Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

Konferencija za medije - Istraživanje o proaktivnoj transparentnosti

U okviru Programa jačanja javnih institucija u BiH koji po nalogu Vlade SR Njemačke provodi GIZ, radna grupa za Komunikacije i upravljanje znanjem koju čine Agencija za statistiku BiH, Ured koordinatora za reformu javne uprave, Direkcija za evropske integracije i Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, pokrenula je sredinom 2015. godine inicijativu za unapređenje transparentnosti u javnoj upravi. U saradnji sa organizacijama civilnog društva izrađeni su indikatori proaktivne transparentnosti u javnoj upravu u BiH kojima je definirano 38 dokumenata i specifičnih vrsta informacija klasificiranih u šest kategorija informacija.

Danas, 18.11.2016. godine je održana konferencija za medije sa ciljem predstavljanja rezultata istraživanja o proaktivnoj transparentnosti, a koje je proveo Centar za društvena istraživanja Analitika. Prisutnima su se obratili:

Fadil Fatić, zamjenik direktora Agencije za statistiku BiH
doc. dr. Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave BiH
Elvis Mujanović, GIZ - savjetnik/menadžer tematske oblasti Komunikacije i upravljanje znanjem u okviru programa Jačanje javnih institucija
Nermina Voloder, istraživačica u Centru za društvena istraživanja Analitika

Istraživanje je obuhvatilo 68 web-stranica institucija na nivou BiH, pri čemu je analizirana dostupnost informacija iz šest kategorija: budžet, javne nabavke, strateški dokumenti, operativne informacije, organizacijske informacije, informacije i dokumenti propisani Zakonom o slobodi pristupa informacijama u BiH. Prilikom definiranja istraživačkog pristupa korišteni su standardi proaktivne transparentnosti u javnoj upravi u BiH, koje je izradila radna grupa u okviru Programa jačanja javnih institucija, a koji sadrže specifikaciju svih informacija i dokumenata koje bi javne institucije trebale proaktivno objavljivati u okviru svake od šest kategorija informacija.

Rezultati istraživanja ukazuju na relativno nizak stepen proaktivne transparentnosti institucija obuhvaćenih ovim istraživanjem, a najmanje se objavljuju informacije o budžetu i platama zaposlenika. Također, značajan broj institucija ne objavljuje godišnje planove rada,  izvještaje o radu te informacije o javnim nabavkama. Ipak, ovim istraživanjem zabilježene su, između ostalog, i određene dobre prakse i pozitivni trendovi u domenu proaktivne transparentnosti. Rezultati istraživanja mogu se preuzeti putem ovog linka.