Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  SAOPŠTENJA
 Decembar 2015
Okoliš i energija Statistika energije - Preliminarni rezultati Ankete o potrošnji energije u domaćinstvima
Industrija Proizvodnja i prodaja industrijskih proizvoda u BiH (PRODCOM) 2014, prvi rezultati
Poljoprivreda Otkup i direktna prodaja/realizacija poljoprivrednih proizvoda, III kvartal 2015. godine
Poljoprivreda Prodaja poljoprivrednih proizvoda na zelenim pijacama, III kvartal 2015.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, oktobar 2015.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, oktobar 2015.
Poljoprivreda Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, oktobar 2015.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za oktobar 2015.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za oktobar 2015.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u oktobru 2015.
Tržište rada Registrovana nezaposlenost u oktobru 2015.
Okoliš i energija NAUKA, TEHNOLOGIJA I INOVACIJE - ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ, 2014.
Saobraćaj i komunikacije Granični promet putničkih motornih vozila i putnika, III kvartal 2015. godine
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u novembru 2015. godine
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inostranstvom, januar - novembar 2015. godine
Turizam Statistika turizma u BiH, oktobar 2015.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, januar - oktobar 2015.
Građevinarstvo Godišnji izvještaj o građevinskim radovima u BIH, 2014. pravni subjekti
Okoliš i energija Statistika energije 2014 - Električna i toplotna energija
Okoliš i energija Statistika energije 2014 - Ugalj, Koks
Okoliš i energija Statistika energije 2014 - Prirodni plin
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u novembru 2015. godine
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u novembru 2015. godine
Saobraćaj i komunikacije Elektronske komunikacije, treći kvartal 2015.
Saobraćaj i komunikacije Poštanske usluge treći kvartal 2015.
Saobraćaj i komunikacije Cestovni, željeznički i vazdušni saobraćaj III kvartal 2015. godine
Okoliš i energija Prerada i odstranjivanje otpada u Bosni i Hercegovini, 2014.
Stanovništvo Prirodno kretanje stanovništva, I-IX mjeseca 2015. godine
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu novembar 2015. godine - prethodni podaci
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za novembar 2015. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu novemvar 2014. - novembar 2015.
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod - III kvartal 2015. godine
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, novembar 2015.
Saobraćaj i komunikacije Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, III kvartal 2015.
 Novembar 2015
Okoliš i energija Javni odvoz i odlaganje komunalnog otpada, 2014
Strukturne poslovne statistike Strukturne poslovne statistike - preliminarni rezultati, 2014.
Vanjska trgovina Indeksi izvoznih i uvoznih cijena BiH, VII-IX 2015.
Okoliš i energija NAUKA, TEHNOLOGIJA I INOVACIJE - BUDŽETSKA IZDVAJANJA ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ, 2014-2015.
Šumarstvo Proizvodnja i prodaja šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u III kvartalu 2015.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inostranstvom, januar - oktobar 2015. godine
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, septembar 2015.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, septembar 2015.
Poljoprivreda Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, septembar 2015.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za septembar 2015.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2015. po obračunskom periodu (III kvartal)
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za septembar 2015.
Tržište rada Prosječne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2015. po obračunskom periodu (III kvartal)
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u septembru 2015.
Tržište rada Registrovana nezaposlenost u septembru 2015.
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u oktobru 2015. godine
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, III kvartal 2015.
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, period januar - septembar 2015.
Građevinarstvo Građevinski radovi u inostranstvu, treći kvartal 2015.
Građevinarstvo Vrijednost izvršenih građevinskih radova u inostranstvu od strane preduzeća iz BiH, period januar - septembar 2015.
Turizam Statistika turizma u BiH, septembar 2015.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, januar - septembar 2015.
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Izdata odobrenja za građenje u Brčko distriktu III kvartal 2015.
Građevinarstvo Izdata odobrenja za građenje u BiH - III kvartal 2015.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Bosni i Hercegovini - drugi kvartal 2015. (KORIGOVANO SAOPĆENJE)
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Brčko distriktu - treći kvartal 2015.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Bosni i Hercegovini - treći kvartal 2015.
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u oktobru 2015. godine
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu oktobar 2015. godine - prethodni podaci
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za oktobar 2015. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu oktobar 2014. - oktobar 2015.
