Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

Komentar, septembar 2012.

KONFERENCIJA ZA NOVINARE, SEPTEMBAR 2012.

INDEKS OBIMA INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE U BIH, AVGUST 2012.


Pad ukupne industrijske proizvodnje u BiH u avgustu 2012. u odnosu na avgust 2011.godine (isti mjesec prethodne godine) iznosi 2,1%, a u odnosu na juli 2012. (prethodni mjesec) rast proizvodnje iznosi 1,7%.

U području C „Vađenje ruda i kamena“ stopa promjene proizvodnje u odnosu na avgust 2011. godine iznosi -6,7%. Bazni indeks je veći od indeksa u julu 2012. za 17,1 indeksnih poena.

U području D „Prerađivačka industrija“ nije došlo do promjene nivoa industrijske proizvodnje u odnosu na avgust 2011. godine. Bazni indeks je manji od indeksa u julu 2012. za 0,4 indeksnih poena.

U području E „Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, plinom i vodom“ stopa promjene proizvodnje u odnosu na avgust 2011. godine iznosi -10,8%. Bazni indeks je veći od indeksa u julu 2012. za 0,9 indeksnih poena.STATISTIKA ROBNE RAZMJENE SA INOSTRANSTVOM, AVGUST 2012.

U mjesecu avgustu 2012. godine, BiH je ostvarila ukupan robni promet sa inostranstvom u vrijednosti od 1 984,2 miliona KM, od čega se na izvoz odnosi 632,8 miliona KM ili 31,9 %, a na uvoz 1 351,4 miliona KM ili 68,1 %.

U okviru ukupno ostvarenog vanjskotrgovačkog robnog prometa BiH u posmatranom mjesecu, procenat pokrivenosti uvoza izvozom iznosio je 46,8 %.

U periodu 01-08.2012.godine, ostvaren je izvoz u vrijednosti od 5 197,8 miliona KM, što je za 4,4 % manje u odnosu na isti period prethodne godine.

U periodu 01-08.2012.godine, ostvaren je uvoz u vrijednosti od 10 048,1 milion KM, što je za 0,2 % više u odnosu na isti period prethodne godine.

U istom periodu procenat pokrivenosti uvoza izvozom iznosio je 51,7 %.

U periodu 01-08.2012.godine, BiH je u robnom prometu sa inostranstvom ostvarila ukupan trgovački deficit u vrijednosti od 4 850,3 miliona KM što je za 5,8 % više nego u istom periodu prethodne godine. Posmatrano prema odsjecima SMTK klasifikacije, u periodu 01-08.2012.godine, najveći deficit je ostvaren u odsjeku 33 «Nafta i naftni derivati» u vrijednosti od 1 272 miliona KM (što je za 7,2 % više nego u istom periodu prethodne godine) i u odsjeku 78 «Cestovna vozila» u vrijednosti od 450,2 miliona KM (što je za 3 % manje nego u istom periodu prethodne godine). Najveći suficit u periodu 01-08.2012.godine je ostvaren u odsjeku 82 «Pokućstvo i dijelovi» u vrijednosti od 391,9 miliona KM (što je za 4,7 % više nego u istom periodu prethodne godine). Struktura bilanse po određenim odsjecima SMTK klasifikacije možete vidjeti u tabeli priloženoj uz komentar.

Posmatrano po područjima i oblastima Klasifikacije djelatnosti (KD/NACE Rev.2), moguće je uočiti sljedeće:


U periodu 01-08.2012.godine najveće učešće u izvozu ostvareno je u području (C) «Prerađivačka industrija» u vrijednosti od 4 632,3 miliona KM, što čini 89,1 % od ukupnog izvoza.

U okviru ovog područja, najveće učešće u izvozu bilo je ostvareno u oblasti (C24) «Proizvodnja baznih metala» sa ukupnom vrijednošću od 893,7 miliona KM, što iznosi 17,2 % od ukupnog izvoza.

U periodu 01-08.2012.godine, najveće učešće u uvozu ostvareno je u području (C) «Prerađivačka industrija»  sa ukupnom vrijednošću od 8 131 milion KM, što iznosi 80,9 % od ukupnog uvoza.

U okviru ovog područja, najveće učešće u uvozu ostvareno je u oblasti (C10) «Proizvodnja prehrambenih proizvoda» sa ukupnom vrijednošću od 1 131,8 miliona KM, što iznosi 11,3 % od ukupnog uvoza.


U pogledu geografske distribucije robne razmjene BiH sa inostranstvom, moguće je navesti sljedeće:


U mjesecu avgustu 2012.godine, najviše se izvozilo u Hrvatsku i to u vrijednosti od 99,6 miliona KM, što je u procentima 15,7 % od ukupno ostvarenog izvoza. Od susjednih zemalja, također značajan izvoz u istom mjesecu ostvaren je u Srbiju i to u vrijednosti od 58,7 miliona KM, što je u procentima 9,3 % od ukupnog izvoza.

