Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  PRIOPĆENJA
 Prosinac 2014
Obrazovanje Statistika obrazovanja 2013/2014.godine - konačni rezultati - ispravka
Okoliš i energija Statistika energije 2013 - Električna i toplotna energija
Okoliš i energija Statistika energije 2013 - Prirodni plin
Okoliš i energija Statistika energije 2013 - Ugalj, Koks
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, III tromjesečje 2014.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, listopad 2014.
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u studenom 2014. godine
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inozemstvom, siječanj - studeni 2014. godine
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za listopad 2014.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za listopad 2014.
Turizam Statistika turizma, listopad 2014.
Nacionalni zdravstveni računi Statistika nacionalnih zdravstvenih računa, 2009.-2012.
Promet i komunikacije Cestovni, željeznički i zračni transport III tromjesečje 2014. godine
Promet i komunikacije Granični promet putničkih motornih vozila i putnika,III tromjesečje 2014. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u studenom 2014. godine
Stanovništvo Prirodno kretanje stanovništva, I-IX mjesec 2014. godine
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u listopadu 2014.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u listopadu 2014.
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u studenom 2014. godine
Promet i komunikacije Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, III tromjesečje 2014.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, listopad 2014., prvi rezultati
Okoliš i energija ZNANOST, TEHNOLOGIJA I INOVACIJE - ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ, 2013.
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu studeni 2013 - studeni 2014
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za studeni 2014. godine - prethodni podaci
Poslovne statistike Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu studeni 2014. godine - prethodni podaci
Tržište rada Anketa o troškovima rada 2012
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, studeni 2014.
 Studeni 2014
Obrazovanje Statistika obrazovanja 2013/2014.godine - konačni rezultati
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, rujan 2014.
Šumarstvo Proizvodnja i prodaja šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u III tromjesečju 2014.
Vanjska trgovina Indeksi izvoznih i uvoznih cijena BiH, VII-IX 2014.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inozemstvom, siječanj-listopad 2014. godine
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za rujan 2014.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za rujan 2014.
Tržište rada Prosječne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2014. po obračunskom razdoblju (III tromjesečje)
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2014. po obračunskom razdoblju (III tromjesečje)
Turizam Statistika turizma, rujan 2014.
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u listopadu 2014. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u listopadu 2014. godine
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, rujan 2014., prvi rezultati
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u listopadu 2014. godine
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u rujnu 2014.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u rujnu 2014.
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, stanje na kraju III tromjesečja 2014.
Građevinarstvo Građevinski radovi u inozemstvu, III tromjesečje 2014.
Građevinarstvo Vrijednost izvršenih građevinskih radova u inozemstvu od strane poduzeća iz BiH, period siječanj - rujan 2014.
Poslovne statistike Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Brčko distriktu treće tromjesečje 2014.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Bosni i Hercegovini - treće tromjesečje 2014.
Kriminalitet Maloljetni počinitelji kaznenih djela u Bosni i Hercegovini, 2011
Kriminalitet Punoljetni počinitelji kaznenih djela u Bosni i Hercegovini, 2011
Poslovne statistike Izdata odobrenja za građenje u Brčko distriktu III tromjesečje 2014.
Građevinarstvo Izdata odobrenja za građenje u BiH - III tromjesečje 2014.
Građevinarstvo Izdata odobrenja za građenje u BiH - II tromjesečje 2014.- korigirano
Građevinarstvo Izdata odobrenja za građenje u BiH - I tromjesečje 2014.- korigirano
Građevinarstvo Godišnje izvješće o građevinskim radovima u BIH, 2013. pravni subjekti
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa u prijevoznim i skladišnim djelatnostima u BiH, III tromjesečje 2014.
Kratkoročne uslužne statistike Statistika distributivne trgovine, III tromjesečje 2014.
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za listopad 2014. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu rujan 2013 - listopad 2014
Poslovne statistike Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu listopad 2014. godine - prethodni podaci
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, listopad 2014.
