Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

Komentar, rujan 2012.


 

KONFERENCIJA ZA TISAK, RUJAN 2012.

 

 

INDEKS OBUJMA INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE U BIH, KOLOVOZ 2012.

 

Pad ukupne industrijske proizvodnje u BiH u kolovozu 2012. u odnosu na kolovoz 2011.godine (isti mjesec prethodne godine) iznosi 2,1%, a u odnosu na srpanj 2012. (prethodni mjesec) rast proizvodnje iznosi 1,7%.

U području C „Vađenje ruda i kamena“ stopa promjene proizvodnje u odnosu na kolovoz 2011. godine iznosi -6,7%. Bazni indeks je veći od indeksa u srpnju 2012. za 17,1 indeksnih poena.

U području D „Prerađivačka industrija“ nije došlo do promjene razine industrijske proizvodnje u odnosu na kolovoz 2011. godine. Bazni indeks je manji od indeksa u srpnju 2012. za 0,4 indeksnih poena.

U području E „Proizvodnja i opskrba električnom energijom, plinom i vodom“ stopa promjene proizvodnje u odnosu na kolovoz 2011. godine iznosi -10,8%. Bazni indeks je veći od indeksa u srpnju 2012. za 0,9 indeksnih poena.

 

 

STATISTIKA ROBNE RAZMJENE SA INOZEMSTVOM, KOLOVOZ 2012.

U mjesecu kolovozu 2012.godine, BiH je ostvarila ukupan robni promet sa inozemstvom u vrijednosti od 1 984,2 milijuna KM, od čega se na izvoz odnosi 632,8 milijuna KM ili 31,9 %, a na uvoz 1 351,4 milijuna KM ili 68,1 %.

U okviru ukupno ostvarenog vanjskotrgovinskog robnog prometa BiH u promatranom mjesecu, procenat pokrivenosti uvoza izvozom iznosio je 46,8 %.

U razdoblju 01-08.2012.godine, ostvaren je izvoz u vrijednosti od 5 197,8 milijuna KM, što je za 4,4 % manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

U razdoblju 01-08.2012.godine, ostvaren je uvoz u vrijednosti od 10 048,1 milijun KM, što je za 0,2 % više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

U istom razdoblju procenat pokrivenosti uvoza izvozom iznosio je 51,7 %.

U razdoblju 01-08.2012.godine, BiH je u robnom prometu sa inozemstvom ostvarila ukupan trgovinski deficit u vrijednosti od 4 850,3 milijuna KM što je za 5,8 % više nego u istom razdoblju prethodne godine. Promatrano prema odsjecima SMTK klasifikacije, u razdoblju 01-08.2012.godine, najveći deficit je ostvaren u odsjeku 33 «Nafta i naftni derivati» u vrijednosti od 1 272 milijuna KM (što je za 7,2 % više nego u istom razdoblju prethodne godine) i u odsjeku 78 «Cestovna vozila» u vrijednosti od 450,2 milijuna KM (što je za 3 % manje nego u istom razdoblju prethodne godine). Najveći suficit u razdoblju 01-08.2012.godine je ostvaren u odsjeku 82 «Pokućstvo i dijelovi» u vrijednosti od 391,9 milijuna KM (što je za 4,7 % više nego u istom razdoblju prethodne godine). Struktura bilance po određenim odsjecima SMTK klasifikacije možete vidjeti u tablici priloženoj uz komentar.

Promatrano po područjima i oblastima Klasifikacije djelatnosti (KD/NACE Rev.2), moguće je uočiti sljedeće:

 

U razdoblju 01-08.2012.godine najveće učešće u izvozu ostvareno je u području (C) «Prerađivačka industrija» u vrijednosti od 4 632,3 milijuna KM, što čini 89,1 % od ukupnog izvoza.

U okviru ovog područja, najveće učešće u izvozu bilo je ostvareno u oblasti (C24) «Proizvodnja baznih metala» sa ukupnom vrijednošću od 893,7 milijuna KM, što iznosi 17,2 % od ukupnog izvoza.

U razdoblju 01-08.2012.godine, najveće učešće u uvozu ostvareno je u području (C) «Prerađivačka industrija»  sa ukupnom vrijednošću od 8 131 milijun KM, što iznosi 80,9 % od ukupnog uvoza.