Posmatrano prema regionalnim grupama, u mjesecu avgustu 2012.godine najviše se izvozilo u EU i to u vrijednosti od 343,8 milion KM, što je u procentima 54,3 % od ukupno ostvarenog izvoza, kao i u zemlje CEFTA u vrijednosti od 219,7 miliona KM, što je u procentima 34,7 % od ukupnog izvoza.

U okviru zemalja EU, najviše se izvozilo u Njemačku i to u vrijednosti od 87,2 miliona KM, što je u procentima 13,8 % od ukupno ostvarenog izvoza.

U periodu 01-08.2012.godine, najviše se izvozilo u Njemačku i to u vrijednosti od 809,1 milion KM, što je u procentima 15,6 % od ukupno ostvarenog izvoza. Od susjednih zemalja, najveći izvoz u istom periodu ostvaren je u Hrvatsku i to u vrijednosti od 794,3 miliona KM, što je u procentima 15,3 % od ukupnog izvoza.

Posmatrano prema regionalnim grupama, u periodu 01-08.2012.godine najviše se izvozilo u EU i to u vrijednosti od 3 013,8 miliona KM, što je u procentima 58 % od ukupno ostvarenog izvoza, kao i u zemlje CEFTA u vrijednosti od 1 675,8 miliona KM, odnosno 32,2 % od ukupnog izvoza.

U mjesecu avgustu 2012.godine, najviše se uvozilo iz Hrvatske i to u vrijednosti od 225,8 miliona KM, što je u procentima 16,7 % od ukupno ostvarenog uvoza. Od susjednih zemalja, također značajan uvoz u istom mjesecu ostvaren je iz Srbije i to u vrijednosti od 136,4 miliona KM, što je u procentima 10,1  % od ukupnog uvoza.


Posmatrano prema regionalnim grupama, u mjesecu avgustu 2012.godine, najviše se uvozilo iz EU i to u vrijednosti od 604,2 miliona KM, što je u procentima 44,7 % od ukupnog uvoza, kao i iz zemalja CEFTA u vrijednosti od 378,9 miliona KM, što je u procentima 28 % od ukupnog uvoza.

U okviru zemalja EU, najviše se uvozilo iz Njemačke i to u vrijednosti od 148,1 milion KM, što je u procentima 11 % od ukupno ostvarenog uvoza.

U periodu 01-08.2012.godine, najviše se uvozilo iz Hrvatske i to u vrijednosti od 1 453,4 miliona KM, što je u procentima 14,5 % od ukupno ostvarenog uvoza. Od susjednih zemalja, također značajan uvoz u istom periodu ostvaren je iz Srbije i to u vrijednosti od 933,4 miliona KM, što je u procentima 9,3 % od ukupnog uvoza.

Posmatrano prema regionalnim grupama, u periodu 01-08.2012.godine, najviše se uvozilo iz EU i to u vrijednosti od 4 684 miliona KM, što je u procentima 46,6 % od ukupnog uvoza, kao i iz zemalja CEFTA u vrijednosti od 2 515,8 miliona KM, odnosno 25 % od ukupnog uvoza.

U okviru zemalja EU, najviše se uvozilo iz Njemačke i to u vrijednosti od 1 142,2 miliona KM, što je u procentima 11,4 % od ukupno ostvarenog uvoza.

Ako posmatramo robnu razmjenu sa glavnim trgovačkim partnerima BiH, onda je moguće uočiti da je došlo do pada izvoza u periodu 01-08.2012.godine u odnosu na isti period prethodne godine i to u Srbiju 25,5%, Sloveniju 11,9%, Hrvatsku 4,1%, Italiju 2,5% i Njemačku 0,3%.

U istom posmatranom periodu najveći rast uvoza zabilježen je kod uvoza robe iz Njemačke u iznosu od 8,4 % i Italije 3,1 %, dok je došlo do pada uvoza iz Slovenije u iznosu od 3 %, Srbije 1,7 % i Hrvatske 0,3 %.


Gledano po sektorima Harmonizovanog sistema (HS), odnosno Carinske tarife BiH, moguće je uočiti sljedeće:


U mjesecu avgustu 2012.godine, najveće učešće u izvozu ostvareno je u sektoru XV «Obični metali i proizvodi od običnih metala» sa ukupnom vrijednošću od 161,7 miliona KM, što iznosi 25,6 % od ukupnog izvoza. Značajan obim izvoza ostvaren je također u sektoru V «Mineralne tvari» sa ukupnom vrijednošću od 64,1  milion KM, što iznosi 10,1 % od ukupnog izvoza.

