Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

Вијести

Плате - децембар 2012

Просјечна мјесечна бруто плата по запосленоме у правним лицима у БиХ за децембар 2012. године износила је 1.299 КМ, што показује да се бруто плата номинално није мијењала у односу на новембар 2012. године.

Просјечна мјесечна исплаћена нето плата по запосленоме у правним лицима у БиХ за децембар 2012. године износила је 831 КМ, што показује номинални пад за 0,1% у односу на новембар 2012. године.

Саопштења о плаћама можете погледати овдје.

 

Прилагођена општа процјена државног статистичког система БиХ

Прилагођена општа процјена државног статистичког система Босне и Херцеговине (неслужбени превод - босански језик)

Коначни извјештај: септембар 2011. 

Припремили: Jan M. Byfuglien и Günter Kopsch

 

БДП за период 2005 - 2010

Поштовани,

обавјештавамо вас да на нашој wеб страници можете наћи најновије публикације из области социјалне заштите и националних рачуна.

Одјељење Националних рачуна Агенције за статистику публиковало је у мјесецу децембру 2011. године:


Билтен “Бруто домаћи производ за БиХ”


У билтену Бруто домаћи производ се објављени су:

a)      Резултати обрачуна БДП-а за БиХ примјеном производног приступа за период од 2005. до 2010.

b)      Резултати обрачуна БДП-а за БиХ примјеном доходовног приступа за период од 2005. до 2010.

c)      Резултати обрачуна БДП-а за БиХ примјеном расходног приступа за период од 2005. до 2010.


Процјене БДП, сукладно методологији СНА/ЕСА могу се произвести кориштењем три различита приступа (производни, расходни и доходовни), а сваки од наведених показује другачији поглед на економску слику. Премда би теоретски, мјерења БДП кориштењем различитих приступа требала да се подударе, у пракси се јављају разлике услијед разлика у изворима података као и кориштеним методама. У случају Босне и Херцеговине,званични показатељи БДП су засновани  на производном приступу.

БДП обрачунат према производном приступу у текућим цијенама, процијењен је у износу од 24.584 милиона КМ у 2010. години  са номиналним растом од 2,2% у односу на 2009. годину. Уколико се искључи утјецај цијена БДП је забиљежио реалан раст  од 0,7%.


Бруто домаћи производ по становнику у 2010. години износио је 6.397 КМ, што представља 3.271 еура, односно 4.331 УСД.


БДП према расходном приступу процијењен је за 2010. годину у износу од 27.954 мил. КМ што представљаноминални раст од 0,21 % у односу на 2009.годину, а уколико се искључи утјецај цијена БДП је забиљежио реалан раст од 1,01%.

Напомињемо да су ове године у Билтену подаци за БДП према расходном приступу прелиминарни, због активности на имплементацији нове КД БиХ 2010.


Важно је напоменути да је БДП процијењен расходним приступом 13,7% изнад БДП процијењеног производним приступом.

Билтен „Бруто инвестиције у БиХ у 2010.години“ у коме ја дат детаљан приказ укупно

остварених инвестиција правних лица у 2010.год. Укупно остварене инвестиције у нова стална средства у 2010. години износе 3.843 милиона КМ и у односу на 2009. годину представљају смањење од 9,73 %.


Од укупно исплаћених инвестиција у Босни и Херцеговини у 2010. години на Федерацију БиХ се односи 64,79 %, Републику Српску 34,10 % а на Брчко Дистрикт 1,11 %.

   

Саопштење поводом свјетског дана становништва

Поводом Свјетског дана становништва Агенција за статистику БиХ објавила је пригодно саопштење у којем се налазе основни подаци и процјене о кретањима свјетског становништва. Управно вијеће Уједињених нација за обиљежавање Свјетског дана становништва одредило је 11.07.

Саопштење можете пронаћи на сљедећем линку

 

Меморандум о разумијевању

ПОТПИСАН МЕМОРАНДУМ О РАЗУМИЈЕВАЊУ ИЗМЕЂУ АГЕНЦИЈЕ ЗА СТАТИСТИКУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ И ДРЖАВНЕ РЕГУЛАТОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ

Меморандумом о разумијевању којег су 19. априла 2011. године у Тузли потписали Мирсад Салкић, предсједавајући Државне регулаторне комисије за електричну енергију и Зденко Милиновић, директор Агенције за статистику Босне и Херцеговине, успостављен је оквир њиховог будућег партнерства у подручју за које су обје институције заинтересоване – у прикупљању и јачању квалитета и поузданости статистичких података у области статистике енергије.

Установљеним партнерством, Агенција за статистику БиХ и Државна регулаторна комисија за електричну енергију изражавају заинтересованост за развијањем и структуисањем сарадње у подручјима од заједничког интереса, чиме ће убрзати процес хармонизације службене статистике БиХ и статистике земаља ЕУ и допринијети приближавању Босне и Херцеговине европским интеграцијама.
   

Страна 43 од 44