Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

Komentar, srpanj 2013.

 

SARAJEVO, 29.7.2013.

Bruto domaći proizvod za BiH 2012.-Proizvodni pristup, prvi rezultati

Agencija za statistiku BiH (BHAS) u ovom priopćenju objavljuje rezultate godišnjeg obračuna bruto domaćeg proizvoda (BDP) i bruto dodane vrijednosti za Bosnu i Hercegovinu za 2011. i prve rezultate za 2012. godinu. Procjene su raspoložive u tekućim i stalnim cijenama na razini područja Klasifikacije ekonomskih aktivnosti  KD BiH 2010 bazirane na EU NACE Rev.2.

 

Pri obračunu BDP i drugih makroekonomskih agregata primijenjuje se metodologija usklađena sa metodologijom Sustava nacionalnih računa SNA93 i Europskim sustavom nacionalnih računa ESA95, međunarodnim standardima i preporukama. Bruto domaći proizvod je najčešće korišteni agregat Sustava nacionalnih računa i indikator ukupnih ekonomskih aktivnosti.

 

BDP za BiH za 2012. godinu nominalno je iznosio 25.654 milijuna KM i u odnosu na 2011. godinu nominalni je manji za 0,1% dok je realni pad iznosio 1,1%.

 

BDP po stanovniku iznosio je 6.688 KM ili 3.419 EUR ili 4.392 USD.

 

Promatrano po djelatnostima najveći pad bilježe: Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov (9,26%), Građevinarstvo (3,71%), Prerađivačka industrija (3,67%),  Proizvodnja i opskrba električnom energijom (3,63%) i Financijske djelatnosti (2,20%).

Bruto domaći proizvod za BiH 2012.-Dohodovni pristup, prvi rezultati

Agencija za statistiku BiH (BHAS) u ovom priopćenju objavljuje rezultate godišnjeg obračuna bruto domaćeg proizvoda (BDP) i bruto dodane vrijednosti za Bosnu i Hercegovinu za 2011. i prve rezultate za 2012. godinu. Obračun je urađen  prema metodologiji Sustava nacionalnih računa (SNA93) i Europskog sustava nacionalnih računa (ESA95).

 

Podaci su urađeni u tekućim cijenama i iskazani po područjima Klasifikacije ekonomskih aktivnosti KD BiH 2010 bazirane na EU NACE Rev2.

 

 

Indeks obujma industrijske proizvodnje u BiH, lipanj 2013.

Ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u Bosni i Hercegovini u lipnju 2013. u poređenju sa svibnjom 2013. bilježi pad od 1,9%.

U lipnju 2013. u poređenju s lipnjom 2012. industrijska proizvodnja u Bosni i Hercegovini, kalendarski prilagođena, bilježi rast za 5,1%.

Indeksi obujma industrijske proizvodnje – glavne industrijske skupine (GIG)

U lipnju 2013. u odnosu na svibanj 2013. proizvodnja Intermedijarnih proizvoda manja je za 2,3%, Trajnih proizvoda za široku potrošnju manja za 3,8%, Kapitalnih proizvoda manja za 4,0%, proizvodnja Energije manja je za 4,2% te Netrajnih proizvoda za široku potrošnju manja za 5,3%.

U lipnju 2013. u odnosu na lipanj 2012. Kapitalni proizvodi veći su za 27,2%, Netrajni proizvodi za široku potrošnju veći su za 9,8% i Intermedijarni proizvodi veći za 3,9%, dok je proizvodnja Energije manja za 7,4%, te Trajnih proizvoda za široku potrošnju manja za 10,0%.

Statistika robne razmjene sa inozemstvom, lipanj 2013.

U mjesecu lipnju 2013.godine, BiH je ostvarila ukupan robni promet sa inozemstvom u vrijednosti od 1 969,9 milijuna KM, od čega se na izvoz odnosi 739,2 milijuna KM ili 37,5%, a na uvoz 1 230,7 milijuna KM ili 62,5%.

U okviru ukupno ostvarenog vanjskotrgovinskog robnog prometa BiH u promatranom mjesecu, procenat pokrivenosti uvoza izvozom iznosio je 60,1%.

