Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  PRIOPĆENJA
 Prosinac 2015
Okoliš i energija Statistika energije - Preliminarni rezultati Ankete o potrošnji energije u kućanstvima
Industrija Proizvodnja i prodaja industrijskih proizvoda u BiH (PRODCOM) 2014, prvi rezultati
Poljoprivreda Otkup i direktna prodaja/realizacija poljoprivrednih proizvoda, III tromjesečje 2015. godine
Poljoprivreda Prodaja poljoprivrednih proizvoda na zelenim pijacama, III tromjesečje 2015.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, listopad 2015.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, listopad 2015.
Poljoprivreda Mjesečno izvješće o aktivnosti inkubatorskih stanica, listopad 2015.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za listopad 2015.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za listopad 2015.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u listopadu 2015.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u listopadu 2015.
Okoliš i energija ZNANOST, TEHNOLOGIJA I INOVACIJE - ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ, 2014.
Promet i komunikacije Granični promet putničkih motornih vozila i putnika,III tromjesečje 2015. godine
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u studenom 2015. godine
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inozemstvom, siječanj - studeni 2015. godine
Turizam Statistika turizma u BiH, listopad 2015.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, siječanj - listopad 2015.
Građevinarstvo Godišnje izvješće o građevinskim radovima u BiH, 2014. pravni subjekti
Okoliš i energija Statistika energije 2014 - Električna i toplotna energija
Okoliš i energija Statistika energije 2014 - Ugljen, Koks
Okoliš i energija Statistika energije 2014 - Prirodni plin
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u studenom 2015. godine
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u studenom 2015. godine
Promet i komunikacije Elektronske komunikacije, treće tromjesečje 2015.
Promet i komunikacije Poštanske usluge treće tromjesečje 2015.
Promet i komunikacije Cestovni, željeznički i zračni prevoz III tromjesečje 2015. godine
Okoliš i energija Prerada i odstranjivanje otpada u Bosni i Hercegovini, 2014.
Stanovništvo Prirodno kretanje stanovništva, I-IX mjeseca 2015. godine
Poslovne statistike Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu studeni 2015. godine - prethodni podaci
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za studeni 2015. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu studeni 2014. - studeni 2015.
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod - III kvartal 2015. godine
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, studeni 2015.
Promet i komunikacije Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, III tromjesečje 2015.
 Studeni 2015
Okoliš i energija Javni odvoz i odlaganje komunalnog otpada, 2014
Strukturne poslovne statistike Strukturne poslovne statistike – preliminarni rezultati, 2014.
Vanjska trgovina Indeksi izvoznih i uvoznih cijena BiH, VII-IX 2015.
Okoliš i energija NAUKA, TEHNOLOGIJA I INOVACIJE - PRORAČUNSKA IZDVAJANJA ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ, 2014-2015.
Šumarstvo Proizvodnja i prodaja šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u III tromjesečju 2015.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inostranstvom, januar - oktobar 2015. godine
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, rujan 2015.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, rujan 2015.
Poljoprivreda Mjesečno izvješće o aktivnosti inkubatorskih stanica, rujan 2015.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za rujan 2015.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2015. po obračunskom razdoblju (III tromjesečje)
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za rujan 2015.
Tržište rada Prosječne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2015. po obračunskom razdoblju (III tromjesečje)
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u rujnu 2015.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u rujnu 2015.
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u listopadu 2015. godine
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, III kvartal 2015.
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, period januar - septembar 2015.
Građevinarstvo Građevinski radovi u inostranstvu, treći kvartal 2015.
Građevinarstvo Vrijednost izvršenih građevinskih radova u inostranstvu od strane preduzeća iz BiH, period januar - septembar 2015.
Turizam Statistika turizma u BiH, rujan 2015.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, siječanj - rujan 2015.
Poslovne statistike Izdata odobrenja za građenje u Brčko distriktu III kvartal 2015.
Građevinarstvo Izdata odobrenja za građenje u BiH - III kvartal 2015.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Bosni i Hercegovini - drugi kvartal 2015. (KORIGOVANO SAOPĆENJE)
Poslovne statistike Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Brčko distriktu - treći kvartal 2015.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Bosni i Hercegovini - treći kvartal 2015.
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u listopadu 2015. godine
Poslovne statistike Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu listopad 2015. godine - prethodni podaci
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za listopad 2015. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu listopad 2014. - listopad 2015.
Kratkoročne uslužne statistike Statistika distributivne trgovine, III tromjesečje 2015.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa u prijevoznim i skladišnim djelatnostima u BiH, III tromjesečje 2015.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, listopad 2015.
