Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  METODOLOŠKI DOKUMENTI

 Demografija i socijalne statistike
KULTURA I UMJETNOST
Statistički obrasci sa metodologijom za izvještavanje iz oblasti kulture (Radni materijal)
Mart 2012
STATISTIKA UMRLIH
Metodološko uputstvo
Januar 2008
DEMOGRAFIJA
Metodološka upustva - statistike rođenih u Bosni i Hercegovini
Novembar 2007
 Ekonomske statistike
VANJSKA TRGOVINA
Kratko uputstvo za korisnike statistika robne razmjene BiH s inostranstvom
August 2017
NACIONALNI RAČUNI
Opis izvora i metoda korištenih u kompilaciji kvartalnog BDP po proizvodnom pristupu
Septembar 2014
NACIONALNI RAČUNI
Opis izvora i metoda korištenih u kompilaciji nefinansijskih nacionalnih računa - engleski
Januar 2010
INDEX CIJENA PROIZVOĐAČA
Metodološko uputstvo za izračunavanje indexa cijena proizvođača u BiH
Maj 2008
VANJSKA TRGOVINA
Statistika vanjske trgovine - uputstvo za korisnike
Januar 2008
INDEX POTROŠAČKIH CIJENA
Upravljanje podacima - index potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini
Januar 2006
INDEX POTROŠAČKIH CIJENA
Metodologija i rezultati - indeks potrošačkih cijena u BiH
Januar 2006
VANJSKA TRGOVINA
Statistika vanjske trgovine Bosne i Hercegovine
Januar 2005
 Poslovne statistike
INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA
MJESEČNI NIP BIH 2018
Januar 2018
GRAĐEVINARSTVO
Indeks proizvođačkih cijena u građevinarstvu/stanogradnja
Oktobar 2017
INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA
Izvještaj o metapodacima za godišnje PRODCOM istraživanje za BiH referentna 2015. godina
Juni 2017
INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA
Izvještaj o metapodacima za indeks fizičkog obima industrijske proizvodnje za BiH referentna 2016. godina
Juni 2017
GRAĐEVINARSTVO
Izvještaj o metapodacima za indeks proizvodnje u građevinarstvu (IPC)
Juni 2017
GRAĐEVINARSTVO
Izvještaj o metapodacima za izdata odobrenja za građenje
Juni 2017
STATISTIČKI POSLOVNI REGISTAR
Metodološke osnove
Septembar 2015
STRUKTURNE POSLOVNE STATISTIKE
Strukturne poslovne statistike 2012, Aneksi I-IV i Statistika stranih podružžnica (FATS)
Decembar 2014
STATISTIČKI POSLOVNI REGISTAR
Unapređenje kvaliteta statističkog poslovnog registra
Oktobar 2014
KRATKOROČNE POSLOVNE STATISTIKE
Istraživanje iz statistike građevinarstva - odobrenja za građenje
Septembar 2014
KRATKOROČNE POSLOVNE STATISTIKE
METODOLOŠKO UPUTSTVO INDEKS PROMETA TRGOVINE NA MALO
Juli 2014
KRATKOROČNE POSLOVNE STATISTIKE
METODOLOŠKO UPUTSTVO INDEKS PROMETA DISTRIBUTIVNE ТRGOVINE
Juli 2014
INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA
METODOLOŠŠKA UPUTSTVA ZA IZRAČUNAVANJE INDEKSA FIZIČKOG OBIMA INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE U BOSNI I HERCEGOVINI
Juli 2014
STRUKTURNE POSLOVNE STATISTIKE
Strukturne poslovne statistike 2011(Aneksi I-IV) Bosna i Hercegovina
Decembar 2013
STATISTIČKI POSLOVNI REGISTAR
Metodologija i rezultati istraživanja za unapređenje kvalitete podataka u Statističkom poslovnom registru u 2012. godini
Juli 2013
KRATKOROČNE POSLOVNE STATISTIKE
Indeks obima industrijske proizvodnje 2013.
April 2013
KRATKOROČNE POSLOVNE STATISTIKE
Metodološki okvir za razvoj kratkoročnih poslovnih statistika u BiH
Juli 2012
STRUKTURNE POSLOVNE STATISTIKE
Strukturne poslovne statistike (Pilot istraživanje za 2009. godinu)
Oktobar 2011
POSLOVNE STATISTIKE
Planiranje novih strukturnih poslovnih istraživanja u Bosni i Hercegovini
Oktobar 2008
INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA
Metodološko uputstvo za izračunavanje indeksa obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini
Septembar 2008
GRAĐEVINARSTVO
Godišnje istraživanje o građevinskim radovima u Bosni i Hercegovini
Decembar 2007
INVESTICIJE
Godišnji izvještaj o investicijama u Bosni i Hercegovini
Novembar 2005
 Poljoprivreda, okoliš i regionalne statistike
STATISTIKA POLJOPRIVREDE
GODIŠNJA STATISTIKA BILJNE PROIZVODNJE
Septembar 2016
STATISTIKA POLJOPRIVREDE
KLANJE STOKE I PERADI U KLAONICAMA
Mart 2015
STATISTIKA POLJOPRIVREDE
BROJNO STANJE STOKE I STOČNA PROIZVODNJA
Mart 2015
STATISTIKA POLJOPRIVREDE
MJESEČNI IZVJEŠTAJ O AKTIVNOSTI INKUBATORSKIH STANICA
Juli 2014
STATISTIKA POLJOPRIVREDE
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O STRUKTURI INKUBATORSKIH STANICA
Juli 2014
STATISTIKA POLJOPRIVREDE
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O PRIKUPLJANJU MLIJEKA I PROIZVODNJI MLIJEČNIH PROIZVODA
Juli 2014
ŠUMARSTVO
Mjesečni izvještaj o proizvodnji, prodaji i zalihama šumskih sortimenata
Mart 2012
STATISTIKA POLJOPRIVREDE
STATISTIKA AKVAKULTURE
Februar 2012
STATISTIKA POLJOPRIVREDE
MJESEČNI IZVJEŠTAJ O PRIKUPLJANJU KRAVLJEG MLIJEKA I PROIZVODNJI MLIJEČNIH PROIZVODA
Februar 2012
 Multi-domenske statistike
OTPAD
ODREÐIVANJE TEŽŽINE OTPADA
Maj 2015
STATISTIKA OTPADA
Priručnik za statistiku otpada
Septembar 2014
NAUKA, TEHNOLOGIJA I INOVACIJE
PRIRUČNIK ZA STATISTIKU ZNANOSTI, TEHNOLOGIJE I INOVACIJA U BOSNI I HERCEGOVINI
April 2014
ENERGIJA
Statistika energije,obnovljivi izvori energije
Novembar 2013
GRAĐEVINARSTVO
Građevinski otpad i otpad od rušenja objekata
Novembar 2013
OTPAD
ODREĐIVANJE ŠIFRE OTPADA PREMA LISTI OTPADA
August 2012
SAOBRAĆAJ
RJEČNIK za statistiku saobraćaja (IV izdanje) [Veličina fajla: 15 MB]
April 2011