Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

Komentar, juli 2013.

 

SARAJEVO, 29.7.2013.

Bruto domaći proizvod za BiH 2012. - Proizvodni pristup, prvi rezultati

Agencija za statistiku BiH (BHAS) u ovom saopštenju objavljuje rezultate godišnjeg obračuna bruto domaćeg proizvoda (BDP) i bruto dodane vrijednosti za Bosnu i Hercegovinu za 2011. i prve rezultate za 2012. godinu. Procjene su raspoložive u tekućim i stalnim cijenama na nivou područja Klasifikacije ekonomskih aktivnosti  KD BiH 2010 bazirane na EU NACE Rev.2.

 

Pri obračunu BDP i drugih makroekonomskih agregata primijenjuje se metodologija usklađena sa metodologijom Sistema nacionalnih računa SNA93 i Evropskim sistemom nacionalnih računa ESA95, međunarodnim standardima i preporukama. Bruto domaći proizvod je najčešće korišteni agregat Sistema nacionalnih računa i indikator ukupnih ekonomskih aktivnosti.

 

BDP za BiH za 2012. godinu nominalno je iznosio 25.654 miliona KM i u odnosu na 2011. godinu nominalni je manji za 0,1% dok je realni pad iznosio 1,1%.

 

BDP po stanovniku iznosio je 6.688 KM ili 3.419 EUR ili 4.392 USD.

 

Posmatrano po djelatnostima najveći pad bilježe: Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov (9,26%), Građevinarstvo (3,71%), Prerađivačka industrija (3,67%), Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom (3,63%) i Finansijske djelatnosti (2,20%).

Bruto domaći proizvod za BiH 2012. - Dohodovni pristup, prvi rezultati

Agencija za statistiku BiH (BHAS) u ovom saopštenju objavljuje rezultate godišnjeg obračuna bruto domaćeg proizvoda (BDP) i bruto dodane vrijednosti za Bosnu i Hercegovinu za 2011. i prve rezultate za 2012. godinu. Obračun je urađen  prema metodologiji Sistema nacionalnih računa (SNA93) i Evropskog sistema nacionalnih računa (ESA95).

 

Podaci su urađeni u tekućim cijenama i iskazani po područjima Klasifikacije ekonomskih aktivnosti KD BiH 2010 bazirane na EU NACE Rev2.

 

 

Indeks obima industrijske proizvodnje u BiH, juni 2013.

Ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u Bosni i Hercegovini u junu 2013. u poređenju sa majem 2013. bilježi pad od 1,9%.

U junu 2013. u poređenju s junom 2012. industrijska proizvodnja u Bosni i Hercegovini, kalendarski prilagođena, bilježi rast za 5,1%.

Indeksi obima industrijske proizvodnje – glavne industrijske grupe (GIG)

U junu 2013. u odnosu na majem 2013. proizvodnja Intermedijarnih proizvoda manja je za 2,3%, Trajnih proizvoda za široku potrošnju manja za 3,8%, Kapitalnih proizvoda manja za 4,0%, proizvodnja Energije manja je za 4,2%, te Netrajnih proizvoda za široku potrošnju manja za 5,3%.

U junu 2013. u odnosu na juni 2012. Kapitalni proizvodi veći su za 27,2%, Netrajni proizvodi za široku potrošnju veći su za 9,8% i Intermedijarni proizvodi veći za 3,9%, dok je proizvodnja Energije manja za 7,4%, te Trajnih proizvoda za široku potrošnju manja za 10,0%.

Statistika robne razmjene sa inostranstvom, juni 2013.

U mjesecu junu 2013.godine, BiH je ostvarila ukupan robni promet sa inostranstvom u vrijednosti od 1 969,9 miliona KM, od čega se na izvoz odnosi 739,2 miliona KM ili 37,5%, a na uvoz 1 230,7 miliona KM ili 62,5%.

U okviru ukupno ostvarenog vanjskotrgovinskog robnog prometa BiH u posmatranom mjesecu, procenat pokrivenosti uvoza izvozom iznosio je 60,1%.

