Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

Komentar, listopad 2012.

INDEKS OBUJMA INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE U BIH, RUJAN 2012.

 

 

Pad ukupne industrijske proizvodnje u BiH u rujnu 2012. godine u odnosu na rujan 2011. (isti mjesec prethodne godine) iznosi 1,3%, a u odnosu na kolovoz 2012. (prethodni mjesec) pad proizvodnje iznosi 0,3%.

U području C „Vađenje ruda i kamena“  stopa promjene proizvodnje u odnosu na rujan 2011. godine iznosi -4,3%. Bazni indeks je manji od indeksa u kolovozu 2012. za 8,3 indeksna poena.

U području D „Prerađivačka industrija“ stopa promjene proizvodnje u odnosu na rujan 2011. godine iznosi -3,2%. Bazni indeks je veći od indeksa u kolovozu 2012. za 0,9 indeksnih poena.

U području E „Proizvodnja i opskrba električnom energijom, plinom i vodom“ stopa promjene proizvodnje u odnosu na rujan 2011. godine iznosi 4,5%. Bazni indeks je veći od indeksa u kolovozu 2012. za 0,8 indeksnih poena.

 

 

 

STATISTIKA ROBNE RAZMJENE SA INOZEMSTVOM, RUJAN 2012.

 

 

U mjesecu rujnu 2012.godine, BiH je ostvarila ukupan robni promet sa inozemstvom u vrijednosti od 2 087,7 milijuna KM, od čega se na izvoz odnosi 727,3 milijuna KM ili 34,8 %, a na uvoz 1 360,4 milijuna KM ili 65,2 %.

U okviru ukupno ostvarenog vanjskotrgovinskog robnog prometa BiH u promatranom mjesecu, procenat pokrivenosti uvoza izvozom iznosio je 53,5 %.

U razdoblju 01-09.2012.godine, ostvaren je izvoz u vrijednosti od 5 925,1 milijuna KM, što je za 4 % manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

U razdoblju 01-09.2012.godine, ostvaren je uvoz u vrijednosti od 11 408,5 milijuna KM, što je za 0,3 % više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

U istom razdoblje procenat pokrivenosti uvoza izvozom iznosio je 51,9 %.

U razdoblju 01-09.2012.godine, BiH je u robnom prometu sa inozemstvom ostvarila ukupan trgovinski deficit u vrijednosti od 5 483,4 milijuna KM što je za 4 % više nego u istom razdoblju prethodne godine. Promatrano prema odsjecima SMTK klasifikacije, u razdoblju 01-09.2012.godine, najveći deficit je ostvaren u odsjeku 33 «Nafta i naftni derivati» u vrijednosti od 1 455,1 milijuna KM (što je za 8,7 % više nego u istom razdoblju prethodne godine) i u odsjeku 78 «Cestovna vozila» u vrijednosti od 507,9 milijuna KM (što je za 4,2 % manje nego u istom razdoblju prethodne godine). Najveći suficit u razdoblju 01-09.2012.godine je ostvaren u odsjeku 82 «Pokućstvo i dijelovi» u vrijednosti od 447,1 milijuna KM (što je za 5,1 % više nego u istom razdoblju prethodne godine). Strukturu bilance po određenim odsjecima SMTK klasifikacije možete vidjeti u tablici priloženoj uz komentar.

Promatrano po područjima i oblastima Klasifikacije djelatnosti (KD/NACE Rev.2), moguće je uočiti slijedeće:

U razdoblju 01-09.2012.godine najveće učešće u izvozu ostvareno je u području (C) «Prerađivačka industrija» u vrijednosti od 5 292,8 milijuna KM, što čini 89,3 % od ukupnog izvoza.

            U okviru ovog područja, najveće učešće u izvozu bilo je ostvareno u oblasti (C24) «Proizvodnja baznih metala» sa ukupnom vrijednošću od 996,3 milijuna KM, što iznosi 16,8 % od ukupnog izvoza.

U razdoblju 01-09.2012.godine, najveće učešće u uvozu ostvareno je u području (C) «Prerađivačka industrija»  sa ukupnom vrijednošću od 9 225,9 milijuna KM, što iznosi 80,9 % od ukupnog uvoza.

