Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  САОПШТЕЊА
 Децембар 2014
Образовање Статистика образовања 2013/2014. године - коначни резултати - исправка
Околиш и енергија Статистика енергије 2013 - Електрична и топлотна енергија
Околиш и енергија Статистика енергије 2013 - Природни плин
Околиш и енергија Статистика енергије 2013 - Угаљ, Кокс
Пољопривреда Клање стоке и перади у клаоницама, III квартал 2014.
Пољопривреда Прикупљено кравље млеко и произведени млечни производи, октобар 2014.
Цијене Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у новембру 2014. године
Спољна трговина Статистика робне размјене са иностранством, јануар - новембар 2014. године
Тржиште рада Просјечне мјесечне исплаћене нето плаће запослених за октобар 2014.
Тржиште рада Просјечне мјесечне бруто плаће запослених за октобар 2014
Туризам Статистика туризма, октобар 2014.
Нaциoнaлни здрaвствeни рaчуни Статистика националних здравствених рачуна, 2009.-2012.
Саобраћај и комуникације Цестовни, жељезнички и ваздушни саобраћај III квартал 2014. године
Саобраћај и комуникације Гранични промет путничких моторних возила и путника, III квартал 2014. године
Цијене Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговина у новембру 2014. године
Становништво Природно кретање становништва, I-IX мјесец 2014. године
Тржиште рада Запослени по дјелатностима у октобру 2014.
Тржиште рада Регистрована незапосленост у октобру 2014.
Цијене Индекс произвођачких цијена индустрије у Босни и Херцеговини у новембру 2014. године
Саобраћај и комуникације Гранични промет робе и друмских теретних моторних возила, III квартал 2014.
Околиш и енергија Краткорочни показатељи енергетске статистике, октобар 2014., први резултати
Околиш и енергија НAУКA, TEХНOЛOГИJA И ИНOВAЦИJE - ИСTРAЖИВAЊE И РAЗВOJ, 2013.
Индустрија Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину новембар 2013 - новембар 2014
Индустрија Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за новембар 2014. године - претходни подаци
Пословне статистике Индекс обима индустријске производње у Брчко дистрикту новембар 2014. године - претходни подаци
Тржиште рада Анкета о трошковима рада 2012
Краткорочне услужне статистике Индекси промета трговине на мало у БиХ, новембар 2014
 Новембар 2014
Образовање Статистика образовања 2013/2014. године - коначни резултати
Пољопривреда Прикупљено кравље млеко и произведени млечни производи, септембар 2014.
Шумарство Производња и продаја шумарских сортимената у Бих према асортиману у III кварталу 2014.
Спољна трговина Индекси извозних и увозних цијена БиХ, VII-IX 2014
Спољна трговина Статистика робне размјене са иностранством, јануар - октобар 2014. године
Тржиште рада Просјечне мјесечне исплаћене нето плаће запослених за септембар 2014.
Тржиште рада Просјечне мјесечне бруто плаће запослених за септембар 2014
Тржиште рада Просјечне исплаћене нето плаће запослених у 2014. по обрачунском периоду (III квартал)
Тржиште рада Просјечне мјесечне бруто плаће запослених у 2014. по обрачунском периоду (III квартал)
Туризам Статистика туризма, септембар 2014.
Цијене Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у октобру 2014. године
Цијене Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговина у октобру 2014. године
Околиш и енергија Краткорочни показатељи енергетске статистике, септембар 2014., први резултати
Цијене Индекс произвођачких цијена индустрије у Босни и Херцеговини у октобру 2014. године
Тржиште рада Запослени по дјелатностима у септембру 2014.
Тржиште рада Регистрована незапосленост у септембру 2014.
Грађевинарство Стамбена драдња у Босни и Херцеговини, станје на крају III квартала 2014.
Грађевинарство Грађевински радови у иностранству, III квартал 2014.
Грађевинарство Вриједност извршених грађевинских радова у иностранству од стране предузећа из БиХ, период јануар - септембар 2014.