Obrazovanje Statistika obrazovanja 2014/2015. godine - ISPRAVAK
 Listopad 2015
Promet i komunikacije Elektronske komunikacije, prvo tromjesečje 2015.
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod - II tromjesečje 2015. godine
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, lipanj 2015.
Kriminalitet Maloljetni počinitelji krivičnih djela u Bosni i Hercegovini, 2014
Kriminalitet Punoljetni počinioci krivičnih djela u Bosni i Hercegovini, 2014
Promet i komunikacije Elektronske komunikacije, drugo tromjesečje 2015.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inozemstvom, siječanj - rujan 2015. godine
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za kolovoz 2015.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za kolovoz 2015.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u kolovozu 2015.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u kolovozu 2015.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, kolovoz 2015.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, kolovoz 2015.
Poljoprivreda Mjesečo izvješće o aktivnosti inkubatorskih postaja, kolovoz 2015.
Turizam Statistika turizma u BiH, kolovoz 2015.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, siječanj - kolovoz 2015.
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u rujnu 2015. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u rujnu 2015. godine
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u rujnu 2015. godine
Poslovne statistike Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu rujan 2015. godine - prethodni podaci
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za rujan 2015. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu rujan 2014. - rujan 2015.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, rujan 2015.
Promet i komunikacije Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, II tromjesečje 2015.
 Rujan 2015
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u siječnju 2015. godine
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u veljači 2015. godine
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u ožujku 2015. godine
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u travnju 2015. godine
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u svibnju 2015. godine
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u lipnju 2015. godine
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u srpnju 2015. godine
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod - rashodni pristup 2014., prethodni podaci
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za srpanj 2015.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za srpanj 2015.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u srpnju 2015.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u srpnju 2015.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inozemstvom, siječanj - kolovoz 2015. godine
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, srpanj 2015.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, srpanj 2015.
Poljoprivreda Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, srpanj 2015.
Stanovništvo Prirodno kretanje stanovništva, I-VI mjeseca 2015. godine
Turizam Statistika turizma u BiH, srpanj 2015.
Poljoprivreda Prodaja poljoprivrednih proizvoda na zelenim pijacama, II tromjesečje 2015.
Poljoprivreda Otkup i izravna prodaja/realizacija poljoprivrednih proizvoda, II tromjesečje 2015. godine
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u kolovozu 2015. godine
Statistički poslovni registar Jedinice Statističkog poslovnog registra Stanje 30.06.2015.
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u kolovozu 2015. godine
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu kolovoz 2014. - kolovoz 2015.
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za kolovoz 2015. godine - prethodni podaci
Poslovne statistike Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu kolovoz 2015. godine - prethodni podaci
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u kolovozu 2015. godine
Promet i komunikacije Cestovni, željeznički i zračni prijevoz II tromjesečje 2015. godine
Promet i komunikacije Granični promet putničkih motornih vozila i putnika,II tromjesečje 2015. godine
Promet i komunikacije Poštanske usluge drugo tromjesečje 2015.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, kolovoz 2015.
Okoliš i energija Cijene električne energije i prirodnog plina, I polugodište 2015.
Okoliš i energija Korištenje voda i zaštita voda od zagađivanjau industriji, 2014. godine
Okoliš i energija Sustav javne odvodnje, 2014. godine
Okoliš i energija Skupljanje i distribucija vode, 2014. godine
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, januar - juli 2015.
Nacionalni zdravstveni računi Statistika nacionalnih zdravstvenih računa, 2013.
 Kolovoz 2015
Investicije Investicije u 2014. godini Prethodni podaci
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, svibanj 2015.
Vanjska trgovina Indeksi izvoznih i uvoznih cijena BiH, IV-VI 2015.
Poljoprivreda Zasijane površine i zasadi na kraju proljetne sjetve 2015.
Šumarstvo Proizvodnja i prodaja šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u II tromjesečju 2015.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, lipanj 2015.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, lipanj 2015.
Poljoprivreda Mjesečno izvješće o aktivnosti inkubatorskih stanica, lipanj 2015.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za lipanj 2015.
Tržište rada Prosječne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2015. po obračunskom razdoblju (I polugodište)
Tržište rada Prosječne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2015. po obračunskom razdoblju (II tromjesečje)
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za lipanj 2015.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2015. po obračunskom razdoblju (I polugodište)
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2015. po obračunskom razdoblju (II tromjesečje)
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u lipnju 2015.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u lipnju 2015.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inozemstvom, siječanj - srpanj 2015. godine
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u srpnju 2015. godine
Poslovne statistike Izdata odobrenja za građenje u Brčko distriktu II tromjesečje 2015.