U okviru ovog područja, najveće učešće u uvozu ostvareno je u oblasti (C10) «Proizvodnja prehrambenih proizvoda» sa ukupnom vrijednošću od 1 294,4 milijuna KM, što iznosi 11,3 % od ukupnog uvoza.

U pogledu geografske distribucije robne razmjene BiH sa inozemstvom, moguće je navesti slijedeće:

U mjesecu rujnu 2012.godine, najviše se izvozilo u Njemačku i to u vrijednosti od 107,1 milijuna KM, što je u procentima 14,7 % od ukupno ostvarenog izvoza. Od susjednih zemalja, također značajan izvoz u istom mjesecu ostvaren je u Hrvatsku i to 93,9 milijuna KM što je u procentima 12,9%  i Srbiju i to u vrijednosti od 59,9 milijuna KM, što je u procentima 8,2 % od ukupnog izvoza.

Promatrano prema regionalnim grupacijama, u mjesecu rujnu 2012.godine najviše se izvozilo u EU i to u vrijednosti od 446,9 milijuna KM, što je u procentima 61,5 % od ukupno ostvarenog izvoza, kao i u zemlje CEFTA u vrijednosti od 211,5 milijuna KM, što je u procentima 29,1 % od ukupnog izvoza.

U razdoblju 01-09.2012.godine, najviše se izvozilo u Njemačku i to u vrijednosti od 916,1 milijuna KM, što je u procentima 15,5 % od ukupno ostvarenog izvoza. Od susjednih zemalja, najveći izvoz u istom razdoblju ostvaren je u Hrvatsku i to u vrijednosti od 888,2 milijuna KM, što je u procentima 15 % od ukupnog izvoza.

Promatrano prema regionalnim grupacijama, u razdoblju 01-09.2012.godine najviše se izvozilo u EU i to u vrijednosti od 3 460,8 milijuna KM, što je u procentima 58,4 % od ukupno ostvarenog izvoza, kao i u zemlje CEFTA u vrijednosti od 1 887,3 milijuna KM, odnosno 31,9 % od ukupnog izvoza.

U mjesecu rujnu 2012. godine, najviše se uvozilo iz Hrvatske i to u vrijednosti od 187,9 milijuna KM, što je u procentima 13,8 % od ukupno ostvarenog uvoza. Od susjednih zemalja, također značajan uvoz u istom mjesecu ostvaren je iz Srbije i to u vrijednosti od 130,8 milijuna KM, što je u procentima 9,6  % od ukupnog uvoza.

Promatrano prema regionalnim grupacijama, u mjesecu rujnu 2012.godine, najviše se uvozilo iz EU i to u vrijednosti od 629,5 milijuna KM, što je u procentima 46,3 % od ukupnog uvoza, kao i iz zemalja CEFTA u vrijednosti od 338,5 milijuna KM, što je u procentima 24,9 % od ukupnog uvoza.

U okviru zemalja EU, najviše se uvozilo iz Njemačke i to u vrijednosti od 147,9 milijuna KM, što je u procentima 10,9 % od ukupno ostvarenog uvoza.

U razdoblju 01-09.2012.godine, najviše se uvozilo iz Hrvatske i to u vrijednosti od 1 641,3 milijuna KM, što je u procentima 14,4 % od ukupno ostvarenog uvoza. Od susjednih zemalja, također značajan uvoz u istom razdoblju ostvaren je iz Srbije i to u vrijednosti od 1 064,2 milijuna KM, što je u procentima 9,3 % od ukupnog uvoza.

 

Promatrano prema regionalnim grupacijama, u razdoblju 01-09.2012.godine, najviše se uvozilo iz EU i to u vrijednosti od 5 313,5 milijuna KM, što je u procentima 46,6 % od ukupnog uvoza, kao i iz zemalja CEFTA u vrijednosti od 2 854,3 milijuna KM, odnosno 25 % od ukupnog uvoza.

U okviru zemalja EU, najviše se uvozilo iz Njemačke i to u vrijednosti od 1 290,2 milijuna KM, što je u procentima 11,3 % od ukupno ostvarenog uvoza.

Ako promatramo robnu razmjenu sa glavnim trgovinskim partnerima BiH, onda je moguće uočiti da je došlo do rasta izvoza u razdoblju 01-09.2012.godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine u Italiju u iznosu od 3,3% i pada u odnosu na ostale glavne trgovinske partnere i to u Srbiju 27,5%, Sloveniju 11,7%, Hrvatsku 3,7%, i Njemačku 0,1%.