Kratkoročne uslužne statistike Statistika distributivne trgovine, III kvartal 2015.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa u prijevoznim i skladišnim djelatnostima u BiH, III kvartal 2015.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, oktobar 2015.
Obrazovanje Statistika obrazovanja 2014/2015. godine - ISPRAVKA
 Oktobar 2015
Saobraćaj i komunikacije Elektronske komunikacije, prvi kvartal 2015.
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod - II kvartal 2015. godine
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, juni 2015.
Kriminalitet Maloljetni počinioci krivičnih djela u Bosni i Hercegovini, 2014
Kriminalitet Punoljetni počinioci krivičnih djela u Bosni i Hercegovini, 2014
Saobraćaj i komunikacije Elektronske komunikacije, drugi kvartal 2015.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inostranstvom, januar - septembar 2015. godine
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za avgust 2015.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za avgust 2015.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u avgustu 2015.
Tržište rada Registrovana nezaposlenost u avgustu 2015.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, avgust 2015.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, avgust 2015.
Poljoprivreda Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, avgust 2015.
Turizam Statistika turizma u BiH, avgust 2015.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, januar - avgust 2015.
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u septembru 2015. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u septembru 2015. godine
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u septembru 2015. godine
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu septembar 2015. godine - prethodni podaci
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za septembar 2015. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu septembar 2014. - septembar 2015.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, septembar 2015.
Saobraćaj i komunikacije Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, II kvartal 2015.
 Septembar 2015
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u januaru 2015. godine
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u februaru 2015. godine
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u martu 2015. godine
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u aprilu 2015. godine
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u maju 2015. godine
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u junu 2015. godine
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u julu 2015. godine
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod - rashodni pristup 2014., prethodni podaci
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za juli 2015.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za juli 2015.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u julu 2015.
Tržište rada Registrovana nezaposlenost u julu 2015.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inostranstvom, januar - august 2015. godine
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, juli 2015.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, juli 2015.
Poljoprivreda Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, juli 2015.
Stanovništvo Prirodno kretanje stanovništva, I-VI mjeseca 2015. godine
Turizam Statistika turizma u BiH, juli 2015.
Poljoprivreda Prodaja poljoprivrednih proizvoda na zelenim pijacama, II kvartal 2015.
Poljoprivreda Otkup i direktna prodaja/realizacija poljoprivrednih proizvoda, II kvartal 2015. godine
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u avgustu 2015. godine
Statistički poslovni registar Jedinice Statističkog poslovnog registra Stanje 30.06.2015.
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u avgustu 2015. godine
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu avgust 2014. - avgust 2015.
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za avgust 2015. godine - prethodni podaci
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu avgust 2015. godine - prethodni podaci
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u avgustu 2015. godine
Saobraćaj i komunikacije Cestovni, željeznički i vazdušni saobraćaj II kvartal 2015. godine
Saobraćaj i komunikacije Granični promet putničkih motornih vozila i putnika, II kvartal 2015. godine
Saobraćaj i komunikacije Poštanske usluge drugi kvartal 2015.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, avgust 2015.
Okoliš i energija Cijene električne energije i prirodnog plina, I polugodište 2015.
Okoliš i energija Korištenje voda i zaštita voda od zagađivanja u industriji, 2014. godine
Okoliš i energija Sistem javne odvodnje, 2014. godine
Okoliš i energija Skupljanje i distribucija vode, 2014. godine
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, januar - juli 2015.
Nacionalni zdravstveni računi Statistika nacionalnih zdravstvenih računa, 2013.
 August 2015
Investicije Investicije u 2014. godini Prethodni podaci
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, maj 2015.
Vanjska trgovina Indeksi izvoznih i uvoznih cijena BiH, IV-VI 2015.
Poljoprivreda Zasijane površine i zasadi na kraju proljetne sjetve 2015.
Šumarstvo Proizvodnja i prodaja šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u II kvartalu 2015.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, juni 2015.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, juni 2015.
Poljoprivreda Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, juni 2015.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za juni 2015.
Tržište rada Prosječne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2015. po obračunskom periodu (I polugodište)
Tržište rada Prosječne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2015. po obračunskom periodu (II kvartal)
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za juni 2015.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2015. po obračunskom periodu (I polugodište)
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2015. po obračunskom periodu (II kvartal)
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u junu 2015.