Turizam Statistika turizma u BiH, lipanj 2015.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, siječanj - lipanj 2015.
Građevinarstvo Građevinski radovi u inozemstvu, drugo tromjesečje 2015.
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, drugo tromjesečje 2015.
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, razdoblje siječanj - lipanj 2015.
Građevinarstvo Vrijednosti građevinskih radova u inozemstvu od strane preduzeća iz BiH, razdoblje siječanj - lipanj 2015.
Građevinarstvo Izdata odobrenja za građenje u BiH - II tromjesečje 2015.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Bosni i Hercegovini - drugo tromjesečje 2015.
Poslovne statistike Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Brčko distriktu - drugo tromjesečje 2015.
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u srpnju 2015. godine
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa u prijevoznim i skladišnim djelatnostima u BiH, II tromjesečje 2015.
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za srpanj 2015. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu srpanj 2014. - srpanj 2015.
Poslovne statistike Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu u srpnju 2015. godine - prethodni podaci
Kratkoročne uslužne statistike Statistika distributivne trgovine, II tromjesečje 2015.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, srpanj 2015.
 Srpanj 2015
Okoliš i energija Statistika okoliša - Emisije stakleničkih plinova iz poljoprivrede 2014
Okoliš i energija Statistika Okoliša - Klimatske promjene 2005-2014.
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod - I tromjesečje 2015. godine
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za svibanj 2015.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za svibanj 2015.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u svibnju 2015.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u svibnju 2015.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inozemstvom, siječanj - lipanj 2015. godine
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, svibanj 2015.
Okoliš i energija NAUKA, TEHNOLOGIJA I INOVACIJE - PATENTI, 2014
Turizam Statistika turizma u BiH, svibanj 2015.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, siječanj - svibanj 2015.
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod za Bosnu i Hercegovinu 2014 - Proizvodni pristup, prvi rezultati
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod za Bosnu i Hercegovinu 2014 - Dohodovni pristup, prvi rezultati
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u lipnju 2015. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u lipnju 2015. godine
Industrija Proizvodnja i prodaja industrijskih proizvoda u BiH (PRODCOM) 2014, prvi rezultati
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, svibanj 2015.
Poljoprivreda Mjesečno izvješće o aktivnosti inkubatorskih stanica, svibanj 2015.
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu juni 2014. - juni 2015.
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za juni 2015. godine - prethodni podaci
Poslovne statistike Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu u junu 2015. godine - prethodni podaci
Tržište rada Anketa o radnoj snazi 2015, prethodni podaci
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod za Bosnu i Hercegovinu 2005 - 2013, Revidirani podaci
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, juni 2015.
 Lipanj 2015
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, travanj 2015.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, travanj 2015.
Poljoprivreda Mjesečno izvješće o aktivnosti inkubatorskih stanica, travanj 2015.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za travanj 2015.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u travnju 2015.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u travnju 2015.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inozemstvom, siječanj - svibanj 2015. godine
Turizam Statistika turizma u BiH, travanj 2015.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, siječanj - travanj 2015.
Promet i komunikacije Granični promet putničkih motornih vozila i putnika,I tromjesečje 2015. godine
Promet i komunikacije Cestovni, željeznički i vazdušni saobraćaj I tromjesečje 2015. godine
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za travanj 2015.
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u svibnju 2015. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u svibnju 2015. godine
Industrija Indeks obujma industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za svibanj 2015. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu svibanj 2014. - svibanj 2015.
Poslovne statistike Indeks obujma industrijske proizvodnje u Brčko distriktu u svibnju 2015. godine - prethodni podaci
Promet i komunikacije Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, I tromjesečje 2015.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, travanj 2015.
Promet i komunikacije Poštanske usluge prvo tromjesečje 2015.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, svibanj 2015.
 Svibanj 2015
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, veljača 2015.
Promet i komunikacije Poštanske usluge četvrto tromjesečje 2014.
Okoliš i energija Prekogranični promet neopasnog otpada 2009.-2014.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, ožujak 2015.
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod (rashodni pristup) –Tromjesečni podaci, 2008.-2013.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inozemstvom, siječanj-travanj 2015. godine
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, ožujak 2015.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, ožujak 2015.
Poljoprivreda Mjesečno izvješće o aktivnosti valionica, ožujak 2015.