U istom promatranom razdoblju najveći rast uvoza zabilježen je kod uvoza robe iz Njemačke u iznosu od 7,2 % i Italije 2,3 %, dok je došlo do pada uvoza iz Slovenije u iznosu od 2,8 %, Srbije 2,1 % i Hrvatske 1,3 %.

 

Gledano po sektorima Harmoniziranog sustava (HS), odnosno Carinske tarife BiH, moguće je uočiti sljedeće:

 

U mjesecu rujnu 2012.godine, najveće učešće u izvozu ostvareno je u sektoru XV «Obični metali i proizvodi od običnih metala» sa ukupnom vrijednošću od 156,6 milijuna KM, što iznosi 21,5 % od ukupnog izvoza. Značajan obujam izvoza ostvaren je također u sektoru V «Mineralne tvari» sa ukupnom vrijednošću od 65,9  milijuna KM, što iznosi 9,1 % od ukupnog izvoza.

U razdoblju 01-09.2012.godine, najveće učešće u izvozu ostvareno je u sektoru XV «Obični metali i proizvodi od običnih metala» sa ukupnom vrijednošću od 1 471,9 milijuna KM, što iznosi 24,8 % od ukupnog izvoza.

Značajan obujam izvoza ostvaren je također u sektoru V «Mineralne tvari» sa ukupnom vrijednošću od 664,7 milijuna KM, što iznosi 11,2 % od ukupnog izvoza.

U mjesecu rujnu 2012.godine, najveće učešće u uvozu ostvareno je u sektoru V «Mineralne tvari» sa ukupnom vrijednošću od 289,2 milijuna KM, što iznosi 21,3 % od ukupnog uvoza. Značajan obujam uvoza ostvaren je također u sektoru XVI «Strojevi; elektrotehnička oprema» sa ukupnom vrijednošću od 161,3 milijun KM, što iznosi 11,9 % od ukupnog uvoza.

U razdoblju 01-09.2012.godine, najveće učešće u uvozu ostvareno je u sektoru V «Mineralne tvari» sa ukupnom vrijednošću od 2 494,1 milijuna KM, što iznosi 21,9 % od ukupnog uvoza. Značajan obujam uvoza ostvaren je također u sektoru XVI «Strojevi; elektrotehnička oprema» sa ukupnom vrijednošću od 1 345,6 milijuna KM, što iznosi 11,8 % od ukupnog uvoza.

 

 

METODOLOŠKA NAPOMENA

 

U statistici vanjske trgovine koriste se tri pristupa odnosno sustava obuhvata podataka: specijalni-uža definicija, specijalni-proširena definicija i opći. Sustav specijalne trgovine-uža definicija uključuje samo redoviti izvoz i uvoz, sustav specijalne trgovine-proširena definicija pored redovitog izvoza i uvoza uključuje još i vanjsku i unutarnju obradu, dok opći sustav pored redovitog izvoza i uvoza, vanjske i unutarnje obrade uključuje i zalihe robe u carinskim skladištima, u slobodnim zonama i drugim prostorima pod carinskom kontrolom i nadzorom. U BiH podatke o vanjskotrgovinskom prometu BiH proizvode različite institucije: Agencija za statistiku BiH i Uprava za neizravno oporezivanje BiH. Razlika u podacima ovih institucija je prisutna prije svega zbog korištenja različitih pristupa tj.različitog obuhvata statističkih i carinskih procedura. Naglašavamo da Agencija za statistiku BiH koristi proširenu definiciju sustava specijalne trgovine prema preporukama Eurostat-a (Statističkog ureda EU). Također, prema Zakonu o statistici BiH, Agencija za statistiku BiH je jedini proizvođač zvaničnih statističkih podataka za BiH.

 

                                                    

PROSJEČNE MJESEČNE ISPLAĆENE NETO PLAĆE ZAPOSLENIH, kolovoz 2012.

 

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u BiH za kolovoz 2012. godine iznosila je 830 KM, što pokazuje nominalni rast plaće od 0,2% u odnosu na prosinac 2011. godine.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća za kolovoz 2012. u odnosu na isti mjesec prošle     godine nominalno je viša za 1,0%.

