Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

Komentar, jun 2013.

INDEKS OBIMA INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE U BOSNI I HERCEGOVINI, MAJ 2013.

INDEKSI OBIMA INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE – UKUPNA INDUSTRIJA

 

Ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u Bosni i Hercegovini u maju 2013. u poređenju sa aprilom 2013. bilježi pad od 2,7%.

U maju 2013. u poređenju sa majem 2012. industrijska proizvodnja u Bosni i Hercegovini, kalendarski prilagođena, bilježi rast za 6,5%.INDEKSI OBIMA INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE – GLAVNE INDUSTRIJSKE GRUPE (GIG)

 

U maju 2013. u odnosu na april 2013. proizvodnja Kapitalnih proizvoda  veća je za 22,6%, dok je proizvodnja Netrajnih proizvoda za široku potrošnju manja za 1,7%, Trajnih proizvoda za široku potrošnju manja za 2,6% i Energije manja za 15,6%. Nije zabilježena promjena u proizvodnji Intermedijarnih proizvoda u tekućem mjesecu.

U maju 2013. u odnosu na maj 2012. Kapitalni proizvodi veći su za 37,3%, Netrajni proizvodi za široku potrošnju veći su za 16,0%, dok su Intermedijarni proizvodi manji za 0,2%, Trajni proizvodi za široku potrošnju manji za 4,2% i Energija je manja za 5,1%.

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine će redovno objavljivati svaki mjesec počevši od ovog dodatnog saopštenja sa indeksima za posljednjih 13 mjeseci.

 

STATISTIKA ROBNE RAZMJENE SA INOSTRANSTVOM

 

U mjesecu maju 2013.godine, BiH je ostvarila ukupan robni promet sa inostranstvom u vrijednosti od 2 045,6 miliona KM, od čega se na izvoz odnosi 740,8 miliona KM ili 36,2%, a na uvoz 1 304,8 miliona KM ili 63,8%.

U okviru ukupno ostvarenog vanjskotrgovinskog robnog prometa BiH u posmatranom mjesecu, procenat pokrivenosti uvoza izvozom iznosio je 56,8%.

U periodu 01-05.2013.godine, ostvaren je izvoz u vrijednosti od 3 463,7 miliona KM, što je za 10,8% više u odnosu na isti period prethodne godine.

U periodu 01-05.2013.godine, ostvaren je uvoz u vrijednosti od 6 008,4 miliona KM, što je za 0,5% manje u odnosu na isti period prethodne godine.

U istom periodu procenat pokrivenosti uvoza izvozom iznosio je 57,6%.

U periodu 01-05.2013.godine, vanjskotrgovinski robni deficit je iznosio 2 544,7 miliona KM što je za 12,7% manje nego u istom periodu prethodne godine. Posmatrano prema odsjecima SMTK klasifikacije, u periodu 01-05.2013.godine, najveći deficit je ostvaren u odsjeku 33 «Nafta i naftni derivati» u vrijednosti od 760,7 miliona KM (što je za 5,1% više nego u istom periodu prethodne godine) i u odsjeku 78 «Cestovna vozila» u vrijednosti od 254,4 miliona KM (što je za 7,4% manje nego u istom periodu prethodne godine). Najveći suficit u periodu 01-05.2013.godine je ostvaren u odsjeku 82 «Pokućstvo i dijelovi» u vrijednosti od 299 miliona KM (što je za 14,9% više nego u istom periodu prethodne godine). Strukturu bilanse po određenim odsjecima SMTK klasifikacije možete vidjeti u tabeli priloženoj uz komentar.

U pogledu geografske distribucije robne razmjene BiH sa inostranstvom, moguće je navesti sljedeće:

U mjesecu maju 2013.godine, najviše se izvozilo u Hrvatsku i to u vrijednosti od 123 miliona KM, što je u procentima 16,6% od ukupno ostvarenog izvoza. Od susjednih zemalja, također značajan izvoz u istom mjesecu ostvaren je u Srbiju i to u vrijednosti od 64,2 miliona KM, što je u procentima 8,7 % od ukupnog izvoza.

Posmatrano prema regionalnim grupama, u mjesecu maju 2013.godine najviše se izvozilo u EU i to u vrijednosti od 428,8 miliona KM, što je u procentima 57,9% od ukupno ostvarenog izvoza, kao i u zemlje CEFTA u vrijednosti od 242,3 miliona KM, što je u procentima 32,7% od ukupnog izvoza.