U okviru ovog područja, najveće učešće u uvozu ostvareno je u oblasti (C10) «Proizvodnja prehrambenih proizvoda» sa ukupnom vrijednošću od 1 131,8 milijuna KM, što iznosi 11,3 % od ukupnog uvoza.

 

U pogledu geografske distribucije robne razmjene BiH sa inozemstvom, moguće je navesti sljedeće:

 

U mjesecu kolovozu 2012.godine, najviše se izvozilo u Hrvatsku i to u vrijednosti od 99,6 milijuna KM, što je u procentima 15,7 % od ukupno ostvarenog izvoza. Od susjednih zemalja, također značajan izvoz u istom mjesecu ostvaren je u Srbiju i to u vrijednosti od 58,7 milijun KM, što je u procentima 9,3 % od ukupnog izvoza.

Promatrano prema regionalnim grupacijama, u mjesecu kolovozu 2012.godine najviše se izvozilo u EU i to u vrijednosti od 343,8 milijuna KM, što je u procentima 54,3 % od ukupno ostvarenog izvoza, kao i u zemlje CEFTA u vrijednosti od 219,7 milijuna KM, što je u procentima 34,7 % od ukupnog izvoza.

U okviru zemalja EU, najviše se izvozilo u Njemačku i to u vrijednosti od 87,2 milijuna KM, što je u procentima 13,8 % od ukupno ostvarenog izvoza.

U razdoblju 01-08.2012.godine, najviše se izvozilo u Njemačku i to u vrijednosti od 809,1 milijun KM, što je u procentima 15,6 % od ukupno ostvarenog izvoza. Od susjednih zemalja, najveći izvoz u istom razdoblju ostvaren je u Hrvatsku i to u vrijednosti od 794,3 milijuna KM, što je u procentima 15,3 % od ukupnog izvoza.

Promatrano prema regionalnim grupacijama, u razdoblju 01-08.2012.godine najviše se izvozilo u EU i to u vrijednosti od 3 013,8 milijuna KM, što je u procentima 58 % od ukupno ostvarenog izvoza, kao i u zemlje CEFTA u vrijednosti od 1 675,8 milijuna KM, odnosno 32,2 % od ukupnog izvoza.

U mjesecu kolovozu 2012.godine, najviše se uvozilo iz Hrvatske i to u vrijednosti od 225,8 milijuna KM, što je u procentima 16,7 % od ukupno ostvarenog uvoza. Od susjednih zemalja, također značajan uvoz u istom mjesecu ostvaren je iz Srbije i to u vrijednosti od 136,4 milijuna KM, što je u procentima 10,1  % od ukupnog uvoza.

 

Promatrano prema regionalnim grupacijama, u mjesecu kolovozu 2012.godine, najviše se uvozilo iz EU i to u vrijednosti od 604,2 milijuna KM, što je u procentima 44,7 % od ukupnog uvoza, kao i iz zemalja CEFTA u vrijednosti od 378,9 milijuna KM, što je u procentima 28 % od ukupnog uvoza.

U okviru zemalja EU, najviše se uvozilo iz Njemačke i to u vrijednosti od 148,1 milijun KM, što je u procentima 11 % od ukupno ostvarenog uvoza.

U razdoblju 01-08.2012.godine, najviše se uvozilo iz Hrvatske i to u vrijednosti od 1 453,4 milijuna KM, što je u procentima 14,5 % od ukupno ostvarenog uvoza. Od susjednih zemalja, također značajan uvoz u istom periodu ostvaren je iz Srbije i to u vrijednosti od 933,4 milijuna KM, što je u procentima 9,3 % od ukupnog uvoza.

Promatrano prema regionalnim grupacijama, u razdoblju 01-08.2012.godine, najviše se uvozilo iz EU i to u vrijednosti od 4 684 milijuna KM, što je u procentima 46,6 % od ukupnog uvoza, kao i iz zemalja CEFTA u vrijednosti od 2 515,8 milijuna KM, odnosno 25 % od ukupnog uvoza.

U okviru zemalja EU, najviše se uvozilo iz Njemačke i to u vrijednosti od 1 142,2 milijuna KM, što je u procentima 11,4 % od ukupno ostvarenog uvoza.

Ako promatramo robnu razmjenu sa glavnim trgovinskim partnerima BiH, onda je moguće uočiti da je došlo do pada izvoza u razdoblju 01-08.2012.godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i to u Srbiju 25,5%, Sloveniju 11,9%, Hrvatsku 4,1%, Italiju 2,5% i Njemačku 0,3%.