U periodu 01-06.2013.godine, ostvaren je izvoz u vrijednosti od 4 202,8 miliona KM, što je za 8,7% više u odnosu na isti period prethodne godine.

U periodu 01-06.2013.godine, ostvaren je uvoz u vrijednosti od 7 239,1 miliona KM, što je za 1,3% manje u odnosu na isti period prethodne godine.

U istom periodu procenat pokrivenosti uvoza izvozom iznosio je 58,1%.

U periodu 01-06.2013.godine, vanjskotrgovinski robni deficit je iznosio 3 036,3 miliona KM što je za 12,4% manje nego u istom periodu prethodne godine. Posmatrano prema odsjecima SMTK klasifikacije, u periodu 01-06.2013.godine, najveći deficit je ostvaren u odsjeku 33 «Nafta i naftni derivati» u vrijednosti od 840,2 miliona KM (što je za 3% manje nego u istom periodu prethodne godine) i u odsjeku 78 «Cestovna vozila» u vrijednosti od 311,4 miliona KM (što je za 7,6% manje nego u istom periodu prethodne godine). Najveći suficit u periodu 01-06.2013.godine je ostvaren u odsjeku 82 «Namještaj i dijelovi» u vrijednosti od 365,3 miliona KM (što je za 17,1% više nego u istom periodu prethodne godine). Strukturu bilanse po određenim odsjecima SMTK klasifikacije možete vidjeti u tabeli priloženoj uz komentar.

U pogledu geografske distribucije robne razmjene BiH sa inostranstvom, moguće je navesti sljedeće:

U mjesecu junu 2013.godine, najviše se izvozilo u Hrvatsku i to u vrijednosti od 127,9 miliona KM, što je u procentima 17,3% od ukupno ostvarenog izvoza. Od susjednih zemalja, također značajan izvoz u istom mjesecu ostvaren je u Srbiju i to u vrijednosti od 58,6 miliona KM, što je u procentima 7,9% od ukupnog izvoza.

Posmatrano prema regionalnim grupama, u mjesecu junu 2013.godine najviše se izvozilo u EU i to u vrijednosti od 438,9 miliona KM, što je u procentima 59,4% od ukupno ostvarenog izvoza, kao i u zemlje CEFTA u vrijednosti od 235 miliona KM, što je u procentima 31,8% od ukupnog izvoza.

U okviru zemalja EU, najviše se izvozilo u Njemačku i to u vrijednosti od 110,1 milion KM, što je u procentima 14,9% od ukupno ostvarenog izvoza.

U periodu 01-06.2013.godine, najviše se izvozilo u Hrvatsku i to u vrijednosti od 652,5 miliona KM, što je u procentima 15,5% od ukupno ostvarenog izvoza. Od susjednih zemalja, također značajan izvoz u istom periodu ostvaren je u Srbiju i to u vrijednosti od 336,1 milion KM, što je u procentima 8% od ukupnog izvoza.

Posmatrano prema regionalnim grupama, u periodu 01-06.2013.godine najviše se izvozilo u EU i to u vrijednosti od 2 495,6 miliona KM, što je u procentima 59,4% od ukupno ostvarenog izvoza, kao i u zemlje CEFTA u vrijednosti od 1 257,5 miliona KM odnosno 29,9% od ukupnog izvoza.

U okviru zemalja EU, najviše se izvozilo u Njemačku i to u vrijednosti od 651,2 miliona KM, što je u procentima 15,5% od ukupno ostvarenog izvoza.

U mjesecu junu 2013.godine, najviše se uvozilo iz Hrvatske i to u vrijednosti od 192,5 miliona KM, što je u procentima 15,6% od ukupno ostvarenog uvoza. Od susjednih zemalja, također značajan uvoz u istom mjesecu ostvaren je iz Srbije i to u vrijednosti od 122,6 miliona KM, što je u procentima 10% od ukupnog uvoza.

