Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

Vijesti

Wages - January 2015


In January 2015, the average monthly paid off net earning per
person in paid employment in legal entities in the BiH
amounted to 828 KM, which represented the nominal decrease
of 1.9%, as compared to December 2014.
In comparison with January 2014, the average monthly paid
off net earning for the same month of 2015 was nominally by
1.2% lower.

In January 2015, the average monthly paid off net earning per person in paid employment in legal entities in the BiH amounted to 828 KM, which represented the nominal decrease of 1.9%, as compared to December 2014.


In comparison with January 2014, the average monthly paid off net earning for the same month of 2015 was nominally by 1.2% lower.


Press on salaries can be found here.

 

Wages - December 2014


In December 2014, the average monthly paid off net earning
per person in paid employment in legal entities in the BiH
amounted to 843 KM, which represented the nominal increase
of 2,5%, as compared to November 2014.
In comparison with December 2013, the average monthly paid
off net earning for the same month of 2014 was nominally by
0,7% higher.

In December 2014, the average monthly paid off net earning per person in paid employment in legal entities in the BiH amounted to 843 KM, which represented the nominal increase of 2,5%, as compared to November 2014.


In comparison with December 2013, the average monthly paid off net earning for the same month of 2014 was nominally by 0,7% higher.


Press on salaries can be found here.

 

Rezultati istraživanja o zadovoljstvu korisnika 2014


Rezultate istraživanja o zadovoljstvu korisnika 2014 možete pogledati ovdje.   

Wages - November 2014


In November 2014, the average monthly paid off net earning
per person in paid employment in legal entities in BiH
amounted to 823KM, which represented the nominal decrease
of 1.8 %, as compared to December 2013.
In comparison with November 2013, the average monthly
paid off net earning for the same month of 2014 decreased by
0.7% the same.

In November 2014, the average monthly paid off net earning per person in paid employment in legal entities in BiH amounted to 823KM, which represented the nominal decrease of 1.8 %, as compared to December 2013.


In comparison with November 2013, the average monthly paid off net earning for the same month of 2014 decreased by 0.7% the same.


Press on salaries can be found here.

 

Javni oglas za prijem menadžera projekta za EU grant

Javni oglas za prijem menadžera projekta za EU grant
Za potrebe realizacije EU granta koji je namijenjen za finansiranje aktivnosti Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini koji je sproveden u
2013g., Agencija za statistiku BiH raspisuje javni oglas za prijem vanjskog suradnika, grant menadžera.
Projekt menadžer za EU grant će raditi na određeno vrijeme na implementiranju finalne faze projekta u Agenciji za statistiku BiH, Zelenih beretki 26, Sarajevo.
Projekt menadžer se angažuje za obavljanje sljedećih poslova:
- Analiza i kontrola izvršenja finansijskog plana za EU granta u skladu sa EU pravilima
- Nadgledanje o usklađenosti finansijskih aktivnosti sa domaćom regulativom
- Praćenje i evidentiranje aktivnosti na terenu radi pripreme izvještaja; pripremati finansijski izvještaj
- Priprema obračuna za isplatu naknada suradnicima angažovanih po osnovu granta
- Priprema i sprovođenje tenderskih procedura u skladu sa EU pravilima granta
- Priprema i izrada narativnog izvještaja u sukladnu sa EU pravilima granta
- Priprema, evidencija i arhiviranje propisane dokumentacije
Uslovi: VSS odgovarajuće struke, iskustvo na realizaciji EU i sličnih projekata, poznavanje EU finansijskih propisa, odlične organizacione i komunikacione sposobnosti;
odlično znanje engleskog jezika
Kandidati trebaju dostaviti CV sa pratećim pismom i dokazom o završenom fakultetu, elektronskom poštom na adrese: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it i
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
Kandidati koji zadovoljavaju navedene kriterije biće pozvani na razgovor.
Rok za podnošenje prijava je 11.01.2014g.

Javni oglas za prijem menadžera projekta za EU grant

 

Za potrebe realizacije EU granta koji je namijenjen za finansiranje aktivnosti Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini koji je sproveden u 2013g.,  Agencija za statistiku BiH raspisuje javni oglas za prijem vanjskog suradnika, grant menadžera.

Projekt menadžer za EU grant će raditi na određeno vrijeme na implementiranju finalne faze projekta u Agenciji za statistiku BiH, Zelenih beretki 26, Sarajevo.

 

Projekt menadžer se angažuje za obavljanje sljedećih poslova:

-          Analiza i  kontrola izvršenja finansijskog plana za EU granta u skladu sa EU pravilima

-          Nadgledanje o usklađenosti finansijskih aktivnosti sa domaćom regulativom 

-          Praćenje i evidentiranje aktivnosti na terenu radi pripreme izvještaja; pripremati finansijski izvještaj

-          Priprema obračuna za isplatu naknada suradnicima angažovanih po osnovu granta

-          Priprema i sprovođenje tenderskih procedura u skladu sa EU pravilima granta

-          Priprema i izrada narativnog  izvještaja u sukladnu sa EU pravilima granta

-          Priprema, evidencija i arhiviranje propisane dokumentacije  

 

Uslovi:    VSS odgovarajuće struke, iskustvo na realizaciji EU i sličnih projekata,  poznavanje EU finansijskih propisa, odlične organizacione i komunikacione sposobnosti;

                odlično znanje engleskog jezika 

 

Kandidati trebaju dostaviti CV sa pratećim pismom i dokazom o završenom fakultetu, elektronskom poštom na adrese: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it i This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Kandidati koji zadovoljavaju navedene kriterije biće pozvani na razgovor.

 

Rok za podnošenje prijava je 11.01.2015g.

 


 

   

Page 31 of 41