U poređenju sa istim mjesecom 2011. godine najveće povećanje imao je sektor Poljoprivreda, lov i šumarstvo (A) za 5,1 indeksnih poena, slijedi ga sektor Ostale društvene, socijalne i osobne uslužne djelatnosti (O) za 3,8 indeksnih poena, te sektor Financijsko posredovanje (J) za 3,1 indeksnih poena. Najveći pad zabilježio je sektor Ribarstvo (B) za 6,0 indeksnih poena.

Ako se kolovoz 2012. upoređuje sa prosjekom 2011. godine najveći porast je imao sektor Poljoprivreda, lov i šumarstvo (A) za 7,2 indeksna poena, slijedi ga sektor Zdravstvena zaštita i socijalna skrb (N) za 4,3 indeksna poena, te sektor Prijevoz, skladištenje i veze (I) za 3,9 indeksnih poena. Najveći pad je zabilježio sektor Obrazovanje (M) za 2,4 indeksna poena.

 

 

 

PROSJEČNE MJESEČNE BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH, kolovoz 2012.

 

 

            Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u BiH za kolovoz 2012. godine iznosila je 1.298 KM, što pokazuje nominalni rast za 0,3% u odnosu na prosinac 2011. godine.

Prosječna mjesečna bruto plaća za kolovoz 2012. u odnosu na isti mjesec prošle godine nominalno je viša za 1,2%.

Najveći porast, u poređenju sa istim mjesecom 2011. godine, ima sektor Poljoprivreda, lov i šumarstvo (A) za 6,1 indeksnih poena, slijedi ga sektor Ostale društvene, socijalne i osobne uslužne djelatnosti (O) za 4,1 indeksnih poena, te sektor Financijsko posredovanje (J) za 3,4 indeksna poena. Najveći pad imao je sektror Ribarstvo (B) za 6,0 indeksnih poena.

Ako se kolovoz 2012. upoređuje sa prosjekom 2011. godine najveći porast je imao sektor Poljoprivreda, lov i šumarstvo (A) za 8,2 indeksna poena, zatim sektor Zdravstvena zaštita i socijalna skrb (N) za 4,7 indeksnih poena, te sektori Rudarstvo i vađenje ruda (C) za 4,5 indeksnih poena. Najveći pad je zabilježio je sektor Obrazovanje (M) za 2,3 indeksna poena.

 

                                      

 

 

ZAPOSLENI PO DJELATNOSTIMA, kolovoz 2012.

 

 

U kolovozu 2012. godine broj zaposlenih1) u pravnim osobama BiH iznosio je 686.986, a od toga 280.155 žena. U odnosu na srpanj 2012. godine broj ukupno zaposlenih u pravnim osobama se smanjio za 0,3%, a broj zaposlenih žena se također smanjio za 0,4%.

U poređenju sa kolovozom 2011. godine najveći indeks zaposlenja imao je sektor Poslovanje nekretninama, iznajmljivanje i poslovne usluge (K) za 6,6 indeksnih poena, slijede ga sektor Financijsko posredovanje (J) za 4,5 indeksna poena i Zdravstvena zaštita i socijalna skrb (N) za 2,3 indeksna poena poena.

Kod ženske radne snage na prvom mjestu je sektor Rudarstvo i vađenje ruda (C) sa 12,4 indeksna poena, slijede ga sektori Poljoprivreda, lov i šumarstvo (A)  za 10,5 indeksna poena i Poslovanje nekretninama, iznajmljivanje i poslovne usluge (K) sa 9,4 indeksna poena.

 

 

 

REGISTRIRANA NEZAPOSLENOST, kolovoz 2012.

 

 

U kolovozu 2012. godine broj registriranih nezaposlenih u BiH iznosio je 545.904 .

Broj registriranih nezaposlenih u kolovozu 2012. u odnosu na srpanj 2012. godine se povećao za 1,2%, a broj nezaposlenih žena u istom periodu se također povećao za 0,9%.

Ako kao baznu godinu uzmemo 2010. (2010=100) i uporedimo kolovoz 2012. sa istim mjesecom 2011. godine, uočit ćemo rast nezaposlenosti od 2,9 indeksnih poena ili u apsolutnom iznosu broj osoba koje se vode kao nezaposlene povećao se za 14.846 .

