Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

Вијести

Примјена нове класификације дјелатности од 01.01.2011. године.

На основу члана 6. и 9. Закона о класификацији дјелатности у Босни и Херцеговини (“Службени гласник БиХ”, број 76/06, 100/08 и 32/10) Агенција за статистику Босне и Херцеговине, је донијела Одлуку о класификацији дјелатности БиХ 2010, која је објављена у “Службеном гласнику БиХ” број 47/10 од  8. јуна 2010. године.

Саставни дио ове Одлуке чине:

а) Класификација дјелатности БиХ 2010,
б) Класификација дјелатности БиХ 2010 са објашњењима,
ц) Методологија за статистичку примјену Класификације дјелатности БиХ 2010.

Одлука је ступила на снагу даном објављивања у “Службеном гласнику БиХ”, а примјењивати ће се од 1. јануара 2011. године.

Опширније...

 

Конференција „Аспекти сиромаштва и социјалне укључености“

Агенција за статистику Босне и Херцеговине, уз подршку Kанцеларије за међународни развој Владе Велике Британије (DFID) организује конференцију „Аспекти сиромаштва и социјалне укључености“, која ће се одржати 6. јула 2010. године у Сарајеву. На конференцији ће бити разматрано тренутно стање података о сиромаштву и социјалној укључености за Босну и Херцеговину и њихове будуће активности, укључујући проширену „Анкету о потрошњи домаћинстава“ (АПД). Током конференције разматрати ће се потенцијал проширене АПД да би се обезбиједили релевантни индикатори за кориснике података, као и  потреба за увођењем одрживог система за припрему статистике о сиромаштву и условима живота.

   

Страна 34 од 34