U razdoblju 01-06.2013.godine, ostvaren je izvoz u vrijednosti od 4 202,8 milijuna KM, što je za 8,7% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

U razdoblju 01-06.2013.godine, ostvaren je uvoz u vrijednosti od 7 239,1 milijun KM, što je za 1,3% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

U istom razdoblju procenat pokrivenosti uvoza izvozom iznosio je 58,1%.

U razdoblju 01-06.2013.godine, vanjskotrgovinski robni deficit je iznosio 3 036,3 milijuna KM što je za 12,4% manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Posmatrano prema odsjecima SMTK klasifikacije, u periodu 01-06.2013.godine, najveći deficit je ostvaren u odsjeku 33 «Nafta i naftni derivati» u vrijednosti od 840,2 milijuna KM (što je za 3% manje nego u istom razdoblju prethodne godine) i u odsjeku 78 «Cestovna vozila» u vrijednosti od 311,4 milijuna KM (što je za 7,6% manje nego u istom razdoblju prethodne godine). Najveći suficit u razdoblju 01-06.2013.godine je ostvaren u odsjeku 82 «Namještaj i dijelovi» u vrijednosti od 365,3 milijuna KM (što je za 17,1% više nego u istom razdoblju prethodne godine). Strukturu bilance po određenim odsjecima SMTK klasifikacije možete vidjeti u tablici priloženoj uz komentar.

U pogledu geografske distribucije robne razmjene BiH sa inozemstvom, moguće je navesti sljedeće:

U mjesecu lipnju 2013.godine, najviše se izvozilo u Hrvatsku i to u vrijednosti od 127,9 milijuna KM, što je u procentima 17,3% od ukupno ostvarenog izvoza. Od susjednih zemalja, također značajan izvoz u istom mjesecu ostvaren je u Srbiju i to u vrijednosti od 58,6 milijuna KM, što je u procentima 7,9% od ukupnog izvoza.

Promatrano prema regionalnim grupama, u mjesecu lipnju 2013.godine najviše se izvozilo u EU i to u vrijednosti od 438,9 milijuna KM, što je u procentima 59,4% od ukupno ostvarenog izvoza, kao i u zemlje CEFTA u vrijednosti od 235 milijuna KM, što je u procentima 31,8% od ukupnog izvoza.

U okviru zemalja EU, najviše se izvozilo u Njemačku i to u vrijednosti od 110,1 milijun KM, što je u procentima 14,9% od ukupno ostvarenog izvoza.

U razdoblju 01-06.2013.godine, najviše se izvozilo u Hrvatsku i to u vrijednosti od 652,5 milijuna KM, što je u procentima 15,5% od ukupno ostvarenog izvoza. Od susjednih zemalja, također značajan izvoz u istom razdoblju ostvaren je u Srbiju i to u vrijednosti od 336,1 milijun KM, što je u procentima 8% od ukupnog izvoza.

Promatrano prema regionalnim grupama, u razdoblju 01-06.2013.godine najviše se izvozilo u EU i to u vrijednosti od 2 495,6 milijuna KM, što je u procentima 59,4% od ukupno ostvarenog izvoza, kao i u zemlje CEFTA u vrijednosti od 1 257,5 milijuna KM odnosno 29,9% od ukupnog izvoza.

U okviru zemalja EU, najviše se izvozilo u Njemačku i to u vrijednosti od 651,2 milijuna KM, što je u procentima 15,5% od ukupno ostvarenog izvoza.

U mjesecu lipnju 2013.godine, najviše se uvozilo iz Hrvatske i to u vrijednosti od 192,5 milijuna KM, što je u procentima 15,6% od ukupno ostvarenog uvoza. Od susjednih zemalja, također značajan uvoz u istom mjesecu ostvaren je iz Srbije i to u vrijednosti od 122,6 milijuna KM, što je u procentima 10% od ukupnog uvoza.

