Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

Komentar, januar 2013.

INDEKS OBIMA INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE U BiH, DECEMBAR 2012.

Pad ukupne industrijske proizvodnje u BiH u decembru 2012. godine u odnosu na decembar 2011. (isti mjesec prethodne godine) iznosi 4,8% a u odnosu na novembar 2012. (prethodni mjesec) pad proizvodnje iznosi 0,8%.

U području C „Vađenje ruda i kamena“ stopa promjene proizvodnje u odnosu na decembar 2011. godine iznosi -6,8%. Bazni indeks je manji od indeksa u novembru 2012. za 14,3 indeksnih poena.

U području D „Prerađivačka industrija“ stopa promjene proizvodnje u odnosu na decembar 2011. godine iznosi -6,6%. Bazni indeks je manji od indeksa u novembru 2012. za 7,8 indeksna poena.

U području E „Proizvodnja i snadbijevanje električnom energijom, gasom i vodom“ stopa promjene proizvodnje u odnosu na decembar 2011. godine iznosi 2,2%. Bazni indeks je veći od indeksa u novembru 2012. za 23,1 indeksnih poena.
ROBNA  RAZMJENA  SA INOSTRANSTVOM - DECEMBAR 2012.GODINE


U mjesecu decembru 2012.godine, BiH je ostvarila ukupan robni promet sa inostranstvom u vrijednosti od 1 741,2 miliona KM, od čega se na izvoz odnosi 592,3 miliona KM ili 34%, a na uvoz 1 148,9 miliona KM ili 66%.

U okviru ukupno ostvarenog vanjskotrgovačkog robnog prometa BiH u posmatranom mjesecu, procenat pokrivenosti uvoza izvozom iznosio je 51,6%.

U periodu 01-12.2012.godine, ostvaren je izvoz u vrijednosti od 7 858 miliona KM, što je za 4,4% manje u odnosu na isti period prethodne godine.

U periodu 01-12.2012.godine, ostvaren je uvoz u vrijednosti od 15 253 miliona KM, što je za 1,8% manje u odnosu na isti period prethodne godine.

U istom periodu procenat pokrivenosti uvoza izvozom iznosio je 51,5%.


U periodu 01-12.2012.godine, BiH je u robnom prometu sa inostranstvom ostvarila ukupan trgovački deficit u vrijednosti od 7 395 miliona KM što je za 1,2% više nego u istom periodu prethodne godine. Posmatrano prema odsjecima SMTK klasifikacije, u periodu 01-12.2012.godine, najveći deficit je ostvaren u odsjeku 33 «Nafta i naftni derivati» u vrijednosti od 1 889 miliona KM (što je za 0,4% više nego u istom periodu prethodne godine) i u odsjeku 78 «Cestovna vozila» u vrijednosti od 644,5 miliona KM (što je za 7,9% manje nego u istom periodu prethodne godine). Najveći suficit u periodu 01-12.2012.godine je ostvaren u odsjeku 82 «Namještaj i dijelovi» u vrijednosti od 601,7 miliona KM (što je za 5,9% više nego u istom periodu prethodne godine). Strukturu bilanse po određenim odsjecima SMTK klasifikacije možete vidjeti u tabeli priloženoj uz komentar.


U pogledu geografske distribucije robne razmjene BiH sa inostranstvom, moguće je navesti sljedeće:

U mjesecu decembru 2012.godine, najviše se izvozilo u Njemačku i to u vrijednosti od 83,3 miliona KM, što je u procentima 14,1% od ukupno ostvarenog izvoza. Od susjednih zemalja, najveći izvoz u istom mjesecu ostvaren je u Hrvatsku i to u vrijednosti od 81,1 milion KM, što je u procentima 13,7% od ukupnog izvoza.

Posmatrano prema regionalnim grupama, u mjesecu decembru 2012.godine najviše se izvozilo u EU i to u vrijednosti od 326,7 miliona KM, što je u procentima 55,2% od ukupno ostvarenog izvoza, kao i u zemlje CEFTA u vrijednosti od 170,5 miliona KM, što je u procentima 28,8% od ukupnog izvoza.

