Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

Vijesti

Prilagođena opća procjena državnog statističkog sistema BiH

Prilagođena opća procjena državnog statističkog sistema Bosne i Hercegovine (neslužbeni prijevod)

Konačni izvještaj: septembar 2011.

Pripremili: Jan M. Byfuglien i Günter Kopsch

 

BDP za period 2005 - 2010

Poštovani,

obavještavamo vas da na našoj web stranici možete naći najnovije publikacije iz oblasti socijalne zaštite i nacionalnih računa.

Odjeljenje Nacionalnih računa Agencije za statistiku publikovalo je u mjesecu decembru 2011. godine:

Bilten “Bruto domaći proizvod za BiH”


U biltenu Bruto domaći proizvod se objavljeni su:

a)      Rezultati obračuna BDP-a za BiH primjenom proizvodnog pristupa za period od 2005. do 2010.

b)      Rezultati obračuna BDP-a za BiH primjenom dohodovnog pristupa za period od 2005. do 2010.

c)      Rezultati obračuna BDP-a za BiH primjenom rashodnog pristupa za period od 2005. do 2010.


Procjene BDP, sukladno metodologiji SNA/ESA mogu se proizvesti korištenjem tri različita pristupa (proizvodni, rashodni i dohodovni), a svaki od navedenih pokazuje drugačiji pogled na ekonomsku sliku. Premda bi teoretski, mjerenja BDP korištenjem različitih pristupa trebala da se podudare, u praksi se javljaju razlike uslijed razlika u izvorima podataka kao i korištenim metodama. U slučaju Bosne i Hercegovine, zvanični pokazatelji BDP su zasnovani  na proizvodnom pristupu.

BDP obračunat prema proizvodnom pristupu u tekućim cijenama, procijenjen je u iznosu od 24.584 miliona KM u 2010. godini  sa nominalnim rastom od 2,2% u odnosu na 2009. godinu. Ukoliko se isključi utjecaj cijena BDP je zabilježio realan rast  od 0,7%.


Bruto domaći proizvod po stanovniku u 2010. godini iznosio je 6.397 KM, što predstavlja 3.271 eura, odnosno 4.331 USD.


BDP prema rashodnom pristupu procijenjen je za 2010. godinu u iznosu od 27.954 mil. KM što predstavlja nominalni rast od 0,21 % u odnosu na 2009.godinu, a ukoliko se isključi utjecaj cijena BDP je zabilježio realan rast od 1,01%.

Napominjemo da su ove godine u Biltenu podaci za BDP prema rashodnom pristupu preliminarni, zbog aktivnosti na implementaciji nove KD BiH 2010.


Važno je napomenuti da je BDP procijenjen rashodnim pristupom 13,7% iznad BDP procijenjenog proizvodnim pristupom.

Bilten „Bruto investicije u BiH u 2010.godini“ u kome ja dat detaljan prikaz ukupno

ostvarenih investicija pravnih osoba u 2010.god. Ukupno ostvarene investicije u nova stalna sredstva u 2010. godini iznose 3.843 miliona KM i u odnosu na 2009. godinu predstavljaju smanjenje od 9,73 %.


Od ukupno isplaćenih investicija u Bosni i Hercegovini u 2010. godini na Federaciju BiH se odnosi 64,79 %, Republiku Srpsku 34,10 % a na Brčko Distrikt 1,11 %.

 

Saopštenje povodom svjetskog dana stanovništva

Povodom Svjetskog dana stanovništva Agencija za statistiku BiH objavila je prigodno saopštenje u kojem se nalaze osnovni podaci i procjene o kretanjima svjetskog stanovništva. Upravno vijeće Ujedinjenih nacija za obilježavanje Svjetskog dana stanovništva odredilo je 11.07.

Saopštenje možete pronaći na sljedećem linku

   

Memorandum o razumijevanju

POTPISAN MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU AGENCIJE ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE I DRŽAVNE REGULATORNE KOMISIJE ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU

Memorandumom o razumijevanju kojeg su 19. aprila 2011. godine u Tuzli potpisali Mirsad Salkić, predsjedavajući Državne regulatorne komisije za električnu energiju i Zdenko Milinović, direktor Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, uspostavljen je okvir njihovog budućeg partnerstva u području za koje su obje institucije zainteresovane – u prikupljanju i jačanju kvaliteta i pouzdanosti statističkih podataka u oblasti statistike energije.

Ustanovljenim partnerstvom, Agencija za statistiku BiH i Državna regulatorna komisija za električnu energiju izražavaju zainteresovanost za razvijanjem i struktuiranjem saradnje u područjima od zajedničkog interesa, čime će ubrzati proces harmonizacije službene statistike BiH i statistike zemalja EU i doprinijeti približavanju Bosne i Hercegovine evropskim integracijama.
 

Nova web stranica Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine

Poštovani korisnici statističkih podataka i informacija Agencije za statistiku BiH,
Dobro došli na novu web stranicu Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine.
Agencija za statistiku BiH je najznačajniji službeni izvor statističkih podataka i informacija u Bosni i Hercegovini. Vrijednosti Agencije za statistiku BiH, kao i cjelokupnog statističkog sistema u BiH razvijaju se u znaku sve većeg značaja službenih statističkih podataka, nužnih prije svega za podršku privrednim i socijalnim reformama u našoj zemlji. Na taj način povećavaju se zahtjevi i značaj korisnika naših proizvoda.  Naše želje i  ambicije u narednom periodu su - da u najvećoj mogućoj mjeri koristimo postupke kojima se dobivaju povratne informacije od korisnika, te na taj način testira upotrebljivost i najavljuju nove potrebe i prioriteti statistike pri zadovoljavanju potreba korisnika.
Zakon o statistici Bosne i Hercegovine, Statistički program BiH (srednjoročni) i Plan rada (godišnji) predstavljaju temeljnu pravnu podlogu za djelovanje statističkog sistema u Bosni i Hercegovini. U svom radu potpuno smo nezavisni i garantujemo neutralnost i stručnost, kao i zaštitu informacija koje prikupljamo od naših izvještajnih jedinica.

Tekstovi i dokumenta na web stranici Agencije za statistiku na raspolaganju su na jezicima konstitutivnih naroda u BiH, kao i na engleskom jeziku.

Nadamo se da ćete na ovim stranicama pronaći niz potrebnih podataka, te postati redovan posjetilac naše web stranice. Ako ne možete pronaći željene podatke ili informacije, molimo da nas kontaktirate i potražite pomoć.


S poštovanjem,

Zdenko Milinović
Direktor

   

Stranica 35 od 36