Пословне статистике Индекси производње у грађевинарству у Брчко дистрикту трећи квартал 2014.
Грађевинарство Индекси производње у грађевинарству у Босни и Херцеговин - трећи квартал 2014.
Криминалитет Малољетни починиоци кривичних дјела у Босни и Херцеговини, 2011
Криминалитет Пунољњтни починиоци кривичних дјела у Босни и Херцеговини, 2011
Пословне статистике Издата одобрења за грађење у Брчко дистрикту III квартал 2014.
Грађевинарство Издата одобрења за грађење у БиХ - III квартал 2014.
Грађевинарство Издата одобрења за грађење у БиХ - II квартал 2014. - кориговано
Грађевинарство Издата одобрења за грађење у БиХ - I квартал 2014. - кориговано
Грађевинарство Годишњи извјештај о грађевинским радовима у БИХ, 2013. правни субјекти
Краткорочне услужне статистике Индекси промета у превозним и складишним дјелатностима у БиХ, III квартал 2014.
Краткорочне услужне статистике Статистика дистрибутивне трговине, III квартал 2014.
Индустрија Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за октобар 2014. године - претходни подаци
Индустрија Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину септембар 2013 - октобар 2014
Пословне статистике Индекс обима индустријске производње у Брчко дистрикту октобар 2014. године - претходни подаци
Краткорочне услужне статистике Индекси промета трговине на мало у БиХ, октобар 2014.
 Октобар 2014
Околиш и енергија Цијене електричне енергије и природног плина
Спољна трговина Статистика робне размјене са иностранством, јануар - септембар 2014. године
Пољопривреда Прикупљено кравље млеко и произведени млечни производи, аугуст 2014.
Национални рачуни Бруто домаћи проитвод - II квартал 2014. године
Туризам Статистика туризма, аугуст 2014.
Тржиште рада Просјечне мјесечне бруто плаће запослених за аугуст 2014.
Тржиште рада Просјечне мјесечне исплаћене нето плаће запослених за аугуст 2014.
Тржиште рада Запослени по дјелатностима у аугусту 2014.
Цијене Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у септембру 2014. године
Цијене Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговина у септембру 2014. године
Цијене Индекс произвођачких цијена индустрије у Босни и Херцеговини у септембру 2014. године
Околиш и енергија Јавни одвоз и одлагање комуналног отпада, 2013
Околиш и енергија Краткорочни показатељи енергетске статистике, аугуст 2014. први резултати
Тржиште рада Регистрована незапосленост у аугусту 2014.
Индустрија Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину септембар 2013 - септембар 2014
Индустрија Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за септембар 2014. године - претходни подаци
Пословне статистике Индекс обима индустријске производње у Брчко дистрикту септембар 2014. године - претходни подаци
Краткорочне услужне статистике Индекси промета трговине на мало у БиХ, септембар 2014
 Септембар 2014
Тржиште рада Анкета о радној снази 2014, прелиминарни
Цијене Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у аугусту 2014. године
Тржиште рада Просјечне мјесечне исплаћене нето плаће запослених за јули 2014.
Тржиште рада Просјечне мјесечне бруто плаће запослених за јули 2014
Спољна трговина Статистика робне размјене са иностранством, јануар - аугуст 2014. године
Цијене Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговина у аугусту 2014. године
Туризам Статистика туризма, јули 2014.
Становништво Природно кретање становништва, I-VI мјесец 2014. године
Пољопривреда Клање стоке и перади у клаоницама, II квартал 2014.
Статистички пословни регистар Статистички пословни регистар - Основни подаци о предузећима за 2013
Национални рачуни Бруто домаћи производ - расходни приступ 2013. - Претходни подаци
Тржиште рада Запослени по дјелатностима у јулу 2014.
Тржиште рада Регистрована незапосленост у јулу 2014.