U periodu 01-12.2012.godine, najviše se izvozilo u Njemačku i to u vrijednosti od 1 210,1 milion KM, što je u procentima 15,4% od ukupno ostvarenog izvoza. Od susjednih zemalja, najveći izvoz u istom periodu ostvaren je u Hrvatsku i to u vrijednosti od 1 165 miliona KM, što je u procentima 14,8% od ukupnog izvoza.Posmatrano prema regionalnim grupama, u periodu 01-12.2012.godine najviše se izvozilo u EU i to u vrijednosti od 4 552,6 miliona KM, što je u procentima 57,9% od ukupno ostvarenog izvoza, kao i u zemlje CEFTA u vrijednosti od 2 483,1 milion KM odnosno 31,6% od ukupnog izvoza.

U mjesecu decembru 2012.godine, najviše se uvozilo iz Hrvatske i to u vrijednosti od 188,8 miliona KM, što je u procentima 16,4% od ukupno ostvarenog uvoza. Od susjednih zemalja, takođe značajan uvoz u istom mjesecu ostvaren je iz Srbije i to u vrijednosti od 112,7 miliona KM, što je u procentima 9,8% od ukupnog uvoza.

Posmatrano prema regionalnim grupama, u mjesecu decembru 2012.godine, najviše se uvozilo iz EU i to u vrijednosti od 579,4 miliona KM, što je u procentima 50,4% od ukupnog uvoza, kao i iz zemalja CEFTA u vrijednosti od 321 milion KM, što je u procentima 27,9% od ukupnog uvoza.

U okviru zemalja EU, najviše se uvozilo iz Njemačke i to u vrijednosti od 143 miliona KM, što je u procentima 12,4% od ukupno ostvarenog uvoza.

U periodu 01-12.2012.godine, najviše se uvozilo iz Hrvatske i to u vrijednosti od 2 202,5 miliona KM, što je u procentima 14,4% od ukupno ostvarenog uvoza. Od susjednih zemalja, takođe značajan uvoz u istom periodu ostvaren je iz Srbije i to u vrijednosti od 1 431,5 miliona KM, što je u procentima 9,4% od ukupnog uvoza.

Posmatrano prema regionalnim grupama, u periodu 01-12.2012.godine, najviše se uvozilo iz EU i to u vrijednosti od 7 158,1 milion KM, što je u procentima 46,9% od ukupnog uvoza, kao i iz zemalja CEFTA u vrijednosti od 3 841,5 miliona KM odnosno 25,2% od ukupnog uvoza.

U okviru zemalja EU, najviše se uvozilo iz Njemačke i to u vrijednosti od 1 725,8 miliona KM, što je u procentima 11,3% od ukupno ostvarenog uvoza.

Ako posmatramo robnu razmjenu sa glavnim trgovačkim partnerima BiH, onda je moguće uočiti da je došlo do pada izvoza u periodu 01-12.2012.godine u odnosu na isti period prethodne godine i to u Srbiju 29,1%, Sloveniju 7,6%, Hrvatsku 3,3%, Italiju 2,5% i Njemačku 0,5%.

U istom posmatranom periodu najveći rast uvoza zabilježen je kod uvoza robe iz Njemačke u iznosu od 4,7% i Italije 3,4%, dok je došlo do pada uvoza iz Slovenije u iznosu od 3%, Srbije 2,3% i Hrvatske 1,1%.


Gledano po sektorima Harmonizovanog sistema (HS) odnosno Carinske tarife BiH, moguće je uočiti sljedeće:

U mjesecu decembru 2012.godine, najveće učešće u izvozu ostvareno je u sektoru XV «Obični metali i proizvodi od običnih metala» sa ukupnom vrijednošću od 127,9 miliona KM, što iznosi 21,6% od ukupnog izvoza. Značajan obim izvoza ostvaren je takođe u sektoru XX «Razni proizvodi» sa ukupnom vrijednošću od 60,6 miliona KM, što iznosi 10,2% od ukupnog izvoza.

U periodu 01-12.2012.godine, najveće učešće u izvozu ostvareno je u sektoru XV «Obični metali i proizvodi od običnih metala» sa ukupnom vrijednošću od 1 908,8 miliona KM, što iznosi 24,3 % od ukupnog izvoza.

Značajan obim izvoza ostvaren je takođe u sektoru V «Mineralne tvari» sa ukupnom vrijednošću od 872 miliona KM, što iznosi 11,1% od ukupnog izvoza.