Promatrano prema regionalnim grupama, u mjesecu lipnju 2013.godine, najviše se uvozilo iz EU i to u vrijednosti od 609 milijuna KM, što je u procentima 49,5% od ukupnog uvoza, kao i iz zemalja CEFTA u vrijednosti od 333,2 milijuna KM, što je u procentima 27,1% od ukupnog uvoza. U okviru zemalja EU, najviše se uvozilo iz Njemačke i to u vrijednosti od 147,3 milijuna KM, što je u procentima 12% od ukupno ostvarenog uvoza.

U razdoblju 01-06.2013.godine, najviše se uvozilo iz Hrvatske i to u vrijednosti od 953,9 milijuna KM, što je u procentima 13,2% od ukupno ostvarenog uvoza. Od susjednih zemalja, također značajan uvoz u istom razdoblju ostvaren je iz Srbije i to u vrijednosti od 655,2 milijuna KM, što je u procentima 9,1% od ukupnog uvoza.

Promatrano prema regionalnim grupama, u periodu 01-06.2013.godine, najviše se uvozilo iz EU i to u vrijednosti od 3 450,4 milijuna KM, što je u procentima 47,7% od ukupnog uvoza, kao i iz zemalja CEFTA u vrijednosti od 1 695,6 milijuna KM, odnosno 23,4% od ukupnog uvoza.

U okviru zemalja EU, najviše se uvozilo iz Njemačke i to u vrijednosti od 819,8 milijuna KM, što je u procentima 11,3% od ukupno ostvarenog uvoza.

Ako promatramo robnu razmjenu sa glavnim trgovinskim partnerima BiH, onda je moguće uočiti da je došlo do rasta izvoza u razdoblju 01-06.2013.godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i to u Hrvatsku u iznosu od 11,6%, Sloveniju 6,2%, Italiju 6% i Njemačku 5,2%, dok je došlo do pada izvoza u Srbiju u iznosu od 7,2%.

U istom promatranom razdoblju najveći rast uvoza zabilježen je kod uvoza robe iz Italije u iznosu od 5,3%, dok je došlo do pada uvoza iz Hrvatske u iznosu od 6,3%, Slovenije 3,7%, Srbije 3,3% i Njemačke 2,3%.

Gledano po sektorima Harmoniziranog sustava (HS) odnosno Carinske tarife BiH, moguće je uočiti sljedeće:

U mjesecu lipnju 2013.godine, najveće učešće u izvozu ostvareno je u sektoru XV «Obični metali i proizvodi od običnih metala» sa ukupnom vrijednošću od 151,7 milijuna KM, što iznosi 20,5% od ukupnog izvoza. Značajan obujam izvoza ostvaren je također u sektoru V «Mineralne tvari» sa ukupnom vrijednošću od 86,9 milijuna KM, što iznosi 11,8% od ukupnog izvoza.

U razdoblju 01-06.2013.godine, najveće učešće u izvozu ostvareno je u sektoru XV «Obični metali i proizvodi od običnih metala» sa ukupnom vrijednošću od 945 milijuna KM, što iznosi 22,5% od ukupnog izvoza.

Značajan obujam izvoza ostvaren je također u sektoru V «Mineralne tvari» sa ukupnom vrijednošću od 576,4 milijuna KM, što iznosi 13,7% od ukupnog izvoza.

U mjesecu lipnju 2013.godine, najveće učešće u uvozu ostvareno je u sektoru V «Mineralne tvari» sa ukupnom vrijednošću od 179 milijuna KM, što iznosi 14,5% od ukupnog uvoza. Značajan obujam uvoza ostvaren je također u sektoru XVI «Strojevi; elektrotehnička oprema» sa ukupnom vrijednošću od 151,3 milijuna KM, što iznosi 12,3 % od ukupnog uvoza.

U razdoblju 01-06.2013.godine, najveće učešće u uvozu ostvareno je u sektoru V «Mineralne tvari» sa ukupnom vrijednošću od 1 424,1 milijuna KM, što iznosi 19,7 % od ukupnog uvoza.

Značajan obujam uvoza ostvaren je također u sektoru XVI «Strojevi; elektrotehnička oprema» sa ukupnom vrijednošću od 885,5 milijuna KM, što iznosi 12,2 % od ukupnog uvoza.