Tržište rada Registrovana nezaposlenost u junu 2015.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inostranstvom, januar - juli 2015. godine
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u julu 2015. godine
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Izdata odobrenja za građenje u Brčko distriktu II kvartal 2015.
Turizam Statistika turizma u BiH, juni 2015.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, januar - juni 2015.
Građevinarstvo Građevinski radovi u inostranstvu, drugi kvartal 2015.
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, drugi kvartal 2015.
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, period januar - juni 2015.
Građevinarstvo Vrijednost izvršenih građevinskih radova u inostranstvu od strane preduzeća iz BiH, period januar - juni 2015.
Građevinarstvo Izdata odobrenja za građenje u BiH - II kvartal 2015.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Bosni i Hercegovini - drugi kvartal 2015.
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Brčko distriktu - drugi kvartal 2015.
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u julu 2015. godine
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa u prevoznim i skladišnim djelatnostima u BiH, II kvartal 2015.
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za juli 2015. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu juli 2014. - juli 2015.
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu u julu 2015. godine - prethodni podaci
Kratkoročne uslužne statistike Statistika distributivne trgovine, II kvartal 2015.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, juli 2015.
 Juli 2015
Okoliš i energija Statistika okoliša - Emisije stakleničkih plinova iz poljoprivrede 2014
Okoliš i energija Statistika Okoliša - Klimatske promjene 2005-2014.
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod - I kvartal 2015. godine
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za maj 2015.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za maj 2015.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u maju 2015.
Tržište rada Registrovana nezaposlenost u maju 2015.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inostranstvom, januar - juni 2015. godine
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, maj 2015.
Okoliš i energija NAUKA, TEHNOLOGIJA I INOVACIJE - PATENTI, 2014
Turizam Statistika turizma u BiH, maj 2015.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, januar - maj 2015.
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod za Bosnu i Hercegovinu 2014 - Proizvodni pristup, prvi rezultati
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod za Bosnu i Hercegovinu 2014 - Dohodovni pristup, prvi rezultati
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u junu 2015. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u junu 2015. godine
Industrija Proizvodnja i prodaja industrijskih proizvoda u BiH (PRODCOM) 2014, prvi rezultati
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, maj 2015.
Poljoprivreda Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, maj 2015.
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu juni 2014. - juni 2015.
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za juni 2015. godine - prethodni podaci
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu u junu 2015. godine - prethodni podaci
Tržište rada Anketa o radnoj snazi 2015, prethodni podaci
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod za Bosnu i Hercegovinu 2005 - 2013, Revidirani podaci
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, juni 2015.
 Juni 2015
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, april 2015.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, april 2015.
Poljoprivreda Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, april 2015.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za april 2015.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u aprilu 2015.
Tržište rada Registrovana nezaposlenost u aprilu 2015.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inostranstvom, januar - maj 2015. godine
Turizam Statistika turizma u BiH, april 2015.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, januar - april 2015.
Saobraćaj i komunikacije Granični promet putničkih motornih vozila i putnika, I kvartal 2015. godine
Saobraćaj i komunikacije Cestovni, željeznički i vazdušni saobraćaj I kvartal 2015. godine
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za april 2015.
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u maju 2015. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u maju 2015. godine
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za maj 2015. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu maj 2014. - maj 2015.
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu u maju 2015. godine - prethodni podaci
Saobraćaj i komunikacije Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, I kvartal 2015.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, april 2015.
Saobraćaj i komunikacije Poštanske usluge prvi kvartal 2015.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, maj 2015.
 Maj 2015
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, februar 2015.
Saobraćaj i komunikacije Poštanske usluge četvrti kvartal 2014.
Okoliš i energija Prekogranični promet neopasnog otpada 2009.-2014.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, mart 2015.
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod (rashodni pristup) –Kvartalni podaci, 2008.-2013.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inostranstvom, januar - april 2015. godine
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, mart 2015.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, mart 2015.
Poljoprivreda Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, mart 2015.
Poljoprivreda Godišnji izvještaj o akvakulturi, 2014.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za mart 2015.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2015. po obračunskom periodu (I kvartal)
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za mart 2015.