 Listopad 2014
Okoliš i energija Cijene električne energije i prirodnog plina
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inozemstvom, siječanj- rujan 2014. godine
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, kolovoz 2014.
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod - II tromjesečje 2014. godine
Turizam Statistika turizma, kolovoz 2014.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za kolovoz 2014.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za kolovoz 2014.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u kolovozu 2014.
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u rujnu 2014. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u rujnu 2014. godine
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u rujnu 2014. godine
Okoliš i energija Javni odvoz i odlaganje komunalnog otpada, 2013
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, kolovoz 2014. prvi rezultati
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u kolovozu 2014.
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu rujan 2013 - rujan 2014
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za rujan 2014. godine - prethodni podaci
Poslovne statistike Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu rujan 2014. godine - prethodni podaci
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, rujan 2014
 Rujan 2014
Tržište rada Anketa o radnoj snazi 2014, preliminarni
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u kolovozu 2014. godine
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za srpanj 2014.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za srpanj 2014.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inozemstvom, siječanj- kolovoz 2014. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u kolovozu 2014. godine
Turizam Statistika turizma, srpanj 2014.
Stanovništvo Prirodno kretanje stanovništva, I-VI mjesec 2014. godine
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, II tromjesečje 2014.
Statistički poslovni registar Statistički poslovni registar - Osnovni podaci o preduzećima za 2013
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod – rashodni pristup 2013. - Prethodni podaci
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u srpnju 2014.
Tržište rada Registrovana nezaposlenost u srpnju 2014.
Promet i komunikacije Cestovni, željeznički, zračni i poštanski transport II tromjesečje 2014. godine
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, srpanj 2014, prvi rezultati
Promet i komunikacije Granični promet putničkih motornih vozila i putnika,II tromjesečje 2014. godine
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu kolovoz 2013 - kolovoz 2014
Poslovne statistike Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu kolovoz 2014. godine - prethodni podaci
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za kolovoz 2014. godine - prethodni podaci
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u kolovozu 2014. godine
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, kolovoz 2014
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, srpanj 2014.
Okoliš i energija Sustav javne odvodnje, 2013. godine
Okoliš i energija Korištenje voda i zaštita voda od zagađivanjau industriji, 2013. godine
Okoliš i energija Skupljanje i distribucija vode, 2013. godine
Promet i komunikacije Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, II tromjesečje 2014.
 Kolovoz 2014
Investicije Investicije u 2013. godini - Prethodni podaci
Vanjska trgovina Indeksi izvoznih i uvoznih cijena BiH,IV-VI 2014.
Statistički poslovni registar Jedinice Statističkog poslovnog registraStanje 30.06.2014.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za lipanj 2014.
Tržište rada Prosječne isplaćene bruto plaće zaposlenih u 2014. po obračunskom periodu (I polugodište)
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2014. po obračunskom periodu (II tromjesečje)
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za lipanj 2014.
Tržište rada Prosječne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2014. po obračunskom periodu (I polugodište)
Tržište rada Prosječne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2014. po obračunskom periodu (II tromjesečje)
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u lipnju 2014.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u lipnju 2014.
Šumarstvo Proizvodnja i prodaja šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u II tromjesečju 2014.
Poljoprivreda Zasijane površine u jesenjoj i proljetnoj sjetvi 2013/2014.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, lipanj 2014.
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u srpnju 2014. godine
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u srpnju 2014. godine
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inozemstvom, siječanj- srpanj 2014. godine
Turizam Statistika turizma, lipanj 2014.
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, stanje na kraju II tromjesečja 2014.
Građevinarstvo Građevinski radovi u inozemstvu, II tromjesečje 2014.
Građevinarstvo Vrijednost izvršenih građevinskih radova u inozemstvu od strane poduzeća iz BiH, period siječanj - lipanj 2014.