U istom promatranom razdoblju najveći rast uvoza zabilježen je kod uvoza robe iz Njemačke u iznosu od 8,4 % i Italije 3,1 %, dok je došlo do pada uvoza iz Slovenije u iznosu od 3 %, Srbije 1,7 % i Hrvatske 0,3 %.

 

Gledano po sektorima Harmoniziranog sustava (HS), odnosno Carinske tarife BiH, moguće je uočiti sljedeće:

 

U mjesecu kolovozu 2012.godine, najveće učešće u izvozu ostvareno je u sektoru XV «Obični metali i proizvodi od običnih metala» sa ukupnom vrijednošću od 161,7 milijuna KM, što iznosi 25,6 % od ukupnog izvoza. Značajan obujam izvoza ostvaren je također u sektoru V «Mineralne tvari» sa ukupnom vrijednošću od 64,1  milijun KM, što iznosi 10,1 % od ukupnog izvoza.

U razdoblju 01-08.2012.godine, najveće učešće u izvozu ostvareno je u sektoru XV «Obični metali i proizvodi od običnih metala» sa ukupnom vrijednošću od 1 315,3 milijuna KM, što iznosi 25,3 % od ukupnog izvoza.

Značajan obujam izvoza ostvaren je također u sektoru V «Mineralne tvari» sa ukupnom vrijednošću od 598,7 milijuna KM, što iznosi 11,5 % od ukupnog izvoza.

U mjesecu kolovozu 2012.godine, najveće učešće u uvozu ostvareno je u sektoru V «Mineralne tvari» sa ukupnom vrijednošću od 309,2 milijuna KM, što iznosi 22,9 % od ukupnog uvoza. Značajan obujam uvoza ostvaren je također u sektoru XVI «Strojevi; elektrotehnička oprema» sa ukupnom vrijednošću od 160,8 milijuna KM, što iznosi 11,9 % od ukupnog uvoza.

U razdoblju 01-08.2012.godine, najveće učešće u uvozu ostvareno je u sektoru V «Mineralne tvari» sa ukupnom vrijednošću od 2 204,9 milijuna KM, što iznosi 21,9 % od ukupnog uvoza. Značajan obujam uvoza ostvaren je također u sektoru XVI «Strojevi; elektrotehnička oprema» sa ukupnom vrijednošću od 1 184,3 milijuna KM, što iznosi 11,8 % od ukupnog uvoza.

 

METODOLOŠKA NAPOMENA

U statistici vanjske trgovine koriste se tri pristupa odnosno sustava obuhvata podataka: specijalni-uža definicija, specijalni-proširena definicija i opći. Sustav specijalne trgovine-uža definicija uključuje samo redoviti izvoz i uvoz, sustav specijalne trgovine-proširena definicija pored redovitog izvoza i uvoza uključuje još i vanjsku i unutarnju obradu, dok opći sustav pored redovitog izvoza i uvoza, vanjske i unutarnje obrade uključuje i zalihe robe u carinskim skladištima, u slobodnim zonama i drugim prostorima pod carinskom kontrolom i nadzorom. U BiH podatke o vanjskotrgovinskom prometu BiH proizvode različite institucije: Agencija za statistiku BiH i Uprava za neizravno oporezivanje BiH. Razlika u podacima ovih institucija je prisutna prije svega zbog korištenja različitih pristupa tj.različitog obuhvata statističkih i carinskih procedura. Naglašavamo da Agencija za statistiku BiH koristi proširenu definiciju sustava specijalne trgovine prema preporukama Eurostat-a (Statističkog ureda EU). Također, prema Zakonu o statistici BiH, Agencija za statistiku BiH je jedini proizvođač zvaničnih statističkih podataka za BiH.

 

 

 

PROSJEČNE MJESEČNE ISPLAĆENE NETO PLAĆE ZAPOSLENIH, srpanj 2012.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u BiH za srpanj 2012. iznosila je 827 KM, što pokazuje nominalni pad za 0,2%, u odnosu na prosinac 2011. godine.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća za srpanj 2012. u odnosu na isti mjesec prošle     godine nominalno je viša za 1,7%.

U poređenju sa istim mjesecom 2011. godine najveće povećanje imali su sektori Poljoprivreda, lov i šumarstvo (A) sa 8,4 indeksna poena, slijedi ga sektor Rudarstvo i vađenje ruda (C) sa 5,3 indeksna poena te sektor Prijevoz, skladištenje i veze (I) sa 5,2 indeksna poena.

