Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

Vijesti

Wages - February 2018


In February 2018, the average monthly paid off net earning per person in employment in legal entities in BiH amounted to 849 KM, which represented the nominal decrease of 1,6% as compared to December 2017. 

In comparison to February 2017 the average monthly paid off net earnings for the February 2018 was nominally by 1,3% higher.

Press on salaries can be found here.

 

Odluka o izboru najuspješijeg ponuđača - Hotelski smještaj na tri lokacije

Odluka o izboru najuspješijeg ponuđača - Hotelski smještaj na tri lokacije za potrebe Agencije za statistiku BiH

 

Anketa o radnoj snazi u BiH

Sarajevo: 9. 4. 2017.

 

Agencija za statistiku BiH, u saradnji sa entitetskim zavodima za statistiku, provodi trinaestu po redu Anketu o radnoj snazi od 9. do 22. aprila.

 

Anketa se provoditi na području cijele Bosne i Hercegovine na reprezentativnom uzorku od 10.647 slučajno odabranih domaćinstava, od kojih je 5.969 iz Federacije BiH, 3.613 iz Republike Srpske i 1.065 iz Brčko distrikta BiH. Anketiranje će raditi anketno osoblje akreditirano od strane Agencije za statistiku BiH, Federalnog zavoda za statistiku F BiH i Republičkog zavoda za statistiku RS.

 

Anketom o radnoj snazi, koja se provodi u skladu sa metodološkim pravilima i načelima Međunarodne organizacije rada (ILO) i metodološkim preporukama Evropskog statističkog ureda (EUROSTAT), pored demografskih, obrazovnih i drugih karakteristika stanovništva, prikupljaju se podaci o zaposlenosti, nezaposlenosti, podzaposlenosti, kao i podaci o zanimanju, radnom vremenu, trajanju radnog odnosa, dodatnom zaposlenju, školovanju i daljem usavršavanju, traženju posla i drugi. Na osnovu prikupljenih podataka vrši se procjena ukupne radne snage u BiH. Glavni cilj ovog istraživanja je dobivanje podataka o tri osnovna, međusobno isključiva, kontingenta stanovništva: zaposlenih, nezaposlenih i neaktivnih osoba, te izračunavanje stope aktivnosti, zaposlenosti i nezaposlenosti koje su značajan pokazatelj ekonomskog stanja u zemlji.

 

Statističke institucije Bosne i Hercegovine garantuju da će, u skladu sa Zakonom o statistici BiH i Zakonom o zaštiti ličnih podataka, odgovori na postavljena pitanja biti strogo povjerljivi, da će ispitanici ostati potpuno anonimni i mole građane za aktivnu saradnju u realizaciji ove važne aktivnosti.

   

Odluka o izboru najuspješijeg ponuđača - Hotelski smještaj na tri lokacije

Odluka o izboru najuspješijeg ponuđača - Hotelski smještaj na tri lokacije za potrebe Agencije za statistiku BiH

 

Objavljena publikacija „Žene i muškarci u BiH, 2017“

Sarajevo: 30. 3. 2018.

  

Kod mlađe populacije brojniji muškarci, a kod starije žene

 

Agencija za statistiku BiH objavila je publikaciju „Žene i muškarci u BiH, 2017“ u kojoj su, na jednom mjestu, prikazani podaci iz različitih statističkih oblasti razvrstani po spolu. Ova publikacija može, kroz kratak prikaz položaja žena i muškaraca u bosanskohercegovačkom društvu, biti koristan izvor informacija svima onima koji su zainteresovani za poboljšanje položaja žena i muškaraca, te jednakost spolova u Bosni i Hercegovini.

 

Publikacija „Žene i muškarci u BiH, 2017“, pored statističkih podataka o demografskim, društveno-ekonomskim i obrazovnim karakteristikama građana u BiH, sadrži i podatke o statusu žena prema Popisu stanovništva 2013. godine, te do sada neobjavljene indikatore iz obrazovanja i radne snage.

 

Novina u Publikaciji je i koeficijent maskuliniteta prema starosnim grupama koji predstavlja broj muškaraca na 100 žena. Prema podacima Popisa stanovništva iz 2013. godine, najveća stopa maskuliniteta je u dobnoj grupi od 15-19 godina starosti, gdje na 100 žena dolazi skoro 106 muškaraca. Idući prema starijoj životnoj dobi, stopa maskuliniteta ima tendenciju opadanja, tako da od 45 godina i više, u populaciji BiH ima više žena nego muškaraca. Od tog perioda koeficijent maskuliniteta naglo opada. Najniži je u dobnoj grupi 85+ i bilježi vrijednost od 47,6, što znači da u najkasnijoj životnoj dobi, na 100 žena dolazi oko 48 muškaraca.   

Page 7 of 43