Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

Економске статистике > National accounts

Bruto domaći proizvod, rashodni pristup, II kvartal 2018.2018-10-05
Bruto domaći proizvod - II kvartal 2018. godine2018-10-05
Bruto domaći proizvod – rashodni pristup 2007. – 2017.2018-09-28
Bruto domaći proizvod za Bosnu i Hercegovinu 2017 - Dohodovni pristup, prvi rezultati2018-07-20
Bruto domaći proizvod za Bosnu i Hercegovinu 2017 - Proizvodni pristup, prvi rezultati2018-07-20
Bruto domaći proizvod - I kvartal 2018. godine2018-07-09
Bruto domaći proizvod, rashodni pristup, I kvartal 2018.2018-07-09
Bruto domaći proizvod - IV kvartal 2017. godine2018-03-30
Bruto domaći proizvod, rashodni pristup, IV kvartal 2017. 2018-03-30
Bruto domaći proizvod - rashodni pristup III kvartal 2017. godine2018-01-04
Bruto domaći proizvod - III kvartal 2017. godine2018-01-04
Bruto domaći proizvod - rashodni pristup II kvartal 2017. godine2017-11-22
Бруto дomaћи прoизвoд – рaсхoдни присtуп 2008 - 2016, квартални подаци2017-10-23
Брутo дoмaћи прoизвoд - II квaртaл 2017. гoдинe2017-10-04
Бруto дomaћи прoизвoд – рaсхoдни присtуп 2007 - 20162017-09-30
Bruto domaći proizvod za Bosnu i Hercegovinu 2016 - Proizvodni pristup, prvi rezultati2017-07-25
Bruto domaći proizvod za Bosnu i Hercegovinu 2016 - Dohodovni pristup, prvi rezultati2017-07-25
Bruto domaći proizvod - I kvartal 2017. godine2017-07-10
БРУTO ДOMAЋИ ПРOИЗВOД ЗA БOСНУ И ХEРЦEГOВИНУ 2005-2015 / ESA 20102017-05-26
Bruto domaći proizvod - IV kvartal 2016. godine2017-04-06
Bruto domaći proizvod, rashodni pristup, kvartalni podaci, 2008-2015 2017-04-06
Bruto domaći proizvod - III kvartal 2016. godine2016-12-20
Bruto domaći proizvod - II kvartal 2016. godine2016-10-07
Bruto domaći proizvod - rashodni pristup 2015., prethodni podaci2016-09-16
Bruto domaći proizvod za Bosnu i Hercegovinu 2015 - Dohodovni pristup, prvi rezultati2016-07-20
Bruto domaći proizvod za Bosnu i Hercegovinu 2015 - Proizvodni pristup, prvi rezultati2016-07-20
Бруто домаћи проитвод - I квартал 2016. године2016-06-20
Bruto domaći proizvod - IV kvartal 2015. godine2016-04-01
Bruto domaći proizvod - III kvartal 2015. godine2015-12-31
Бруто домаћи проитвод - II квартал 2015. године2015-10-02
Бруто домаћи производ - расходни приступ 2014., претходни подаци2015-09-14
Bruto domaći proizvod za Bosnu i Hercegovinu 2005 - 2013, Revidirani podaci2015-07-29
Бруто домаћи производ за Босну и Херцеговину 2014 - Производни приступ, први резултати2015-07-20
Бруто домаћи производ за Босну и Херцеговину 2014 - Доходавни приступ, први резултати2015-07-20
Бруто домаћи проитвод - I квартал 2015. године2015-07-02
Бруто домаћи производ (расходни приступ) - Квартални подаци, 2008.-2013.2015-05-20
Бруто домаћи проитвод - IV квартал 2014. године2015-03-21
Бруто домаћи проитвод - III квартал 2014. године2015-01-07
Бруто домаћи проитвод - II квартал 2014. године2014-10-20
Бруто домаћи производ - расходни приступ 2013. - Претходни подаци2014-09-24
Бруто домаћи производ - I квартал 2014. године, прелиминарни подаци2014-07-24
Бруто домаћи производ за Босну и Херцеговину 2013 - Доходавни приступ, први резултати2014-07-21
Бруто домаћи производ за Босну и Херцеговину 2013 - Производни приступ, први резултати2014-07-21
Бруто домаћи производ (бдп) и стварна индивидуална потрошња (сип)у стандарду куповне моћи (скм) у 2013.2014-06-26
Бруто домаћи проитвод - Квартални подаци2014-04-28
Бруто домаћи проитвод - Квартални подаци2014-02-19
Бруто домаћи производ за Босну и Херцеговину 2012. Производни приступ2013-12-16
Бруто домаћи производ за Босну и Херцеговину 2012. Доходавни приступ2013-12-16
Бруто домаћи производ – расходни приступ 2012. - Претходни подаци2013-10-02
Бруто домаћи производ за Босну и Херцеговину 2012. Доходовни приступ, први резултати2013-07-25
Бруто домаћи производ за Босну и Херцеговину 2012.Производни приступ, први резултати2013-07-25