U mjesecu decembru 2012.godine, najveće učešće u uvozu ostvareno je u sektoru XVI «Mašine; elektrotehnička oprema» sa ukupnom vrijednošću od 188,1 milion KM, što iznosi 16,4% od ukupnog uvoza. Značajan obim uvoza ostvaren je takođe u sektoru V «Mineralne tvari» sa ukupnom vrijednošću od 169,8 miliona KM, što iznosi 14,8 % od ukupnog uvoza.

U periodu 01-12.2012.godine, najveće učešće u uvozu ostvareno je u sektoru V «Mineralne tvari» sa ukupnom vrijednošću od 3 229 miliona KM, što iznosi 21,2 % od ukupnog uvoza. Značajan obim uvoza ostvaren je takođe u sektoru XVI «Mašine; elektrotehnička oprema» sa ukupnom vrijednošću od 1 881,1 milion KM, što iznosi 12,3 % od ukupnog uvoza.


Posmatrano po područjima i oblastima Klasifikacije djelatnosti (KD/NACE Rev.2), moguće je uočiti sljedeće:

U periodu 01-12.2012.godine najveće učešće u izvozu ostvareno je u području (C) «Prerađivačka industrija» u vrijednosti od 7 024,5 miliona KM, što čini 89,4 % od ukupnog izvoza.

U okviru ovog područja, najveće učešće u izvozu bilo je ostvareno u oblasti (C24) «Proizvodnja baznih metala» sa ukupnom vrijednošću od 1 283,7 miliona KM, što iznosi 16,3 % od ukupnog izvoza.

U periodu 01-12.2012.godine, najveće učešće u uvozu ostvareno je u području (C) «Prerađivačka industrija» sa ukupnom vrijednošću od 12 452,5 miliona KM, što iznosi 81,6 % od ukupnog uvoza.

U okviru ovog područja, najveće učešće u uvozu ostvareno je u oblasti (C10) «Proizvodnja prehrambenih proizvoda» sa ukupnom vrijednošću od 1 758,2 miliona KM, što iznosi 11,5 % od ukupnog uvoza.


METODOLOŠKA NAPOMENA:

U statistici vanjske trgovine koriste se tri pristupa odnosno sistema obuhvata podataka: specijalni-uža definicija, specijalni-proširena definicija i opći. Sistem specijalne trgovine-uža definicija uključuje samo redovan izvoz i uvoz, sistem specijalne trgovine-proširena definicija pored redovnog izvoza i uvoza uključuje još i vanjsku i unutrašnju obradu, dok opći sistem pored redovnog izvoza i uvoza, vanjske i unutrašnje obrade uključuje i zalihe robe u carinskim skladištima, u slobodnim zonama i drugim prostorima pod carinskom kontrolom i nadzorom.

U BiH podatke o vanjskotrgovačkom prometu BiH proizvode različite institucije: Agencija za statistiku BiH i Uprava za indirektno oporezivanje BiH. Razlika u podacima ovih institucija je prisutna prije svega zbog korištenja različitih pristupa tj.različitog obuhvata statističkih i carinskih procedura. Naglašavamo da Agencija za statistiku BiH koristi proširenu definiciju sistema specijalne trgovine prema preporukama Eurostat-a (Statističkog ureda EU). Također, prema Zakonu o statistici BiH, Agencija za statistiku BiH je jedini proizvođač zvaničnih statističkih podataka za BiH.U ovom saopštenju je izvršena revizija podataka od početka godine, tako da može doći do određenih odstupanja u odnosu na već objavljene podatke. Najveća revizija se može primijetiti u mjesecu septembru, gdje je izvoz smanjen za 40 miliona KM u odnosu na prvobitno objavljene podatke.

PROSJEČNE MJESEČNE ISPLAĆENE NETO PLAĆE ZAPOSLENIH za novembar 2012.


Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u BiH za novembar 2012. godine iznosila je 832 KM, što pokazuje nominalni rast plaće od 0,4% u odnosu na decembar 2011. godine.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća za novembar 2012. u odnosu na isti mjesec prošle godine nominalno je viša za 0,9%.

U poređenju sa istim mjesecom 2011. godine najveće povećanje imao je sektor Poljoprivreda, lov i šumarstvo (A) za 3,8 indeksna poena, slijedi ga sektor Ostale društvene, socijalne i lične uslužne djelatnosti (O) za 3,5 indeksnih poena, te sektor Prijevoz, skladištenje i veze (I) za 2,8 indeksna poena. Najveći pad zabilježio je sektor Snadbijevanje električnom energijom, plinom i vodom (E) za 2,3 indeksna poena.