Posmatrano prema regionalnim grupama, u mjesecu junu 2013.godine, najviše se uvozilo iz EU i to u vrijednosti od 609 miliona KM, što je u procentima 49,5% od ukupnog uvoza, kao i iz zemalja CEFTA u vrijednosti od 333,2 miliona KM, što je u procentima 27,1% od ukupnog uvoza. U okviru zemalja EU, najviše se uvozilo iz Njemačke i to u vrijednosti od 147,3 miliona KM, što je u procentima 12% od ukupno ostvarenog uvoza.

U periodu 01-06.2013.godine, najviše se uvozilo iz Hrvatske i to u vrijednosti od 953,9 milijuna KM, što je u procentima 13,2% od ukupno ostvarenog uvoza. Od susjednih zemalja, također značajan uvoz u istom periodu ostvaren je iz Srbije i to u vrijednosti od 655,2 miliona KM, što je u procentima 9,1% od ukupnog uvoza.

Posmatrano prema regionalnim grupama, u periodu 01-06.2013.godine, najviše se uvozilo iz EU i to u vrijednosti od 3 450,4 miliona KM, što je u procentima 47,7% od ukupnog uvoza, kao i iz zemalja CEFTA u vrijednosti od 1 695,6 miliona KM, odnosno 23,4% od ukupnog uvoza.

U okviru zemalja EU, najviše se uvozilo iz Njemačke i to u vrijednosti od 819,8 miliona KM, što je u procentima 11,3% od ukupno ostvarenog uvoza.

Ako posmatramo robnu razmjenu sa glavnim trgovinskim partnerima BiH, onda je moguće uočiti da je došlo do rasta izvoza u periodu 01-06.2013.godine u odnosu na isti period prethodne godine i to u Hrvatsku u iznosu od 11,6%, Sloveniju 6,2%, Italiju 6% i Njemačku 5,2%, dok je došlo do pada izvoza u Srbiju u iznosu od 7,2%.

U istom posmatranom periodu najveći rast uvoza zabilježen je kod uvoza robe iz Italije u iznosu od 5,3%, dok je došlo do pada uvoza iz Hrvatske u iznosu od 6,3%, Slovenije 3,7%, Srbije 3,3% i Njemačke 2,3%.

Gledano po sektorima Harmonizovanog sistema (HS) odnosno Carinske tarife BiH, moguće je uočiti sljedeće:

U mjesecu junu 2013.godine, najveće učešće u izvozu ostvareno je u sektoru XV «Obični metali i proizvodi od običnih metala» sa ukupnom vrijednošću od 151,7 miliona KM, što iznosi 20,5% od ukupnog izvoza. Značajan obim izvoza ostvaren je također u sektoru V «Mineralne tvari» sa ukupnom vrijednošću od 86,9 miliona KM, što iznosi 11,8% od ukupnog izvoza.

U periodu 01-06.2013.godine, najveće učešće u izvozu ostvareno je u sektoru XV «Obični metali i proizvodi od običnih metala» sa ukupnom vrijednošću od 945 miliona KM, što iznosi 22,5% od ukupnog izvoza.

Značajan obim izvoza ostvaren je također u sektoru V «Mineralne tvari» sa ukupnom vrijednošću od 576,4 miliona KM, što iznosi 13,7% od ukupnog izvoza.

U mjesecu junu 2013.godine, najveće učešće u uvozu ostvareno je u sektoru V «Mineralne tvari» sa ukupnom vrijednošću od 179 miliona KM, što iznosi 14,5% od ukupnog uvoza. Značajan obim uvoza ostvaren je također u sektoru XVI «Mašine; elektrotehnička oprema» sa ukupnom vrijednošću od 151,3 miliona KM, što iznosi 12,3 % od ukupnog uvoza.

U periodu 01-06.2013.godine, najveće učešće u uvozu ostvareno je u sektoru V «Mineralne tvari» sa ukupnom vrijednošću od 1 424,1 milion KM, što iznosi 19,7 % od ukupnog uvoza.