U okviru zemalja EU, najviše se izvozilo u Njemačku i to u vrijednosti od 103,4 miliona KM, što je u procentima 14 % od ukupno ostvarenog izvoza.

U periodu 01-05.2013.godine, najviše se izvozilo u Njemačku i to u vrijednosti od 541,1 milion KM, što je u procentima 15,6% od ukupno ostvarenog izvoza. Od susjednih zemalja, najveći izvoz u istom periodu ostvaren je u Hrvatsku i to u vrijednosti od 524,6 miliona KM, što je u procentima 15,1% od ukupnog izvoza.

Posmatrano prema regionalnim grupama, u periodu 01-05.2013.godine najviše se izvozilo u EU i to u vrijednosti od 2 056,7 miliona KM, što je u procentima 59,4% od ukupno ostvarenog izvoza, kao i u zemlje CEFTA u vrijednosti od 1 022,5 miliona KM, odnosno 29,5% od ukupnog izvoza.

U mjesecu maju 2013.godine, najviše se uvozilo iz Hrvatske i to u vrijednosti od 182,1 milion KM, što je u procentima 14% od ukupno ostvarenog uvoza. Od susjednih zemalja, također značajan uvoz u istom mjesecu ostvaren je iz Srbije i to u vrijednosti od 121 miliona KM, što je u procentima 9,3% od ukupnog uvoza.

Posmatrano prema regionalnim grupama, u mjesecu maju 2013.godine, najviše se uvozilo iz EU i to u vrijednosti od 615,3 miliona KM, što je u procentima 47,2% od ukupnog uvoza, kao i iz zemalja CEFTA u vrijednosti od 318,7 miliona KM, što je u procentima 24,4% od ukupnog uvoza.

U okviru zemalja EU, najviše se uvozilo iz Njemačke i to u vrijednosti od 145,7 miliona KM, što je u procentima 11,2% od ukupno ostvarenog uvoza.

U periodu 01-05.2013.godine, najviše se uvozilo iz Hrvatske i to u vrijednosti od 761,4 miliona KM, što je u procentima 12,7% od ukupno ostvarenog uvoza. Od susjednih zemalja, također značajan uvoz u istom periodu ostvaren je iz Srbije i to u vrijednosti od 532,6 miliona KM, što je u procentima 8,9% od ukupnog uvoza.

Posmatrano prema regionalnim grupama, u periodu 01-05.2013.godine, najviše se uvozilo iz EU i to u vrijednosti od 2 841,4 miliona KM, što je u procentima 47,3% od ukupnog uvoza, kao i iz zemalja CEFTA u vrijednosti od 1 362,4 miliona KM, odnosno 22,7% od ukupnog uvoza.

U okviru zemalja EU, najviše se uvozilo iz Njemačke i to u vrijednosti od 672,4 miliona KM, što je u procentima 11,2% od ukupno ostvarenog uvoza.

Ako posmatramo robnu razmjenu sa glavnim trgovinskim partnerima BiH, onda je moguće uočiti da je došlo do rasta izvoza u periodu 01-05.2013.godine u odnosu na isti period prethodne godine i to u Hrvatsku u iznosu od 13,6%, Sloveniju 7,3%, Italiju 6,6% i Njemačku 5,8%, dok je došlo do pada izvoza u Srbiju u iznosu od 6,2%.

            U istom posmatranom periodu najveći rast uvoza zabilježen je kod uvoza robe iz Italije u iznosu od 8,5%, dok je došlo do pada uvoza iz Hrvatske u iznosu od 10,2%, Slovenije 3,7%, Srbije 3,2% i Njemačke 1,8%.

           

Gledano po sektorima Harmonizovanog sistema (HS), odnosno Carinske tarife BiH, moguće je uočiti sljedeće:

U mjesecu maju 2013.godine, najveće učešće u izvozu ostvareno je u sektoru XV «Obični metali i proizvodi od običnih metala» sa ukupnom vrijednošću od 171,4 miliona KM, što iznosi 23,1% od ukupnog izvoza. Značajan obim izvoza ostvaren je također u sektoru V «Mineralne tvari» sa ukupnom vrijednošću od 108,1 milion KM, što iznosi 14,6% od ukupnog izvoza.

