Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

Vijesti

Plaće - ožujak 2013

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u BiH za ožujak 2013. godine iznosila je 1.278 KM, što pokazuje nominalni pad za 1,6 % u odnosu na prosinac 2012. godine.


Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u BiH za ožujak 2013. godine iznosila je 819 KM, što pokazuje pad plaće od 1,5 % u odnosu na prosinac 2012. godine.Priopćenje o plaćama možete pogledati ovdje.

 

Novi način prezentiranja i interpretiranja Indeksa obujma industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini - ožujak 2013.

Novi način prezentiranja i interpretiranja

Indeksa obujma industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini

za ožujak 2013.

 

 • Počevši sa priopćenjem za ožujak 2013. promijenjen je koncept objavljivanja rezultata indeksa industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu.

 

 • Agencija za statistiku BiH uskladila je prezentaciju i interpretaciju indeksa industrijske proizvodnje s onom koja je propisana EU uredbama o kratkoročnim poslovnim statistikama i preporukama Eurostata o publiciranju indeksa industrijske proizvodnje.

 

 • Rezultati indeksa industrijske proizvodnje u priopćenju su tabelarno prezentirani u tri oblika:

1) Desezonirani pokazatelji,

2) Kalendarski prilagođeni pokazatelji i

3) Izvorni indeksi industrijske proizvodnje.

 

 • Sukladno preporukama  indeks industrijske proizvodnje se tumači na dva načina:

1) Mjesečnom stopom promjene izračunatom iz desezoniranih indeksa i

2) Godišnjom stopom promjene izračunatom iz kalendarski prilagođenih indeksa.

 

 • Izvorni indeksi u priopćenju su prikazani tabelarno na način na koji su prikazivani u dosadašnjim priopćenjima radi održavanja dosljednosti prema prethodno objavljenim serijama.
 • Izvorni indeksi zadržaće se u priopćenju u duljem prijelaznom razdoblju radi korisnika podataka koji su navikli na takav način prezentiranja indeksa industrijske proizvodnje, a koji se nije mijenjao dugi niz godina.

 

 

 • Agencija za statistiku indekse industrijske proizvodnje u Eurostat će dostavljati od travnja 2013. (počevši sa indeksima za ožujak 2013. godine).

 

 • U cilju informiranja korisnika o novom načinu obračuna i prezentiranja Indeksa obujma industrijske proizvodnje u BiH pripremljen je i metodološki dokument “Indeks obujma industrijske proizvodnje (2013) - Osnovne informacije o indikatoru i kratka metodologija”.

 

 • Dokument se može pronaći na web stranici www.bhas.ba , u sekciji Poslovne statistike – Industrija – Metodološki dokumenti.
 

Plaće - veljača 2013

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u BiH za veljaču 2013. godine iznosila je 1.272 KM, što pokazuje nominalni pad za 2,1% u odnosu na prosinac 2012. godine.


Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u BiH za veljaču 2013. godine iznosila je 815 KM, što pokazuje pad plaće od 1,9% u odnosu na prosinac 2012. godine.Saopštenja o plaćama možete pogledati ovdje.

   

Plaće - siječanj 2013


Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim licima u BiH za siječanj 2013. godine iznosila je 1.294 KM, što pokazuje nominalni pad za 0,4% u odnosu na prosinac 2012. godine.


Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u BiH za siječanj 2013. godine iznosila je 829 KM, što pokazuje pad plaće od 0,3% u odnosu na prosinac 2012. godine.


Priopćenja o plaćama možete pogledati ovdje.