Poljoprivreda Godišnje izvješće o akvakulturi, 2014.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za ožujak 2015.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2015. po obračunskom razdoblju (I tromjesečje)
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za ožujak 2015.
Tržište rada Prosječne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2015. po obračunskom razdoblju (I tromjesečje)
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u ožujku 2015.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u ožujku 2015.
Građevinarstvo Građevinski radovi u inozemstvu, prvo tromjesečje 2015.
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, stanje na kraju prvog tromjesečja 2015.
Vanjska trgovina Indeksi izvoznih i uvoznih cijena BiH, I-III 2015.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, siječanj - ožujak 2015.
Turizam Statistika turizma u BiH, ožujak 2015.
Poslovne statistike Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Brčko distriktu - prvo tromjesečje 2015.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Bosni i Hercegovini - prvo tromjesečje 2015.
Građevinarstvo Izdata odobrenja za građenje u BiH - I tromjesečje 2015.
Poslovne statistike Izdata odobrenja za građenje u Brčko distriktu I tromjesečje 2015.
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u travnju 2015. godine
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u travnju 2015. godine
Poslovne statistike Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu u travnju 2015. godine - prethodni podaci
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za travanj 2015. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu travanj 2014. - ožujak 2015.
Kratkoročne uslužne statistike Statistika distributivne trgovine, I tromjesečje 2015.
Promet i komunikacije Zračni transport 2014.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, ožujak 2015.
Promet i komunikacije Telekomunikacijska oprema, mreža i usluge za 2014. godinu
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa u prijevoznim i skladišnim djelatnostima u BiH, I tromjesečje 2015.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, travanj 2015.
Obrazovanje Statistika obrazovanja 2014/2015. godine
 Travanj 2015
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, veljača 2015.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, veljača 2015.
Poljoprivreda Mјеsеčno izvјеšće о аkтivnоsтi valionica, veljača 2015.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inozemstvom, siječanj-ožujak 2015. godine
Promet i komunikacije Cestovni, željeznički i zračni promet IV tromjesečje 2014. godine
Promet i komunikacije Granični promet putničkih motornih vozila i putnika,IV tromjesečje 2014. godine
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u veljači 2015.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u veljači 2015.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za veljaču 2015.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za veljaču 2015.
Turizam Statistika turizma, veljača 2015.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, siječanj - veljača 2015.
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u ožujku 2015. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u ožujku 2015. godine
Okoliš i energija Cijene električne energije i prirodnog plina, II polugodište 2014.
Poslovne statistike Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu u ožujku 2015. godine - prethodni podaci
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za ožujak 2015. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu ožujak 2014. - ožujak 2015.
Promet i komunikacije Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, IV tromjesečje 2014.
 Ožujak 2015
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, siječanj 2015.
Poslovne statistike Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu u siječnju 2015. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu siječanj 2014. - siječanj 2015.
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za siječanj 2015. godine - prethodni podaci
Šumarstvo Proizvodnja, prodaja i zalihe šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u 2014. godini
Šumarstvo Cijene i indeksi cijena šumskih sortimenata u BiH u 2014. godini
Poljoprivreda Prodaja poljoprivrednih proizvoda na zelenim tržnicama u 2014. godini
Poljoprivreda Otkup i izravna prodaja/realizacija poljoprivrednih proizvoda u 2014. godini
Poljoprivreda Indeksi cijena u poljoprivredi u 2014.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, siječanj 2015.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inozemstvom, siječanj - veljača 2015. godine
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, siječanj 2015.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, IV tromjesečje 2014.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, 2014.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za siječanj 2015.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u siječnju 2015.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u siječnju 2015.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za siječanj 2015.
Poljoprivreda Mjesečno izvješće o aktivnosti valionica, siječanj 2015.
Stanovništvo Prirodno kretanje stanovništva u 2014. godini
Poljoprivreda Brojno stanje stoke i peradi i stočna proizvodnja u 2014. godini
Turizam Statistika turizma, siječanj 2015.
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u veljači 2015. godine
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u veljači 2015. godine
Građevinarstvo Građevinski radovi u inozemstvu, IV tromjesečje 2014.
Građevinarstvo Vrijednost izvršenih građevinskih radova u inozemstvu od strane preduzeća iz BiH, razdoblje siječanj - prosinac 2014.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, siječanj 2015.
Poslovne statistike Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu u veljači 2015. godine - prethodni podaci
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za veljaču 2015. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu veljača 2014. - veljača 2015.