U periodu 01-05.2013.godine, najveće učešće u izvozu ostvareno je u sektoru XV «Obični metali i proizvodi od običnih metala» sa ukupnom vrijednošću od 793,3 miliona KM, što iznosi 22,9 % od ukupnog izvoza.

Značajan obim izvoza ostvaren je također u sektoru V «Mineralne tvari» sa ukupnom vrijednošću od 489,5 miliona KM, što iznosi 14,1% od ukupnog izvoza.

U mjesecu maju 2013.godine, najveće učešće u uvozu ostvareno je u sektoru V «Mineralne tvari» sa ukupnom vrijednošću od 243,4 miliona KM, što iznosi 18,7% od ukupnog uvoza. Značajan obim uvoza ostvaren je također u sektoru XVI «Mašine; elektrotehnička oprema» sa ukupnom vrijednošću od 154,7 miliona KM, što iznosi 11,9 % od ukupnog uvoza.

U periodu 01-05.2013.godine, najveće učešće u uvozu ostvareno je u sektoru V «Mineralne tvari» sa ukupnom vrijednošću od 1 245,1 milion KM, što iznosi 20,7 % od ukupnog uvoza. Značajan obim uvoza ostvaren je također u sektoru XVI «Mašine; elektrotehnička oprema» sa ukupnom vrijednošću od 734,2 milion KM, što iznosi 12,2 % od ukupnog uvoza.

 

Posmatrano po područjima i oblastima Klasifikacije djelatnosti (KD/NACE Rev.2), moguće je uočiti sljedeće:

U periodu 01-05.2013.godine najveće učešće u izvozu ostvareno je u području (C) «Prerađivačka industrija» u vrijednosti od 2 953,7 miliona KM, što čini 85,3 % od ukupnog izvoza.

            U okviru ovog područja, najveće učešće u izvozu bilo je ostvareno u oblasti (C24) «Proizvodnja baznih metala» sa ukupnom vrijednošću od 532,2 miliona KM, što iznosi 15,4 % od ukupnog izvoza.

U periodu 01-05.2013.godine, najveće učešće u uvozu ostvareno je u području (C) «Prerađivačka industrija»  sa ukupnom vrijednošću od 4 898,6 miliona KM, što iznosi 81,5 % od ukupnog uvoza.

U okviru ovog područja, najveće učešće u uvozu ostvareno je u oblasti (C10) «Proizvodnja prehrambenih proizvoda» sa ukupnom vrijednošću od 712,6 miliona KM, što iznosi 11,9 % od ukupnog uvoza.

 

METODOLOŠKA NAPOMENA

U statistici robne razmjene sa inostranstvom koriste se tri pristupa odnosno sistema obuhvata podataka: specijalni-uža definicija, specijalni-proširena definicija i opći. Sistem specijalne trgovine-uža definicija uključuje samo redovan izvoz i uvoz, sistem specijalne trgovine-proširena definicija pored redovnog izvoza i uvoza uključuje još i vanjsku i unutrašnju obradu, dok opći sistem pored redovnog izvoza i uvoza, vanjske i unutrašnje obrade uključuje i robu u carinskim skladištima, u slobodnim zonama i drugim prostorima pod carinskom kontrolom i nadzorom. U BiH podatke o vanjskotrgovinskom robnom prometu BiH proizvode različite institucije: Agencija za statistiku BiH i Uprava za indirektno oporezivanje BiH. Razlika u podacima ovih institucija je prisutna prije svega zbog korištenja različitih pristupa tj.različitog obuhvata statističkih i carinskih procedura. Naglašavamo da Agencija za statistiku BiH koristi proširenu definiciju sistema specijalne trgovine prema preporukama Eurostat-a (Statističkog ureda EU). Također, prema Zakonu o statistici BiH, Agencija za statistiku BiH je jedini proizvođač zvaničnih statističkih podataka za BiH.

 

 

PROSJEČNE MJESEČNE ISPLAĆENE NETO PLAĆE ZAPOSLENIH, APRIL 2013.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u BiH za april 2013. godine iznosila je 824 KM, što pokazuje pad plaće od 0,9% u odnosu na decembar 2012. godine.         

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća za april 2013. u odnosu na isti mjesec prošle     godine nominalno je viša za 0,1%.

U poređenju sa istim mjesecom 2012. godine najveće povećanje imao je sektor Informacije i komunikacije (J) za 4,1 indeksni poen, slijedi ga sektor Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (N) za 3,9 indeksnih poena, te sektor Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (D) za 2,8 indeksnih poena. Najveći pad zabilježio je sektor Poslovanje nekretninama (L) za 5,6 indeksnih poena.