Značajan obim uvoza ostvaren je također u sektoru XVI «Mašine; elektrotehnička oprema» sa ukupnom vrijednošću od 885,5 miliona KM, što iznosi 12,2 % od ukupnog uvoza.

Posmatrano po područjima i oblastima Klasifikacije djelatnosti (KD/NACE Rev.2), moguće je uočiti sljedeće:

U periodu 01-06.2013.godine najveće učešće u izvozu ostvareno je u području (C) «Prerađivačka industrija» u vrijednosti od 3 605 miliona KM, što čini 85,8 % od ukupnog izvoza.

U okviru ovog područja, najveće učešće u izvozu bilo je ostvareno u oblasti (C24) «Proizvodnja baznih metala» sa ukupnom vrijednošću od 630,2 miliona KM, što iznosi 15 % od ukupnog izvoza.

U periodu 01-06.2013.godine, najveće učešće u uvozu ostvareno je u području (C) «Prerađivačka industrija» sa ukupnom vrijednošću od 5 988,2 miliona KM, što iznosi 82,7 % od ukupnog uvoza.

U okviru ovog područja, najveće učešće u uvozu ostvareno je u oblasti (C10) «Proizvodnja prehrambenih proizvoda» sa ukupnom vrijednošću od 864,8 miliona KM, što iznosi 11,9 % od ukupnog uvoza.

METODOLOŠKA NAPOMENA

U statistici robne razmjene sa inostranstvom koriste se tri pristupa, odnosno sistema obuhvata podataka: specijalni-uža definicija, specijalni-proširena definicija i opći. Sistem specijalne trgovine-uža definicija uključuje samo redovan izvoz i uvoz, sistem specijalne trgovine-proširena definicija pored redovnog izvoza i uvoza uključuje još i vanjsku i unutrašnju obradu, dok opći sistem pored redovnog izvoza i uvoza, vanjske i unutrašnje obrade uključuje i robu u carinskim skladištima, u slobodnim zonama i drugim prostorima pod carinskom kontrolom i nadzorom. U BiH podatke o vanjskotrgovinskom robnom prometu BiH proizvode različite institucije: Agencija za statistiku BiH i Uprava za indirektno oporezivanje BiH. Razlika u podacima ovih institucija je prisutna prije svega zbog korištenja različitih pristupa tj. različitog obuhvata statističkih i carinskih procedura. Naglašavamo da Agencija za statistiku BiH koristi proširenu definiciju sistema specijalne trgovine prema preporukama Eurostat-a (Statističkog ureda EU). Također, prema Zakonu o statistici BiH, Agencija za statistiku BiH je jedini proizvođač zvaničnih statističkih podataka za BiH.

 

Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za maj 2013.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u BiH za maj 2013. godine iznosila je 832 KM, što pokazuje rast plaće od 0,1% u odnosu na decembar 2012. godine.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća za maj 2013. u odnosu na isti mjesec prošle     godine nominalno je niža za 0,5%.

U poređenju sa istim mjesecom 2012. godine najveće povećanje imao je sektor Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (N) za 9 indeksnih poena, slijedi ga sektor Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (K) za 3,7 indeksnih poena, te sektor Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov (A) za 2,7 indeksnih poena. Najveći pad zabilježio je sektor Obrazovanje (P) za 4,1 indeksni poen.

Ako se maj 2013. upoređuje sa prosjekom 2012. godine najveći porast je imao sektor Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (K) za 5,7 indeksnih poena, slijedi ga sektor Informacije i komunikacije (J) za 4,8 indeksnih poena, te sektori Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov (A) i Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (N) za 3,3 indeksna poena. Najveći pad je zabilježio sektor Umjetnost, zabava i rekreacija (R) za 3,9 indeksnih poena.

 

Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za maj 2013.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u BiH za maj 2013. godine iznosila je 1.298 KM, što pokazuje nominalni pad za 0,1% u odnosu na decembar 2012. godine.

Prosječna mjesečna bruto plaća za maj 2013. u odnosu na isti mjesec prošle godine nominalno je niža za 0,6%.