Саобраћај и комуникације Цестовни, жељеѕнишки, ваѕдушни и поштански саобраћај II квартал 2014. године
Околиш и енергија Краткорочни показатељи енергетске статистике, јули 2014, први резултати
Саобраћај и комуникације Гранични промет путничких моторних возила и путника, II квартал 2014. године
Индустрија Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину аугуст 2013 - аугуст 2014
Пословне статистике Индекс обима индустријске производње у Брчко дистрикту аугуст 2014. године - претходни подаци
Индустрија Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за аугуст 2014. године - претходни подаци
Цијене Индекс произвођачких цијена индустрије у Босни и Херцеговини у аугусту 2014. године
Краткорочне услужне статистике Индекси промета трговине на мало у БиХ, аугуст 2014
Пољопривреда Прикупљено кравље млеко и произведени млечни производи, јули 2014.
Околиш и енергија Систем јавне одводље, 2013. године
Околиш и енергија Кориштење вода и заштита од загађивања у индустрији, 2013. године
Околиш и енергија Скупљање и стрибуција воде, 2013. године
Саобраћај и комуникације Гранични промет робе и друмских теретних моторних возила, II квартал 2014.
 Август 2014
Инвестиције Инвестиције у 2013. години - Претходни подаци
Спољна трговина Индeкси извoзних и увoзних циjeнa БиХ, IV-VI 2014.
Статистички пословни регистар Јединице Статистичког пословног регистра Стање 30.06.2014.
Тржиште рада Просјечне мјесечне бруто плаће запослених за јуни 2014.
Тржиште рада Просјечне исплаћене бруто плаће запослених у 2014. по обрачунском периоду (I полугодиште)
Тржиште рада Прoсjeчнe mjeсeчнe бруto плate зaпoслeних у 2014. пo oбрaчунскoм пeриoду (II квaртaл)
Тржиште рада Просјечне мјесечне исплаћене нето плаће запослених за јуни 2014.
Тржиште рада Просјечне исплаћене нето плаће запослених у 2014. по обрачунском периоду (I полугодиште)
Тржиште рада Просјечне исплаћене нето плаће запослених у 2014. по обрачунском периоду (II квартал)
Тржиште рада Запослени по дјелатностима у јуну 2014.
Тржиште рада Регистрована незапосленост у јуну 2014.
Шумарство Производња и продаја шумарских сортимената у Бих према асортиману у II кварталу 2014.
Пољопривреда Засијане површине у јесењој и прољетној сјетви 2013/2014.
Пољопривреда Прикупљено кравље млеко и произведени млечни производи, јуни 2014.
Цијене Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговина у јулу 2014. године
Цијене Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у јулу 2014. године
Спољна трговина Статистика робне размјене са иностранством, јануар - јули 2014. године
Туризам Статистика туризма, јуни 2014.
Грађевинарство Стамбена драдња у Босни и Херцеговини, станје на крају II квартала 2014.
Грађевинарство Грађевински радови у иностранству, II квартал 2014.
Грађевинарство Вриједност извршених грађевинских радова у иностранству од стране предузећа из БиХ, период јануар - јуни 2014.
Цијене Индекс произвођачких цијена индустрије у Босни и Херцеговини у јулу 2014. године
Пословне статистике Издата одобрења за грађење у Брчко дистрикту II тромјесечје 2014
Грађевинарство Издата одобрења за грађење у БиХ - II тромјесечје 2014
Индустрија Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за јули 2014. године - претходни подаци
Индустрија Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину јули 2013 - јули 2014
Пословне статистике Индекс обима индустријске производње у Брчко дистрикту јули 2014. године - претходни подаци
Пословне статистике Индекси производње у грађевинарству у Брчко дистрикту друго тромјесечје 2014.
Грађевинарство Индекси производње у грађевинарству у Босни и Херцеговин - друго тромјесечје 2014.
Краткорочне услужне статистике Статистика дистрибутивне трговине, II квартал 2014.
Краткорочне услужне статистике Индекси промета у превозним и складишним дјелатностима у БиХ, II квартал 2014.