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u srpnju 2014. godine
Poslovne statistike Izdata odobrenja za građenje u Brčko distriktu II tromjesečje 2014
Građevinarstvo Izdata odobrenja za građenje u BiH - II tromjesečje 2014
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za srpanj 2014. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu srpanj 2013 - srpanj 2014
Poslovne statistike Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu srpanj 2014. godine - prethodni podaci
Poslovne statistike Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Brčko distriktu drugo tromjesečje 2014.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Bosni i Hercegovini - drugo tromjesečje 2014.
Kratkoročne uslužne statistike Statistika distributivne trgovine, II tromjesečje 2014.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa u prijevoznim i skladišnim djelatnostima u BiH, II tromjesečje 2014.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, srpanj 2014
Okoliš i energija Prekogranični promet neopasnog otpada 2009-2013
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike,lipanj 2014, prvi rezultati
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike,svibanj 2014, prvi rezultati
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike,travanj 2014, prvi rezultati
 Srpanj 2014
Promet i komunikacije Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, siječanj-ožujak 2014.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inozemstvom, siječanj -lipanj 2014.godine
Okoliš i energija Statistika okoliša - Emisije stakleničkih plinova iz poljoprivrede
Okoliš i energija Statistika okoliša - Emisije stakleničkih plinova iz otpada
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, svibanj 2014.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za svibanj2014.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za svibanj 2014.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u svibnju 2014.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u svibnju 2014.
Okoliš i energija NAUKA, TEHNOLOGIJA I INOVACIJE - PATENTI, 2013
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod za Bosnu i Hercegovinu 2013 - Dohodovni pristup, prvi rezultati
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod za Bosnu i Hercegovinu 2013 - Proizvodni pristup, prvi rezultati
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u lipnju 2014. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u lipnju 2014. godine
Turizam Statistika turizma, svibanj 2014.
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod - I kvartal 2014. godine, preliminarni podaci
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u lipnju 2014. godine
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, lipanj 2014
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu lipanj 2013 - lipanj 2014
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za lipanj 2014. godine - prethodni podaci
Poslovne statistike Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu lipanj 2014. godine - prethodni podaci
 Lipanj 2014
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa u prijevoznim i skladišnim djelatnostima u BiH, I tromjesečje 2014.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, travanj 2014.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, I tromjesečje 2014.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenihza travanj 2014.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenihza travanj 2014.
Stanovništvo Prirodno kretanje stanovništva, I-III mjesec 2014. godine
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inozemstvom, siječanj -svibanj 2014.godine
Promet i komunikacije Granični promet putničkih motornih vozila i putnika,I tromjesečje 2014. godine
Promet i komunikacije Cestovni, željeznički, zračni i poštanski transport I kvartal 2014. godine
Turizam Statistika turizma, travanj 2014.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u travnju 2014.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u travnju 2014.
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u svibnju 2014. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u svibnju 2014. godine
Okoliš i energija Inovativne aktivnosti preduzeća, 2010-2012
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod (bdp) i stvarna individualna potrošnja (sip)u standardu kupovne moći (skm) u 2013.
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje, svibanj 2014. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu svibanj 2013 - svibanj 2014
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, svibanj 2014
Okoliš i energija NAUKA, TEHNOLOGIJA I INOVACIJE - INOVATIVNE AKTIVNOSTI PREDUZEĆA, 2010-2012
 Svibanj 2014
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, ožujak 2014.
Poljoprivreda Godišnji izvještaj o akvakulturi, 2013.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, siječanj - travanj 2014.godine
Vanjska trgovina Indeksi izvoznih i uvoznih cijena BiH,I-III 2014
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za ožujak 2014.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenihza ožujak 2014.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2014. po obračunskom razdoblju (I tromjesečje)
Tržište rada Prosječne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2014. po obračunskom razdoblju (I tromjesečje)
Šumarstvo Proizvodnja i prodaja šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u I tromjesečju 2014.
Turizam Statistika turizma, ožujak 2014.