Najveći porast, u poređenju sa istim mjesecom 2012. godine, imao je sektor Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (N) za 8,9 indeksnih poena, slijedi ga sektor Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (K) za 3,3 indeksna poena, te sektori Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov (A) i Stručne, naučne i tehničke djelatnosti (M) za 2,5 indeksnih poena. Najveći pad zabilježio je Obrazovanje (P) za 4,1 indeksni poen.

Ako se maj 2013. upoređuje sa prosjekom 2012. godine najveći porast je imao sektor Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (K) za 5,4 indeksnia poena, zatim sektor Informacije i komunikacije (J) za 4,9 indeksnih poena, te sektor Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (N) za 3,2 indeksna poena. Najveći pad zabilježio je sektor Umjetnost, zabava i rekreacija (R)  za 4,4 indeksna poena.

Zaposleni po djelatnostima u maju 2013.

 

U maju 2013. godine broj zaposlenih1) u pravnim osobama BiH iznosio je 685.294, a od toga 282.150 žena. U odnosu na april 2013. godine broj ukupno zaposlenih u pravnim osobama se povećao sa 0,1%, dok se broj zaposlenih žena, također, povećao za 0,2%.

U poređenju sa majem 2012. godine najveći indeks zaposlenja imao je sektor Poslovanje nekretninama (L) sa 4,4 indeksna poena, zatim sektor Umjetnost, zabava i rekreacija (R) sa 2,1 indeksnih poena, te sektor Javna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje (O) za 1,9 indeksnih poena.

Kod ženske radne snage na prvom mjestu je sektor Stručne, naučne i tehničke djelatnosti (M) sa 7,2 indeksna poena, slijedi ga sektor Poslovanje nekretninama (L) sa 4,1 indeksni poen, te sektori Javna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje (O)  i Umjetnost, zabava i rekreacija (R) sa 2,3 indeksna poena.

 

Registrovana nezaposlenost u maju 2013.

U maju 2013. godine broj registrovanih nezaposlenih osoba u BiH iznosio je 547.393.

Broj registrovanih nezaposlenih u maju 2013. u odnosu na april 2013. godine se smanjio za 0,4%, dok se broj nezaposlenih žena u istom periodu, također, smanjio za 0,1%.

Ako kao baznu godinu uzmemo 2011 (2011=100) i uporedimo maj 2013. sa istim mjesecom 2012. godine, uočit ćemo rast nezaposlenosti od 2 indeksna poena ili u apsolutnom  iznosu broj osoba koje se vode kao nezaposlene povećao se za 10.364.

Ako poredimo registrovane nezaposlene po kvalifikacijskoj strukturi uočava se da je najveći broj nezaposlenih osoba sa VKV i KV kvalifikacijom 193.014, zatim slijede osobe sa NK 158.886 i sa srednjom stručnom spremom 139.229 osoba.

Kao nezaposleni vodi se najmanji broj osoba višeg obrazovanja tj. VŠS 7.651, a slijede ih osobe sa visokom školskom spremom 35.846 (uključujući doktore nauka i magistre).

Udio ženske populacije u registrovanim nezaposlenima iznosi 50,4% ili u apsolutnom iznosu 276.148 osoba ženskoga spola.

U ženskoj populaciji najveći broj nezaposlenih osoba je nekvalifikovanih NK – 83.329, sa srednjom spremom – 82.889 i sa VKV i KV kvalifikacijom 76.521 osobe ženskog spola.

 

1) Na osnovu polugodišnjeg istraživanja s punim obuhvatom RAD-15, stanje 30. septembra 2012. godine, početkom decembra 2012. godine napravljena je korekcija objavljenih podataka o zaposlenima u pravnim osobama, dobivenih mjesečnim istraživanjem RAD-1. Stoga su podaci od marta 2012. do septembra 2012. godine konačni, a za ostale mjesece 2012. i 2013. godine privremeni.