Ako se april 2013. upoređuje sa prosjekom 2012. godine najveći porast je imao sektor Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (N) za 2,5 indeksnih poena, slijedi ga sektor Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (K) za 2,4 indeksna poena, te sektor Stručne, naučne i tehničke djelatnosti (M) za 1,9 indeksnih poena. Najveći pad je zabilježio sektor Obrazovanje (P) za 2,8 indeksnih poena.

 

PROSJEČNE MJESEČNE BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH, APRIL 2013.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u BiH za april 2013. godine iznosila je 1.287 KM, što pokazuje nominalni pad za 0,9% u odnosu na decembar 2012. godine.

Prosječna mjesečna bruto plaća za april 2013. u odnosu na isti mjesec prošle godine nominalno je viša za 0,1%.

Najveći porast, u poređenju sa istim mjesecom 2012. godine, imao je sektor Informacije i komunikacije (J) za 4,3 indeksnih poena, zatim sektor Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (N) za 3,8 indeksnih poena, te sektor Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov (A) za 3,1 indeksnih poena. Najveći pad zabilježio je sektor Poslovanje nekretninama (L) za 5,2 indeksna poena.

Ako se april 2013. upoređuje sa prosjekom 2012. godine najveći porast je imao sektor Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (K) za 2,6 indeksnih poena, zatim sektor Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (N) za 2,4 indeksna poena, te sektor Stručne, naučne i tehničke djelatnosti (M) za 2 indeksna poena. Najveći pad zabilježio je sektor Obrazovanje (P)  za 2,9 indeksnih poena.

 

ZAPOSLENI PO DJELATNOSTIMA, APRIL 2013.

U aprilu 2013. godine broj zaposlenih1) u pravnim osobama BiH iznosio je 684.656, a od toga 281.641 žena. U odnosu na mart 2013. godine broj ukupno zaposlenih u pravnim osobama se nije mijenjao, dok se broj zaposlenih žena smanjio za 0,2%.

U poređenju sa aprilom 2012. godine najveći indeks zaposlenja imao je sektor Poslovanje nekretninama (L) sa 5,1 indeksnih poena, zatim sektor Javna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje (O) za 3,3 indeksna poena, te sektor Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne pomoći (Q) za 1,3 indeksna poena.

Kod ženske radne snage na prvom mjestu je sektor Poslovanje nekretninama (L) sa 4,5 indeksnih poena, slijedi ga sektor Javna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje (O) sa 3,2 indeksna poena, te sektor Vađenje ruda i kamena (B) sa 1,8 indeksnih poena.

 

REGISTROVANA NEZAPOSLENOST, APRIL 2013.

U aprilu 2013. godine broj registrovanih nezaposlenih osoba u BiH iznosio je 549.567.

Broj registrovanih nezaposlenih u aprilu 2013. u odnosu na mart 2013. godine se smanjio za 0,7%, dok se broj nezaposlenih žena u istom periodu, također, smanjio za 0,5%.

Ako kao baznu godinu uzmemo 2011. (2011=100) i uporedimo april 2013. sa istim mjesecom 2012. godine, uočiti ćemo rast nezaposlenosti od 1,8 indeksnih poena ili u apsolutnom  iznosu broj osoba koje se vode kao nezaposlene povećao se za 9.241.

Ako poredimo registrovane nezaposlene po kvalifikacijskoj strukturi uočava se da je najveći broj nezaposlenih osoba sa VKV i KV kvalifikacijom 194.322, zatim slijede osobe sa NK 159.662 i sa srednjom stručnom spremom 139.897 osoba.

Kao nezaposleni vodi se najmanji broj osoba višeg obrazovanja tj. VŠS 7.638, a slijede ih osobe sa visokom školskom spremom 35.216 (uključujući doktore nauka i magistre).

Udio ženske populacije u registrovanim nezaposlenima iznosi 50,3% ili u apsolutnom iznosu 276.387 osoba ženskoga spola.

U ženskoj populaciji najveći broj nezaposlenih osoba je nekvalifikovanih NK – 83.532, sa srednjom spremom – 83.030 i sa VKV i KV kvalifikacijom 76.786 osobe ženskog spola

1) Na osnovu polugodišnjeg istraživanja s punim obuhvatom RAD-15, stanje 30. septembra 2012. godine, početkom decembra 2012. godine napravljena je korekcija objavljenih podataka o zaposlenima u pravnim osobama, dobivenih mjesečnim istraživanjem RAD-1. Stoga su podaci od marta 2012. do septembra 2012. godine konačni, a za ostale mjesece 2012. i 2013. godine privremeni.