Promatrano po područjima i oblastima Klasifikacije djelatnosti (KD/NACE Rev.2), moguće je uočiti sljedeće:

U razdoblju 01-06.2013.godine najveće učešće u izvozu ostvareno je u području (C) «Prerađivačka industrija» u vrijednosti od 3 605 milijuna KM, što čini 85,8 % od ukupnog izvoza.

U okviru ovog područja, najveće učešće u izvozu bilo je ostvareno u oblasti (C24) «Proizvodnja baznih metala» sa ukupnom vrijednošću od 630,2 milijuna KM, što iznosi 15 % od ukupnog izvoza.

U razdoblju 01-06.2013.godine, najveće učešće u uvozu ostvareno je u području (C) «Prerađivačka industrija» sa ukupnom vrijednošću od 5 988,2 milijuna KM, što iznosi 82,7 % od ukupnog uvoza.

U okviru ovog područja, najveće učešće u uvozu ostvareno je u oblasti (C10) «Proizvodnja prehrambenih proizvoda» sa ukupnom vrijednošću od 864,8 milijuna KM, što iznosi 11,9 % od ukupnog uvoza.

METODOLOŠKA NAPOMENA

U statistici robne razmjene sa inozemstvom koriste se tri pristupa, odnosno sustava obuhvata podataka: specijalni-uža definicija, specijalni-proširena definicija i opći. Sustav specijalne trgovine-uža definicija uključuje samo redoviti izvoz i uvoz, sustav specijalne trgovine-proširena definicija pored redovitog izvoza i uvoza uključuje još i vanjsku i unutarnju obradu, dok opći sustav pored redovitog izvoza i uvoza, vanjske i unutarnje obrade uključuje i robu u carinskim skladištima, u slobodnim zonama i drugim prostorima pod carinskom kontrolom i nadzorom. U BiH podatke o vanjskotrgovinskom robnom prometu BiH proizvode različite institucije: Agencija za statistiku BiH i Uprava za neizravno oporezivanje BiH. Razlika u podacima ovih institucija je prisutna prije svega zbog korištenja različitih pristupa tj. različitog obuhvata statističkih i carinskih procedura. Naglašavamo da Agencija za statistiku BiH koristi proširenu definiciju sustava specijalne trgovine prema preporukama Eurostat-a (Statističkog ureda EU). Također, prema Zakonu o statistici BiH, Agencija za statistiku BiH je jedini proizvođač zvaničnih statističkih podataka za BiH.

 

Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za svibanj 2013.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u BiH za svibanj 2013. godine iznosila je 832 KM, što pokazuje rast plaće od 0,1% u odnosu na prosinac 2012. godine.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća za svibanj 2013. u odnosu na isti mjesec prošle     godine nominalno je niža za 0,5%.

U poređenju sa istim mjesecom 2012. godine najveće povećanje imao je sektor Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (N) za 9 indeksnih poena, slijedi ga sektor Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (K) za 3,7 indeksnih poena, te sektor Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov (A) za 2,7 indeksnih poena. Najveći pad zabilježio je sektor Obrazovanje (P) za 4,1 indeksni poen.

Ako se svibanj 2013. upoređuje sa prosjekom 2012. godine najveći porast je imao sektor Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (K) za 5,7 indeksnih poena, slijedi ga sektor Informacije i komunikacije (J) za 4,8 indeksnih poena, te sektori Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov (A) i Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (N) za 3,3 indeksna poena. Najveći pad je zabilježio sektor Umjetnost, zabava i rekreacija (R) za 3,9 indeksnih poena.

 

Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za svibanj 2013.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u BiH za svibanj 2013. godine iznosila je 1.298 KM, što pokazuje nominalni pad za 0,1% u odnosu na prosinac 2012. godine.

Prosječna mjesečna bruto plaća za svibanj 2013. u odnosu na isti mjesec prošle godine nominalno je niža za 0,6%.

