Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

СТАТИСТИЧКИ СТАНДАРДИ

Методолошке смјернице за припрему извјештаја о квалитету статистичких истраживања

Извјештаји о квалитету статистичких истраживања


Основни принципи и смјернице - повјерљивост и заштита података

Упутство за корекцију грешака у публицираним издањима

Упутство о поступку преузимања података из административних извора

Стратегија дисеминације БиХ

Знаци кориштени у публикацијама