Ako poredimo registrirane nezaposlene po kvalifikacijskoj strukturi uočava se da je najveći broj nezaposlenih osoba sa VKV i KV kvalifikacijom 192.845, zatim slijede osobe sa NK 160.364 i sa srednjom stručnom spremom 137.294 osoba.

Kao nezaposleni vodi se najmanji broj osoba višeg obrazovanja tj. VŠS 7.891, a slijede ih osobe sa visokom školskom spremom 34.436 (uključujući doktore znanosti i magistre).

Udio ženske populacije u registriranim nezaposlenima iznosi 50,8 procenata ili u apsolutnom iznosu 277.161 osoba ženskoga spola.

U ženskoj populaciji najveći broj nezaposlenih osoba je nekvalificiranih NK – 84.188, sa srednjom spremom – 82.640 i sa VKV i KV kvalifikacijom 77.164 osobe ženskog spola.

 

 

 

1) Na temelju polugodišnjeg istraživanja s punim obuhvatom RAD-15, stanje 31. ožujka 2012. godine, početkom kolovoza 2012. godine napravljena je korekcija objavljenih podataka o zaposlenima u pravnim osobama, dobivenih mjesečnim istraživanjem RAD-1. Stoga su podaci od rujna 2011. do ožujka 2012. godine konačni, a za ostale mjesece 2012. godine privremeni.

 

 

 

 

INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA, RUJAN 2012.

 

 

U mjesecu rujnu 2012. godine u Bosni i Hercegovini u odnosu na kolovoz 2012. zabilježena je inflacija od 0,8%.

 

Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za osobnu potrošnju u Bosni i Hercegovini mjerene indeksom potrošačkih cijena, u rujnu 2012. godine u odnosu na kolovoz 2012. godine, u prosjeku su porasle za 0,8%. 

 

Promatrano po odjeljcima prema namjeni potrošnje (po međunarodnoj klasifikaciji COICOP), u rujnu 2012. godine u odnosu na kolovoz 2012. godine najviše su porasle cijene u odjeljcima: Prijevoz za 1,8%, Hrana i bezalkoholna pića za 1,4%, Obrazovanje za 0,4%, Restorani i hoteli, Zdravstvo za po 0,2%, te Alkoholna pića i duhan i Ostala dobra i usluge za  0,1%.

 

U rujnu 2012. godine u odnosu na prethodni mjesec najveća smanjenja cijena su zabilježena u odjeljcima: Odjeća i obuća i Rekreacija i kultura za po 0,1% svaki.

 

 

 

 

 

Ostali odjeljci bez promjena cijena

 

Posmatrano po odjeljcima prema namjeni potrošnje (COICOP), u augustu 2011. godine u odnosu na juli 2011. godine, u ostalim odjeljcima, u prosjeku, nisu zabilježene promjene cijena.

Tablica 1. Stope promjene cijena  nekih proizvoda i usluga

 

Proizvod

rujan 2012/kolovoz 2012.

(%)

Super 98

4,5

Bezolovni 95

3,7

Ulje

3,6

Dizel

3,0

Šećer

2,9

Pšenično brašno

2,5

Kava

1,2

Bezalkoholna pića

0,8

Meso i mesne prerađevine

0,4

Lijekovi

0,3

Kruh

0,2

Električna energija

0,0

Odvoz smeća

0,0

Voda

0,0

Cigarete - domaće

0,0

Gradski plin

0,0

Cigarete - strane

0,0

Mlijeko

-0,6

Jaja

-0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godišnja inflacija u rujnu 2012. godine u Bosni i Hercegovini bila je 2,3%.

 

Cijene proizvoda i usluga  koji se koriste za osobnu potrošnju u Bosni i Hercegovini mjerene indeksom potrošačkih cijena, u rujnu 2012. godine u odnosu na rujan 2011. godine više su za 2,3%.

 

Najveći prosječni rast cijena je zabilježen u odjeljcima:

Alkoholna pića i duhan za 10,1%, Prijevoz za 6,3%, Hrana i bezalkoholna pića za 2,3%, Komunikacije za 1,5%, Stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti za 1,2%, Ostala dobra i usluge za 1,2%, Restorani i hoteli za 0,9%, te Rekreacija i kultura za 0,7%, Namještaj, kućanski uređaji i redovito održavanje kuće za 0,6%.