Краткорочне услужне статистике Индекси промета трговине на мало у БиХ, јули 2014
Околиш и енергија Прекогранични промет неопасног отпада 2009-2013
Околиш и енергија Краткорочни показатељи енергетске статистике, јуни 2014, први резултати
Околиш и енергија Краткорочни показатељи енергетске статистике, мај 2014, први резултати
Околиш и енергија Краткорочни показатељи енергетске статистике, април 2014, први резултати
 Јули 2014
Саобраћај и комуникације Гранични промет робе и друмских моторних возила, јануар-март 2014
Спољна трговина Статистика робне размјене са иностранством, јануар - јуни 2014. године
Околиш и енергија Сtatисtикa oкoлишa - Еmисиje сtaклeничких гaсoвa из пoљoприврeдe
Околиш и енергија Статистика околиша - Емисије стакленичких гасова из отпада
Пољопривреда Прикупљено кравље млеко и произведени млечни производи, мај 2014.
Тржиште рада Просјечне мјесечне бруто плаће запослених за мај 2014
Тржиште рада Просјечне мјесечне исплаћене нето плаће запослених за мај 2014.
Тржиште рада Запослени по дјелатностима у мају 2014.
Тржиште рада Регистрована незапосленост у мају 2014.
Околиш и енергија НАУКУА; ТЕХНОЛОГИЈА И ИНОВАЦИЈЕ - ПАТЕНТИ, 2013
Национални рачуни Бруто домаћи производ за Босну и Херцеговину 2013 - Доходавни приступ, први резултати
Национални рачуни Бруто домаћи производ за Босну и Херцеговину 2013 - Производни приступ, први резултати
Цијене Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у јуну 2014. године
Цијене Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговина у јуну 2014. године
Туризам Статистика туризма, мај 2014.
Национални рачуни Бруто домаћи производ - I квартал 2014. године, прелиминарни подаци
Цијене Индекс произвођачких цијена индустрије у Босни и Херцеговини у јуну 2014. године
Краткорочне услужне статистике Индекси промета трговине на мало у БиХ, јуни 2014
Индустрија Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину јуни 2013 - јуни 2014
Индустрија Индекс обима индустријске производње у Брчко дистрикту јуни 2014. године - претходни подаци
Пословне статистике Индекс обима индустријске производње у Брчко дистрикту јуни 2014. године - претходни подаци
 Јуни 2014
Краткорочне услужне статистике Индекси промета у пријевозним и складишним дјелатностима у БиХ, I квартал 2014.
Пољопривреда Прикупљено кравље млеко и произведени млечни производи, април 2014.
Пољопривреда Клање стоке и перади у клаоницама, I квартал 2014.
Тржиште рада Просјечне мјесечне исплаћене нето плаће запослених за април 2014.
Тржиште рада Просјечне мјесечне бруто плаће запослених за април 2014
Становништво Природно кретање становништва, I-III мјесец 2014. године
Спољна трговина Статистика робне размјене са иностранством, јануар - мај 2014. године
Саобраћај и комуникације Гранични промет путничких моторних возила и путника, I квартал 2014. године
Саобраћај и комуникације Цестовни, жељеѕнишки, ваѕдушни и поштански саобраћај I квартал 2014. године
Туризам Статистика туризма, април 2014.
Тржиште рада Запослени по дјелатностима у априлу 2014.
Тржиште рада Регистрована незапосленост у априлу 2014.
Цијене Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у мају 2014. године
Цијене Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговина у мају 2014. године
Околиш и енергија Иновативне активности предузећа, 2010-2012
Национални рачуни Бруто домаћи производ (бдп) и стварна индивидуална потрошња (сип)у стандарду куповне моћи (скм) у 2013.
Индустрија Индекс обима индустријске производње, мај 2014. године - претходни подаци
Индустрија Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину мај 2013 - мај 2014
Краткорочне услужне статистике Индекси промета трговине на мало у БиХ, мај 2014
Околиш и енергија NAUKA, TEHNOLOGIJA I INOVACIJE - INOVATIVNE AKTIVNOSTI PREDUZEĆA, 2010-2012
 Мај 2014
Пољопривреда Прикупљено кравље млеко и произведени млечни производи, март 2014.