 

KOREKCIJA ZAPOSLENIH ZA PRVA TRI MJESECA 2013.

Agencija za statistiku BiH ima obavezu da od 1.1.2013. godine iskazuje podatke po novoj klasifikaciji djelatnosti KD 2010. Prethodno objavljeni podaci o ukupnom broju zaposlenih u BiH za prva III mjeseca 2013. godine, prema KD 2010, predstavljali su privremene podatke o broju zaposlenih u BiH. Podaci nisu obuhvatali podatke o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija jer nisu dostavljeni od strane jednog od entiteta. Dobijanjem podataka i o broju zaposlenih u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija, prethodni podaci  su korigovani i predstavljaju konačne podatke o ukupnom broju zaposlenih u BiH.

 

ZAPOSLENI PO DJELATNOSTIMA, JANUAR 2013.

U januaru 2013. godine broj zaposlenih1) u pravnim osobama BiH iznosio je 687.710, a od toga 283.198 žena. U odnosu na decembar 2012. godine broj ukupno zaposlenih u pravnim osobama se povećao za 0,4%, a broj zaposlenih žena se povećao za 0,8%.

U poređenju sa januarom 2012. godine najveći indeks zaposlenja imali su sektori Poslovanje nekretninama (L) i Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (N) sa 12,3 indeksna poena, zatim sektori Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (K) i Javna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje (O) sa 3,5 indeksnih poena, te sektor Umjetnost, zabava i rekreacija (R) sa 3,1 indeksnih poena.

Kod ženske radne snage na prvom mjestu je sektor Poslovanje nekretninama (L) sa 10,5 indeksnih poena, slijedi ga sektor Stručne, naučne i tehničke djelatnosti (M) sa 8,1 indeksnih poena, te sektori Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (K) i Umjetnost, zabava i rekreacija (R) sa 4 indeksna poena.

 

ZAPOSLENI PO DJELATNOSTIMA, FEBRUAR 2013.

U februaru 2013. godine broj zaposlenih1) u pravnim osobama BiH iznosio je 684.580, a od toga 282.115 žena. U odnosu na januar 2013. godine broj ukupno zaposlenih u pravnim osobama se smanjio za 0,5%, a broj zaposlenih žena se također smanjio za 0,4%.

U poređenju sa februarom 2012. godine najveći indeks zaposlenja imao je sektor Poslovanje nekretninama (L) sa 8,6 indeksnih poena, zatim sektor Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (N) sa 6,4 indeksnih poena, te sektor Javna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje (O) sa 3,5 indeksnih poena.

Kod ženske radne snage na prvom mjestu je sektor Poslovanje nekretninama (L) sa 12,5 indeksnih poena, slijedi ga sektor Stručne, naučne i tehničke djelatnosti (M) sa 7,5 indeksnih poena, te sektor Umjetnost, zabava i rekreacija (R) sa 4,1 indeksni poen.

 

ZAPOSLENI PO DJELATNOSTIMA, MART 2013.

U martu 2013. godine broj zaposlenih1) u pravnim osobama BiH iznosio je 684.753, a od toga 282.113 žena. U odnosu na februar 2013. godine broj ukupno zaposlenih u pravnim osobama se nije mijenjao, kao ni broj zaposlenih žena.

U poređenju sa martom 2012. godine najveći indeks zaposlenja imao je sektor Poslovanje nekretninama (L) sa 14,8 indeksnih poena, zatim sektor Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (N) sa 3,9 indeksnih poena, te sektor Javna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje (O) sa 3,3 indeksna poena.

Kod ženske radne snage na prvom mjestu je sektor Poslovanje nekretninama (L) sa 22,4 indeksnih poena, slijedi ga sektor Stručne, naučne i tehničke djelatnosti (M) sa 8,3 indeksnih poena, te sektor Javna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje (O) sa 3 indeksna poena.

 

INDEKSA POTROŠAČKIH CIJENA U MAJU 2013. GODINE

U mjesecu maju 2013. godine u Bosni i Hercegovini u odnosu na april 2013. ukupan indeks potrošačkih cijena je pao za 0,1%.

