Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

Vijesti

Konferencija za medije - Istraživanje o proaktivnoj transparentnosti

U okviru Programa jačanja javnih institucija u BiH koji po nalogu Vlade SR Njemačke provodi GIZ, radna grupa za Komunikacije i upravljanje znanjem koju čine Agencija za statistiku BiH, Ured koordinatora za reformu javne uprave, Direkcija za evropske integracije i Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, pokrenula je sredinom 2015. godine inicijativu za unapređenje transparentnosti u javnoj upravi. U saradnji sa organizacijama civilnog društva izrađeni su indikatori proaktivne transparentnosti u javnoj upravu u BiH kojima je definirano 38 dokumenata i specifičnih vrsta informacija klasificiranih u šest kategorija informacija.

Danas, 18.11.2016. godine je održana konferencija za medije sa ciljem predstavljanja rezultata istraživanja o proaktivnoj transparentnosti, a koje je proveo Centar za društvena istraživanja Analitika. Prisutnima su se obratili:

Fadil Fatić, zamjenik direktora Agencije za statistiku BiH
doc. dr. Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave BiH
Elvis Mujanović, GIZ - savjetnik/menadžer tematske oblasti Komunikacije i upravljanje znanjem u okviru programa Jačanje javnih institucija
Nermina Voloder, istraživačica u Centru za društvena istraživanja Analitika

Istraživanje je obuhvatilo 68 web-stranica institucija na nivou BiH, pri čemu je analizirana dostupnost informacija iz šest kategorija: budžet, javne nabavke, strateški dokumenti, operativne informacije, organizacijske informacije, informacije i dokumenti propisani Zakonom o slobodi pristupa informacijama u BiH. Prilikom definiranja istraživačkog pristupa korišteni su standardi proaktivne transparentnosti u javnoj upravi u BiH, koje je izradila radna grupa u okviru Programa jačanja javnih institucija, a koji sadrže specifikaciju svih informacija i dokumenata koje bi javne institucije trebale proaktivno objavljivati u okviru svake od šest kategorija informacija.

Rezultati istraživanja ukazuju na relativno nizak stepen proaktivne transparentnosti institucija obuhvaćenih ovim istraživanjem, a najmanje se objavljuju informacije o budžetu i platama zaposlenika. Također, značajan broj institucija ne objavljuje godišnje planove rada,  izvještaje o radu te informacije o javnim nabavkama. Ipak, ovim istraživanjem zabilježene su, između ostalog, i određene dobre prakse i pozitivni trendovi u domenu proaktivne transparentnosti. Rezultati istraživanja mogu se preuzeti putem ovog linka.

 

Okrugli sto ‘Regionalne investicije i statistički pokazatelji ekonomskog razvoja’

Agencija za statistiku BiH i Savez za podršku ekonomskog i socijalnog razvoja “Horizont 2024” sa partnerima iz Srbije, Republičkim Zavodom za statistiku Srbije i Evropskim pokretom za Srbiju organizovali su danas u Beogradu Okrugli sto na temu “Regionalne investicije i statistički pokazatelji ekonomskog razvoja”.

Okrugli sto otvorio je dr. Miladin Kovačević, direktor Republičkog zavoda za statistiku Srbije, koji je istakao da je ovaj skup priprema za međunarodnu regionalnu konferenciju koja se planira održati slijedeće godine, a koja će se između ostalog baviti temama nacionalnih i regionalnih investicija, statistike, berzi, bankarskog sektora, tržišta rada, obrazovanja, zajedničkog nastupa u izradi i implementacji projekata vladinog, nevladinog i poslovnog sektora, kao i ostalim mogućnostima regionalnog povezivanja i razvoja. Regionalna saradnja je temeljni okvir za razvoj država regiona. Regionalnim uvezivanjem se otvara mogućnost zajedničkog djelovanja u cilju privlačenja investicija i bržeg ekonomskog razvoja.

Na okruglom stolu su prezentovane teme koje se odnose na: Svijetska kretanja i regionalne perspektive – dr Miladin Kovačević, direktor RZS, Programiranje statističkog rada u Agenciji za statistiku BIH – mr Velimir Jukić, direktor BHAS, Popis stanovništva i popis poljoprivrede – Snežana Lakčević, RZS, Kvalitet u statistici – doprinos razvoja, dr. Radmila Čičković, direktor Zavoda za statistiku RS, Pregled stanja i mogućnosti razvoja zvanične statistike obrazovanja – mr Miljan Popić, zamjenik direktora BHAS, Poslovni statistički registar – Fadil Fatić, zamjenik direktora BHAS, Statistički poslovni registar – Dragica Obradović, RZS, Iskustva RZS u pripremanju odgovora na Upitnik za članstvo Republike Srbije u EU Kristina Pavlović, RZS, Značaj ekonomskog planiranja u kontekstu ispunjavanja obaveza za EU, Emir Demirović, DEP BiH, Iskustva u korišćenju IPA programa i drugih međunarodnih fondova za razvoj zvanične statistike, Jelena Budimir, RZS; Damir Dizdarević, MCP BiH, Saradnja Narodne banke Srbije i RZS u razvoju statistike državnih finansija i izveštavanje o prekomernom deficitu – Vesna Simonović, RZS, Uloga Centralne banke BiH u razvoju statistike vladinih finansija – Milica Krajišnik, CB BIH, Povezivanje berzi u regiji – postojeći projekti, mogućnosti i ograničenja, Siniša Krneta, direktor Beogradske berze, Milan Božić, direktor BLSE, dr Tarik Kurbegović, SASE, Uloga nevladinih organizacija u podsticanju saradnje i ekonomskog razvoja u regiji Azra Bećirović, NVO Horizont 2024.

Doneseni su zaključci i određene teme za međunarodnu konferenciju, koja se planira održati u 2017 godini. Planirano je da na konferenciji učestvuju predstavnici vladinog, nevladinog i poslovnog sektora iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Turske, Crne Gore, Makedonije, Albanije i Bugarske. Dogovoreno je da se izradi i zajednički web portal koji će pružati informacije o organizaciji, ciljevima i značaju ovog projekta.

Prezentacije i galerija slika su dostupni na linku.

 

Javno nadmetanje za prodaju motornih vozila

JAVNO NADMETANJE za prodaju motornih vozila Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine (pdf)

JAVNO NADMETANJE za prodaju motornih vozila Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine (word)

   

Odluka o poništenju postupka javne nabavke (SPSS obuka)

Odluka o poništenju ponovljenog postupka javne nabavke (SPSS obuka) - 08.11.2016.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke (SPSS obuka) - 27.10.2016.

 

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku

Poziv za dostavljanje ponuda za uslugu : Dual zavjese sa demontažom i montažom.

   

Stranica 20 od 44