Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

Vijesti

BDP za period 2005 - 2010

Poštovani,

obavještavamo vas da na našoj web stranici možete naći najnovije publikacije iz oblasti socijalne skrbi i nacionalnih računa.

Odjeljenje Nacionalnih računa Agencije za statistiku publiciralo je u mjesecu prosincu 2011. godine:

Bilten “Bruto domaći proizvod za BiH”


U Biltenu Bruto domaći proizvod se objavljeni su:

a)      Rezultati obračuna BDP-a za BiH primjenom proizvodnog pristupa za razdoblje od 2005. do 2010.

b)      Rezultati obračuna BDP-a za BiH primjenom dohodovnog pristupa za razdoblje od 2005. do 2010.

c)      Rezultati obračuna BDP-a za BiH primjenom rashodnog pristupa za razdoblje od 2005. do 2010.


Procjene BDP, sukladno metodologiji SNA/ESA mogu se proizvesti korištenjem tri različita pristupa (proizvodni, rashodni i dohodovni), a svaki od navedenih pokazuje drugačiji pogled na ekonomsku sliku. Premda bi teoretski, mjerenja BDP korištenjem različitih pristupa trebala da se podudare, u praksi se javljaju razlike uslijed razlika u izvorima podataka kao i korištenim metodama. U slučaju Bosne i Hercegovine, zvanični pokazatelji BDP su zasnovani  na proizvodnom pristupu.

BDP obračunat prema proizvodnom pristupu u tekućim cijenama, procijenjen je u iznosu od 24.584 milijuna KM u 2010. godini  sa nominalnim rastom od 2,2% u odnosu na 2009. godinu. Ukoliko se isključi utjecaj cijena BDP je zabilježio realan rast  od 0,7%.


Bruto domaći proizvod po stanovniku u 2010. godini iznosio je 6.397 KM, što predstavlja 3.271 eura, odnosno 4.331 USD.


BDP prema rashodnom pristupu procijenjen je za 2010. godinu u iznosu od 27.954 mil. KM što predstavlja nominalni rast od 0,21 % u odnosu na 2009.godinu, a ukoliko se isključi utjecaj cijena BDP je zabilježio realan rast od 1,01%.

Napominjemo da su ove godine u Biltenu podaci za BDP prema rashodnom pristupu preliminarni, zbog aktivnosti na implementaciji nove KD BiH 2010.


Važno je napomenuti da je BDP procijenjen rashodnim pristupom 13,7% iznad BDP procijenjenog proizvodnim pristupom.

Bilten „Bruto investicije u BiH u 2010.godini“ u kome ja dat detaljan prikaz ukupno

ostvarenih investicija pravnih osoba u 2010.god. Ukupno ostvarene investicije u nova stalna sredstva u 2010. godini iznose 3.843 milijuna KM i u odnosu na 2009. godinu predstavljaju smanjenje od 9,73 %.


Od ukupno isplaćenih investicija u Bosni i Hercegovini u 2010. godini na Federaciju BiH se odnosi 64,79 %, Republiku Srpsku 34,10 % a na Brčko Distrikt 1,11 %.

 

Priopćenje povodom svjetskog dana stanovništva

Povodom Svjetskog dana stanovništva Agencija za statistiku BiH objavila je prigodno priopćenje u kojem se nalaze osnovni podaci i procjene o kretanjima svjetskog stanovništva. Upravno vijeće Ujedinjenih naroda za obilježavanje Svjetskog dana stanovništva odredilo je 11.07.

Priopćenje možete pronaći na sljedećem linku

 

Memorandum o razumijevanju

POTPISAN MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU AGENCIJE ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE I DRŽAVNE REGULATORNE KOMISIJE ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU

Memorandumom o razumijevanju kojeg su 19. travnja 2011. godine u Tuzli potpisali Mirsad Salkić, predsjedatelj Državne regulatorne komisije za električnu energiju i Zdenko Milinović, ravnatelj Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, uspostavljen je okvir njihovog budućeg partnerstva u području za koje su obje institucije zainteresirane – u prikupljanju i jačanju kvaliteta i pouzdanosti statističkih podataka u oblasti statistike energije.

Ustanovljenim partnerstvom, Agencija za statistiku BiH i Državna regulatorna komisija za električnu energiju izražavaju zainteresiranost za razvijanjem i struktuiranjem suradnje u područjima od zajedničkog interesa, čime će ubrzati proces harmonizacije službene statistike BiH i statistike zemalja EU i doprinijeti približavanju Bosne i Hercegovine europskim integracijama.
   

Nova web stranica Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine

Poštovani korisnici statističkih podataka i informacija Agencije za statistiku BiH,
Dobro došli na web stranicu Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine.
Agencija za statistiku BiH je najznačajniji službeni izvor statističkih podataka i informacija u Bosni i Hercegovini. Vrijednosti Agencije za statistiku BiH, kao i cjelokupnog statističkog sustava u BiH razvijaju se u znaku sve većeg značaja službenih statističkih podataka, nužnih prije svega za podršku privrednim i socijalnim reformama u našoj zemlji. Na taj način povećavaju se zahtjevi i značaj korisnika naših proizvoda.  Naše želje i  ambicije u narednom razdoblju su - da u najvećoj mogućoj mjeri koristimo postupke kojima se dobivaju povratne informacije od korisnika, te na taj način testira upotrebljivost i najavljuju nove potrebe i prioriteti statistike pri zadovoljavanju potreba korisnika.
Zakon o statistici Bosne i Hercegovine, Statistički program BiH (srednjoročni) i Program rada (godišnji) predstavljaju temeljnu pravnu podlogu za djelovanje statističkog sustava u Bosni i Hercegovini. U svom radu potpuno smo neovisni i garantiramo neutralnost i stručnost, kao i zaštitu informacija koje prikupljamo od naših jedinica izvješća.

Tekstovi i dokumenta na web stranici Agencije za statistiku na raspolaganju su na jezicima konstitutivnih naroda u BiH, kao i na engleskom jeziku.

Nadamo se da ćete na ovim stranicama pronaći niz potrebnih podataka, te postati redoviti posjetitelj naše web stranice. Ako ne možete pronaći željene podatke ili informacije, molimo da nas kontaktirate i potražite pomoć.


S poštovanjem,

Zdenko Milinović
Ravnatelj

 

Primjena nove klasifikacije djelatnosti od 01.01.2011. godine.

Na temelju članka 6. i 9. Zakona o klasifikaciji djelatnosti u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, broj 76/06, 100/08 i 32/10) Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, je donijela Odluku o klasifikaciji djelatnosti BiH 2010, koja je objavljena u “Službenom glasniku BiH” broj 47/10 od  8. lipnja 2010. godine.

Sastavni dio ove Odluke čine:

a) Klasifikacija djelatnosti BiH 2010,
b) Klasifikacija djelatnosti BiH 2010 sa objašnjenjima,
c) Metodologija za statističku primjenu Klasifikacije djelatnosti BiH 2010.

Odluka je stupila na snagu danom objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”, a primjenjivati će se od 1. siječnja 2011. godine.


Opširnije...

   

Stranica 39 od 40