 

Detaljnije informacije o kretanju cijena u rujnu mogu se pronaći u priopćenju o Indeksu potrošačkih cijena u BiH za mjesec rujan 2012. godine.

 

 

Tablica 2. Stope promjene cijena nekih  proizvoda i usluga

 

Proizvod

rujan 2012/rujan 2011.

(%)

Cigarete - domaće

13,6

Cigarete - strane

13,0

Gradski plin

12,8

Super 98

11,7

Bezolovni 95

11,0

Dizel

9,6

Voda

4,8

Odvoz smeća

4,4

Bezalkoholna pića

2,3

Meso i mesne prerađevine

1,3

Mlijeko

1,2

Kava

0,7

Lijekovi

-0,6

Električna energija

-0,7

Kruh

-1,9

Pšenično brašno

-1,9

Jaja

-3,4

Ulje

-4,5

Šećer

-8,2

 

 

 

U zemljama regije zabilježene su godišnje stope inflacije i to: u Hrvatskoj 5,0% i Srbiji 10,3%.

Stopa inflacije u Euro zoni stabilna je na 2,6%.

 

 

 

 

 

INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, kolovoz 2012.

 

U rujnu 2012. godine u odnosu na prethodni mjesec, ukupan indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda zabilježio je rast od 0,1%.

Posmatramo li glavne industrijske skupine (GIG-ove) zabilježen je rast cijena kod Intermedijarnih proizvoda za 0.6%, Kapitalnih proizvoda za 0.2%, te Energije za 0.1%.

Pad je zabilježen kod Netrajnih proizvoda za široku uporabu za 0.8%.

 

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu na godišnjoj razini više su za 1%.

Rast je zabilježen u industrijskim skupinama Energije za 2%, Netrajnih proizvoda za široku uporabu za 0.7% i Trajnih proizvoda za široku uporabu za 0,2%.

Cijene Intermedijarnih proizvoda su u istom razdoblju pale za 0,4%, a Kapitalnih proizvoda za 0,6%.

U istom razdoblju zabilježen je rast proizvođačkih cijena u oblastima Vađenja ruda i kamena za 3,1%, Proizvodnji i opskrbi električnom energijom, plinom i toplom vodom za 1,8% i Prerađivačkoj industriji za 0,2 %. 

 

 

 

TURIZAM, srpanj  2012. 

 

 

U Bosni i Hercegovini u kolovozu 2012. turisti su ostvarili 73.124 posjete, što je manje za 3,4% u odnosu na srpanj 2012. Ovo smanjenje rezultat je smanjenih posjeta domaćih turista za 16,0%, dok je broj posjeta stranih turista povećan za 3,0%. Istovremeno došlo je do porasta posjeta u odnosu na kolovoz 2011. za 15,4% kao rezultat značajnog porasta posjete stranih turista od 19,8% .

 

Turisti su ostvarili 191.916 noćenja, što je više za 0,4% u odnosu na srpanj 2012. i za 20,8%  više u odnosu na kolovoz 2011. godine. Učešće stranih turista je 64,9%.

 

U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Poljske (16,0%),  Srbije (8,7%), Italije (8,5%), Hrvatske (7,7%) i Slovenije (5,7%) ukupno 46,6%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 53,4% noćenja.

 

Prosječno zadržavanje turista je 2,6 noći : 3,2 noći domaći i 2,4 noći strani turistii. Što se tiče duljine boravka stranih turista u našoj zemlji, na prvom mjestu su turisti iz: Rusije i Islanda sa prosječnim zadržavanjem od  po 5,0 dana, Luxemburga sa 4,0 dana i Irana  sa 3,9 dana.

 

Smještajni kapaciteti tj. broj kreveta u kolovozu 2012. iznose 26.729 i  veći su za 5,5% u odnosu na srpanj 2012, a  za 0,1% manji u odnosu na kolovoz 2011. godine.

 

U razdoblju siječanj –  kolovoz 2012. turisti su ostvarili 500.582 posjete, što je više za 10,4% i 1.126.479 noćenja, što je više  za 11,1% u odnosu na isto razdoblje 2011. godine.