Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

Вијести

Anketa o radnoj snazi u BiH

Sarajevo: 9. 4. 2017.

 

Agencija za statistiku BiH, u saradnji sa entitetskim zavodima za statistiku, provodi trinaestu po redu Anketu o radnoj snazi od 9. do 22. aprila.

 

Anketa se provoditi na području cijele Bosne i Hercegovine na reprezentativnom uzorku od 10.647 slučajno odabranih domaćinstava, od kojih je 5.969 iz Federacije BiH, 3.613 iz Republike Srpske i 1.065 iz Brčko distrikta BiH. Anketiranje će raditi anketno osoblje akreditirano od strane Agencije za statistiku BiH, Federalnog zavoda za statistiku F BiH i Republičkog zavoda za statistiku RS.

 

Anketom o radnoj snazi, koja se provodi u skladu sa metodološkim pravilima i načelima Međunarodne organizacije rada (ILO) i metodološkim preporukama Evropskog statističkog ureda (EUROSTAT), pored demografskih, obrazovnih i drugih karakteristika stanovništva, prikupljaju se podaci o zaposlenosti, nezaposlenosti, podzaposlenosti, kao i podaci o zanimanju, radnom vremenu, trajanju radnog odnosa, dodatnom zaposlenju, školovanju i daljem usavršavanju, traženju posla i drugi. Na osnovu prikupljenih podataka vrši se procjena ukupne radne snage u BiH. Glavni cilj ovog istraživanja je dobivanje podataka o tri osnovna, međusobno isključiva, kontingenta stanovništva: zaposlenih, nezaposlenih i neaktivnih osoba, te izračunavanje stope aktivnosti, zaposlenosti i nezaposlenosti koje su značajan pokazatelj ekonomskog stanja u zemlji.

 

Statističke institucije Bosne i Hercegovine garantuju da će, u skladu sa Zakonom o statistici BiH i Zakonom o zaštiti ličnih podataka, odgovori na postavljena pitanja biti strogo povjerljivi, da će ispitanici ostati potpuno anonimni i mole građane za aktivnu saradnju u realizaciji ove važne aktivnosti.

 

Odluka o izboru najuspješijeg ponuđača - Hotelski smještaj na tri lokacije

Odluka o izboru najuspješijeg ponuđača - Hotelski smještaj na tri lokacije za potrebe Agencije za statistiku BiH

 

Objavljena publikacija „Žene i muškarci u BiH, 2017“

Sarajevo: 30. 3. 2018.

  

Kod mlađe populacije brojniji muškarci, a kod starije žene

 

Agencija za statistiku BiH objavila je publikaciju „Žene i muškarci u BiH, 2017“ u kojoj su, na jednom mjestu, prikazani podaci iz različitih statističkih oblasti razvrstani po spolu. Ova publikacija može, kroz kratak prikaz položaja žena i muškaraca u bosanskohercegovačkom društvu, biti koristan izvor informacija svima onima koji su zainteresovani za poboljšanje položaja žena i muškaraca, te jednakost spolova u Bosni i Hercegovini.

 

Publikacija „Žene i muškarci u BiH, 2017“, pored statističkih podataka o demografskim, društveno-ekonomskim i obrazovnim karakteristikama građana u BiH, sadrži i podatke o statusu žena prema Popisu stanovništva 2013. godine, te do sada neobjavljene indikatore iz obrazovanja i radne snage.

 

Novina u Publikaciji je i koeficijent maskuliniteta prema starosnim grupama koji predstavlja broj muškaraca na 100 žena. Prema podacima Popisa stanovništva iz 2013. godine, najveća stopa maskuliniteta je u dobnoj grupi od 15-19 godina starosti, gdje na 100 žena dolazi skoro 106 muškaraca. Idući prema starijoj životnoj dobi, stopa maskuliniteta ima tendenciju opadanja, tako da od 45 godina i više, u populaciji BiH ima više žena nego muškaraca. Od tog perioda koeficijent maskuliniteta naglo opada. Najniži je u dobnoj grupi 85+ i bilježi vrijednost od 47,6, što znači da u najkasnijoj životnoj dobi, na 100 žena dolazi oko 48 muškaraca.   

Povodom Svjetskog dana voda: Vodni resursi u BiHSarajevo: 22. 3. 2018.

 

U Bosni i Hercegovini je, tokom 2016. godine, došlo do značajnog povećanja količine urbanih otpadnih voda koje se pročišćavaju. Skok sa 4  na 22 posto prečišćenih otpadnih voda rezultat je puštanja u rad više novih uređaja za tretman urbanih otpadnih voda. Na ovaj način Bosna i Hercegovina je dobila znatne količine pročišćene vode koja se može ponovo iskoristiti, a istovremeno je smanjila stepen zagađenja okoliša.

 

Po količini pročišćene urbane otpadne vode Bosna i Hercegovina se sada uveliko približila zemljama iz okruženja. U Hrvatskoj se pročisti oko 37 posto, u Srbiji nešto više od 10 posto, a u Sloveniji oko 57 posto urbanih otpadnih voda. U razvijenim evropskim zemljama taj procenat je daleko veći. U Holandiji je, na primjer, oko 99 posto, a u Luksemburgu skoro 97 posto.


 

Odluka o pokretanju postupka nabavke - Hotelski smještaj u zemlji

Odluka o pokretanju postupka nabavke - Hotelski smještaj u zemlji

   

Страна 8 од 44