Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

Komentar, oktobar 2012.

INDEKS OBIMA INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE U BIH, SEPTEMBAR 2012.Pad ukupne industrijske proizvodnje u BiH u septembru 2012. godine u odnosu na septembar 2011. (isti mjesec prethodne godine) iznosi 1,3%, a u odnosu na avgust 2012. (prethodni mjesec) pad proizvodnje iznosi 0,3%.

U području C „Vađenje ruda i kamena“  stopa promjene proizvodnje u odnosu na septembar 2011. godine iznosi -4,3%. Bazni indeks je manji od indeksa u avgustu 2012. za 8,3 indeksna poena.

U području D „Prerađivačka industrija“ stopa promjene proizvodnje u odnosu na septembar 2011. godine iznosi -3,2%. Bazni indeks je veći od indeksa u avgustu 2012. za 0,9 indeksnih poena.

U području E „Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, plinom i vodom“ stopa promjene proizvodnje u odnosu na septembar 2011. godine iznosi 4,5%. Bazni indeks je veći od indeksa u avgustu 2012. za 0,8 indeksnih poena.
STATISTIKA ROBNE RAZMJENE SA INOSTRANSTVOM, SEPTEMBAR 2012.U mjesecu septembru 2012.godine, BiH je ostvarila ukupan robni promet sa inostranstvom u vrijednosti od 2 087,7 miliona KM, od čega se na izvoz odnosi 727,3 miliona KM ili 34,8 %, a na uvoz 1 360,4 miliona KM ili 65,2 %.

U okviru ukupno ostvarenog vanjskotrgovačkog robnog prometa BiH u posmatranom mjesecu, procenat pokrivenosti uvoza izvozom iznosio je 53,5 %.

U periodu 01-09.2012.godine, ostvaren je izvoz u vrijednosti od 5 925,1 miliona KM, što je za 4 % manje u odnosu na isti period prethodne godine.

U periodu 01-09.2012.godine, ostvaren je uvoz u vrijednosti od 11 408,5 miliona KM, što je za 0,3 % više u odnosu na isti period prethodne godine.

U istom periodu procenat pokrivenosti uvoza izvozom iznosio je 51,9 %.

U periodu 01-09.2012.godine, BiH je u robnom prometu sa inostranstvom ostvarila ukupan trgovački deficit u vrijednosti od 5 483,4 miliona KM što je za 4 % više nego u istom periodu prethodne godine. Posmatrano prema odsjecima SMTK klasifikacije, u periodu 01-09.2012.godine, najveći deficit je ostvaren u odsjeku 33 «Nafta i naftni derivati» u vrijednosti od 1 455,1 miliona KM (što je za 8,7 % više nego u istom periodu prethodne godine) i u odsjeku 78 «Cestovna vozila» u vrijednosti od 507,9 miliona KM (što je za 4,2 % manje nego u istom periodu prethodne godine). Najveći suficit u periodu 01-09.2012.godine je ostvaren u odsjeku 82 «Namještaj i dijelovi» u vrijednosti od 447,1 miliona KM (što je za 5,1 % više nego u istom periodu prethodne godine). Strukturu bilanse po određenim odsjecima SMTK klasifikacije možete vidjeti u tabeli priloženoj uz komentar.

Posmatrano po područjima i oblastima Klasifikacije djelatnosti (KD/NACE Rev.2), moguće je uočiti slijedeće:

U periodu 01-09.2012.godine najveće učešće u izvozu ostvareno je u području (C) «Prerađivačka industrija» u vrijednosti od 5 292,8 miliona KM, što čini 89,3 % od ukupnog izvoza.

            U okviru ovog područja, najveće učešće u izvozu bilo je ostvareno u oblasti (C24) «Proizvodnja baznih metala» sa ukupnom vrijednošću od 996,3 miliona KM, što iznosi 16,8 % od ukupnog izvoza.

U periodu 01-09.2012.godine, najveće učešće u uvozu ostvareno je u području (C) «Prerađivačka industrija»  sa ukupnom vrijednošću od 9 225,9 miliona KM, što iznosi 80,9 % od ukupnog uvoza.