 

Ako se srpanj 2012. upoređuje sa prosjekom 2011. godine najveći porast je imao sektor Poljoprivreda,lov i šumarstvo (A) sa 6,9 indeksna poena, slijedi ga sektor Rudarstvo i vađenje ruda(C)  sa 4,9 indeksna poena te sektor Prijevoz, skladištenje i veze (I) sa 3,6 indeksna poena.

 

 

 

PROSJEČNE MJESEČNE BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH, srpanj 2012.

 

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u BiH za srpanj 2012. iznosila je 1 292 KM, što pokazuje nominalni pad za 0,1% u odnosu na  prosinac 2011. godine.

Prosječna mjesečna bruto plaća za srpanj 2012. u odnosu na isti mjesec prošle godine nominalno je viša za 1,9%.

U poređenju sa istim mjesecom 2011. godine najveći porast imao je sektor Poljoprivreda, lov i šumarstvo (A) sa povećanjem od 9,2 indeksna poena, slijedi ga sektor Rudarstvo i vađenje ruda (C) sa 5,5 indeksna poena te sektor Prijevoz, skladištenje i veze (I) sa 5,4 indeksna poena.

 

Ako se srpanj 2012. upoređuje sa prosjekom 2011. godine najveći porast je imao sektor Poljoprivreda, lov i šumarstvo (A)  sa 7,8 indeksna poena, slijedi ga sektor  Rudarstvo i vađenje ruda(C) sa 5,4 indeksna poena, te sektor Ribarstvo (B) sa 4,3 indeksna poena.

 

 

ZAPOSLENI PO DJELATNOSTIMA, srpanj 2012.

 

U srpnju 2012. broj zaposlenih1) u pravnim osobama BiH iznosio je 688 982, a od toga    281 372 žena. U odnosu na lipanj 2012. broj ukupno zaposlenih u pravnim osobama se smanjio za 0,2 %, a broj zaposlenih žena se također smanjio za 0,3% .

 

U poređenju sa srpnjem 2011. godine najveći indeks zaposlenja imao je sektor Poslovanje nekretninama, iznajmljivanje i poslovne usluge (K) sa 6,6 indeksna poena, slijedi ga  sektor Zdravstvena zaštita i socijalna skrb (N) sa 2,2 indeksna poena, te sektor Rudarstvo i vađenje ruda (C)  sa 1,8 indeksna poena.

Kod ženske radne snage na prvom mjestu je sektor Rudarstvo i vađenje ruda (C) sa 11,8 indeksna poena, slijedi ga sektor Poljoprivreda,lov i šumarstvo (A) sa 11,5 indeksna poena, te sektor Poslovanje nekretninama, iznajmljivanje i poslovne usluge (K) sa 9,8 indeksna poena.

 

 

REGISTRIRANA NEZAPOSLENOST, srpanj 2012.

U srpnju 2012. broj nezaposlenih u  BiH iznosio je 539 366.

Broj nezaposlenih u srpnju 2012. povećao se za 0,2%, a i broj nezaposlenih žena se također povećao za 1,0% u odnosu na lipanj 2012.

 

Ako kao baznu godinu uzmeno 2010. (2010=100) i uporedimo srpanj 2012. sa istim mjesecem 2011. godine uočit ćemo rast nezaposlenosti od 2,1 indeksna poena ili u apsolutnom iznosu broj osoba koje se vode kao nezaposlene povećao se za 10 857.

 

Ako poredimo nezaposlene po kvalifikacijskoj strukturi uočava se da je najveći broj nezaposlenih osoba sa VKV i KV kvalifikacijom 192 258,  zatim slijede osobe sa NK  157 572 i sa srednjom stručnom spremom  136 562  osoba. Kao  nezaposleni vodi se najmanji  broj osoba višeg obrazovanja tj. VŠS  7 572,  a slijede ih osobe sa visokom  školskom spremom

32 264 (uključujući doktore znanosti i magistre).

 

Udio ženske populacije u nezaposlenima iznosi 50,9 procenata ili u apsolutnom iznosu 274 775 osoba ženskoga spola.

U ženskoj populaciji najveći broj nezaposlenih osoba je nekvalificiranih NK – 84 252, sa srednjom spremom – 82 262  i sa VKV i KV kvalifikacijom 76 872 osobe.

