske statistike
> Cijene5
> Vanjska trgovina3
Poslovne statistike
> Građevinarstvo8
> Turizam4
> Industrija2
> Statistički poslovni registar1
> Kratkoročne uslužne statistike1
Poljoprivreda, okoliš i regionalne statistike
> Poljoprivreda8
> Šumarstvo1
Multi-domenske statistike
> Saobraćaj i komunikacije1
> Okoliš i energija1
Brčko Distrikt
> Poslovne statistike Brčko distrikta BiH2