Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

Вијести

Odluka o izboru najuspješnijeg ponuđača - Pogonsko gorivo, maziva i dopunski asortiman

Odluka o izboru najuspješnijeg ponuđača - Pogonsko gorivo, maziva i dopunski asortiman (DAS)

 

Plan nabavki Agencije za statistiku BiH 2017

Plan nabavki Agencije za statistiku BiH za 2017. godinu

 

Плaтe - дeцeмбaр 2016


Прoсjeчнa мjeсeчнa исплaћeнa нeтo плaтa пo зaпoслeнoмe у прaвним лицима у БиХ зa дeцeмбaр 2016. гoдинe изнoсилa je 853 КM, штo пoкaзуje нoминaлaн рaст зa 0,7% у oднoсу нa нoвeмбaр 2016. гoдинe.

Прoсjeчнa мjeсeчнa исплaћeнa нeтo плaтa зa дeцeмбaр 2016. гoдинe у oднoсу нa дeцeмбaр прoшлe гoдинe нoминaлнo je вишa зa 1,3%.

Саопштење о плаћама можете погледати овдје.

   

Plaće - novembar 2016


Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u BiH za novembar 2016. godine iznosila je 847 KM što pokazuje nominalni rast za 0,5% u odnosu na decembar 2015. godine. 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća za novembar 2016. godine u odnosu na novembar 2015. godine nominalno je viša za 2,5%.

Saopštenja o plaćama možete pogledati ovdje.

 

Odluka o izboru najuspješnijeg ponuđača - web site

Web portal Agencije za statistiku BiH - 7.12.2016.

   

Страна 19 од 44