Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

Вијести

Презентована „Прва процјена кварталног Бруто домаћег производа у Босни и Херцеговини за период 2006 – 2012. године


Презентована „Прва процјена кварталног Бруто домаћег производа

у Босни и Херцеговини за период 2006 – 2012. године


Сарајево, 21. 6. 2013. године – Данас је Агенција за статистику Босне и Херцеговине презентовала представницима домаћих власти и међународних организација „Прву процјену кварталног Бруто домаћег производа у Босни и Херцеговини“, изворе података, кориштене методе и коначне резултате прве процјене кварталног Бруто домаћег производа, за Босну и Херцеговину за период 2006 – 2012. године.

Успостава система компилације кварталних националних рачуна у БиХ, важан је корак у развоју националне статистике зато што је основни и најважнији макроекономски агрегат у систему националних рачуна Бруто домаћи производ (БДП), који представља резултат производних активности свих резидентних институционалних јединица. Бруто домаћи производ је индикатор економских активности на нивоу цијеле земље, а серије кварталног БДП-а пружају благовремену мјеру економског развоја те су стога корисно средство за економске анализе и политике.

Активности на имплементацији Кварталних процјена овим нису завршене, него представљају прву фазу пројекта. У наредном периоду активности ће бити усмјерене на имплементацију нове класификације NACE Rev. 2 у кварталне процјене, што захтијева успоставу нове серије података засноване на новој класификацији. Редовно публиковање Кварталних процјена је планирано за IV квартал 2013. године.

Упоредо са наставком рада на кварталним процјенама БДП-а према производном приступу, проводиће се и активности на успостави кварталних процјена заснованих на потрошној методи. Редовно публиковање ових података планирано је за половину 2014. године.


 

Плате - април 2013

Просјечна мјесечна бруто плаћа по запосленоме у правним особама у БиХ за април 2013. године износила је 1.287 КМ, што показује номинални пад за 0,9 % у односу на децембар 2012. године.


Просјечна мјесечна исплаћена нето плаћа по запосленоме у правним особама у БиХ за април 2013. године износила је 824 КМ, што показује пад плаће од 0,9 % у односу на децембар 2012. године.Саопштења о плаћама можете погледати овдје.

 

"Процедуре 2013"

Агенција за статистику БиХ прописала је "Процедуре за избор пописних органа и особља које ће бити ангажовано у Попису становништва, домаћинстава и станова у БиХ у 2013. години", те исти документ доставила свим опћинама у БиХ.


Документ можете преузети овдје.

   

Плате - март 2013

Просјечна мјесечна бруто плата по запосленом код правних лица у БиХ за март 2013. године износила је 1.278 КМ, што показује номинални пад за 1,6 % у односу на децембар 2012. године.


Просјечна мјесјечна исплаћена нето плата по запосленом код правних лица у БиХ за март 2013. године износила је 819 КМ, што показује пад плате од 1,5 % у односу на децембар 2012. године.Саопштенје о платама можете погледати овдје.

 

Нови начин презентирања и интерпретирања Индекса обима индустријске производње у Босни и Херцеговини - март 2013.

Нови начин презентовања и интерпретирања

Индекса обима индустријске производње у Босни и Херцеговини

за март 2013.

 

  • Почевши са саопштењем за март 2013. промијењен је концепт објављивања резултата индекса индустријске производње за Босну и Херцеговину.

 

  • Агенција за статистику БиХ ускладила је презентацију и интерпретацију индекса индустријске производње с оном која је прописана ЕУ уредбама о краткорочним пословним статистикама и препорукама Еуростата о публиковању индекса индустријске производње.

 

  • Резултати индекса индустријске производње у саопштењу су табеларно презентовани у три облика:

1) Десезонирани показатељи,

2) Календарски прилагођени показатељи и

3) Изворни индекси индустријске производње.

 

  • У складу са препорукама индекс индустријске производње се тумачи на два начина:

1) Мјесечном стопом промјене израчунатом из десезонираних индекса и

2) Годишњом стопом промјене израчунатом из календарски прилагођених индекса.

 

  • Изворни индекси у саопштењу су приказани табеларно на начин на који су приказивани у досадашњим саопштењима ради одржавања досљедности према претходно објављеним серијама.
  • Изворни индекси задржаће се у саопштењу у дужем прелазном периоду ради корисника података који су навикли на такав начин презентовања индекса индустријске производње, а који се није мијењао дуги низ година.

 

  • Усклађивање са статистичким концептима ЕУ и начин презентације података ће омогућити домаћим и осталим корисницима непосредно поређење података за Босну и Херцеговину са подацима других земаља које публикује Еуростат на интернетским страницама: http://ec.europa.eu/eurostat и http://ec.europa.eu/eurostat/euroindicators.

 

  • Агенција за статистику индексе индустријске производње у Еуростат ће достављати од априла 2013. (почевши са индексима за март 2013. године).

 

  • У циљу информисања корисника о новом начину обрачуна и презентовања Индекса обима индустријске производње у БиХ припремљен је и методолошки документ “Индекс обима индустријске производње (2013) - Основне информације о индикатору и кратка методологија”.

 

  • Документ се може пронаћи на wеб страници www.bhas.ba , у секцији Пословне статистике – Индустрија – Методолошки документи.
   

Страна 35 од 38