 

 

 

 

1) Temeljem polugodišnjeg istraživanja s punim obuhvatom RAD-15, stanje 31. ožujka 2012. početkom kolovoza 2012. godine napravljena je korekcija objavljenih podataka o zaposlenima u pravnim osobama, dobivenih mjesečnom istraživanjem  RAD-1. Stoga su podaci od rujna 2011. do ožujka 2012. konačni, a za ostale mjesece 2012. su privremeni.

 

INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA, KOLOVOZ 2012.

 

U mjesecu kolovozu 2012. godine u Bosni i Hercegovini u odnosu na srpanj 2012. zabilježena je inflacija od 0,3%.

 

Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za osobnu potrošnju u Bosni i Hercegovini mjerene indeksom potrošačkih cijena, u kolovozu 2012. godine u odnosu na srpanj 2012. godine, u prosjeku, su porasle za 0,3%.

 

Promatrano po odjeljcima prema namjeni potrošnje (po međunarodnoj klasifikaciji COICOP), u kolovozu 2012. godine u odnosu na srpanj 2012. godine najviše su porasle cijene u odjeljcima:

Prijevoz za 2,7%, Rekreacija i kultura za 0,3%, Stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti za 0,3%, Ostala dobra i usluge za 0,2%.

 

U kolovozu 2012. godine u odnosu na prethodni mjesec najveća smanjenja cijena su zabilježena u odjeljcima:

Hrana i bezalkoholna pića za 0,4%, Zdravstvo za 0,2%, te Obuća i odjeća također za 0,2%.

 

 

 

 

 

Ostali odjeljci bez promjena cijena

 

Posmatrano po odjeljcima prema namjeni potrošnje (COICOP), u augustu 2011. godine u odnosu na juli 2011. godine, u ostalim odjeljcima, u prosjeku, nisu zabilježene promjene cijena.

Tablica 1. Stope promjene cijena  nekih proizvoda i usluga

Proizvod

kolovoz 2012/srpanj 2012.

(%)

Dizel

5,8

Super 98

5,6

Bezolovni 95

3,7

Šećer

2,1

Meso i mesne prerađevine

0,4

Električna energija

0,3

Pšenično brašno

0,3

Odvoz smeća

0,1

Voda

0,1

Ulje

0,0

Kruh

0,0

Cigarete - domaće

0,0

Gradski plin

0,0

Cigarete - strane

0,0

Bezalkoholna pića

-0,1

Kava

-0,1

Lijekovi

-0,4

Mlijeko

-0,5

Jaja

-1,8

 

 

 

 

 

 

Godišnja inflacija u kolovozu 2012. godine u Bosni i Hercegovini bila je 1,8%.

 

Cijene proizvoda i usluga  koji se koriste za osobnu potrošnju u Bosni i Hercegovini mjerene indeksom potrošačkih cijena, u kolovozu 2012. godine u odnosu na kolovoz 2011. godine više su za 1,8%.

 

Najveći prosječni rast cijena je zabilježen u odjeljcima:

Alkoholna pića  i duhan za 9,9%, Prijevoz za 4,5%, Restorani i hoteli za 1,8%, Stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti, Ostala dobra i usluge i Komunikacije za 1,4%, Namještaj, kućanski uređaji i redovito održavanje kuće za 0,8%.

 

Detaljnije informacije o kretanju cijena u kolovozu mogu se pronaći u Priopćenju o Indeksu potrošačkih cijena u BiH za mjesec kolovoz 2012. godine.

 

 

Tablica 2. Stope promjene cijena nekih  proizvoda i usluga

Proizvod

kolovoz 2012/kolovoz 2011.

(%)

Cigarete - domaće

13,6

Cigarete - strane

13,0

Gradski plin

12,8

Bezolovni 95

6,9

Super 98

6,7

Dizel

6,5

Voda

5,7

Jaja

5,5

Odvoz smeća

4,4

Kava

2,1

Bezalkoholna pića

2,1

Meso i mesne prerađevine

1,9

Mlijeko

0,5

Električna energija

-0,7

Lijekovi

-1,0

Kruh

-2,0

Pšenično brašno

-5,7

Ulje

-6,4

Šećer

-9,1

 

 

 

U zemljama regije su zabilježene godišnje stope inflacije i to: u Hrvatskoj 4,0% i Srbiji 7,9%.

Stopa inflacije u Euro zoni porasla je na 2,6%.

