Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

Вијести

Počelo provođenje Ankete o potrošnji domaćinstava u Bosni i Hercegovini u 2015. godini

Sarajevo: 30. 12. 2014.

 

Počelo provođenje Ankete o potrošnji domaćinstava u Bosni i Hercegovini u 2015. godini

 

 

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine će, u saradnji s entitetskim zavodima za statistiku, u 2015. godini provesti četvrtu po redu Anketu o potrošnji domaćinstava u BiH.

 

Anketa će se na terenu provoditi tokom cijele 2015. godine na reprezantativnom uzorku od oko 7.500 slučajno odabranih domaćinstava iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Izabrana domaćinstva su podijeljena u mjesečne uzorke, a njihovo anketiranje će izvršiti od strane statističkih institucija akreditirani anketari i supervizori. Za potrebe Ankete već je angažovan  71 anketar i 20 supervizora koji su započeli terenski rad, juče (u ponedjeljak,  29.12.2014. godine), sa ciljem da ostvare prve kontakte s domaćinstvima iz uzorka za januar 2015. i podijele anketne upitnike. Rad na terenu će se završiti u januaru 2016. godine kada će se anketirati domaćinstva iz uzorka za decembar 2015. godine.

 

Glavni cilj i svrha Ankete o potrošnji domaćinstava su dobijanje podataka o veličini i strukturi potrošnje domaćinstava u BiH, osnovnim demografskim i socio-ekonomskim karakteristikama njihovih članova, uslovima stanovanja, izvorima i veličini prihoda, investicijama, socijalnoj uključenosti, zdravlju i slično.

 

Da bi se dobila kompletna slika o potrošnji domaćinstava, anketom se prikupljaju podaci o izdacima za hranu i piće, stanovanje, namještaj, odjeću i obuću, zdravstvo, prijevoz, komunikacije, rekreaciju, kulturu i obrazovanje, o drugim proizvodima i uslugama, kao i informacije o članovima domaćinstva (veza sa nosiocem domaćinstva, starosna dob, bračni status, obrazovanje, status aktivnosti, područje djelatnosti), kao i podaci o karakteristikama stanovanja,  izvorima i veličini prihoda, investicijama, socijalnoj uključenosti, zdravlju i slično.

 

Navedeni rezultati će služiti kao podloga za kvalitetno kreiranje i provođenje socio-ekonomskih politika na svim nivoima društvenog organiziranja. Pored toga, rezultati Ankete će se koristiti i u stručne, statističke svrhe za izračunavanje indeksa potrošačkih cijena kao mjere inflacije u državi i izračunavanje bruto domaćeg proizvoda prema rashodnoj metodi,  te za akademske svrhe.

 

Ankete o potrošnji u domaćinstvima provede se, svake četiri godine, u skladu sa međunarodnim standardima i metodološkim preporukama EUROSTAT-a što omogućava međunarodnu uporedivost podataka. Anketa o potrošnji domaćinstava, prvi put u Bosni i Hercegovini, provedena je 2004. godine, zatim 2007. i zadnja 2011. godine.

 

Podaci dobijeni Anketom prezentiraju se u agregiranom obliku, čime je u skladu sa odredbama Zakona o statistici BiH u potpunosti osigurana tajnost ličnih podataka o domaćinstvima i osobama. Agencije za statitiku BiH, moli građane Bosne i Hercegovine da učestvuju u Anketi, ukažu povjerenje anketarima, i doprinesu kvalitetu rezultata.

 

Rezultate ankete iz 2011. godine možete pogledati ovdje.

 

 

http://www.bhas.ba/saopstenja/2014/BHAS_HBS_BH_dv5-2.pdf

 

 

 

Плате - октобар 2014


Прoсjeчнa мjeсeчнa исплaћeнa нeтo плaтa пo зaпoслeнoмe у прaвним лицима БиХ зa октобар 2014. изнoсилa je 834 KM, штo пoкaзуje нoминaлни пaд зa 0,4% у oднoсу нa дeцeмбaр 2013. гoдинe.


Прoсjeчнa мjeсeчнa исплaћeнa нeтo плaтa зa октобар 2014. у oднoсу нa исти мjeсeц прoшлe гoдинe je пoрaслa зa 0,1%.


Саопштење о плаћама можете погледати овдје.

 

Objave publikacija Agencije za statistiku BiH za mjesec novembar/studeni

Agencija za statistiku BiH u ovom mjesecu objavila je planirane publikacije TB Odabrani pokazatelji stanja okolisa 2013  i MD Strukturne poslovne stantike 2012 a objava publikacije BiH u brojkama 2014 predstoji u narednom periodu.

   

Плате - септембар 2014


Прoсjeчнa мjeсeчнa исплaћeнa нeтo плaтa пo зaпoслeнoмe у прaвним лицима БиХ зa септембар 2014. изнoсилa je 826 KM, штo пoкaзуje нoминaлни пaд зa 1,4% у oднoсу нa дeцeмбaр 2013. гoдинe.


Прoсjeчнa мjeсeчнa исплaћeнa нeтo плaтa зa септембар 2014. у oднoсу нa исти мjeсeц прoшлe гoдинe остала је иста.


Саопштење о плаћама можете погледати овдје.

 

Објаве публикација Агенције за статистику БиХ за мјесец октобар

Агенција за статистику БиХ у овом мјесецу објавила је планиране публикације ТБ Демографија 2013, ТБ ПРОДЦОМ 2013, ТБ Статистика социјалне скрби, МД Унапређење квалитете Статистичког пословног регистра а објава публикација ТБ Култура 2009-2013 и Анкета о радној снази 2014 предстоји у наредном периоду због оправданих методолошких разлога.

   

Страна 34 од 43