Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

Vijesti

Plaće - jun 2013

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u BiH za jun 2013. godine iznosila je 1.283 KM, što pokazuje nominalni pad za 1,2 % u odnosu na decembar 2012. godine.

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u BiH za jun 2013. godine iznosila je 822 KM, što pokazuje pad plaće od 1,1 % u odnosu na decembar 2012. godine.

 

 

Saopštenja o plaćama možete pogledati ovdje.

 

Plaće - maj 2013

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u BiH za maj 2013. godine iznosila je 1.298 KM, što pokazuje nominalni pad za 0,1 % u odnosu na decembar 2012. godine.


Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u BiH za maj 2013. godine iznosila je 832 KM, što pokazuje rast  plaće od 0,1 % u odnosu na decembar 2012. godine.Saopštenja o plaćama možete pogledati ovdje.


 

Prezentovana „Prva procjena kvartalnog Bruto domaćeg proizvoda u Bosni i Hercegovini za period 2006 – 2012. godine

Prezentovana „Prva procjena kvartalnog Bruto domaćeg proizvoda

u Bosni i Hercegovini za period 2006 – 2012. godine
Sarajevo, 21. 6. 2013. godine – Danas je Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine prezentovala predstavnicima domaćih vlasti i međunarodnih organizacija „Prvu procjenu kvartalnog Bruto domaćeg proizvoda u Bosni i Hercegovini“, izvore podataka, korištene metode i konačne rezultate prve procjene kvartalnog Bruto domaćeg proizvoda, za Bosnu i Hercegovinu za period 2006 – 2012. godine.

Uspostava sistema kompilacije kvartalnih nacionalnih računa u BiH, važan je korak u razvoju nacionalne statistike zato što je osnovni i najvažniji makroekonomski agregat u sistemu nacionalnih računa Bruto domaći proizvod (BDP), koji predstavlja rezultat proizvodnih aktivnosti svih rezidentnih institucionalnih jedinica. Bruto domaći proizvod je indikator ekonomskih aktivnosti na nivou cijele zemlje, a serije kvartalnog BDP-a pružaju blagovremenu mjeru ekonomskog razvoja te su stoga korisno sredstvo za ekonomske analize i politike.

Aktivnosti na implementaciji Kvartalnih procjena ovim nisu završene, nego predstavljaju prvu fazu projekta. U narednom periodu aktivnosti će biti usmjerene na implementaciju nove klasifikacije NACE Rev. 2 u kvartalne procjene, što zahtijeva uspostavu nove serije podataka zasnovane na novoj klasifikaciji. Redovno publikovanje Kvartalnih procjena je planirano za IV kvartal 2013. godine.


Uporedo sa nastavkom rada na kvartalnim procjenama BDP-a prema proizvodnom pristupu, provoditi će se i aktivnosti na uspostavi kvartalnih procjena zasnovanih na potrošnoj metodi. Redovno publikovanje ovih podataka planirano je za polovinu 2014. godine.


   

Plaće - april 2013

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u BiH za april 2013. godine iznosila je 1.287 KM, što pokazuje nominalni pad za 0,9 % u odnosu na decembar 2012. godine.

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u BiH za april 2013. godine iznosila je 824 KM, što pokazuje pad plaće od 0,9 % u odnosu na decembar 2012. godine.

 

 

Saopštenja o plaćama možete pogledati ovdje.

 

"Procedure 2013"

Agencija za statistiku BiH propisala je "Procedure za izbor popisnih organa i osoblja koje će biti angažovano u Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH u 2013. godini", te isti dokument dostavila svim općinama u BiH.


Dokument možete preuzeti ovdje.

   

Stranica 41 od 44