 

Novi standardi u izračunu mjesečnog indeksa fizičkog obujma industrijske proizvodnje - ožujak 2013

AGENCIJA ZA STATISTIKU

SEKTOR POSLOVNIH STATISTIKA

ODJEL ZA STATISTIKU INDUSTRIJE I GRAĐEVINARSTVA

 

 

OBAVIJEST KORISNICIMA

NOVI STANDARDI U IZRAČUNU MJESEČNOG INDEKSA FIZIČKOG OBUJMA INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE

 

 

Od siječnja 2013. godine, Agencija za statistiku BiH (Agencija), u suradnji sa Federalnim zavodom za statistiku FBiH i Republičkim zavodom za statistiku RS (entitetske statističke institucije), vrši izračun i publiciranje podatka o indeksu fizičkog obujma industrijske proizvodnje po novim standardima ( klasifikacija ekonomskih djelatnosti, klasifikacija glavnih industrijskih skupina i nomenklatura industrijskih proizvoda), te prema novoj baznoj godini ( 2010. godina). Cilj primjene novih standarda u BiH je usklađivanje statističkih podataka o mjesečnoj industrijskoj proizvodnji sa važećim EU standardima i regulativama u oblasti kratkoročnih poslovnih statistika.

 

Za prikupljanje, obradu podataka, te izračun mjesečnih indeksa fizičkog obujma industrijske proizvodnje i publiciranje rezultata za BiH i njene entitete sada se koriste:

 • Klasifikacija djelatnosti BiH  - KD BiH 2010, bazirana na “Statistical classification of economic activities in the European Community - NACE Rev.2.”,
 • Nomenklatura glavnih industrijskih skupina – GIG BiH, bazirana na “Aggregate classification of Main Industrial Groupings – MIGs, allocation of EU NACE Rev.2.”,
 • Nomenklatura industrijskih proizvoda BiH - NIP BiH 2010, bazirana na “EU PRODCOM list 2010 – PRODuction COMmunautaire ” i
 • Bazna godina 2010, koja se u EU koristi za izračun indeksa na fiksnoj osnovi.

 

Kako bi korisnicima omogućili poređenje podataka tekućeg razdoblja sa ranije objavljenim podacima indeksa industrijske proizvodnje ( prema ranijim standardima i 2005. baznoj godini), Agencija i entitetske statističke institucije rade na preračunu vremenskih serija ( mjesečnih historijskih podataka) na nove standarde i baznu 2010. godinu. Dio poslova na preračunu vremenskih serija je završen i  Agencija je prezentirala izvšene preračune za 2012, 2011. i 2010. Preračunate vremenske serije mjesečnih indeksa fizičkog obujma industrijske proizvodnje na novu KD BiH 2010 dostupne su korisnicima na razini područja i oblasti klasifikacije djelatnosti, te na razini glavnih industrijskih skupina.

 

U tijeku je preračun mjesečnih serija podataka unazad, do 2006, tj. do prve godine za koju su objavljeni podaci indeksa fizičkog obujma industrijske proizvodnje za razinu BiH. Također, statističke institucije su otpočele i aktivnosti na daljem metodološkom usklađivanju i uspostavljanju drugih, novih, serija indeksa industrijske proizvodnje, sukladno zahtjevima EU Regulative za kratkoročne poslovne statistike:

 • Sezonski prilagođene serije indeksa (SA)
 • Kalendarski prilagođene serije, tj. prilagođene za radne dane (WDA),
 • Trend serije podataka
 • Priprema zvaničnih formata za transmisiju BiH podataka u EUROSTAT.

 

 

U tijeku mjeseca veljače objavljena su tri priopćenja:

 • Mjesečni indeks industrijske proizvodnje za siječanj 2013. za BiH, izračunat prema važećim standardima u EU,
 • Preračunate vremenske serije mjesečnih indeksa industrijske proizvodnje za razdoblje 2010. – 2012., za razinu BiH
 • Mjesečni indeks industrijske proizvodnje za siječanj 2013. za Brčko Distrikt, publiciran prvi put

 

Opsežne aktivnosti na unaprijeđenju metodologije i obračuna indeksa fizičkog obujma industrijske proizvodnje započele su u drugoj polovini 2012. Korisnicima će rezultati biti prezentirani sukcesivno, u vidu statističkih publikacija i na web stranici Agencije, a sukladno planiranoj dinamici kompletiranja pojedinih faza.  Po završetku svih započetih i planiranih poslova korisnicima će biti prezentirani cjeloviti rezutati.

   

Stranica 42 od 44