Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

Vijesti

Odluka o izboru najuspješijeg ponuđača - Hotelski smještaj na tri lokacije

Odluka o izboru najuspješijeg ponuđača - Hotelski smještaj na tri lokacije za potrebe Agencije za statistiku BiH

 

Objavljena publikacija „Žene i muškarci u BiH, 2017“

Sarajevo: 30. 3. 2018.

  

Kod mlađe populacije brojniji muškarci, a kod starije žene

 

Agencija za statistiku BiH objavila je publikaciju „Žene i muškarci u BiH, 2017“ u kojoj su, na jednom mjestu, prikazani podaci iz različitih statističkih oblasti razvrstani po spolu. Ova publikacija može, kroz kratak prikaz položaja žena i muškaraca u bosanskohercegovačkom društvu, biti koristan izvor informacija svima onima koji su zainteresovani za poboljšanje položaja žena i muškaraca, te jednakost spolova u Bosni i Hercegovini.

 

Publikacija „Žene i muškarci u BiH, 2017“, pored statističkih podataka o demografskim, društveno-ekonomskim i obrazovnim karakteristikama građana u BiH, sadrži i podatke o statusu žena prema Popisu stanovništva 2013. godine, te do sada neobjavljene indikatore iz obrazovanja i radne snage.

 

Novina u Publikaciji je i koeficijent maskuliniteta prema starosnim grupama koji predstavlja broj muškaraca na 100 žena. Prema podacima Popisa stanovništva iz 2013. godine, najveća stopa maskuliniteta je u dobnoj grupi od 15-19 godina starosti, gdje na 100 žena dolazi skoro 106 muškaraca. Idući prema starijoj životnoj dobi, stopa maskuliniteta ima tendenciju opadanja, tako da od 45 godina i više, u populaciji BiH ima više žena nego muškaraca. Od tog perioda koeficijent maskuliniteta naglo opada. Najniži je u dobnoj grupi 85+ i bilježi vrijednost od 47,6, što znači da u najkasnijoj životnoj dobi, na 100 žena dolazi oko 48 muškaraca. 

Povodom Svjetskog dana voda: Vodni resursi u BiHSarajevo: 22. 3. 2018.

 

U Bosni i Hercegovini je, tokom 2016. godine, došlo do značajnog povećanja količine urbanih otpadnih voda koje se pročišćavaju. Skok sa 4  na 22 posto prečišćenih otpadnih voda rezultat je puštanja u rad više novih uređaja za tretman urbanih otpadnih voda. Na ovaj način Bosna i Hercegovina je dobila znatne količine pročišćene vode koja se može ponovo iskoristiti, a istovremeno je smanjila stepen zagađenja okoliša.

 

Po količini pročišćene urbane otpadne vode Bosna i Hercegovina se sada uveliko približila zemljama iz okruženja. U Hrvatskoj se pročisti oko 37 posto, u Srbiji nešto više od 10 posto, a u Sloveniji oko 57 posto urbanih otpadnih voda. U razvijenim evropskim zemljama taj procenat je daleko veći. U Holandiji je, na primjer, oko 99 posto, a u Luksemburgu skoro 97 posto.


   

Odluka o pokretanju postupka nabavke - Hotelski smještaj u zemlji

Odluka o pokretanju postupka nabavke - Hotelski smještaj u zemlji

 

Odluka o izboru najuspješijeg ponuđača - Internet i Intranet veza

Odluka o izboru najuspješijeg ponuđača - Internet i Intranet veza

   

Page 4 of 40