U okviru ovog područja, najveće učešće u uvozu ostvareno je u oblasti (C10) «Proizvodnja prehrambenih proizvoda» sa ukupnom vrijednošću od 1 294,4 miliona KM, što iznosi 11,3 % od ukupnog uvoza.

U pogledu geografske distribucije robne razmjene BiH sa inostranstvom, moguće je navesti slijedeće:

U mjesecu septembru 2012.godine, najviše se izvozilo u Njemačku i to u vrijednosti od 107,1 miliona KM, što je u procentima 14,7 % od ukupno ostvarenog izvoza. Od susjednih zemalja, također značajan izvoz u istom mjesecu ostvaren je u Hrvatsku i to 93,9 miliona KM što je u procentima 12,9%  i Srbiju i to u vrijednosti od 59,9 miliona KM, što je u procentima 8,2 % od ukupnog izvoza.

Posmatrano prema regionalnim grupama, u mjesecu septembru 2012.godine najviše se izvozilo u EU i to u vrijednosti od 446,9 miliona KM, što je u procentima 61,5 % od ukupno ostvarenog izvoza, kao i u zemlje CEFTA u vrijednosti od 211,5 miliona KM, što je u procentima 29,1 % od ukupnog izvoza.

U periodu 01-09.2012.godine, najviše se izvozilo u Njemačku i to u vrijednosti od 916,1 miliona KM, što je u procentima 15,5 % od ukupno ostvarenog izvoza. Od susjednih zemalja, najveći izvoz u istom periodu ostvaren je u Hrvatsku i to u vrijednosti od 888,2 miliona KM, što je u procentima 15 % od ukupnog izvoza.

Posmatrano prema regionalnim grupama, u periodu 01-09.2012.godine najviše se izvozilo u EU i to u vrijednosti od 3 460,8 miliona KM, što je u procentima 58,4 % od ukupno ostvarenog izvoza, kao i u zemlje CEFTA u vrijednosti od 1 887,3 miliona KM, odnosno 31,9 % od ukupnog izvoza.

U mjesecu septembru 2012. godine, najviše se uvozilo iz Hrvatske i to u vrijednosti od 187,9 miliona KM, što je u procentima 13,8 % od ukupno ostvarenog uvoza. Od susjednih zemalja, također značajan uvoz u istom mjesecu ostvaren je iz Srbije i to u vrijednosti od 130,8 miliona KM, što je u procentima 9,6  % od ukupnog uvoza.

Posmatrano prema regionalnim grupama, u mjesecu septembru 2012.godine, najviše se uvozilo iz EU i to u vrijednosti od 629,5 miliona KM, što je u procentima 46,3 % od ukupnog uvoza, kao i iz zemalja CEFTA u vrijednosti od 338,5 miliona KM, što je u procentima 24,9 % od ukupnog uvoza.

U okviru zemalja EU, najviše se uvozilo iz Njemačke i to u vrijednosti od 147,9 miliona KM, što je u procentima 10,9 % od ukupno ostvarenog uvoza.

U periodu 01-09.2012.godine, najviše se uvozilo iz Hrvatske i to u vrijednosti od 1 641,3 miliona KM, što je u procentima 14,4 % od ukupno ostvarenog uvoza. Od susjednih zemalja, također značajan uvoz u istom periodu ostvaren je iz Srbije i to u vrijednosti od 1 064,2 miliona KM, što je u procentima 9,3 % od ukupnog uvoza.


Posmatrano prema regionalnim grupama, u periodu 01-09.2012.godine, najviše se uvozilo iz EU i to u vrijednosti od 5 313,5 miliona KM, što je u procentima 46,6 % od ukupnog uvoza, kao i iz zemalja CEFTA u vrijednosti od 2 854,3 miliona KM, odnosno 25 % od ukupnog uvoza.

U okviru zemalja EU, najviše se uvozilo iz Njemačke i to u vrijednosti od 1 290,2 miliona KM, što je u procentima 11,3 % od ukupno ostvarenog uvoza.