Najveći porast, u poređenju sa istim mjesecom 2012. godine, imao je sektor Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (N) za 8,9 indeksnih poena, slijedi ga sektor Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (K) za 3,3 indeksna poena, te sektori Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov (A) i Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (M) za 2,5 indeksnih poena. Najveći pad zabilježio je Obrazovanje (P) za 4,1 indeksni poen.

Ako se svibanj 2013. upoređuje sa prosjekom 2012. godine najveći porast je imao sektor Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (K) za 5,4 indeksnia poena, zatim sektor Informacije i komunikacije (J) za 4,9 indeksnih poena, te sektor Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (N) za 3,2 indeksna poena. Najveći pad zabilježio je sektor Umjetnost, zabava i rekreacija (R)  za 4,4 indeksna poena.

Zaposleni po djelatnostima u svibnju 2013.

 

U svibnju 2013. godine broj zaposlenih1) u pravnim osobama BiH iznosio je 685.294, a od toga 282.150 žena. U odnosu na travanj 2013. godine broj ukupno zaposlenih u pravnim osobama se povećao sa 0,1%, dok se broj zaposlenih žena, također, povećao za 0,2%.

U poređenju sa svibnjem 2012. godine najveći indeks zaposlenja imao je sektor Poslovanje nekretninama (L) sa 4,4 indeksna poena, zatim sektor Umjetnost, zabava i rekreacija (R) sa 2,1 indeksnih poena, te sektor Javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje (O) za 1,9 indeksnih poena.

Kod ženske radne snage na prvom mjestu je sektor Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (M) sa 7,2 indeksna poena, slijedi ga sektor Poslovanje nekretninama (L) sa 4,1 indeksni poen, te sektori Javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje (O)  i Umjetnost, zabava i rekreacija (R) sa 2,3 indeksna poena.

 

Registrirana nezaposlenost u svibnju 2013.

U svibnju 2013. godine broj registriranih nezaposlenih osoba u BiH iznosio je 547.393.

Broj registriranih nezaposlenih u svibnju 2013. u odnosu na travanj 2013. godine se smanjio za 0,4%, dok se broj nezaposlenih žena u istom razdoblju, također, smanjio za 0,1%.

Ako kao baznu godinu uzmemo 2011 (2011=100) i uporedimo svibanj 2013. sa istim mjesecom 2012. godine, uočit ćemo rast nezaposlenosti od 2 indeksna poena ili u apsolutnom  iznosu broj osoba koje se vode kao nezaposlene povećao se za 10.364.

Ako poredimo registrirane nezaposlene po kvalifikacijskoj strukturi uočava se da je najveći broj nezaposlenih osoba sa VKV i KV kvalifikacijom 193.014, zatim slijede osobe sa NK 158.886 i sa srednjom stručnom spremom 139.229 osoba.

Kao nezaposleni vodi se najmanji broj osoba višeg obrazovanja tj. VŠS 7.651, a slijede ih osobe sa visokom školskom spremom 35.846 (uključujući doktore znanosti i magistre).

Udio ženske populacije u registriranim nezaposlenima iznosi 50,4% ili u apsolutnom iznosu 276.148 osoba ženskoga spola.

U ženskoj populaciji najveći broj nezaposlenih osoba je nekvalificiranih NK – 83.329, sa srednjom spremom – 82.889 i sa VKV i KV kvalifikacijom 76.521 osobe ženskog spola.

 

1) Na temelju polugodišnjeg istraživanja s punim obuhvatom RAD-15, stanje 30. rujna 2012. godine, početkom prosinca 2012. godine napravljena je korekcija objavljenih podataka o zaposlenima u pravnim osobama, dobivenih mjesečnim istraživanjem RAD-1. Stoga su podaci od ožujka 2012. do rujna 2012. godine konačni, a za ostale mjesece 2012. i 2013. godine privremeni.

 

Anketa o radnoj snazi 2013

Polovinom  travnja 2013. godine provedena je, osmi put, Anketa o radnoj snazi u Bosni i Hercegovini na uzorku od 10.541 kućanstava, od čega u Federaciji BiH 5.996, u Republici Srpskoj 3.527 i u Brčko distriktu BiH 1.018 kućanstva. Intervjuirane su sve osobe u uzorkom izabranim kućanstvima koje su prihvatile intervju.

