Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

EKONOMSKE STATISTIKE

Cijene
Indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu; Prosječne potrošačke cijene; Indeks potrošačkih cijena; Komparativni nivoi cijena 37 evropskih država;
(Godišnje publikacije, mjesečna saopštenja, metodološki dokumenti)
Nacionalni računi
Bruto domaći proizvod (BDP) po stanovniku, u standardu kupovne moći (SKM) ; Bruto domaći proizvod dohodovni pristup; Bruto domaći proizvod rashodni pristup; Bruto domaći proizvod (BDP) i stvarna individualna potrošnja (SIP) u standardu kupovne moći (SKM); Bruto domaći proizvod rashodovni pristup; Bruto dodana vrijednost i bruto domaći proizvod tekuće cijene; Paritet kupovne moći i bruto domaći proizvod u standardu kupovne moći;
(Godišnje publikacije, saopštenja, metodološki dokumenti)
Vanjska trgovina
Statistika vanjske trgovine
(Godišnje publikacije, mjesečna saopštenja, metodološki dokumenti)
INDIKATORI
Stopa promjene indeksa potrošačkih cijena (CPI)
PODATAK: 0,2 %
PERIOD: V-18 / IV-18
Izvoz robe u hiljadama KM
PODATAK: 4.778.965
PERIOD: I-V , 2018.
Uvoz robe u hiljadama KM
PODATAK: 7.670.856
PERIOD: I-V, 2018.
Vanjsko trgovinski robni bilans u hiljadama KM
PODATAK: -2.891.891
PERIOD: I-V , 2018.
Bruto domaći proizvod (GDP) u milionima KM
PODATAK: 29.900
PERIOD: 2016
Bruto domaći proizvod po stanovniku (GDP/C) u KM
PODATAK: 8.516
PERIOD: 2016
Izvoz robe u hiljadama KM
PODATAK: 11.053.606
PERIOD: 2017
Uvoz robe u hiljadama KM
PODATAK: 18.134.256
PERIOD: 2017
Vanjsko trgovinski bilans u hiljadama KM
PODATAK: -7.080.650
PERIOD: 2017