Ako se novembar 2012. upoređuje sa prosjekom 2011. godine najveći porast je imao sektor Poljoprivreda, lov i šumarstvo (A) za 6,2 indeksna poena, slijedi ga sektor Prijevoz, skladištenje i veze (I) za 4,5 indeksnih poena, te sektor Rudarstvo i vađenje ruda (C) za 3,6 indeksnih poena. Najveći pad je zabilježio sektor Ribarstvo (B) za 1,3 indeksna poena.PROSJEČNE MJESEČNE BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH za novembar 2012.Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u BiH za novembar 2012. godine iznosila je 1 300 KM, što pokazuje nominalni rast za 0,5% u odnosu na decembar 2011. godine.

Prosječna mjesečna bruto plaća za novembar 2012. u odnosu na isti mjesec prošle godine nominalno je viša za 1%.

Najveći porast, u poređenju sa istim mjesecom 2011. godine, imao je sektor Ostale društvene, socijalne i lične uslužne djelatnosti (O) za 3,7 indeksna poena, slijedi ga sektor Poljoprivreda, lov i šumarstvo (A) za 3,6 indeksnih poena, te sektor Hoteli i restorani (H) za 2,9 indeksnih poena. Najveći pad imao je sektor Snadbijevanje električnom energijom, plinom i vodom (E) za 2,2 indeksna poena.

Ako se novembar 2012. upoređuje sa prosjekom 2011. godine najveći porast je imao sektor Poljoprivreda, lov i šumarstvo (A) za 6,7 indeksnih poena, zatim sektor Prijevoz, skladištenje i veze (I) za 4,8 indeksnih poena, te sektor Hoteli i restorani (H) za 4,2 indeksna poena. Najveći pad je zabilježio je sektor Ribarstvo (B) za 0,4 indeksna poena.
ZAPOSLENI PO DJELATNOSTIMA U NOVEMBRU 2012.
U novembru 2012. godine broj zaposlenih1) u pravnim osobama BiH iznosio je 686 681, a od toga 280 659 žena. U odnosu na oktobar 2012. godine broj ukupno zaposlenih u pravnim osobama se smanjio za 0,1%, a broj zaposlenih žena se nije mijenjao.

U poređenju sa novembrom 2011. godine najveći indeks zaposlenja imao je sektor Poslovanje nekretninama, iznajmljivanje i poslovne usluge (K) za 7,2 indeksna poena, slijede ga sektori Finansijsko posredovanje (J) za 6,7 indeksnih poena i Rudarstvo i vađenje ruda (C) za 3 indeksna poena.

Kod ženske radne snage na prvom mjestu je sektor Rudarstvo i vađenje ruda (C) sa 13,6 indeksnih poena, slijede ga sektori Poslovanje nekretninama, iznajmljivanje i poslovne usluge (K) za 9,4 indeksna poena i Finansijsko posredovanje (J) za 6,3 indeksna poena.


REGISTROVANA NEZAPOSLENOST  U  NOVEMBRU 2012.

U novembru 2012. godine broj registrovanih nezaposlenih u BiH iznosio je 547 823.

Broj registrovanih nezaposlenih u novembru 2012. u odnosu na oktobar 2012. godine se povećao za 0,3%, a broj nezaposlenih žena u istom periodu se također povećao za 0,2%.

Ako kao baznu godinu uzmemo 2010. (2010=100) i uporedimo novembar 2012. sa istim mjesecom 2011. godine, uočit ćemo rast nezaposlenosti od 3 indeksna poena ili u apsolutnom iznosu broj osoba koje se vode kao nezaposlene povećao se za 15 347 .

Ako poredimo registrovane nezaposlene po kvalifikacionoj strukturi, uočava se da je najveći broj nezaposlenih osoba sa VKV i KV kvalifikacijom 193 726, zatim slijede osobe sa NK 159 946 i sa srednjom stručnom spremom 139 970 osoba.

Kao nezaposleni vodi se najmanji broj osoba višeg obrazovanja tj. VŠS 7 499, a slijede ih osobe sa visokom školskom spremom 33 702 (uključujući doktore nauka i magistre).

Udio ženske populacije u registrovanim nezaposlenima iznosi 50,6% ili u apsolutnom iznosu 277 123 osoba ženskoga spola.