 

Stopa neodziva bila je 14,4%, odnosno prikupljeni su podaci o ekonomskoj aktivnosti i ostalim karakteristikama stanovništva za 9.127 kućanstava.

 

Prema ovim podacima u BiH radnu snagu (ekonomski aktivno stanovništvo) je činilo 1.133.091 osoba, dok je broj neaktivnih bio 1.485.032 osobe. U okviru radne snage bilo je 821.600 zaposlenih i 311.491  nezaposlenih osoba. U okviru zaposlenih osoba bilo je 38.569 neplaćeni pomažući član kućanstva.

 

Indeks potrošačkih cijena u lipnju 2013. godine

U mjesecu lipnju 2013. godine u Bosni i Hercegovini u odnosu na svibanj 2013. ukupan indeks potrošačkih cijena nije zabilježio promjene

 

Promatrano po odjeljcima prema namjeni potrošnje (COICOP), u lipnju 2013. godine u odnosu na svibanj 2013. godine, u prosjeku je zabilježen pad u odjeljcima Obuća i odjeća za 0,4%, Hrana i bezalkoholna pića za 0,1% te Stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti za 0,1% također.

 

Više cijene zabilježene su u odjeljcima Rekreacija i kultura za 0,5%, Prijevoz za 0,2%, Alkoholna pića i duhan, Namještaj kućanski uređaji i redovito održavanje kuće, Zdravstvo te Restorani i hoteli svaki po 0,1%.

 

 

 

 

Ostali odjeljci bez promjena cijena

 

Posmatrano po odjeljcima prema namjeni potrošnje (COICOP), u augustu 2011. godine u odnosu na juli 2011. godine, u ostalim odjeljcima, u prosjeku, nisu zabilježene promjene cijena.

Tablica 1. Stope promjene cijena  nekih proizvoda i usluga

Proizvod

lipanj 2013/svibanj 2013.

(%)

Mlijeko

0,5

Cigarete - strane

0,4

Bezolovni 95

0,3

Super 98

0,2

Lijekovi

0,1

Meso i mesne prerađevine

0,1

Kava

0,0

Kruh

0,0

Voda

0,0

Električna energija

0,0

Odvoz smeća

0,0

Gradski plin

0,0

Cigarete - domaće

0,0

Pšenično brašno

0,0

Dizel

0,0

Bezalkoholna pića

-0,4

Jaja

-1,5

Ulje

-1,9

Šećer

-2,5

 

 

 

 

Godišnja inflacija u lipnju 2013. godine u Bosni i Hercegovini bila je 1%.

 

Cijene proizvoda i usluga koji se koriste za osobnu potrošnju u Bosni i Hercegovini mjerene indeksom potrošačkih cijena, u lipnju 2013. godine u odnosu na lipanj 2012. godine više su za 1%.

Najveći prosječni rast cijena je zabilježen u odjeljcima: Alkoholna pića  i duhan za 6,5%,  Hrana i bezalkoholna pića za 2,1%, Obrazovanje za 1,8%, Rekreacija i kultura za 1,3%, Stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti za 0,6%, Restorani i hoteli za 0,6%, Namještaj, kućanski uređaji i redovito održavanje kuće za 0,5%, Komunikacija za 0,2%, Ostala dobra i usluge za 0,1%.

 

Detaljnije informacije o kretanju cijena u lipnju mogu se pronaći u priopćenju o Indeksu potrošačkih cijena u BiH za mjesec lipnju 2013. godine.

 

 

Tablica 2. Stope promjene cijena nekih  proizvoda i usluga

Proizvod

lipanj 2013/lipanj 2012.