Пољопривреда Годишњи извјештај о аквакултури, 2013.
Спољна трговина Статистика робне размјене са иностранством, јануар - април 2014. године
Спољна трговина Индекси извозних и увозних цијена БиХ, I-III 2014
Тржиште рада Просјечне мјесечне исплаћене нето плаће запослених за март 2014.
Тржиште рада Просјечне мјесечне бруто плаће запослених за март 2014
Тржиште рада Просјечне мјесечне бруто плаће запослених у 2014. по обрачунском периоду (I квартал)
Тржиште рада Просјечне исплаћене нето плаће запослених у 2014. по обрачунском периоду (I квартал)
Шумарство Производња и продаја шумарских сортимената у Бих према асортиману у I кварталу 2014.
Туризам Статистика туризма, март 2014.
Саобраћај и комуникације Телекомуникацијска опрема, мрежа и услуге за 2013. годину
Околиш и енергија Краткорочни показатељи енергетске статистике, март 2014, први резултати
Тржиште рада Запослени по дјелатностима у марту 2014.
Тржиште рада Регистрована незапосленост у марту 2014.
Грађевинарство Стамбена драдња у Босни и Херцеговини, станје на крају I квартала 2014.
Грађевинарство Грађевински радови у иностранству, I квартал 2014.
Грађевинарство Вриједност извршених грађевинских радова у иностранству од стране предузећа из БиХ, период јануар - март 2014.
Саобраћај и комуникације Ваздушни саобараћај
Пословне статистике Индекс обима индустријске производње у Брчко дистрикту април 2014. године - претходни подаци
Индустрија Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину април 2013 - април 2014
Грађевинарство Индекси производње у грађевинарству у Босни и Херцеговин - прво тромјесечје 2014.
Пословне статистике Индекси производње у грађевинарству у Брчко дистрикту први квартал 2014.
Грађевинарство Издата одобрења за грађење у БиХ - I тромјесечје 2014
Пословне статистике Издата одобрења за грађење у Брчко дистрикту I квартал 2014
Образовање Статистика образовања 2013/2014. године
Индустрија Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за април 2014. године - претходни подаци
Цијене Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговина у априлу 2014. године
Цијене Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у априлу 2014. године
Цијене Имдекс произвођачких цијена индустрије у Босни и Херцеговини у априлу 2014. године
Краткорочне услужне статистике Статистика дистрибутивне трговине, I квартал 2014.
Краткорочне услужне статистике Индекси промета трговине на мало у БиХ, април 2014
Пословне статистике Индекс обима индустријске производње у Брчко дистрикту мај 2014. године - претходни подаци
 Април 2014
Околиш и енергија Цијене електричне енергије и природног плина
Саобраћај и комуникације Гранишни промет путника и путнишких цестовних моторних воѕила - IV квартал 2013.
Саобраћај и комуникације Први пут регистрована цестовна моторна воѕила ѕа 2013.
Саобраћај и комуникације Регистрована цестовна моторна воѕила ѕа 2013.
Саобраћај и комуникације Цестовни, жељеѕнишки, ваѕдушни и поштански саобраћај IV квартал 2013. године
Спољна трговина Статистика робне размјене са иностранством, јануар - март 2014. године
Тржиште рада Просјечне мјесечне бруто плаће запослених за фебруар 2014
Тржиште рада Просјечне мјесечне исплаћене нето плаће запослених за фебруар 2014.
Тржиште рада Запослени по дјелатностима у јфебруару 2014.
Тржиште рада Регистрована незапосленост у фебруару 2014.
Туризам Статистика туризма, фебруар 2014.
Цијене Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у марту 2014. године
Цијене Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговина у марту 2014. године
Саобраћај и комуникације Гранични промет робе и цестовних теретних моторних возила, октобар-децембар 2013
Пољопривреда Прикупљено кравље млијеко и произведени млијечни производи, фебруар 2014.