 

 

 

 

INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, kolovoz 2012.

 

U kolovozu 2012. godine u odnosu na prethodni mjesec, ukupan indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda zabilježio je rast od 0,2%.

Promatramo li glavne industrijske skupine (GIG-ove) zabilježen je rast cijena kod Energije za 0,3%, Netrajnih proizvoda za široku uporabu za 0,2%, Internedijarnih proizvoda za 0,1%

Kad je riječ o Kapitalnim proizvodima i Trajnim proizvodima za široku uporabu nije bilo promjena indeksa cijena.

 

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu na godišnjoj razini više su za 1,3%.

Rast je zabilježen u industrijskim skupinama  Energije za 2,1%, Netrajnih proizvoda za široku uporabu za 1,4% i Trajnih proizvoda za široku uporabu za 0,5%.

Cijene Intermedijarnih proizvoda su u istom razdoblju pale za 0,5%, a Kapitalnih proizvoda za 0,6%.

U istom razdoblju zabilježen je rast proizvođačkih cijena u oblastima Vađenja ruda i kamena za 3,2%, Proizvodnji i opskrbi električnom energijom, plinom i toplom vodom za 1,8% i Prerađivačkoj industriji za 0,5 %.

 

 

TURIZAM, srpanj  2012.

 

U Bosni i Hercegovini u srpnju 2012. turisti su ostvarili 75.660 posjeta, što je manje za 9,3% u odnosu na lipanj 2012. godine. Ovo smanjenje rezultat je značajnog smanjenja posjete domaćih turista za 29,4%. Istovremeno, ostvareno je 5,5% više posjeta u odnosu na srpanj 2011. godine.

 

Turisti su ostvarili 191.227 noćenja, što je više za 11,0% u odnosu na lipanj 2012. i za 0,4%  više u odnosu na srpanj 2011. godine. Učešće stranih turista je 61,3% .

 

U strukturi noćenja stranih turista u srpnju 2012. najviše noćenja ostvarili su turisti iz  Poljske, Srbije, Hrvatske, Turske i Slovenije i to 48,6%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 51,4% noćenja. Značajno učešće turista iz Poljske (21,5%), odnosi se na vjerski turizam .

 

Turisti su se u BiH u prosjeku zadržavali 2,5 noći, 2,9  noći domaći i 2,3 noći strani turisti. Što se tiče duljine boravka stranih turista u našoj zemlji, na prvom mjestu su: Island sa prosječnim zadržavanjem od  5,2 dana, Rusija sa 3,7 dana, Poljska  sa 3,5 dana, Iran sa 3,4 dana, te  Irska sa 3,3 dana.

 

U razdoblju siječanj – srpanj  2012. turisti su ostvarili 427.415 posjeta, što je više u odnosu na prvo polugodište 2011. za  9,6% i 934.563 noćenja više za 9,3% u odnosu na isto razdoblje 2011. godine.

 

 

VITALNA STATISTIKA -PRETHODNI PODACI, I POLUGODIŠTE 2012.

 

Prema prethodnim podacima, tijekom prvih šest mjeseci 2012. godine u Bosni i Hercegovini registrirano je 15 178 živorođenih beba, što u odnosu na isto razdoblje 2011. godine pokazuje povećanje broja živorođenih za 1,17%. Tijekom prvih šest mjeseci 2012. godine, umrlo je 18 066 osoba, što je smanjenje broja umrlih za 0,62% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

 

U prvih šest mjeseci 2012. godine, u Bosni i Hercegovini sklopljeno je 8 253 braka, a razvedeno 709 brakova. U poređenju sa istim razdobljem 2011. godine, broj sklopljenih brakova manji je za 0,17%, a razvedenih brakova za 11,15%.

 

 

STATISTIKA DISTRIBUTIVNE TRGOVINE, II tromjesečje 2012.

 

 

Ukupan promet distributivne trgovine u BiH za II tromjesečje 2012. godine iznosio je 6 milijardi i 280 milijuna KM što je za 24,7% više u odnosu na I tromjesečje 2012. godine i za 3,8% manje u odnosu na isto tromjesečje prethodne godine.

Najveće učešće u prometu ostvareno je u trgovini na veliko (62,5%), potom slijede trgovina na malo (19,2%), te trgovina i održavanje motornih vozila i trgovina gorivima i mazivima (12,5%). Promet od trgovine ostvaren u svim ostalim djelatnostima iznosio je 5,7% od ukupnog prometa.