 

Anketa o radnoj snazi 2013

Polovinom  aprila 2013. godine provedena je, osmi put, Anketa o radnoj snazi u Bosni i Hercegovini na uzorku od 10.541 domaćinstva, od čega u Federaciji BiH 5.996, u Republici Srpskoj 3.527 i u Brčko distriktu BiH 1.018 domaćinstva. Intervjuisane su sve osobe u uzorkom izabranim domaćinstvima koje su prihvatile intervju.

 

Stopa neodziva bila je 14,4%, odnosno prikupljeni su podaci o ekonomskoj aktivnosti i ostalim karakteristikama stanovništva za 9.127 domaćinstva.

 

Prema ovim podacima u BiH radnu snagu (ekonomski aktivno stanovništvo) je činilo 1.133.091 osoba, dok je broj neaktivnih bio 1.485.032 osobe. U okviru radne snage bilo je 821.600 zaposlenih i 311.491  nezaposlenih osoba. U okviru zaposlenih osoba bilo je 38.569 neplaćeni pomažući član domaćinstva.

 

Indeks potrošačkih cijena u lipnju 2013. godine

U mjesecu junu 2013. godine u Bosni i Hercegovini u odnosu na maj 2013. ukupan indeks potrošačkih cijena nije zabilježio promjene.

 

Posmatrano po odjeljcima prema namjeni potrošnje (COICOP), u junu 2013. godine u odnosu na maj 2013. godine, u prosjeku je zabilježen pad u odjeljcima Obuća i odjeća za 0,4%, Hrana i bezalkoholna pića za 0,1% te Stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti za 0,1% također.

 

Više cijene zabilježene su u odjeljcima Rekreacija i kultura za 0,5%, Prijevoz za 0,2%, Alkoholna pića i duhan, Namještaj kućanski uređaji i redovno održavanje kuće, Zdravstvo te Restorani i hoteli svaki po 0,1%.

 

 

 

 

Ostali odjeljci bez promjena cijena

 

Posmatrano po odjeljcima prema namjeni potrošnje (COICOP), u augustu 2011. godine u odnosu na juli 2011. godine, u ostalim odjeljcima, u prosjeku, nisu zabilježene promjene cijena.

Tabela 1. Stope promjene cijena  nekih proizvoda i usluga

Proizvod

juni 2013/maj 2013.

(%)

Mlijeko

0,5

Cigarete - strane

0,4

Bezolovni 95

0,3

Super 98

0,2

Lijekovi

0,1

Meso i mesne prerađevine

0,1

Kahva

0,0

Hljeb

0,0

Voda

0,0

Električna energija

0,0

Odvoz smeća

0,0

Gradski plin

0,0

Cigarete - domaće

0,0

Pšenično brašno

0,0

Dizel

0,0

Bezalkoholna pića

-0,4

Jaja

-1,5

Ulje

-1,9

Šećer

-2,5

 

 

 

 

Godišnja inflacija u junu 2013. godine u Bosni i Hercegovini bila je 1%.

 

Cijene proizvoda i usluga koji se koriste za ličnu potrošnju u Bosni i Hercegovini mjerene indeksom potrošačkih cijena, u junu 2013. godine u odnosu na juni 2012. godine više su za 1%.

Najveći prosječni rast cijena je zabilježen u odjeljcima: Alkoholna pića  i duhan za 6,5%,  Hrana i bezalkoholna pića za 2,1%, Obrazovanje za 1,8%, Rekreacija i kultura za 1,3%, Stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti za 0,6%, Restorani i hoteli za 0,6%, Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 0,5%, Komunikacija za 0,2%, Ostala dobra i usluge za 0,1%.

 

Detaljnije informacije o kretanju cijena u junu mogu se pronaći u saopštenju o Indeksu potrošačkih cijena u BiH za mjesec juni 2013. godine.

 

 

Tabela 2. Stope promjene cijena nekih  proizvoda i usluga

Proizvod

juni 2013/juni 2012.