Promet i komunikacije Telekomunikacijska oprema, mreža i usluge za 2013. godinu
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike,ožujak 2014, prvi rezultati
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u ožujku 2014.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u ožujku 2014.
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, stanje na kraju I tromjesečja 2014.
Građevinarstvo Građevinski radovi u inozemstvu, I tromjesečje 2014.
Građevinarstvo Vrijednost izvršenih građevinskih radova u inozemstvu od strane preduzeća iz BiH, period siječanj - ožujak 2014.
Promet i komunikacije Zračni promet
Poslovne statistike Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu travanj 2014. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu travanj 2013 - travanj 2014
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Bosni i Hercegovini - prvo tromjesečje 2014.
Poslovne statistike Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Brčko distriktu prvo tromjesečje 2014.
Građevinarstvo Izdana odobrenja za građenje u BiH - I tromjesečje 2014
Poslovne statistike Izdana odobrenja za građenje u Brčko distriktu I tromjesečje 2014
Obrazovanje Statistika obrazovanja 2013/2014.godine
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za travanj 2014. godine - prethodni podaci
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u travnju 2014. godine
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u travnju 2014. godine
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u travnju 2014. godine
Kratkoročne uslužne statistike Statistika distributivne trgovine, I kvartal 2014.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, travanj 2014
Poslovne statistike Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu, svibanj 2014. godine - prethodni podaci
 Travanj 2014
Okoliš i energija Cijene električne energije i prirodnog plina
Promet i komunikacije Granični promet putnika i putničkih cestovnih motornih vozila - IV kvartal 2013.
Promet i komunikacije Prvi put registrirana cestovna motorna vozila za 2013.
Promet i komunikacije Registrirana cestovna motorna vozila za 2013.
Promet i komunikacije Cestovni, željeznički, zračni i poštanski promet IV kvartal 2013. godine
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inozemstvom, siječanj - ožujak 2014.godine
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenihza veljaču 2014.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenihza veljaču 2014.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u veljači 2014.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u veljači 2014.
Turizam Statistika turizma, veljača 2014.
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u ožujku 2014. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u ožujku 2014. godine
Promet i komunikacije Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, listopad-prosinac 2013.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, veljača 2014.
Poslovne statistike Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu veljača 2014. godine - prethodni podaci
Okoliš i energija Otpad iz proizvodnih djelatnosti, 2010.- ispravka
Okoliš i energija Otpad iz proizvodnih djelatnosti, 2012. - ispravka
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u ožujku 2014. godine
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod - kvartalni podaci
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, ožujak 2014
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za veljaču 2014. godine - prethodni podaci (korigovano izdanje)
Poslovne statistike Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu ožujak 2014. godine - prethodni podaci
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za ožujak 2014. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu ožujak 2013 - ožujak 2014
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u svibnju 2014. godine
 Ožujak 2014
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u siječnju 2014. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u siječnju 2014.godine
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, siječanj 2014
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu siječanj 2013 - siječanj 2014
Poslovne statistike Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu siječanj 2014. godine - prethodni podaci
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za siječanj 2014. godine - prethodni podaci
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u siječnju 2014. godine
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, siječanj 2014.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama,2013.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, IV tromjesečje 2013.
Poljoprivreda Proizvodnja voća i grožđa u 2013 godini
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inozemstvom , siječanj - veljača 2014.godine
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u veljači 2014. godine
Poljoprivreda Prodaja poljoprivrednih proizvoda na zelenim pijacama u 2013. godini
Poljoprivreda Otkup i direktna prodaja/realizacija poljoprivrednih proizvoda u 2013. godini
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za siječanj 2014.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za siječanj 2014.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u siječnju 2014.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u siječnju 2014.
Šumarstvo Proizvodnja, prodaja i zalihe šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u 2013. godini
Šumarstvo Cijene i indeksi cijena šumskih sortimenata u BiH u 2013. godini
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u veljači 2014. godine
Turizam Statistika turizma, siječanj 2014.