Strukturne poslovne statistike Strane podružnice u Bosni i Hercegovini (Inward FATS) za 2012. godinu
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, veljača 2015.
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod - IV tromjesečjel 2014. godine
 Veljača 2015
Vanjska trgovina Indeksi izvoznih i uvoznih cijena BiH, 2014
Stanovništvo Unutarnje migracije u Bosni i Hercegovini za 2014. godinu
Strukturne poslovne statistike Strukturne poslovne statistike - preliminarni rezultati, 2013.
Poljoprivreda Proizvodnja voća i grožđa u 2014 godini
Šumarstvo Proizvodnja i prodaja šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u IV tromjesečju 2014.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, prosinac 2014.
Poljoprivreda Godišnje izvješće o strukturi valionica, 2014
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za prosinac2014.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za prosinac 2014.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u prosincu 2014.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u prosincu 2014.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2014. po obračunskom razdoblju (IV tromjesečje)
Tržište rada Prosječne isplaćene bruto plaće zaposlenih u 2014. po obračunskom razdoblju (II polugodište)
Tržište rada Prosječne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2014. po obračunskom razdoblju (IV tromjesečje)
Tržište rada Prosječne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2014. po obračunskom razdoblju (II polugodište)
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, četvrto tromjesečje 2014.
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, razdoblje siječanj - prosinac 2014.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inozemstvom, siječanj 2015. godine
Poslovne statistike Izdata odobrenja za građenje u Brčko distriktu IV tromjesečje 2014.
Građevinarstvo Izdata odobrenja za građenje u BiH - IV tromjesečje 2014.
Poslovne statistike Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Brčko distriktu četvrto tromjesečje 2014.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Bosni i Hercegovini - četvrtо tromjesečje 2014.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, prosinac 2014., prvi rezultati
Turizam Statistika turizma, prosinac 2014.
Promet i komunikacije Registrirana cestovna motorna vozila za 2014.
Promet i komunikacije Prvi put registrirana cestovna motorna vozila za 2014.
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u siječnju 2015. godine
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u siječnju 2015. godine
Kratkoročne uslužne statistike Statistika distributivne trgovine, IV tromjesečje 2014.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa u prevoznim i skladišnim djelatnostima u BiH, IV tromjesečje 2014.
Okoliš i energija Statistika okoliša - Emisije stakleničkih plinova iz otpada 2013
Okoliš i energija Statistika energije - Nafta, derivati nafte 2013
 Siječanj 2015
Promet i komunikacije Poštanske usluge treće tromjesečje 2014.
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod - III tromjesečje 2014. godine
Demografija i socijalne statistike Statistika obrazovanja od kraja 2010/2011 do početka 2014/2015 školske godine
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inozemstvom, siječanj- prosinac 2014. godine
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, studeni 2014.
Poljoprivreda Požnjevena površina, ukupna proizvodnja i prinos važnijih usjeva, 2014
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za studeni 2014.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za studeni 2014.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u studenom 2014.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u studenom 2014.
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u prosincu 2014. godine
Turizam Statistika turizma, studeni 2014.
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u prosincu 2014. godine
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u prosincu 2014. godine
Poslovne statistike Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu prosinac 2014. godine - prethodni podaci
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za prosinac 2014. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu prosinac 2013 - prosinac 2014
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, studeni 2014., prvi rezultati
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, prosinac 2014.
Kriminalitet Maloljetni počinitelji kaznenih djela u Bosni i Hercegovini, 2013
Kriminalitet Punoljetni počinitelji kaznenih djela u Bosni i Hercegovini, 2013
Kriminalitet Maloljetni počinitelji kaznenih djela u Bosni i Hercegovini, 2012
Kriminalitet Punoljetni počinitelji kaznenih djela u Bosni i Hercegovini, 2012
Demografija i socijalne statistike
> Tržište rada61
> Kriminalitet6
> Stanovništvo4
> Obrazovanje2
> Nacionalni zdravstveni računi1
Ekonomske statistike
> Cijene35
> Vanjska trgovina16
> Nacionalni računi10
Poslovne statistike
> Industrija26
> Građevinarstvo24
> Turizam21
> Kratkoročne uslužne statistike20
> Strukturne poslovne statistike3
> Investicije1
> Statistički poslovni registar1
Poljoprivreda, okoliš i regionalne statistike
> Poljoprivreda47
> Šumarstvo5
Multi-domenske statistike
> Okoliš i energija27
> Promet i komunikacije24
Brčko Distrikt
> Poslovne statistike20
> Demografija i socijalne statistike1