Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

Vijesti

 

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Odluka o poništenju postupka javne nabavke - Servisiranje i opravka motornih vozila Agencije

 

Jedinstveni program obrade podataka


Na osnovu čl. 20. i čl. 28. Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine (“Službeni glasnik BiH“, br. 10/12 i 18/13) direktor Agencije za statistiku BiH donosi 


„JEDINSTVENI PROGRAM OBRADE PODATAKA POPISA STANOVNIŠTVA, DOMAĆINSTAVA I STANOVA U BOSNI I HERCEGOVINI 2013. GODINE“


Jedinstvenim programom se uređuje proces obrade podataka popisa; redoslijed izvršavanja koraka u postupku određivanja stalnog (rezidentnog) stanovništva; način izvođenja konačne baze podataka koja će se koristiti za statističke obrade i objave (diseminaciju) statičkih podataka prikupljenih popisom.

Cilj jedinstvenog programa je definisati okvir obrade podataka popisa u skladu sa Zakonom o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine (u daljem tekstu: Zakon o popisu), Metodologijom za pripremu, organizovanje i provođenje popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini  2013. godine (u daljem tekstu: Metodologija) i slijedećim međunarodnim standardima i preporukama:

  • Međunarodne preporuke za popise stanovništva i domaćinstava koje definišu UNECE i Eurostat, a koje je odobrila Konferencija evropskih statističara kao Preporuke za Popise stanovništva i domaćinstava 2010. i uputama Međunarodnog monitoring tima (u daljem tekstu: IMO tim);
  • Odredbu (EK) 763/2008 o popisima stanovništva i domaćinstava, te mjere implementacije;
  • Odredbu (EK) 1201/2009 tehničke specifikacije obilježja i njihova distribucija;
  • Osnovna načela zvanične statistike, usvojena od strane Statističke komisije UN, kao i sa Kodeksom prakse evropske statistike proglašen od strane Evropske komisije;
  • Standardi zaštite i povjerljivosti podataka, kako je dato u Konvenciji o zaštiti pojedinca, a u vezi sa automatskom obradom ličnih podataka Vijeća Evrope, kao i sa važećim relevantnim odredbama Evropske unije;
  • Preporuke IMO tima datim u 20. i 21. Izvještaju;
  • Pismu predsjedavajućeg IMO tima, sa preporukama za rješavanje otvorenih pitanja, upućenog 16.6.2015. Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.

Program možete pogledati ovdje.
   

Wages - March 2016


In March 2016, the average monthly paid off net earnings per person in employment in legal entities in BiH amounted to 843 KM and remained the same as compared to December 2015. 


In comparison to March 2015 the average monthly paid off net earnings for the March 2016 was nominally by 1,2% higher.


Press on salaries can be found here.

 

Statistika energije - Ukupni energetski bilans, BiH, 2014


Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine po prvi put publikuje ukupni statistički energetski bilans za Bosnu i Hercegovinu za 2014. godinu.

Podaci su dati u energetskim jedinicama, u tonama ekvivalentne nafte (toe). Tona ekvivalentne nafte je konvencionalna jedinica definisana kao tona nafte s neto kaloričnom vrijednošću od 41 868 kJ/kg.
Ukupni energetski bilans predstavlja zbirni prikaz pojedinačnih energetskih bilansa.
Metodologija za prikupljanje podataka i izradu energetskih bilansa i njihova forma i sadržaj su usklađeni sa standardima i preporukama IEA/OECD i Eurostat-a.
Izrada statističkog energetskog bilansa je kontinuiran proces koji će se u narednom periodu nastaviti u cilju unapređenja i nadogradnje kvaliteta podataka, te se mogu očekivati revizije podataka.

Podaci su dati u energetskim jedinicama, u tonama ekvivalentne nafte (toe). Tona ekvivalentne nafte je konvencionalna jedinica definisana kao tona nafte s neto kaloričnom vrijednošću od 41 868 kJ/kg.

Ukupni energetski bilans predstavlja zbirni prikaz pojedinačnih energetskih bilansa.

Metodologija za prikupljanje podataka i izradu energetskih bilansa i njihova forma i sadržaj su usklađeni sa standardima i preporukama IEA/OECD i Eurostat-a.

Izrada statističkog energetskog bilansa je kontinuiran proces koji će se u narednom periodu nastaviti u cilju unapređenja i nadogradnje kvaliteta podataka, te se mogu očekivati revizije podataka.


Saopštenje možete pogledati ovdje.

   

Page 16 of 38