Пословне статистике Индекс обима индустријске производње у Брчко дистрикту фебруар 2014. године - претходни подаци
Околиш и енергија Отпад из производних дјелатности, 2010. - исправка
Околиш и енергија Отпад из производних дјелатности, 2012. - исправка
Цијене Индекс произвођачких цијена индустрије у Босни и Херцеговини у марту 2014. године
Национални рачуни Бруто домаћи проитвод - Квартални подаци
Краткорочне услужне статистике Индекси промета трговине на мало у БиХ, март 2014
Индустрија Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за фебруар 2014. године - претходни подаци (кориговано изданје)
Пословне статистике Индекс обима индустријске производње у Брчко дистрикту март 2014. године - претходни подаци
Индустрија Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за март 2014. године - претходни подаци
Индустрија Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину март 2013 - март 2014
Цијене Индекс произвођачких цијена индустрије у Босни и Херцеговини у мају 2014. године
 Март 2014
Цијене Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у јануару 2014. године
Цијене Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговина у јануару 2014. године
Краткорочне услужне статистике Индекси промета трговине на мало у БиХ, јануар 2014
Индустрија Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину јануар 2013 - јануар 2014
Пословне статистике Индекс обима индустријске производње у Брчко дистрикту јануар 2014. године - претходни подаци
Индустрија Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за јануар 2014. године - претходни подаци
Цијене Индекс произвођачких цијена индустрије у Босни и Херцеговини у јануару 2014. године
Пољопривреда Прикупљено кравље млијеко и произведени млијечни производи, јануар 2014.
Пољопривреда Клање стоке и перади у клаоницама, 2013.
Пољопривреда Клање стоке и перади у клаоницама, IV квартал 2013.
Пољопривреда Производња воћа и грожђа у 2013 години
Спољна трговина Статистика робне размјене са иностранством, јануар - фебруар 2014. године
Цијене Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у фебруару 2014. године
Пољопривреда Продаја полјопривредних производа на зеленим пијацама у 2013. години
Пољопривреда Откуп и директна продаја/реализација пољопривредних производа у 2013. години
Тржиште рада Просјечне мјесечне бруто плаће запослених за јануар 2014
Тржиште рада Просјечне мјесечне исплаћене нето плаће запослених за јануар 2014.
Тржиште рада Запослени по дјелатностима у јануару 2014.
Тржиште рада Регистрована незапосленост у јануару 2014.
Шумарство Производња, продаја и залихе шумских сортимената у БиХ према асортиману у 2013. години
Шумарство Цијене и индекси цијена шумских сортимената у БиХ у 2013. години
Цијене Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговина у фебруару 2014. године
Туризам Статистика туризма, јануар 2014.
Становништво Природно кретање становништва у 2013. години
Спољна трговина Индекси извозних и увозних цијена БиХ, 2013.
Грађевинарство Грађевински радови у иностранству, четврти квартал 2013.
Грађевинарство Вриједност извршених грађевинских радова у иностранству од стране предузећа из БиХ, период јануар - децембар 2013.
Околиш и енергија Краткорочни показатељи енергетске статистике, децембар 2013, први резултати
Пољопривреда Бројна станје стоке и преради и сточна производнја у 2013. години
Цијене Индекс произвођачких цијена индустрије у Босни и Херцеговини у фебруару 2014. године
Краткорочне услужне статистике Индекси промета трговине на мало у БиХ, фебруар 2014
Грађевинарство Индекс производње у грађевинарству у Босни и Херцеговини прерачунате временске серије за период 2005. - 2013.
Индустрија Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за фебруар 2014. године - претходни подаци
Индустрија Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину фебруар 2013 - фебруар 2014
Индустрија Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за јануар 2014. године - претходни подаци (кориговано изданје)
Индустрија Мјесечни индекси индустријске производње за Босну и Херцеговину јануар 2013 - јануар 2014, кориговано изданје
 Фебруар 2014
Грађевинарство Стамбена градња у Босни и Херцеговини, стање на крају 2013.