U ženskoj populaciji najveći broj nezaposlenih osoba je nekvalifikovanih NK – 83 907, sa srednjom spremom – 83 718 i sa VKV i KV kvalifikacijom 77 381 osoba ženskog spola.

1) Na temelju polugodišnjeg istraživanja s punim obuhvatom RAD-15, stanje 30. septembra 2012. godine, početkom decembra 2012. godine napravljena je korekcija objavljenih podataka o zaposlenima u pravnim osobama, dobivenih mjesečnim istraživanjem RAD-1. Stoga su podaci od marta 2012. do septembra 2012. godine konačni, a za ostale mjesece 2012. godine privremeni.


INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U DECEMBRU 2012. GODINE


U mjesecu decembru 2012. godine u Bosni i Hercegovini u odnosu na novembar 2012. ukupan indeks potrošačkih cijena nije zabilježio promjene


Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u Bosni i Hercegovini mjerene indeksom potrošačkih cijena, u decembru 2012. godine u odnosu na novembar 2012. godine, u prosjeku su bile bez  promjena.


U odjeljku Odjeća i obuća cijene su niže za 1,6%, u odjeljku Prijevoz za 0,6%, Zdravstvo za 0,2% te Alkoholna pića i duhan za 0,1%.


U decembru 2012. godine u odnosu na novembar 2012. godine, u prosjeku je zabilježen rast razina cijena u odjeljku Stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti za 0,1%.

Ostali odjeljci bez promjena cijena

Posmatrano po odjeljcima prema namjeni potrošnje (COICOP), u augustu 2011. godine u odnosu na juli 2011. godine, u ostalim odjeljcima, u prosjeku, nisu zabilježene promjene cijena.

Tabela 1. Stope promjene cijena  nekih proizvoda i usluga

Proizvod

decembar 2012/novembar 2012

(%)

Jaja

1,8

Voda

0,9

Pšenično brašno

0,7

Bezalkoholna pića

0,2

Mlijeko

0,1

Električna energija

0,0

Odvoz smeća

0,0

Gradski plin

0,0

Cigarete - domaće

0,0

Cigarete - strane

0,0

Hljeb

0,0

Ulje

-0,1

Meso i mesne prerađevine

-0,2

Lijekovi

-0,4

Dizel

-1,0

Bezolovni 95

-1,3

Kahva

-1,5

Šećer

-1,6

Super 98

-1,7
Godišnja inflacija u decembru 2012. godine u Bosni i Hercegovini bila je 1,8%.


Cijene proizvoda i usluga  koji se koriste za ličnu potrošnju u Bosni i Hercegovini mjerene indeksom potrošačkih cijena, u decembru 2012. godine u odnosu na decembar 2011. godine više su za 1,8%.


Najveći prosječni rast cijena je zabilježen u odjeljcima: Alkoholna pića  i duhan za 9,9%, Prijevoz za 2,5%, Hrana i bezalkoholna pića za 2,5%,  Stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti za 1,6%,   Komunikacije za 1,5%, Ostala dobra i usluge za 1,3%,   Obrazovanje za 0,8%,  Rekreacija i kultura za 0,7%, Restorani i hoteli za 0,5%, Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 0,4%.Detaljnije informacije o kretanju cijena u decembru mogu se pronaći u saopštenju o Indeksu potrošačkih cijena u BiH za mjesec decembar 2012. godine.Tabela 2. Stope promjene cijena nekih  proizvoda i usluga

Proizvod

decembar 2012/decembar 2011

(%)

Ulje

15,3

Cigarete - domaće

13,6

Cigarete - strane

13,6

Odvoz smeća

4,4

Bezolovni 95

4,2

Super 98

3,9

Voda

3,8

Bezalkoholna pića

3,5

Pšenično brašno

2,7

Jaja

2,1

Dizel

2,0

Meso i mesne prerađevine

1,1

Mlijeko

0,6

Električna energija

0,4

Heljb

0,2

Gradski plin

0,0

Kahva

-0,4

Lijekovi

-1,1

Šećer

-4,7
U zemljama regije su zabilježene godišnje stope inflacije i to: u Hrvatskoj 4,7% i Srbiji 12,2%.

Stopa inflacije u Euro zoni iznosi 2,2%.INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU BIH U DECEMBRU  2012. GODINEU decembru 2012. godine u odnosu na prethodni mjesec, ukupan indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda je zabilježio pad od 0,3%.