Posmatrano po odjeljcima prema namjeni potrošnje (COICOP), u maju 2013. godine u odnosu na april 2013. godine, u prosjeku je zabilježen pad u odjeljcima Prijevoza za 0,9%, Ostala dobra i usluge za 0,4%  te Rekreacija i kultura za 0,1%.

Više cijene zabilježene su u odjeljcima Odjeće i obuće za 3,3%, Hrana i bezalkoholna pića, Alkoholnih pića i duhana, Namještaja, kućanskih uređaja i redovnog održavanja kuće za 0,1%.


 

Tabela 1. Stope promjene cijena  nekih proizvoda i usluga

Proizvod

maj 2013/april 2013.

(%)

Mlijeko

0,3

Bezalkoholna pića

0,3

Kahva

0,2

Hljeb

0,0

Cigarete - strane

0,0

Voda

0,0

Električna energija

0,0

Odvoz smeća

0,0

Gradski plin

0,0

Cigarete - domaće

0,0

Lijekovi

-0,1

Pšenično brašno

-0,2

Meso i mesne prerađevine

-0,7

Bezolovni 95

-1,5

Jaja

-1,5

Dizel

-1,7

Super 98

-1,8

Šećer

-2,5

Ulje

-3,8

 

 

 

Godišnja inflacija u maju 2013. godine u Bosni i Hercegovini bila je 0,4%.

Cijene proizvoda i usluga  koji se koriste za ličnu potrošnju u Bosni i Hercegovini mjerene indeksom potrošačkih cijena, u maju 2013. godine u odnosu na maj 2012. godine više su za 0,4%.

Najveći prosječni rast cijena je zabilježen u odjeljcima: Alkoholna pića  i duhan za 6,5%, Obrazovanje za 1,8%, Hrana i bezalkoholna pića za 1,3%,  Rekreacija i kultura za 0,8%, Stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti i Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 0,6%, Ostala dobra i usluge i Komunikacije za 0,2%, Restorani i hoteli za 0,5%.

Detaljnije informacije o kretanju cijena u maju mogu se pronaći u saopštenju o Indeksu potrošačkih cijena u BiH za mjesec maj 2013. godine.

 

Tabela 2. Stope promjene cijena nekih  proizvoda i usluga

Proizvod

maj 2013/maj 2012.

(%)

Cigarete - domaće

8,8

Cigarete - strane

6,4

Pšenično brašno

3,5

Voda

2,9

Odvoz smeća

1,4

Električna energija

0,7

Hljeb

0,3

Ulje

0,3

Mlijeko

0,1

Gradski plin

0,0

Meso i mesne prerađevine

-0,1

Bezalkoholna pića

-2,5

Kahva

-3,4

Lijekovi

-3,4

Dizel

-5,1

Bezolovni 95

-5,1

Super 98

-6,0

Jaja

-8,2

Šećer

-11,3

 

 

 

UPOREDNI NIVOI CIJENA HRANE, BEZALKOHOLNIH PIĆA, ALKOHOLNIH PIĆA I DUHANA ZA 37 EVROPSKIH DRŽAVA U 2012. GODINI

 

U ovom saopštenju dat je prikaz uporednih nivoa cijena hrane, bezalkoholnih pića, alkoholnih pića i duhana za 37 evropskih država u 2012. godini. Rezultati istraživanja su prikazani kao „indeksi nivoa cijena“, koji omogućavaju poređenje nivoa cijena zemalja učesnica i prosjeka Evropske unije. Ako je indeks nivoa cijena veći od 100 zemlja se smatra relativno skupa u poređenju sa prosjekom EU i obrnuto.

Nivo cijena hrane i bezalkoholnih pića u Bosni i Hercegovini u 2012. iznosio je 76% prosjeka EU27. Posmatrano na nivou pojedinačnih tipova prehrambenih proizvoda, nivo cijena hljeba i žitarica iznosio je 73% prosjeka EU27, mesa 69% te mlijeka, sira i jaja 78%.

Nivo cijena alkoholnih pića u Bosni i Hercegovini u 2012. iznosio je 84% prosjeka EU27, dok je nivo cijena duhana najniži te je iznosio 34% prosjeka EU27.

