Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

Strategija razvoja Statistike BiH 2020Poštovani korisnici i poslovni partneri,

Agencija za statistiku BiH,  kao glavni nositelj, diseminator i koordinator sustava službene statistike Bosne i Hercegovine, odlučila Vam je  predstaviti „Strategiju razvoja Statistike BiH 2020“, u okviru koje su, sukladno dugoročnim ciljevima, redefinirane misija, vizija i vrijednosti Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine.

Jedna od najvažnijih uloga Strategije razvoja Statistike BiH je uspostava jake veze između identiteta Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine i usluga koje pružamo. Kako bi zadržali povjerenje u identitet naše institucije i ojačali ga, osim odgovornosti povjerenih pravnim okvirom, bilo je potrebno redefinirati našu misiju, buduću viziju i  vrijednosti statistike.

Od osnivanja do danas strateški cilj u razvoju statistike u Bosni i Hercegovini, bio je harmonizacija sustava statistike u BiH s međunarodnim standardima. U narednom razdoblju, do 2020. godine, naši strateški ciljevi temelje se na unapređenju zadovoljenja potreba korisnika usluga zvanične statistike.

Razvoj statističkog sustava složen je proces koji zahtijeva kontinuiran dijalog, s korisnicima statističkih podataka, jedinicama izvješća i drugim nositeljima aktivnosti zvanične statistike, uz stalno praćenje i primjenu međunarodnih standarda. Posebna briga u tom procesu odnosi se na osiguravanje i održavanje odgovarajućih ljudskih i materijalnih resursa.

U okviru Plana provedbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) između Bosne i Hercegovine i Europske unije, utvrđena obveza statističkog sustava BiH da izvrši usklađivanje službene statistike BiH sa statistikom EU. Kontinuirano usklađivanje sustava statistike u BiH s međunarodnim standardima i razvojem zvanične statistike u BiH rezultiralo je ispunjenjem programskih zadataka i ciljeva u proteklom razdoblju koji obuhvaća dva srednjoročna statistička programa 2005 - 2008. i 2009 - 2012.

Potvrdili su to i članovi Eurostatove misije (Adapted Global Assessment - AGA) koja je, na temelju zahtjeva Agencije za statistiku BiH, radila 2011. godine opću procjenu državnog statističkog sustava Bosne i Hercegovine sa svrhom da se procijeni razina usklađenosti s europskim standardima, uključujući „Fundamentalna načela službene statistike UN“, „Kodeks prakse europske statistike“, te Eurostatov „Kompendijum statističkih zahtjeva“. AGA je potvrdila napredak u razvoju zvanične statistike i podržala daljnje usklađivanje statističkog sustava s međunarodnim preporukama, standardima i najboljim praksama. Na temelju postignutih rezultata u proteklom razdoblju, preporuka AGA misije i novih strateških ciljeva, urađen je i odobren treći Statistički program 2013 - 2016.

Menadžment tri statističke institucije u BiH pokrenuo je inicijativu i izradio 2013. godine i „Strategiju razvoja statistike BiH 2020“. U izradi dokumenta uvaženi su stavovi svih zainteresiranih strana, odnosno korisnika statističkih podataka, davatelja podataka, vlasnika administrativnih izvora i ostalih proizvođača statističkih podataka.

„Strategija razvoja Statistike BiH 2020“ određena je misijom, vizijom, vrijednostima, strateškim oblastima i ciljevima. Planirani razvoj procijenjen je na temelju potreba domaćih i  međunarodnih korisnika statističkih podataka, ali i zadataka koje pred statistiku postavlja očekivano pridruživanje Europskoj uniji. Razvoj koji je planiran ovom Strategijom neophodan je i moguć, a njegova realizacija ovisi i od osiguranja potrebnih ljudskih, financijskih resursa i pomoći međunarodnih institucija.


Agencija za statistiku BiH


Listopad, 2014. godine