Ako posmatramo robnu razmjenu sa glavnim trgovačkim partnerima BiH, onda je moguće uočiti da je došlo do rasta izvoza u periodu 01-09.2012.godine u odnosu na isti period prethodne godine u Italiju u iznosu od 3,3% i pada u odnosu na ostale glavne trgovačke partnere i to u Srbiju 27,5%, Sloveniju 11,7%, Hrvatsku 3,7%, i Njemačku 0,1%.

U istom posmatranom periodu najveći rast uvoza zabilježen je kod uvoza robe iz Njemačke u iznosu od 7,2 % i Italije 2,3 %, dok je došlo do pada uvoza iz Slovenije u iznosu od 2,8 %, Srbije 2,1 % i Hrvatske 1,3 %.

 

Gledano po sektorima Harmonizovanog sistema (HS), odnosno Carinske tarife BiH, moguće je uočiti sljedeće:

 

U mjesecu septembru 2012.godine, najveće učešće u izvozu ostvareno je u sektoru XV «Obični metali i proizvodi od običnih metala» sa ukupnom vrijednošću od 156,6 miliona KM, što iznosi 21,5 % od ukupnog izvoza. Značajan obim izvoza ostvaren je također u sektoru V «Mineralne tvari» sa ukupnom vrijednošću od 65,9  miliona KM, što iznosi 9,1 % od ukupnog izvoza.

U periodu 01-09.2012.godine, najveće učešće u izvozu ostvareno je u sektoru XV «Obični metali i proizvodi od običnih metala» sa ukupnom vrijednošću od 1 471,9 miliona KM, što iznosi 24,8 % od ukupnog izvoza.

Značajan obim izvoza ostvaren je također u sektoru V «Mineralne tvari» sa ukupnom vrijednošću od 664,7 miliona KM, što iznosi 11,2 % od ukupnog izvoza.

U mjesecu septembru 2012.godine, najveće učešće u uvozu ostvareno je u sektoru V «Mineralne tvari» sa ukupnom vrijednošću od 289,2 miliona KM, što iznosi 21,3 % od ukupnog uvoza. Značajan obim uvoza ostvaren je također u sektoru XVI «Mašine; elektrotehnička oprema» sa ukupnom vrijednošću od 161,3 milion KM, što iznosi 11,9 % od ukupnog uvoza.

U periodu 01-09.2012.godine, najveće učešće u uvozu ostvareno je u sektoru V «Mineralne tvari» sa ukupnom vrijednošću od 2 494,1 miliona KM, što iznosi 21,9 % od ukupnog uvoza. Značajan obim uvoza ostvaren je također u sektoru XVI «Mašine; elektrotehnička oprema» sa ukupnom vrijednošću od 1 345,6 miliona KM, što iznosi 11,8 % od ukupnog uvoza.


 

METODOLOŠKA NAPOMENA

 

U statistici vanjske trgovine koriste se tri pristupa odnosno sistema obuhvata podataka: specijalni-uža definicija, specijalni-proširena definicija i opći. Sistem specijalne trgovine-uža definicija uključuje samo redovan izvoz i uvoz, sistem specijalne trgovine-proširena definicija pored redovnog izvoza i uvoza uključuje još i vanjsku i unutrašnju obradu, dok opći sistem pored redovnog izvoza i uvoza, vanjske i unutrašnje obrade uključuje i zalihe robe u carinskim skladištima, u slobodnim zonama i drugim prostorima pod carinskom kontrolom i nadzorom. U BiH podatke o vanjskotrgovačkom prometu BiH proizvode različite institucije: Agencija za statistiku BiH i Uprava za indirektno oporezivanje BiH. Razlika u podacima ovih institucija je prisutna prije svega zbog korištenja različitih pristupa tj.različitog obuhvata statističkih i carinskih procedura. Naglašavamo da Agencija za statistiku BiH koristi proširenu definiciju sistema specijalne trgovine prema preporukama Eurostat-a (Statističkog ureda EU). Također, prema Zakonu o statistici BiH, Agencija za statistiku BiH je jedini proizvođač zvaničnih statističkih podataka za BiH.

 

                                                    

PROSJEČNE MJESEČNE ISPLAĆENE NETO PLAĆE ZAPOSLENIH, avgust 2012.