BRUTO DOMAĆI PROIZVOD (BDP) I STVARNA INDIVIDUALNA POTROŠNJA (SIP) U STANDARDU KUPOVNE MOĆI (SKM) ZA 2012. – prve procjene

 

Statistički ured Evropske unije EUROSTAT objavio je podatke o Bruto domaćem proizvodu (BDP) po stanovniku, izražen u standardu kupovne moći (SKM), a odnosi se na 27 zemalja članica EU, tri članice EFTA, jednu zemlju pristupnicu (Hrvatska),  četiri zemlje kandidata za članstvo (Turska, Makedonija, Crna Gora i Srbija) i dvije zemlje potencijalni kandidati za članstvo (Bosna i Hercegovina, Albanija).

Prema prvim preliminarnim procjenama EUROSTAT-a za 20121. godinu vrijednost BDP-a po stanovniku izraženog u standardu kupovne moći2 (SKM) kretao se od 47% do 271% prosjeka EU27 u zemljama članicama Evropske unije.

Najviša vrijednost BDP po stanovniku zabilježena je u Luksemburgu3 dva i po puta iznad prosjeka EU27.

Zemlje kandidati (Turska, Makedonija, Crna Gora i Srbija) su znatno ispod prosjeka sadašnjih zemalja članica (45% do 65%), a BDP po stanovniku Hrvatske iznosi oko 39% ispod prosjeka EU27.

Bosna i Hercegovina se nalazi na posljednjem mjestu sa BDP-om po stanovniku u SKM koji iznosi samo 28% prosjeka EU27.

Stvarna individualna potrošnja po stanovniku u zemljama članicama EU kretala se u rasponu od 48% u Rumuniji do 141% prosjeka EU27 u Luksemburgu.

 

TURIZAM, APRIL 2013.

 

U Bosni i Hercegovini u aprilu 2013. turisti su ostvarili 70.532 posjete, što je više  za  22,8% u odnosu na mart 2013. i za 12,5% više u odnosu na april 2012. godine.

Turisti su ostvarili 140.483  noćenja, što je više za 20,6% u odnosu na mart 2013. i za 16,4% više u odnosu na april 2012. godine. U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista je 38,1% i 61,9% stranih turista.

Najviše noćenja 46,6%, ostvarili su turisti iz Hrvatske (17,8%), Turske (17,1%) i Srbije (11,7%).

Prosječno zadržavanje turista je 2,0 noći. Najdulje su se zadržavali turisti iz: Kipra 6,2 dana,  Rusije 5,4 dana, Kuvajta 3,7 i Indije 3,5 dana.

U periodu januar – april  2013. turisti su ostvarili 205.737 posjeta,  što je više za 9,3% i 439.841 noćenja, što je više za 8,9% u odnosu na isti period 2012. godine.

 

VITALNA STATISTIKA – PRETHODNI PODACI ZA PRVA TRI MJESECA 2013. GODINE

 

Prema prethodnim podacima, tokom prva tri mjeseca 2013. godine u Bosni i Hercegovini registrovano je 7 028 živorođenih beba, što u odnosu na isti period 2012. godine pokazuje smanjenje broja živorođenih za 6,18%. Tokom prva tri mjeseca 2013. godine, umrlo je 9 339 osoba, što je povećanje broja umrlih za 4,74% u odnosu na isti period prethodne godine.

U prva tri mjeseca 2013. godine, u Bosni i Hercegovini sklopljeno je 2 980, a razvedena 343 braka. U poređenju sa istim periodom 2012. godine, broj sklopljenih brakova manji je za 1,75%, a broj razvedenih brakova smanjen je za 2,83%.

 

GRANIČNI PROMET PUTNIKA I PUTNIČKIH CESTOVNIH MOTORNIH VOZILA I KVARTAL  2013.

U ulazu u Bosnu i Hercegovinu u I kvartalu 2013. godine granični promet putnika iznosio je 4.049.684 putnika.

U strukturi ukupnog broja putnika koji su ušli u BiH, 41% se odnosi na domaće putnike, a 59% na strane putnike.

U odnosu na vrstu saobraćaja, 98,5% graničnog prometa putnika se odnosi na cestovni granični promet.

U ulazu u Bosnu i Hercegovinu u I kvartalu 2013. godine granični promet putničkih cestovnih motornih vozila iznosio je 1.521.661 vozila.

 

STATISTIKA SAOBRAĆAJA - I KVARTAL 2013. GODINE

U cestovnom prijevozu robe broj pređenih kilometara vozila u I kvartalu 2013. godine u odnosu na I kvartal prethodne godine veći je za 1,7 %.

