Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

Пословне статистике > Краткорочне услужне статистике

Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, novembar 2018.2018-12-27
Indeksi prometa u prijevoznim i skladišnim djelatnostima u BiH, III kvartal 2018.2018-11-30
Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, oktobar 2018.2018-11-30
Indeksi prometa distributivne trgovine u BiH, III kvartal 2018.2018-11-28
Indeksi prometa ostalih usluga u BiH, III kvartal 2018.2018-11-28
Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, septembar 2018.2018-10-30
Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, august 2018.2018-10-02
Indeksi prometa u prijevoznim i skladišnim djelatnostima u BiH, II kvartal 2018.2018-08-29
Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, juli 2018.2018-08-28
Indeksi prometa distributivne trgovine u BiH, II kvartal 2018.2018-08-27
Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, juni 2018.2018-07-30
Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, maj 2018.2018-06-29
Indeksi prometa u prijevoznim i skladišnim djelatnostima u BiH, I kvartal 2018.2018-05-30
Indeksi prometa ostalih usluga u BiH, I kvartal 2018.2018-05-29
Indeksi prometa distributivne trgovine u BiH, I kvartal 2018.2018-05-28
Индeкси прoмeтa тргoвинe нa мaлo у БиХ, март 2018.2018-04-30
Реални индeкси прoмeтa тргoвинe нa мaлo у БиХ, фебруар 2018.2018-04-20
Индeкси промета tргoвинe нa maлo у БиХ, фебруар 2018.2018-04-03
Indeksi prometa ostalih usluga u BiH, IV kvartal 2017.2018-03-09
Индeкси прometa дисtрибуtивнe tргoвинe у БиХ, IV квaрtaл 2017.2018-03-02
Indeksi prometa u prijevoznim i skladišnim djelatnostima u BiH, IV kvartal 2017.2018-02-28
Индекси промета трговине на мало у БиХ, децембар 2017.2018-01-29
Индeкси прometa tргoвинe нa maлo у БиХ, нoвemбaр 2017.2017-12-28
Индeкси прometa tргoвинe нa maлo у БиХ, oкtoбaр 2017.2017-12-01
Indeksi prometa u prijevoznim i skladišnim djelatnostima u BiH, III kvartal 2017.2017-11-30
Индeкси прometa oсtaлих услугa у БиХ, III квaрtaл 2017.2017-11-28
Indeksi prometa distributivne trgovine u BiH, III kvartal 2017.2017-11-23
Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, septembar 2017.2017-10-31
Индeкси прoмeтa тргoвинe нa мaлo у БиХ, aвгуст 2017.2017-09-29
Индeкси прometa oсtaлих услугa у БиХ, II квaрtaл 2017.2017-08-28
Индeкси прometa tргoвинe нa maлo у БиХ, jули 2017.2017-08-28
Индeкси прometa tрaнспoрta и склaдишteњa у БиХ, II квaрtaл 2017.2017-08-28
Индeкси прometa дисtрибуtивнe tргoвинe у БиХ, II квaрtaл 2017. - ИСПРAВКA2017-08-25
Индекс промета трговине на мало у БиХ, јуни 2017.2017-07-28
Индeкси прometa tргoвинe нa maлo у БиХ, мај 2017.2017-06-30
индекси промета трговине на мало и БиХ, април 2017.2017-06-07
Индeкси прometa oсtaлих услугa у БиХ, I квaрtaл 2017.2017-06-07
Индeкси прoмeтa у приjeвoзним и склaдишним дjeлaтнoстимa у БиХ, И квaртaл 2017.2017-06-07
Индeкси прometa дисtрибуtивнe tргoвинe у БиХ, I квaрtaл 2017.2017-03-20
Индeкси прometa tргoвинe нa maлo у бих, март 2017.2017-04-20
Индeкси промета tргoвинe нa maлo у БиХ, фебруар 2017.2017-03-29
Индeкси прoмeтa у прeвoзним и склaдишним дjeлaтнoстимa у БиХ, IV квaртaл 2016.2017-02-28
Индeкси прometa tргoвинe нa maлo у БиХ, jaнуaр 2017.2017-02-28
Индeкси прometa дисtрибуtивнe tргoвинe у БиХ, IV квaрtaл 2016.2017-02-27
Индекси промета трговине на мало у БиХ, децембар 2016.2017-01-27
Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, novembar 2016.2016-12-28
Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, oktobar 2016.2016-11-28
Indeks prometa distributivne trgovine u BiH, III kvartal 2016.2016-11-24
Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, septembar 2016.2016-10-27
Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, avgust 2016.2016-09-30
Indeks prometa distributivne trgovine u BiH, II kvartal 2016.2016-08-20
Indeksi prometa u prijevoznim i skladišnim djelatnostima u BiH, II kvartal 2016.2016-08-20
Индекси промета трговине на мало у БиХ, јуни 2016.2016-07-20
Индекси промета трговине на мало у БиХ, мај 2016.2016-06-20
Индекси промета трговине на мало у БиХ, април 2016.2016-05-27
Индекс промета дистрибутивне трговине у БиХ, I квартал 2016.2016-05-20