Tržište rada Prosječne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2015. po obračunskom periodu (I kvartal)
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u martu 2015.
Tržište rada Registrovana nezaposlenost u martu 2015.
Građevinarstvo Građevinski radovi u inostranstvu, prvi kvartal 2015.
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, stanje na kraju prvog kvartala 2015.
Vanjska trgovina Indeksi izvoznih i uvoznih cijena BiH, I-III 2015.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, januar - mart 2015.
Turizam Statistika turizma u BiH, mart 2015.
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Brčko distriktu - prvi kvartal 2015.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Bosni i Hercegovini - prvi kvartal 2015.
Građevinarstvo Izdata odobrenja za građenje u BiH - I kvartal 2015.
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Izdata odobrenja za građenje u Brčko distriktu I kvartal 2015.
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u aprilu 2015. godine
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u aprilu 2015. godine
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu u aprilu 2015. godine - prethodni podaci
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za april 2015. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu april 2014. - mart 2015.
Kratkoročne uslužne statistike Statistika distributivne trgovine, I kvartal 2015.
Saobraćaj i komunikacije Vazdušni saobraćaj 2014.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, mart 2015.
Saobraćaj i komunikacije Telekomunikaciona oprema, mreža i usluge za 2014. godinu
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa u prevoznim i skladišnim djelatnostima u BiH, I kvartal 2015.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, april 2015.
Obrazovanje Statistika obrazovanja 2014/2015. godine
 April 2015
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, februar 2015.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, februar 2015.
Poljoprivreda Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, februar 2015.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inostranstvom, januar - mart 2015. godine
Saobraćaj i komunikacije Cestovni, željeznički i vazdušni saobraćaj IV kvartal 2014. godine
Saobraćaj i komunikacije Granični promet putničkih motornih vozila i putnika, IV kvartal 2014. godine
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u februaru 2015.
Tržište rada Registrovana nezaposlenost u februaru 2015.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za februar 2015.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za februar 2015.
Turizam Statistika turizma, februar 2015.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, januar - februar 2015.
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u martu 2015. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u martu 2015. godine
Okoliš i energija Cijene električne energije i zemnog plina, II polugodište 2014.
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu u martu 2015. godine - prethodni podaci
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za mart 2015. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu mart 2014. - mart 2015.
Saobraćaj i komunikacije Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, IV kvartal 2014.
 Mart 2015
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, januar 2015.
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu u januaru 2015. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu januar 2014. - januar 2015.
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za januar 2015. godine - prethodni podaci
Šumarstvo Proizvodnja, prodaja i zalihe šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u 2014. godini
Šumarstvo Cijene i indeksi cijena šumskih sortimenata u BiH u 2014. godini
Poljoprivreda Prodaja poljoprivrednih proizvoda na zelenim pijacama u 2014. godini
Poljoprivreda Otkup i direktna prodaja/realizacija poljoprivrednih proizvoda u 2014. godini
Poljoprivreda Indeksi cijena u poljoprivredi u 2014.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, januar 2015.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inostranstvom, januar - februar 2015. godine
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, januar 2015.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, IV kvartal 2014.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, 2014.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za januar 2015.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u januaru 2015.
Tržište rada Registrovana nezaposlenost u januaru 2015.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za januar 2015.
Poljoprivreda Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, јаnuаr 2015.
Stanovništvo Prirodno kretanje stanovništva u 2014. godini
Poljoprivreda Brojno stanje stoke i peradi i stočna proizvodnja u 2014. godini
Turizam Statistika turizma, januar 2015.
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u februaru 2015. godine
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u februaru 2015. godine
Građevinarstvo Građevinski radovi u inostranstvu, IV kvartal 2014.
Građevinarstvo Vrijednost izvršenih građevinskih radova u inostranstvu od strane preduzeća iz BiH, period januar - decembar 2014.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, januar 2015.
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu u februaru 2015. godine - prethodni podaci
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za februar 2015. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu februar 2014. - februar 2015.
Strukturne poslovne statistike Strane podružnice u Bosni i Hercegovini (Inward FATS) za 2012. godinu
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, februar 2015.
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod - IV kvartal 2014. godine
 Februar 2015
Vanjska trgovina Indeksi izvoznih i uvoznih cijena BiH, 2014.