Бруто домаћи производ (БДП) и стварна индивидуална потрошња (СИП) у стандарду куповне моћи (СКМ) ЗА 2012. – прве процјене2013-06-27
Бруто домаћи производ – квартални подаци2013-06-21
Бруто домаћи производ за БиХ 2011- Производни приступ2012-12-23
Бруто домаћи производ за БиХ 2011- Доходовни приступ2012-12-23
Упоредни нивои цијена у 37 земаља Еуропске уније у 2011.2012-07-27
БДП за БиХ 2011- Производни приступ, прелиминарни2012-07-27
БДП за БиХ 2011- Доходовни приступ, прелиминарни2012-07-27
Бруто домаћи производ (БДП) и стварна индивидуална потрошња (СИП) у стандарду куповне моћи (СКМ) за 2008 – 2010.2012-01-25
Бруто домаћи производ – Расходни приступ 2010. (претходни подаци)2011-09-27
Бруто домаћи производ (БДП) по становнику, у стандарду куповне моћи (СКМ) за 2010. - Претходни подаци2011-07-22
Бруто домаћи производ за БиХ 2010 - Доходовни приступ, први резултати2011-07-22
Бруто домаћи производ за БиХ 2010 - Производни приступ, први резултати2011-07-22
Бруто домаћи производ (БДП) и стварна индивидуална потрошња (СИП)у стандарду куповне моћи (СКМ) за 2007 – 2009.2009-01-01
Бруто домаћи производ за Босну и Херцеговину 2009. година Расходовни приступ, први резултати.2009-01-01
Бруто домаћи производ за Босну и Херцеговину 2009. година Доходовни приступ, први резултати.2009-01-01
Бруто домаћи производ за Босну и Херцеговину 2009. година Производни приступ, први резултати.2009-01-01
БДП и стварна индивидуална потрошња (СИП) у стандарду куповне моћи (СКМ) за 2006. - 2008.2009-01-01
Бруто домаћи производ за Босну и Херцеговину 2008. годинa Производни приступ, први резултати.2009-01-01
Паритет куповне моћи и бруто домаћи производ у стандарду куповне моћи за 2008. годину2009-01-01
Бруто домаћи производ - расходни приступ 2007. годинa Експериментални обрачун – претходни подаци.2009-01-01
Бруто домаћи производ за Босну и Херцеговину 2007. годинa Производни приступ, први резултати.2009-01-01
Бруто домаћи производ - расходни приступ 2006. годинa2009-01-01
Бруто домаћи производ - претходни подаци2009-01-01
Бруто додана вриједност и бруто домаћи производ за БиХ, текуће цијене, 2004/20052009-01-01
Бруто додана вриједност и бруто домаћи производ за БиХ, текуће цијене, 20042009-01-01
Бруто додана вриједност и бруто домаћи производ за БиХ 2001., 2002., 2003. годину2009-01-01
Бруто додана вриједност и бруто домаћи производ за БиХ, текуће цијене, 20032009-01-01
Bruto domaći proizvod prema proizvodnom, dohodovnom i rashodnom pristupu 20161-2018
Bruto domaći proizvod prema proizvodnom, dohodovnom i rashodnom pristupu 2006-20153-2017
Bruto domaći proizvod prema proizvodnom, dohodovnom i rashodnom pristupu 2005-20142-2016
Бруто домаћи производ према производном, доходовном и расходном приступу 2005-201312-2014
Бруто домаћи производ према производном и доходовном приступу 2005-2012, Бруто домаћи производ према расходном приступу 2007-20122-2014
Бруто домаћи производ, 20112-2013
Бруто домаћи производ према производном и доходовном приступу 2005-2010 Бруто домаћи производ према расходном приступу - Експерименталне процјене 2005-201012-2011
Бруто домаћи производ према производном приступу 2000-2009 Бруто домаћи производ према доходовном приступу 2005-2009 Бруто домаћи производ према расходном приступу Експериментална процјена 2004-200912-2010
Бруто домаћи производ према производном и доходовном приступу 2005.-2008. године Бруто домаћи производ према расходном приступу 2005.-2008. године12-2009
Бруто домаћи производ према производном приступу 2000-2007. Бруто домаћи производ према расходном приступу 2004-2007.12-2008
Бруто домаћи производ према производном принципу 2003-2006. Бруто домаћи производ према расходном принципу 2004-2006.12-2007
Бруто домаћи производ расходни приступ 2004/20056-2007
Бруто домаћи производ за БиХ у 2005 години.12-2006
Бруто домаћи производ за Босну и Херцеговину 200412-2005
Бруто домаћи производ за Босну и Херцеговину 1997-200312-2004
Подручја
Спољна трговина
Цијене
Национални рачуни