 

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u BiH za avgust 2012. godine iznosila je 830 KM, što pokazuje nominalni rast plaće od 0,2% u odnosu na decembar 2011. godine.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća za avgust 2012. u odnosu na isti mjesec prošle     godine nominalno je viša za 1,0%.

U poređenju sa istim mjesecom 2011. godine najveće povećanje imao je sektor Poljoprivreda, lov i šumarstvo (A) za 5,1 indeksnih poena, slijedi ga sektor Ostale društvene, socijalne i lične uslužne djelatnosti (O) za 3,8 indeksnih poena, te sektor Finansijsko posredovanje (J) za 3,1 indeksnih poena. Najveći pad zabilježio je sektor Ribarstvo (B) za 6,0 indeksnih poena.

Ako se avgust 2012. upoređuje sa prosjekom 2011. godine najveći porast je imao sektor Poljoprivreda, lov i šumarstvo (A) za 7,2 indeksna poena, slijedi ga sektor Zdravstvena zaštita i socijalna pomoć (N) za 4,3 indeksna poena, te sektor Prijevoz, skladištenje i veze (I) za 3,9 indeksnih poena. Najveći pad je zabilježio sektor Obrazovanje (M) za 2,4 indeksna poena.
PROSJEČNE MJESEČNE BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH, avgust 2012.            Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u BiH za avgust 2012. godine iznosila je 1.298 KM, što pokazuje nominalni rast za 0,3% u odnosu na decembar 2011. godine.

Prosječna mjesečna bruto plaća za avgust 2012. u odnosu na isti mjesec prošle godine nominalno je viša za 1,2%.

Najveći porast, u poređenju sa istim mjesecom 2011. godine, ima sektor Poljoprivreda, lov i šumarstvo (A) za 6,1 indeksnih poena, slijedi ga sektor Ostale društvene, socijalne i lične uslužne djelatnosti (O) za 4,1 indeksnih poena, te sektor Finansijsko posredovanje (J) za 3,4 indeksna poena. Najveći pad imao je sektror Ribarstvo (B) za 6,0 indeksnih poena.

Ako se avgust 2012. upoređuje sa prosjekom 2011. godine najveći porast je imao sektor Poljoprivreda, lov i šumarstvo (A) za 8,2 indeksna poena, zatim sektor Zdravstvena zaštita i socijalna pomoć (N) za 4,7 indeksnih poena, te sektori Rudarstvo i vađenje ruda (C) za 4,5 indeksnih poena. Najveći pad je zabilježio je sektor Obrazovanje (M) za 2,3 indeksna poena.


                                      ZAPOSLENI PO DJELATNOSTIMA, avgust 2012.U avgustu 2012. godine broj zaposlenih1) u pravnim osobama BiH iznosio je 686.986, a od toga 280.155 žena. U odnosu na juli 2012. godine broj ukupno zaposlenih u pravnim osobama se smanjio za 0,3%, a broj zaposlenih žena se također smanjio za 0,4%.

U poređenju sa avgustom 2011. godine najveći indeks zaposlenja imao je sektor Poslovanje nekretninama, iznajmljivanje i poslovne usluge (K) za 6,6 indeksnih poena, slijede ga sektor Finansijsko posredovanje (J) za 4,5 indeksna poena i Zdravstvena zaštita i socijalna pomoć (N) za 2,3 indeksna poena poena.

Kod ženske radne snage na prvom mjestu je sektor Rudarstvo i vađenje ruda (C) sa 12,4 indeksna poena, slijede ga sektori Poljoprivreda, lov i šumarstvo (A)  za 10,5 indeksna poena i Poslovanje nekretninama, iznajmljivanje i poslovne usluge (K) sa 9,4 indeksna poena.
REGISTROVANA NEZAPOSLENOST, avgust 2012.

 

 

U avgustu 2012. godine broj registrovanih nezaposlenih u BiH iznosio je 545.904 .

Broj registrovanih nezaposlenih u avgustu 2012. u odnosu na juli 2012. godine se povećao za 1,2%, a broj nezaposlenih žena u istom razdoblju se također povećao za 0,9%.