(%)

Cigarete - domaće

8,8

Cigarete - strane

6,8

Pšenično brašno

3,5

Voda

2,8

Lijekovi

2,6

Mlijeko

2,0

Odvoz smeća

1,3

Električna energija

0,4

Hljeb

0,4

Gradski plin

0,0

Meso i mesne prerađevine

-0,2

Super 98

-1,2

Kahva

-1,3

Bezolovni 95

-1,4

Dizel

-1,7

Ulje

-2,1

Bezalkoholna pića

-2,3

Jaja

-4,8

Šećer

-11,9

 

 

 

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u BiH u junu 2013.

 

Podaci za ukupan indeks

U junu 2013. godine u poređenju sa majem 2013. godine proizvođačke cijene industrijskih proizvoda za ukupnu industriju niže su za 0,3%, dok su u odnosu na juni  2012. godine niže za 2,5%.

Podaci za domaće tržište

U junu 2013. godine u poređenju sa majem proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu niže niže su za 0,4%, dok su u odnosu na juni 2012. godine niže za 2,8%.

Podaci za strano tržište

U junu 2013. godine u poređenju sa majem proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na stranom tržištu niže su za 0,2%, dok su u odnosu na juni 2012. godine niže za 2,8%.

Agregati glavnih industrijskih grupa (GIG-a) – opći indeks:

U junu 2013. godine u poređenju sa majem proizvođačke cijene industrijskih proizvoda porasle su u Energiji za 0,1%, te u Netrajnim proizvodima za široku upotrebu 0,2%. U istom periodu opale su proizvođačke cijene u Intermedijarnim proizvodima za 0,6%, kapitalnim proizvodima za 0,1%, te Trajnim proizvodima za široku upotrebu za 0,2%.

U junu 2013. godine u poređenju sa junom prethodne godine proizvođačke cijene industrijskih proizvoda opale su u Energiji za 3,7%, Intermedijarnim proizvodima za 1,5%, Kapitalnim proizvodima za 1,4%, Trajnim potrošačkim dobarima za 0,6%, te Netrajnim potrošačkim dobrima za 0,3%.

Statistika turizma, maj 2013. i kumulativ za 2013.

U Bosni i Hercegovini u maju 2013. turisti su ostvarili 92.813 posjete, što je više  za  31,6% u odnosu na april 2013. i  za  15,9% više u odnosu na maj 2012. godine.

Turisti su ostvarili 183.305  noćenja, što je više za 30,5% u odnosu na april 2013. i za 9,7% više u odnosu na maj 2012. godine. U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista je 39,4% i 60,6% stranih turista.

Najviše noćenja 41,1%, ostvarili su turisti iz Turske (17,7%), Hrvatske (12,8%) i Srbije (10,6%). Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 58,9% noćenja.

Prosječno zadržavanje turista je 2,0 noći. Najduže su se zadržavali turisti iz: Irana sa 6,0 noći i Rusije 4,9 noći.

U periodu januar – maj 2013. turisti su ostvarili 298.550 posjeta,  što je više za 11,3% i 623.146  noćenja, što je više za 9,1% u odnosu na isti period 2012. godine.

 

Prikupljanje kravljeg mlijeka i proizvodnja mliječnih proizvoda, maj 2013.

 

U maju 2013 godine  ukupna količina prikupljenog kravljeg mlijeka je veća za 2,7%, količina proizvedenog mlijeka za piće je veća za 11,3% i količina proizvedenog putera je veća za 22,7% u odnosu na isti period 2012. godine.

 

Sadržaj mliječne masti u ukupno prikupljenom kravljem mlijeku je veći za 2,1%, a sadržaj proteina je veći za 1,2% u odnosu na isti period 2012. godine.

 

U istom periodu došlo je do smanjenja proizvodnje:

-          Vrhnja za 1,2%

-          Fermentiranih mliječnih proizvoda za 9,2% i

-          Kravljeg sira za 17,6%.

 

 

NAPOMENA:

 

Smanjena proizvodnja vrhnja, fermentiranih mliječnih proizvoda i kravljeg sira je uslovila povećanje proizvodnje putera i ostalih žuto-masnih proizvoda.