Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

Vijesti

javna licitacija 4

Na osnovu člana 12. stav (3) Pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/14 i 81/14) i člana 2. Odluke o prodaji motornih vozila, broj: 11-16-4-1037-1/15 od 19.08.2015. godine, Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, objavljuje ponovljeni poziv (4. put) na

JAVNU LICITACIJU
za prodaju motornih vozila
Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda, prodaje sljedeća motorna vozila:

1. SUZUKI GRAND VITARA

2. RENAULT CLIO

Napomena: obzirom da se radi o vozilima koja su donirana od strane međunarodnih organizacija kupac je dužan na licitirani iznos platiti PDV odnosno carinu i PDV.

Kompletan tekst Javne licitacije se može preuzeti ovdje, kao i u prostorijama Agencije za statistiku BiH, ul. Zelenih beretki 26/IV - protokol, Sarajevo.

 

Plaće - oktobar 2015

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u BiH za oktobar 2015. godine iznosila je 826 KM, što pokazuje nominalan pad za 2,1% u odnosu na decembar 2014. godine.
Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća za oktobar 2015. godine u odnosu na oktobar prošle godine nominalno je niža za 1%.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u BiH za oktobar 2015. godine iznosila je 826 KM, što pokazuje nominalan pad za 2,1% u odnosu na decembar 2014. godine.


Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća za oktobar 2015. godine u odnosu na oktobar prošle godine nominalno je niža za 1%.


Saopštenja o plaćama možete pogledati ovdje.

 

Preliminarni rezultati Ankete o potrošnji energije u domaćinstvima

Statističko istraživanje Anketa o potrošnji energije u domaćinstvima u Bosni i Hercegovini možete pogledati ovdje.

Statističko istraživanje Anketa o potrošnji energije u
domaćinstvima u Bosni i HercegoviniStatističko istraživanje Anketa o potrošnji energije u domaćinstvima u Bosni i Hercegovini možete pogledati ovdje.

   

Javni poziv za iznajmljivanje poslovnog prostora

Javni poziv za iznajmljivanje poslovnog prostora za potrebe arhiviranja i obrade podataka Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine


 

Javni poziv APED 2015

JAVNI POZIV ZA ANGAŽMAN TRI SARADNIKA - APED 2015

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine provodi statističko istraživanje, Anketu o potrošnji energije u domaćinstvima - APED 2015, u saradnji sa statističkim institucijama u Bosni i Hercegovini (Federalnim zavodom za statistiku BiH i Republičkim zavodom za statistiku RS).

Za potrebe diseminacije podataka, potreban je angažman slijedećih osoba:

Grafički dizajn publikacije i prijelom sadržaja - 1 izvršilac

• dizajn naslovne stranice publikacije
• grafičko oblikovanje publikacije (ilustracije, obrada fotografija i prilagođavanje postojećih vizualizacija podataka)
• grafički dizajn vizuelnih sistema za određene vrste informacija kao što su natpisi, početak poglavlja i sl.

Lektura/korektura na bosanskom, hrvatskom, i srpskom jeziku i prevod na engleski jezik - 1 izvršilac

• ispravljanje pravopisnih, gramatičkih, sintaksičkih i stilskih grešaka, kao i grešaka nastalih prilikom kucanja
• usluge koje se odnose na stilsku i jezičku obradu teksta u skladu sa pravopisnom normom savremenog standardnog jezika
• usluge prevođenja dokumenata, rukopisa, priručnika ili teksta bilo koje vrste za dobivanje najtačnijeg prijevoda sa bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika na engleski jezik
• usluge prevođenja dokumenata, rukopisa, priručnika ili teksta bilo koje vrste za dobivanje najtačnijeg prijevoda sa engleskog na bosanski/hrvatski/srpski jezik

Dizajn i izrada CD-a sa dukumentacijom - 1 izvršilac

• grafički dizajn CD-a
• snimanje sadržaja na CD-ove (150 komada)
• print dizajna na snimljene CD-ove


Prijave sa biografijom i portfoliom slati na email adresu: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Poziv ostaje otvoren do petka 27.11.2015. do 14:00 sati, kada će biti donesena odluka na osnovu dostavljenih dokumenata.

   

Page 19 of 37