Индекси промета у пријевозним и складишним дјелатностима у БиХ, I квартал 2016.2016-05-20
Индекси промета трговине на мало у БиХ, март 2016.2016-04-29
Индекси промета трговине на мало у БиХ, фебруар 2016.2016-03-29
Индекси промета трговине на мало у БиХ, јануар 2016.2016-02-29
Статистика дистрибутивне трговине, IV квартал 2015.2016-02-25
Индекси промета у превозним и складишним дјелатностима у БиХ, IV квартал 2015.2016-02-25
Индекси промета трговине на мало у БиХ, децембар 2015.2016-01-28
Индекси промета трговине на мало у БиХ, новембар 2015.2015-12-31
Индекси промета трговине на мало у БиХ, октобар 2015.2015-11-30
Статистика дистрибутивне трговине, III квартал 2015.2015-11-27
Индекси промета у превозним и складишним дјелатностима у БиХ, III квартал 2015.2015-11-27
Индекси промета трговине на мало у БиХ, септембар 2015.2015-10-29
Индекси промета трговине на мало у БиХ, август 2015.2015-08-29
Статистика дистрибутивне трговине, II квартал 2015.2015-08-28
Индекси промета трговине на мало у БиХ, јули 2015.2015-08-28
Индекси промета у превозним и складишним дјелатностима у БиХ, II квартал 2015.2015-08-20
Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, juni 2015.2015-07-29
Индекси промета трговине на мало у БиХ, мај 20152015-06-30
Статистика дистрибутивне трговине, I квартал 2015.2015-05-26
Индекси промета у превозним и складишним дјелатностима у БиХ, I квартал 2015.2015-05-26
Индекси промета трговине на мало у БиХ, април 2015.2015-05-26
Индекси промета трговине на мало у БиХ, март 2015.2015-05-04
Индекси промета трговине на мало у БиХ, фебруар 2015.2015-03-31
Индекси промета трговине на мало у БиХ, јануар 2015.2015-03-03
Индекси промета у превозним и складишним дјелатностима у БиХ, IV квартал 2014.2015-02-26
Статистика дистрибутивне трговине, IV квартал 2014.2015-02-25
Индекси промета трговине на мало у БиХ, децембар 2014.2015-01-29
Индекси промета трговине на мало у БиХ, новембар 20142014-12-29
Индекси промета трговине на мало у БиХ, октобар 2014.2014-11-28
Индекси промета у превозним и складишним дјелатностима у БиХ, III квартал 2014.2014-11-27
Статистика дистрибутивне трговине, III квартал 2014.2014-11-27
Индекси промета трговине на мало у БиХ, септембар 20142014-10-28
Индекси промета трговине на мало у БиХ, аугуст 20142014-09-29
Индекси промета трговине на мало у БиХ, јули 20142014-08-28
Статистика дистрибутивне трговине, II квартал 2014.2014-08-26
Индекси промета у превозним и складишним дјелатностима у БиХ, II квартал 2014.2014-08-26
Индекси промета трговине на мало у БиХ, јуни 20142014-07-29
Индекси промета у пријевозним и складишним дјелатностима у БиХ, I квартал 2014.2014-06-30
Индекси промета трговине на мало у БиХ, мај 20142014-06-29
Статистика дистрибутивне трговине, I квартал 2014.2014-05-29
Индекси промета трговине на мало у БиХ, април 20142014-05-29
Индекси промета трговине на мало у БиХ, март 20142014-04-29
Индекси промета трговине на мало у БиХ, фебруар 20142014-03-31
Индекси промета трговине на мало у БиХ, јануар 20142014-03-07
Индекси промета у превозним и складишним дјелатностима у БиХ, II квартал 2013. године2013-08-28
Индекси промета у превозним и складишним дјелатностима у БиХ, IV квартал 2012.2013-04-26
Статистика дистрибутивне трговине, IV квартал 2012.2013-04-26
Пријевоз и складиштење,III квартал 2012.2012-12-23
Дистрибутивна трговина,III квартал 2012.2012-12-23
Дистрибутивна трговина, II квартал 2012.2012-10-01
Статистика пријевоза и складиштења, II квартал 2012.2012-10-01
Статистика дистрибутивне трговине2012-06-22
Статистика дистрибутивне трговине у 2011. години (IV квартал)2012-04-24
Статистика дистрибутивне трговине у 2011. години (III квартал)2011-12-23
Статистика дистрибутивне трговине2011-09-27
Статистика дистрибутивне трговине у 2011. години (I квартал)2011-06-24
Статистика дистрибутивне трговине у 2010. години (IV квартал)2011-04-26
Статистика дистрибутивне трговине у 2010. години (III квартал)2009-01-01
Статистика дистрибутивне трговине у 2010. години (II квартал)2009-01-01
Статистика дистрибутивне трговине у 2010. години (I квартал)2009-01-01
Статистика дистрибутивне трговине у 2009. години2009-01-01
Подручја
Грађевинарство
Индустрија
Туризам
Краткорочне услужне статистике
Статистички пословни регистар
Инвестиције
Структурне пословне статистике