(%)

Cigarete - domaće

8,8

Cigarete - strane

6,8

Pšenično brašno

3,5

Voda

2,8

Lijekovi

2,6

Mlijeko

2,0

Odvoz smeća

1,3

Električna energija

0,4

Kruh

0,4

Gradski plin

0,0

Meso i mesne prerađevine

-0,2

Super 98

-1,2

Kava

-1,3

Bezolovni 95

-1,4

Dizel

-1,7

Ulje

-2,1

Bezalkoholna pića

-2,3

Jaja

-4,8

Šećer

-11,9

 

 

 

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u BiH u lipnju 2013.

 

Podaci za ukupan indeks

U lipnju 2013. godine u poređenju sa svibnjem 2013. godine proizvođačke cijene industrijskih proizvoda za ukupnu industriju niže su za 0,3%, dok su u odnosu na lipanj  2012. godine niže za 2,5%.

Podaci za domaće tržište

U lipnju 2013. godine u poređenju sa svibnjem proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu niže niže su za 0,4%, dok su u odnosu na lipanj 2012. godine niže za 2,8%.

Podaci za strano tržište

U lipnju 2013. godine u poređenju sa svibnjem proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na stranom tržištu niže su za 0,2%, dok su u odnosu na lipanj 2012. godine niže za 2,8%.

Agregati glavnih industrijskih skupina (GIG-a) – opći indeks:

U lipnju 2013. godine u poređenju sa svibnjem proizvođačke cijene industrijskih proizvoda porasle su u Energiji za 0,1%, te u Netrajnim proizvodima za široku uporabu 0,2%. U istom razdoblju opale su proizvođačke cijene u Intermedijarnim proizvodima za 0,6%, kapitalnim proizvodima za 0,1%, te Trajnim proizvodima za široku uporabu za 0,2%.

U lipnju 2013. godine u poređenju sa lipnjem prethodne godine proizvođačke cijene industrijskih proizvoda opale su u Energiji za 3,7%, Intermedijarnim proizvodima za 1,5%, Kapitalnim proizvodima za 1,4%, Trajnim potrošačkim dobarima za 0,6%, te Netrajnim potrošačkih dobara za 0,3%.

Statistika turizma, svibanj 2013. i kumulativ za 2013.

U Bosni i Hercegovini u svibnju 2013. turisti su ostvarili 92.813 posjete, što je više  za  31,6% u odnosu na travanj 2013. i  za  15,9% više u odnosu na svibanj 2012. godine.

Turisti su ostvarili 183.305  noćenja, što je više za 30,5% u odnosu na travanj 2013. i za 9,7% više u odnosu na svibanj 2012. godine. U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista je 39,4% i 60,6% stranih turista.

Najviše noćenja 41,1%, ostvarili su turisti iz Turske (17,7%), Hrvatske (12,8%) i Srbije (10,6%). Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 58,9% noćenja.

Prosječno zadržavanje turista je 2,0 noći. Najdulje su se zadržavali turisti iz: Irana sa 6,0 noći i Rusije 4,9 noći.

U razdoblju siječanj – svibanj 2013. turisti su ostvarili 298.550 posjeta,  što je više za 11,3% i 623.146  noćenja, što je više za 9,1% u odnosu na isto razdoblje 2012. godine.

 

Prikupljanje kravljeg mlijeka i proizvodnja mliječnih proizvoda, svibanj 2013.

 

U svibnju 2013 godine  ukupna količina prikupljenog kravljeg mlijeka je veća za 2,7%, količina proizvedenog mlijeka za piće je veća za 11,3% i količina proizvedenog maslaca je veća za 22,7% u odnosu na isto razdoblje 2012. godine.

 

Sadržaj mliječne masti u ukupno prikupljenom kravljem mlijeku je veći za 2,1%, a sadržaj proteina je veći za 1,2% u odnosu na isto razdoblje 2012. godine.

 

U istom razdoblju je došlo do smanjenja proizvodnje:

-          Vrhnja za 1,2%

-          Fermentiranih mliječnih proizvoda za 9,2% i

-          Kravljeg sira za 17,6%.

 

 

NAPOMENA:

 

Smanjena proizvodnja vrhnja, fermentiranih mliječnih proizvoda i kravljeg sira je uvjetovala povećanje proizvodnje maslaca i ostalih žuto-masnih proizvoda.