Stanovništvo Prirodno kretanje stanovništva u 2013. godini
Vanjska trgovina Indeksi izvoznih i uvoznih cijena BiH, 2013.
Građevinarstvo Građevinski radovi u inozemstvu, četvrto tromjesečje 2013.
Građevinarstvo Vrijednost izvršenih građevinskih radova u inozemstvu od strane preduzeća iz BiH, razdoblje siječanj - prosinac 2013.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, prosinac 2013, prvi rezultati
Poljoprivreda Brojno stanje stoke i peradi i stočna proizvodnja u 2013. godini
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u veljači 2014. godine
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, veljača 2014
Građevinarstvo Indeks proizvodnje u građevinarstvu u Bosni i Hercegovini preračunate vremenske serije za period 2005. – 2013.
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za veljaču 2014. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu veljača 2013 - veljača 2014
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za siječanj 2014. godine - prethodni podaci (korigovano izdanje)
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu siječanj 2013 - siječanj 2014, korigovano izdanje
 Veljača 2014
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, stanje na kraju 2013.
Strukturne poslovne statistike Strukturne poslovne statistike - preliminarni rezultati, 2012.
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod - Kvartalni podaci
Stanovništvo Unutarnje migracije u Bosni i Hercegovini za 2013. godinu
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inozemstvom, siječanj 2014.godine
Šumarstvo Proizvodnja i prodaja šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u IV tromjesečju 2013.
Poljoprivreda Godišnji izvještaj o strukturi valionica, 2013
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, prosinac 2013.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenihza prosinac 2013.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2013. po obračunskom periodu (IV kvartal)
Tržište rada Prosječne isplaćene bruto plaće zaposlenih u 2013. po obračunskom periodu (II polugodište)
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za prosinac 2013.
Tržište rada Prosječne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2013. po obračunskom periodu (IV tromjesječje )
Tržište rada Prosječne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2013. po obračunskom periodu (II polugodište)
Turizam Statistika turizma, prosinac 2013, kumulativ 2013.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u prosincu 2013.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u prosincu 2013.
Okoliš i energija Otpad iz proizvodnih djelatnosti, 2012.
Okoliš i energija Statistika energije 2012- električna i toplotna energija
Promet i komunikacije Statistika prijevoza i skladištenja, IV kvartal 2013.
 Siječanj 2014
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za studeni 2013.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenihza studeni 2013.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inozemstvom, siječanj-prosinac 2013.godine
Okoliš i energija Statistika energije 2012-prirodni plin
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u studenom 2013.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u studenom 2013.
Promet i komunikacije Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, srpanj-rujan 2013.
Okoliš i energija Statistika energije u 2012. godini - Ugljen, Koks
Turizam Statistika turizma, studeni 2013, kumulativ 2013.
Okoliš i energija Istraživanje i razvoj, 2012
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u prosincu 2013. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u prosincu 2013.godine
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u prosincu 2013. godine
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu prosinac 2012 - prosinac 2013
Poslovne statistike Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu prosinac 2013. godine - prethodni podaci
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegoviniza prosinac 2013. godine - prethodni podaci
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, studeni 2013.
Poljoprivreda Požnjevena površina i proizvodnja po usjevima, 2013.
Demografija i socijalne statistike
> Tržište rada52
> Stanovništvo3
> Obrazovanje2
> Kriminalitet2
> Nacionalni zdravstveni računi1
Ekonomske statistike
> Cijene33
> Vanjska trgovina14
> Nacionalni računi4
Poslovne statistike
> Industrija25
> Građevinarstvo18
> Kratkoročne uslužne statistike17
> Turizam10
> Statistički poslovni registar2
> Investicije1
Poljoprivreda, okoliš i regionalne statistike
> Poljoprivreda14
> Šumarstvo3
Multi-domenske statistike
> Okoliš i energija20
> Promet i komunikacije11
Brčko Distrikt
> Poslovne statistike17