Ako kao baznu godinu uzmemo 2010. (2010=100) i uporedimo avgust 2012. sa istim mjesecom 2011. godine, uočiti ćemo rast nezaposlenosti od 2,9 indeksnih poena ili u apsolutnom iznosu broj osoba koje se vode kao nezaposlene povećao se za 14.846 .

Ako poredimo registrovane nezaposlene po kvalifikacionoj strukturi uočava se da je najveći broj nezaposlenih osoba sa VKV i KV kvalifikacijom 192.845, zatim slijede osobe sa NK 160.364 i sa srednjom stručnom spremom 137.294 osoba.

Kao nezaposleni vodi se najmanji broj osoba višeg obrazovanja tj. VŠS 7.891, a slijede ih osobe sa visokom školskom spremom 34.436 (uključujući doktore nauka i magistre).

Udio ženske populacije u registrovanim nezaposlenima iznosi 50,8 procenata ili u apsolutnom iznosu 277.161 osoba ženskoga spola.

U ženskoj populaciji najveći broj nezaposlenih osoba je nekvalifikovanih NK – 84.188, sa srednjom spremom – 82.640 i sa VKV i KV kvalifikacijom 77.164 osobe ženskog spola.
1) Na osnovu polugodišnjeg istraživanja s punim obuhvatom RAD-15, stanje 31. marta 2012. godine, početkom avgusta 2012. godine napravljena je korekcija objavljenih podataka o zaposlenima u pravnim osobama, dobivenih mjesečnim istraživanjem RAD-1. Stoga su podaci od septembra 2011. do marta 2012. godine konačni, a za ostale mjesece 2012. godine privremeni.

 

 

 

 

INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA, SEPTEMBAR 2012.U mjesecu septembru 2012. godine u Bosni i Hercegovini u odnosu na avgust 2012. zabilježena je inflacija od 0,8%.


Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u Bosni i Hercegovini mjerene indeksom potrošačkih cijena, u septembru 2012. godine u odnosu na avgust 2012. godine, u prosjeku su porasle za 0,8%. 


Posmatrano po odjeljcima prema namjeni potrošnje (po međunarodnoj klasifikaciji COICOP), u septembru 2012. godine u odnosu na avgust 2012. godine najviše su porasle cijene u odjeljcima: Prijevoz za 1,8%, Hrana i bezalkoholna pića za 1,4%, Obrazovanje za 0,4%, Restorani i hoteli, Zdravstvo za po 0,2%, te Alkoholna pića i duhan i Ostala dobra i usluge za  0,1%.


U septembru 2012. godine u odnosu na prethodni mjesec najveća smanjenja cijena su zabilježena u odjeljcima: Odjeća i obuća i Rekreacija i kultura za po 0,1% svaki.

 

 

 

 

 

Ostali odjeljci bez promjena cijena

 

Posmatrano po odjeljcima prema namjeni potrošnje (COICOP), u augustu 2011. godine u odnosu na juli 2011. godine, u ostalim odjeljcima, u prosjeku, nisu zabilježene promjene cijena.

Tabela 1. Stope promjene cijena  nekih proizvoda i usluga

 

Proizvod

septembar 2012/avgust 2012.

(%)

Super 98

4,5

Bezolovni 95

3,7

Ulje

3,6

Dizel

3,0

Šećer

2,9

Pšenično brašno

2,5

Kafa

1,2

Bezalkoholna pića

0,8

Meso i mesne prerađevine

0,4

Lijekovi

0,3

Hljeb

0,2

Električna energija

0,0

Odvoz smeća

0,0

Voda

0,0

Cigarete - domaće

0,0

Gradski plin

0,0

Cigarete - strane

0,0

Mlijeko

-0,6

Jaja

-0,8

 

 

 

 

 

Godišnja inflacija u septembru 2012. godine u Bosni i Hercegovini bila je 2,3%.


Cijene proizvoda i usluga  koji se koriste za ličnu potrošnju u Bosni i Hercegovini mjerene indeksom potrošačkih cijena, u septembru 2012. godine u odnosu na septembar 2011. godine više su za 2,3%.