U trgovini na veliko ostvaren je ukupan promet  od 3 milijarde i 928 milijuna KM. U tom iznosu najveće učešće ima trgovina na veliko nepoljoprivrednim poluproizvodima i otpacima (31,8%), ostala trgovina na veliko za vlastiti račun (25,2%) i trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom (23,8%). Ukupno 19,1% ostvarenog prometa otpada na ostale grane trgovine na veliko.

Ukupan promet u trgovini na malo za II tromjesečje 2012. iznosio je 1 milijardu i 208 milijuna KM od čega je u nespecijaliziranim prodavnicama ostvareno 626 milijuna KM ili 51,9%. Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavnicama učestvovala je sa 25,1%, trgovina na malo farmaceutskim, medicinskim, kozmetičkim i toaletnim preparatima sa 14,7%. Sve ostale grane trgovine na malo  učestvovale su sa 8,3%.

U trgovini i održavanju motornih vozila i trgovini gorivima ostvaren je promet u iznosu od 785 milijuna KM.

Promet trgovinske robe ostvaren u poduzećima čija pretežna djelatnost nije trgovina iznosio je 360 milijuna KM u II tromjesečju 2012. godine.

 

 

STATISTIČKI POSLOVNI REGISTAR, 2011.

 

 

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine po prvi put objavljuje priopćenje o osnovnim podacima poduzeća u Statističkom poslovnom registru (SPR). Podacima nisu obuhvaćeni obrtnici.

 

Statistički poslovni registar (SPR) je registar koji vodi i održava Agencija za statistiku BiH u suradnji s Federalnim zavodom za statistiku FBiH, Republičkim zavodom za statistiku Republike Srpske i Ekspoziturom Agencije za statistiku BiH u Brčko distriktu BiH.

 

Priopćenje sadrži podatke o broju zaposlenih i prihodima za sva poduzeća koja su podnijela godišnja financijska izvješća za 2011. godinu.

 

Podaci o broju zaposlenih su razvrstani u klase po veličini, suglasno EU relevantnoj regulativi na: mikro (0-9 zaposlenih), mala (10-49 zaposlenih), srednja (50-249 zaposlenih) i velika (250 i više zaposlenih).

 

Podaci o prihodima su razvrstani u klase po veličini na: mikro (0-3.999.999 KM), mala (4.000.000-19.999.999 KM), srednja (20.000.000-99.999.999 KM) i velika poduzeća  (100.000.000 i više KM).

 

U 2011. godini, promatrano po ekonomskim djelatnostima najveći broj radnika, 19,8%, zaposleno je u prerađivačkoj industriji, zatim slijedi trgovina na veliko i malo sa 16,8% i javna uprava i obrana sa 12,9%.

 

Kada se zaposleni promatraju po veličini poduzeća, na bazi kriterija „broj zaposlenih“, najveći broj zaposlenih radi u velikim poduzećima, 38,3%, dok je najmanji broj u mikro poduzećima, 11,6%. U malim poduzećima zaposleno je 20,8% i u srednjim 29,3% radnika.

 

Promatrano po ekonomskim djelatnostima najveći prihodi u 2011. godini ostvareni su u trgovini na malo i veliko  38,9%, zatim u prerađivačkoj industriji 20,4% i javnoj upravi i obrani 10,7%.

 

Promatrano po veličini poduzeća, prema kriteriju“prihodi“, najveći iznos prihoda ostvaren je u velikim poduzećima  44,1%. Mikro poduzeća u ukupnom prihodu učestvuju sa 19,7%, mala poduzeća sa 17,9%, a srednja sa 18,9%.

 

 

STATISTIKA PRIJEVOZA i SKLADIŠTENJA, II tromjesečje 2012.

 

U  drugom tromjesečju 2012. godine ukupan promet uslužnih djelatnosti prijevoza i skladištenja veći je za 29,5% od prometa ostvarenog u prvom tromjesečju 2012. Najveći porast ostvarenog prometa zabilježen je u oblasti skladištenje i pomoćne djelatnosti u  prijevozu za 49,7%, dok je u oblasti vodeni prijevoz porast iznosio 34,2% u odnosu na prvo tromjesečje 2012.

