Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

Vijesti

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma

 

Wages - February 2018


In February 2018, the average monthly paid off net earning per person in employment in legal entities in BiH amounted to 849 KM, which represented the nominal decrease of 1,6% as compared to December 2017. 

In comparison to February 2017 the average monthly paid off net earnings for the February 2018 was nominally by 1,3% higher.

Press on salaries can be found here.

 

Odluka o izboru najuspješijeg ponuđača - Hotelski smještaj na tri lokacije

Odluka o izboru najuspješijeg ponuđača - Hotelski smještaj na tri lokacije za potrebe Agencije za statistiku BiH

   

Anketa o radnoj snazi u BiH

Sarajevo: 9. 4. 2017.

 

Agencija za statistiku BiH, u saradnji sa entitetskim zavodima za statistiku, provodi trinaestu po redu Anketu o radnoj snazi od 9. do 22. aprila.

 

Anketa se provoditi na području cijele Bosne i Hercegovine na reprezentativnom uzorku od 10.647 slučajno odabranih domaćinstava, od kojih je 5.969 iz Federacije BiH, 3.613 iz Republike Srpske i 1.065 iz Brčko distrikta BiH. Anketiranje će raditi anketno osoblje akreditirano od strane Agencije za statistiku BiH, Federalnog zavoda za statistiku F BiH i Republičkog zavoda za statistiku RS.

 

Anketom o radnoj snazi, koja se provodi u skladu sa metodološkim pravilima i načelima Međunarodne organizacije rada (ILO) i metodološkim preporukama Evropskog statističkog ureda (EUROSTAT), pored demografskih, obrazovnih i drugih karakteristika stanovništva, prikupljaju se podaci o zaposlenosti, nezaposlenosti, podzaposlenosti, kao i podaci o zanimanju, radnom vremenu, trajanju radnog odnosa, dodatnom zaposlenju, školovanju i daljem usavršavanju, traženju posla i drugi. Na osnovu prikupljenih podataka vrši se procjena ukupne radne snage u BiH. Glavni cilj ovog istraživanja je dobivanje podataka o tri osnovna, međusobno isključiva, kontingenta stanovništva: zaposlenih, nezaposlenih i neaktivnih osoba, te izračunavanje stope aktivnosti, zaposlenosti i nezaposlenosti koje su značajan pokazatelj ekonomskog stanja u zemlji.

 

Statističke institucije Bosne i Hercegovine garantuju da će, u skladu sa Zakonom o statistici BiH i Zakonom o zaštiti ličnih podataka, odgovori na postavljena pitanja biti strogo povjerljivi, da će ispitanici ostati potpuno anonimni i mole građane za aktivnu saradnju u realizaciji ove važne aktivnosti.

 

Odluka o izboru najuspješijeg ponuđača - Hotelski smještaj na tri lokacije

Odluka o izboru najuspješijeg ponuđača - Hotelski smještaj na tri lokacije za potrebe Agencije za statistiku BiH

   

Page 7 of 44