Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

Нови начин презентирања и интерпретирања Индекса обима индустријске производње у Босни и Херцеговини - март 2013.

Нови начин презентовања и интерпретирања

Индекса обима индустријске производње у Босни и Херцеговини

за март 2013.

 

  • Почевши са саопштењем за март 2013. промијењен је концепт објављивања резултата индекса индустријске производње за Босну и Херцеговину.

 

  • Агенција за статистику БиХ ускладила је презентацију и интерпретацију индекса индустријске производње с оном која је прописана ЕУ уредбама о краткорочним пословним статистикама и препорукама Еуростата о публиковању индекса индустријске производње.

 

  • Резултати индекса индустријске производње у саопштењу су табеларно презентовани у три облика:

1) Десезонирани показатељи,

2) Календарски прилагођени показатељи и

3) Изворни индекси индустријске производње.

 

  • У складу са препорукама индекс индустријске производње се тумачи на два начина:

1) Мјесечном стопом промјене израчунатом из десезонираних индекса и

2) Годишњом стопом промјене израчунатом из календарски прилагођених индекса.

 

  • Изворни индекси у саопштењу су приказани табеларно на начин на који су приказивани у досадашњим саопштењима ради одржавања досљедности према претходно објављеним серијама.
  • Изворни индекси задржаће се у саопштењу у дужем прелазном периоду ради корисника података који су навикли на такав начин презентовања индекса индустријске производње, а који се није мијењао дуги низ година.

 

  • Усклађивање са статистичким концептима ЕУ и начин презентације података ће омогућити домаћим и осталим корисницима непосредно поређење података за Босну и Херцеговину са подацима других земаља које публикује Еуростат на интернетским страницама: http://ec.europa.eu/eurostat и http://ec.europa.eu/eurostat/euroindicators.

 

  • Агенција за статистику индексе индустријске производње у Еуростат ће достављати од априла 2013. (почевши са индексима за март 2013. године).

 

  • У циљу информисања корисника о новом начину обрачуна и презентовања Индекса обима индустријске производње у БиХ припремљен је и методолошки документ “Индекс обима индустријске производње (2013) - Основне информације о индикатору и кратка методологија”.

 

  • Документ се може пронаћи на wеб страници www.bhas.ba , у секцији Пословне статистике – Индустрија – Методолошки документи.