Najveće učešće u prometu uslužnih djelatnosti prijevoza i skladištenja  u drugom tromjesečju 2012. godine ostvareno je u oblasti kopnenog prijevoza i cjevovodnog transporta (89,8%), potom slijede oblasti skladištenje i pomoćne djelatnosti u prijevozu (9,0%), zračni prijevoz (1,1%), te vodeni prijevoz sa učešćem od 0,1% .

U poređenju sa istim razdobljem prethodne godine u drugom tromjesečju 2012. godine zabilježen je rast ostvarenog prometa uslužnih djelatnosti prijevoza i skladištenja za 14,5%. Najveći porast prometa ostvaren je u oblasti kopnenog prijevoza i cjevovodnog transporta za 19,0% , dok je u oblasti zračnog prijevoz zabilježen pad od 30,3%.

U prvom polugodištu 2012. ukupan promet uslužnih djelatnosti prijevoza i skladištenja u BiH veći je za 10,2% u odnosu na promet ostvaren u  istom razdoblju 2011. godine.

 

 

STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA, II tromjesečje 2012.

 

Ukupni građevinski radovi u BiH u  drugom tromjesečju 2012. veći su za 72% u odnosu na prvo tromjesečje 2012. godine. Najveći porast obujma građevinskih radova ostvaren je u oblasti niskogradnje za 78% , dok je u oblasti visokogradnje porast iznosio 69,7% u poređenju sa prvim tromjesečjem 2012. godine.

Najveće učešće izvršenih građevinskih radova  u drugom tromjesečju 2012. godine ostvareno je u oblasti niskogradnje (42,6%), potom slijede oblasti visokogradnje (34,8%), te specijaliziranih građevinskih radova sa učešćem od 22,6%.

U drugom tromjesečju 2012. godine zabilježen je pad izvršenih građevinskih radova za 28,7% u poređenju sa istim razdobljem 2011. godine. Najveći pad obujma građevinskih radova ostvaren je u oblasti visokogradnje za 32,9% , te u oblasti niskogradnje za 26,3%.

U prvom polugodištu 2012. ukupni građevinski radovi u BiH manji su za 30,7% u odnosu na isto razdoblje 2011. godine.

 

 

CIJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE I PRIRODNOG PLINA, I POLUGODIŠTE 2012.

Prosječna cijena prirodnog plina sa uključenim svim taksama za kućanstva, u prvom polugodištu 2012. iznosila  je 30,2 KM/GJ, što je za 3,4 % više nego u drugom polugodištu 2011. godine.

Prosječna cijena prirodnog plina bez poreza na dodanu vrijednost za industriju, u prvom polugodištu 2012. iznosila  je 30,8  KM/GJ, što je za 3,7% više nego u drugom polugodištu 2011. godine.

Na rast prosječne cijene prirodnog plina u prvom polugodištu je utjecalo povećanje nabavne cijene plina u studenom 2011. godine.

 

 

Prosječna cijena električne energije sa uključenim svim taksama za kućanstva, iz skupine kupaca DC, u prvom polugodištu 2012. iznosila  je 15,65 feninga/kWh, što je za 1,6% više nego u drugom polugodištu 2011. godine.

Prosječna cijena električne energije bez  poreza na dodanu vrijednost za industriju, iz skupine kupaca IC, u prvom polugodištu 2012. iznosila je 12,66 feninga/kWh, što je za 0,3% više nego u drugom polugodištu 2011. godine.

 

 

STRUKTURNE POSLOVNE STATISTIKE, 2010.

 

Agencija za statistiku BiH po prvi put objavljuje bilten „Strukturne poslovne statistike 2010 “ za veći dio gospodarstva Bosne i Hercegovine.

Bilten sadrži konačne rezultate o strukturnim varijablama i indikatorima koji su urađeni na temelju podataka „Godišnjeg strukturnog poslovnog statističkog istraživanja za poduzeća - SPS“ koje su zajednički provele statističke institucije u Bosni i Hercegovini (Agencija za statistiku BiH, Federalni zavod za statistiku FBiH i Republički zavod za statistiku RS-a) i koji su u potpunosti sukladni važećim standardima EU u ovoj oblasti statistike, kao i sukladni EU klasifikaciji ekonomskih aktivnosti NACE Rev 2.

Bilten se sastoji od dva dijela. U prvom dijelu su data temeljna metodološka objašnjenja  sa definicijama varijabli i indikatora kako bi se omogućilo pravilno i lakše korištenje prikazanih podataka. Drugi dio sadrži tablice sa podacima za 2010. godinu i grafičke prikaze.