Stanovništvo Unutrašnje migracije u Bosni i Hercegovini za 2014. godinu
Strukturne poslovne statistike Strukturne poslovne statistike - preliminarni rezultati, 2013.
Poljoprivreda Proizvodnja voća i grožđa u 2014 godini
Šumarstvo Proizvodnja i prodaja šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u IV kvartalu 2014.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, decembar 2014.
Poljoprivreda Godišnji izvještaj o strukturi valionica, 2014
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za decembar 2014.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za decembar 2014.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u decembru 2014.
Tržište rada Registrovana nezaposlenost u decembru 2014.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2014. po obračunskom periodu (IV kvartal)
Tržište rada Prosječne isplaćene bruto plaće zaposlenih u 2014. po obračunskom periodu (II polugodište)
Tržište rada Prosječne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2014. po obračunskom periodu (IV kvartal)
Tržište rada Prosječne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2014. po obračunskom periodu (II polugodište)
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, četvrti kvartal 2014.
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, period januar - decembar 2014.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inostranstvom, januar 2015. godine
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Izdata odobrenja za građenje u Brčko distriktu IV kvartal 2014.
Građevinarstvo Izdata odobrenja za građenje u BiH - IV kvartal 2014.
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Brčko distriktu četvrti kvartal 2014.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Bosni i Hercegovini - četvrti kvartal 2014.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, decembar 2014., prvi rezultati
Turizam Statistika turizma, decembar 2014.
Saobraćaj i komunikacije Registrovana cestovna motorna vozila za 2014.
Saobraćaj i komunikacije Prvi put registrovana cestovna motorna vozila za 2014.
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u januaru 2015. godine
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u januaru 2015. godine
Kratkoročne uslužne statistike Statistika distributivne trgovine, IV kvartal 2014.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa u prevoznim i skladišnim djelatnostima u BiH, IV kvartal 2014.
Okoliš i energija Statistika okoliša - Emisije stakleničkih plinova iz otpada 2013
Okoliš i energija Statistika energije - Nafta, derivati nafte 2013
 Januar 2015
Saobraćaj i komunikacije Poštanske usluge treći kvartal 2014.
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod - III kvartal 2014. godine
Demografija i socijalne statistike Brčko distrikta BiH Statistika obrazovanja od kraja 2010/2011 do početka 2014/2015 školske godine
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inostranstvom, januar- decembar 2014. godine
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, novembar 2014.
Poljoprivreda Požnjevena površina, ukupna proizvodnja i prinos važnijih usjeva, 2014
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za novembar 2014.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za novembar 2014.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u novembru 2014.
Tržište rada Registrovana nezaposlenost u novembru 2014.
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u decembru 2014. godine
Turizam Statistika turizma, novembar 2014.
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u decembru 2014. godine
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u decembru 2014. godine
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu decembar 2014. godine - prethodni podaci
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za decembar 2014. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu decembar 2013 - decembar 2014
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, novembar 2014., prvi rezultati
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, decembar 2014.
Kriminalitet Maloljetni počinioci krivičnih djela u Bosni i Hercegovini, 2013
Kriminalitet Punoljetni počinioci krivičnih djela u Bosni i Hercegovini, 2013
Kriminalitet Maloljetni počinioci krivičnih djela u Bosni i Hercegovini, 2012
Kriminalitet Punoljetni počinioci krivičnih djela u Bosni i Hercegovini, 2012
Demografija i socijalne statistike
> Tržište rada61
> Kriminalitet6
> Stanovništvo4
> Obrazovanje2
> Nacionalni zdravstveni računi1
Ekonomske statistike
> Cijene35
> Vanjska trgovina16
> Nacionalni računi10
Poslovne statistike
> Industrija26
> Građevinarstvo24
> Turizam21
> Kratkoročne uslužne statistike20
> Strukturne poslovne statistike3
> Investicije1
> Statistički poslovni registar1
Poljoprivreda, okoliš i regionalne statistike
> Poljoprivreda47
> Šumarstvo5
Multi-domenske statistike
> Okoliš i energija27
> Saobraćaj i komunikacije24
Brčko Distrikt
> Poslovne statistike Brčko distrikta BiH20
> Demografija i socijalne statistike Brčko distrikta BiH1