Posmatramo li glavne industrijske grupe (GIG-ove) zabilježen je pad cijena kod Energije za  0,4%, Intermedijarnih proizvoda za 0,3% i Netrajnih proizvoda za široku upotrebu za 0,1%.

Kapitalni  i Trajni proizvodi za široku upotrebu nisu zabilježili promjene.

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu na godišnjem nivou više su za 0,9%.

Rast je zabilježen u industrijskim grupama  Intermedijarni proizvodi za 1,2%, Energije za 0,5%, Kapitalnih, Trajnih i Netrajnih proizvoda za široku upotrebu za po 0,2% u svakoj.

U istom periodu zabilježen je rast proizvođačkih cijena u oblastima Vađenja ruda i kamena za 2,3%, Prerađivačkoj industriji za 0,8%, Proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom, plinom i toplom vodom za 0,3%.


STATISTIKA TURIZMA ZA NOVEMBAR 2012.

U Bosni i Hercegovini u novembru 2012. godine turisti su ostvarili 48 761 posjetu, što je manje za 29,0% u odnosu na oktobar 2012. godine i više za 7,9% u odnosu na novembar 2011. godine.

Turisti su ostvarili 99 750 noćenja, što je manje za 30,1% u odnosu na oktobar 2012. godine. Ovo smanjenje rezultat je značajnog smanjenja broja noćenja stranih turista za 39,4% Učešće stranih turista je 50,4%. Istovremeno došlo je do porasta broja noćenja za 4,9%  u odnosu na novembar 2011. godine.

U strukturi noćenja stranih turista u novembru 2012. godine najviše noćenja ostvarili su turisti iz  Hrvatske (27,9%), Srbije (14,8%), Slovenije (7,6%), što je ukupno 50,3%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 49,7% noćenja.

Prosječno zadržavanje turista je 2,0 noći. Što se tiče dužine boravka stranih turista u našoj zemlji, na prvom mjestu su turisti iz: Islanda sa prosječnim zadržavanjem od 4,5 dana, Irana sa 4,0 dana i Irske sa 3,8 dana.


Smještajni kapaciteti tj. broj ležaja u novembru 2012. godine iznose 23 455 i  manji su za 5,9% u odnosu na oktobar 2012. godine i za 10,1%  manji u odnosu na novembar 2011. godine.

U periodu januar – novembar  2012. godine turisti su ostvarili 700 402 posjetu, što je više za 9,5% i 1 550 297 noćenja, što je više  za 9,5% u odnosu na isti period 2011. godine.


POŽNJEVENA POVRŠINA I PROIZVODNJA PO USJEVIMA, 2012


Prikazani podaci se odnose na zasijanu površinu, požnjevenu površinu kao i na ukupan prinos i prinos po hektaru za pojedine usjeve. Podaci obuhvataju glavne kategorije usjeva i to: žitarice, industrijsko bilje, povrće i krmno bilje.


Od oraničnih površina u BiH u 2012 godini 52,2% su činile zasijane površine, 47,4 % ugari i neobrađene oranice dok su 0,4% od oraničnih površina činili rasadnici i ostalo na oranicama.Struktura ukupno zasijanih površina u Bosni i Hercegovini u 2012 godini je sljedeća:


-          Žitarice 57%

-          Industrijsko bilje 2%

-          Povrće 15% i

-          Krmno bilje 26%


Povećanje ukupnog prinosa u 2012 godini u odnosu na 2011 godinu se bilježi kod:


-          Pšenice za 7,2% i

-          Raži za 11,2%


Smanjenje ukupnog prinosa bilježi se kod svih ostalih usjeva, a naročito kod:


-          Kukuruza (zrno) za 29,4%

-          Heljde za 27,8%

-          Uljane repice za 63,3%

-          Krompira za 27,3%

-          Mrkve za 33,8%

-          Graha za 20,9%

-          Lucerke za 20,4% i

-          Stočne repe za 45,3%


Napomena:Smanjenje ukupne proizvodnje i prinosa po hektaru kod većine usjeva je bilo praćeno velikim vremenskim nepogodama odnosno sušom. Kada se govori o smanjenju zasijanih i požnjevenih površina kod uljane repice, ono je uvjetovano ne samo vremenskim neprilikama nego i većim interesovanjem proizvođača za suncokret i soju. Obzirom da se radi o malim zasijanim površinama kod pojedinih usjeva to su i promjene u vrijednosti indeksa veće.