Структурне пословне статистике Структурне пословне статистике - прелиминарни резултати, 2012.
Национални рачуни Бруто домаћи проитвод - Квартални подаци
Становништво Унутрашнје миграције у Босни и Херцеговини за 2013. годину
Спољна трговина Статистика робне размјене са иностранством, јануар 2014. године
Шумарство Производња и продаја шумарских сортимената у Бих према асортиману у IV кварталу 2013.
Пољопривреда Годишњи извјештај о структури валионица, 2013
Пољопривреда Прикупљено кравље млијеко и произведени млијечни производи, децембар 2013.
Тржиште рада Просјечне мјесечне бруто плаће запослених за децембар 2013
Тржиште рада Просјечне мјесечне бруто блаће запослених у 2013. по обрачунском периоду (IV квартал)
Тржиште рада Просјечне исплаћене бруто плаће запослених у 2013. по обрачунском периоду (II полугодиште)
Тржиште рада Просјечне мјесечне исплаћене нето плаће запослених за децембар 2013.
Тржиште рада Просјечне исплаћене нето плаће запослених у 2013. по обрачунском периоду (IV квартал)
Тржиште рада Просјечне исплаћене нето плаће запослених у 2013. по обрачунском периоду (II полугодиште)
Туризам Статистика туризма, децембар 2013, кумулатив 2013.
Тржиште рада Запослени по дјелатностима у децембру 2013.
Тржиште рада Регистрована незапосленост у децембру 2013.
Околиш и енергија Отпад из производних дјелатности, 2012.
Околиш и енергија Статистика енергије 2012 - електрична и топлотна енергија
Саобраћај и комуникације Статистика пријевоза и складиштенја, IV квартал 2013.
 Јануар 2014
Тржиште рада Просјечне мјесечне исплаћене нето плате запослених за новембар 2013.
Тржиште рада Просјечне мјесечне бруто плате запослених за новембар 2013.
Спољна трговина Статистика робне размјене БиХ са иностранством, јануар-децембар 2013. године
Околиш и енергија Статистика енергије 2012- природни плин
Тржиште рада Регистрована незапосленост у новембру 2013.
Тржиште рада Запослени по дјелатностима у новембру 2013.
Саобраћај и комуникације Гранични промет робе и друмских теретних моторних возила, јули-септембар 2013.
Околиш и енергија Статистика енергије у 2012. години - Угаљ, Кокс
Туризам Статистика туризма, новембар 2013, кумулатив 2013.
Околиш и енергија Истраживање и развој, 2012
Цијене Индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини у децембру 2013. године
Цијене Просјечне потрошачке цијене у Босни и Херцеговини у децембру 2013.године
Цијене Индекс произвођачких цијена индустрије у Босниа и Херцеговини у децембру 2013. године
Индустрија Мјесечни индекси индустријске произвидње за Босну и Херцеговину децембар 2012 - децембар 2013
Пословне статистике Индекс обима индустријске производње у Брчко дистрикту децембар 2013. године - претходни подаци
Индустрија Индекс обима индустријске производње у Босни и Херцеговини за децембар 2013. године - претходни подаци
Пољопривреда Прикупљено кравље млијеко и произведени млијечни производи, новембар 2013.
Пољопривреда Пожњевена површина и производња по усјевима, 2013.
Демографија и социјалне статистике
> Тржиште рада52
> Становништво3
> Образовање2
> Криминалитет2
> Нaциoнaлни здрaвствeни рaчуни1
Економске статистике
> Цијене33
> Спољна трговина14
> Национални рачуни4
Пословне статистике
> Индустрија25
> Грађевинарство18
> Краткорочне услужне статистике17
> Туризам10
> Статистички пословни регистар2
> Инвестиције1
Пољопривреда, околиш и регионалне статистике
> Пољопривреда14
> Шумарство3
Мулти-доменске статистике
> Околиш и енергија20
> Саобраћај и комуникације11
Брчко Дистрикт
> Пословне статистике17