Posmatrajući cestovni prijevoz putnika pređeni kilometri vozila veći su za 3,5 %.

U gradsko-prigradskom prijevozu u I kvartalu 2013. godine u odnosu na isti kvartal prethodne godine pređeni kilometri vozila manji su za 0,4 %.

U željezničkom prijevozu robe opseg prevezene robe u I kvartalu 2013. godine veći je za 12,4%.

Broj prevezenih putnika željeznicom u I kvartalu 2013. godine manji je za 6,1%.

Broj prevezenih putnika u vazdušnom saobraćaju veći je za 14,1 % u odnosu na isti kvartal prethodne godine.

Broj pismonosnih pošiljki u I kvartalu 2013. manji je za 4,6 % , a broj paketskih pošiljki je manji  za 5,8%.

 

STATISTIKA PRIJEVOZA I SKLADIŠTENJA ZA I KVARTAL 2013.

 

U  prvom kvartalu 2013. ukupan promet uslužnih djelatnosti prijevoza i skladištenja u BiH manji je za 17,0% od prometa ostvarenog u četvrtom kvartalu 2012. godine.

Najveći pad ostvarenog prometa zabilježen je u oblasti kopnenog prijevoza i cjevovodnog transporta za 20,1%, dok je u oblasti skladištenje i pomoćne djelatnosti u  prijevozu ostvaren rast prometa za 15,8% u odnosu na četvrti kvartal 2012. godine.

Najveće učešće u prometu uslužnih djelatnosti prijevoza i skladištenja  u prvom kvartalu 2013. godine ostvareno je u oblasti kopnenog prijevoza i cjevovodnog transporta (87,5%), potom slijede oblasti skladištenje i pomoćne djelatnosti u prijevozu (12,2%), te vazdušni prijevoz sa učešćem od 0,3% .

U poređenju sa istim periodom prethodne godine u prvom kvartalu 2013. zabilježen je rast ostvarenog prometa uslužnih djelatnosti prijevoza i skladištenja za 3,0%. Najveći porast prometa ostvaren je u oblasti skladištenje i pomoćne djelatnosti u prijevozu za 40,1% , dok je u oblasti vazdušnog prijevoza zabilježen pad od 24,2%.

 

PRIKUPLJANJE KRAVLJEG MLIJEKA I PROIZVODNJI MLIJEČNIH

PROIZVODA, APRIL 2013.

 

U aprilu 2013. godine  ukupna količina prikupljenog kravljeg mlijeka je manja za 1,7%, dok je proizvodnja mlijeka za piće bila veća za 1,8% u odnosu na isti period 2012. godine.

Sadržaj mliječne masti u ukupno prikupljenom kravljem mlijeku je veći za 1,3%, dok je sadržaj proteina ostao isti u odnosu na isti period 2012. godine.

U istom periodu je došlo do povećanja proizvodnje:

-          Vrhnja za 7,1% i

-          Putera i ostalih žuto-masnih proizvoda za 26,7%.

U datom periodu bilježi se smanjenje proizvodnje  kravljeg sira za 12,9% i fermentisanih mliječnih proizvoda za 3,5%.

 

TEMATSKI BILTEN STRUKTURNE POSLOVNE STATISTIKE 2010.

Agencija za statistiku BiH objavljuje bilten „Strukturne poslovne statistike 2011 “ za veći dio ekonomije Bosne i Hercegovine. Bilten sadrži konačne rezultate o strukturnim varijablama i indikatorima koji su urađeni na osnovu podataka „Godišnjeg strukturnog poslovnog statističkog istraživanja za preduzeća - SPS“ koje su zajednički provele statističke institucije u Bosni i Hercegovini (Agencija za statistiku BiH, Federalni zavod za statistiku FBiH i Republički zavod za statistiku RS-a) i koji su u skladu sa važećim standardima EU u ovoj oblasti statistike, kao i skladu sa EU klasifikacijom ekonomskih aktivnosti NACE Rev 2.

Bilten se sastoji od dva dijela. U prvom dijelu su data osnovna metodološka objašnjenja  sa definicijama varijabli i indikatora kako bi se omogućilo pravilno i lakše korištenje prikazanih podataka. Drugi dio sadrži tabele sa podacima za 2011. godinu i grafičke prikaze, kao i uporedni pregled SPS podataka za 2011. i 2010. godinu za djelatnosti koje su obuhvaćene u istraživanju za obje godine.