Najveći prosječni rast cijena je zabilježen u odjeljcima:

Alkoholna pića i duhan za 10,1%, Prijevoz za 6,3%, Hrana i bezalkoholna pića za 2,3%, Komunikacije za 1,5%, Stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti za 1,2%, Ostala dobra i usluge za 1,2%, Restorani i hoteli za 0,9%, te Rekreacija i kultura za 0,7%, Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 0,6%.


Detaljnije informacije o kretanju cijena u septembru mogu se pronaći u saopštenju o Indeksu potrošačkih cijena u BiH za mjesec septembar 2012. godine.Tabela 2. Stope promjene cijena nekih  proizvoda i usluga

 

Proizvod

septembar 2012/septembar 2011.

(%)

Cigarete - domaće

13,6

Cigarete - strane

13,0

Gradski plin

12,8

Super 98

11,7

Bezolovni 95

11,0

Dizel

9,6

Voda

4,8

Odvoz smeća

4,4

Bezalkoholna pića

2,3

Meso i mesne prerađevine

1,3

Mlijeko

1,2

Kafa

0,7

Lijekovi

-0,6

Električna energija

-0,7

Hljeb

-1,9

Pšenično brašno

-1,9

Jaja

-3,4

Ulje

-4,5

Šećer

-8,2
U zemljama regije zabilježene su godišnje stope inflacije i to: u Hrvatskoj 5,0% i Srbiji 10,3%.

Stopa inflacije u Euro zoni stabilna je na 2,6%.


INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, avgust 2012.


U septembru 2012. godine u odnosu na prethodni mjesec, ukupan indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda zabilježio je rast od 0,1%.

Posmatramo li glavne industrijske grupe (GIG-ove) zabilježen je rast cijena kod Intermedijarnih proizvoda za 0.6%, Kapitalnih proizvoda za 0.2%, te Energije za 0.1%.

Pad je zabilježen kod Netrajnih proizvoda za široku upotrebu za 0.8%.

 

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu na godišnjem nivou više su za 1%.

Rast je zabilježen u industrijskim grupama Energije za 2%, Netrajnih proizvoda za široku upotrebu za 0.7% i Trajnih proizvoda za široku upotrebu za 0,2%.

Cijene Intermedijarnih proizvoda su u istom periodu pale za 0,4%, a Kapitalnih proizvoda za 0,6%.

U istom periodu zabilježen je rast proizvođačkih cijena u oblastima Vađenja ruda i kamena za 3,1%, Proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom, plinom i toplom vodom za 1,8% i Prerađivačkoj industriji za 0,2 %. 


 

 

TURIZAM, juli  2012. 


 

U Bosni i Hercegovini u avgustu 2012. turisti su ostvarili 73.124 posjete, što je manje za 3,4% u odnosu na juli 2012. Ovo smanjenje rezultat je smanjenih posjeta domaćih turista za 16,0%, dok je broj posjeta stranih turista povećan za 3,0%. Istovremeno došlo je do porasta posjeta u odnosu na avgust 2011. za 15,4% kao rezultat značajnog porasta posjete stranih turista od 19,8% .


Turisti su ostvarili 191.916 noćenja, što je više za 0,4% u odnosu na juli 2012. i za 20,8%  više u odnosu na avgust 2011. godine. Učešće stranih turista je 64,9%.


U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Poljske (16,0%),  Srbije (8,7%), Italije (8,5%), Hrvatske (7,7%) i Slovenije (5,7%) ukupno 46,6%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 53,4% noćenja.


Prosječno zadržavanje turista je 2,6 noći: 3,2 noći domaći i 2,4 noći strani turisti. Što se tiče dužine boravka stranih turista u našoj zemlji, na prvom mjestu su turisti iz: Rusije i Islanda sa prosječnim zadržavanjem od  po 5,0 dana, Luxemburga sa 4,0 dana i Irana  sa 3,9 dana.


Smještajni kapaciteti tj. broj ležaja u avgustu 2012. iznose 26.729 i  veći su za 5,5% u odnosu na juli 2012, a  za 0,1% manji u odnosu na avgust 2011. godine.


U periodu januar –  avgust 2012. turisti su ostvarili 500.582 posjete, što je više za 10,4% i 1.126.479 noćenja, što je više  za 11,1% u odnosu na isti period 2011. godine.