U periodu 01-08.2012.godine, najveće učešće u izvozu ostvareno je u sektoru XV «Obični metali i proizvodi od običnih metala» sa ukupnom vrijednošću od 1 315,3 miliona KM, što iznosi 25,3 % od ukupnog izvoza.

Značajan obim izvoza ostvaren je također u sektoru V «Mineralne tvari» sa ukupnom vrijednošću od 598,7 miliona KM, što iznosi 11,5 % od ukupnog izvoza.

U mjesecu avgustu 2012.godine, najveće učešće u uvozu ostvareno je u sektoru V «Mineralne tvari» sa ukupnom vrijednošću od 309,2 miliona KM, što iznosi 22,9 % od ukupnog uvoza. Značajan obim uvoza ostvaren je također u sektoru XVI «Mašine; elektrotehnička oprema» sa ukupnom vrijednošću od 160,8 miliona KM, što iznosi 11,9 % od ukupnog uvoza.

U periodu 01-08.2012.godine, najveće učešće u uvozu ostvareno je u sektoru V «Mineralne tvari» sa ukupnom vrijednošću od 2 204,9 miliona KM, što iznosi 21,9 % od ukupnog uvoza. Značajan obim uvoza ostvaren je također u sektoru XVI «Mašine; elektrotehnička oprema» sa ukupnom vrijednošću od 1 184,3 miliona KM, što iznosi 11,8 % od ukupnog uvoza.


METODOLOŠKA NAPOMENA

U statistici vanjske trgovine koriste se tri pristupa odnosno sistema obuhvata podataka: specijalni-uža definicija, specijalni-proširena definicija i opći. Sistem specijalne trgovine-uža definicija uključuje samo redovan izvoz i uvoz, sistem specijalne trgovine-proširena definicija pored redovnog izvoza i uvoza uključuje još i vanjsku i unutrašnju obradu, dok opći sistem pored redovnog izvoza i uvoza, vanjske i unutrašnje obrade uključuje i zalihe robe u carinskim skladištima, u slobodnim zonama i drugim prostorima pod carinskom kontrolom i nadzorom. U BiH podatke o vanjskotrgovačkom prometu BiH proizvode različite institucije: Agencija za statistiku BiH i Uprava za indirektno oporezivanje BiH. Razlika u podacima ovih institucija je prisutna prije svega zbog korištenja različitih pristupa tj.različitog obuhvata statističkih i carinskih procedura. Naglašavamo da Agencija za statistiku BiH koristi proširenu definiciju sistema specijalne trgovine prema preporukama Eurostat-a (Statističkog ureda EU). Također, prema Zakonu o statistici BiH, Agencija za statistiku BiH je jedini proizvođač zvaničnih statističkih podataka za BiH.
PROSJEČNE MJESEČNE ISPLAĆENE NETO PLAĆE ZAPOSLENIH, juli 2012.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u BiH za juli 2012. iznosila je 827 KM, što pokazuje nominalni pad za 0,2%, u odnosu na decembar 2011. godine.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća za juli 2012. u odnosu na isti mjesec prošle     godine nominalno je viša za 1,7%.

U poređenju sa istim mjesecom 2011. godine najveće povećanje imali su sektori Poljoprivreda, lov i šumarstvo (A) sa 8,4 indeksna poena, slijedi ga sektor Rudarstvo i vađenje ruda (C) sa 5,3 indeksna poena te sektor Prijevoz, skladištenje i veze (I) sa 5,2 indeksna poena.


Ako se juli 2012. upoređuje sa prosjekom 2011. godine najveći porast je imao sektor Poljoprivreda, lov i šumarstvo (A) sa 6,9 indeksna poena, slijedi ga sektor Rudarstvo i vađenje ruda(C)  sa 4,9 indeksna poena te sektor Prijevoz, skladištenje i veze (I) sa 3,6 indeksna poena.
PROSJEČNE MJESEČNE BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH, juli 2012.


Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u BiH za juli 2012. iznosila je 1 292 KM, što pokazuje nominalni pad za 0,1% u odnosu na  decembar 2011. godine.

Prosječna mjesečna bruto plaća za juli 2012. u odnosu na isti mjesec prošle godine nominalno je viša za 1,9%.

U poređenju sa istim mjesecom 2011. godine najveći porast imao je sektor Poljoprivreda, lov i šumarstvo (A) sa povećanjem od 9,2 indeksna poena, slijedi ga sektor Rudarstvo i vađenje ruda (C) sa 5,5 indeksna poena te sektor Prijevoz, skladištenje i veze (I) sa 5,4 indeksna poena.


Ako se juli 2012. upoređuje sa prosjekom 2011. godine najveći porast je imao sektor Poljoprivreda, lov i šumarstvo (A)  sa 7,8 indeksna poena, slijedi ga sektor  Rudarstvo i vađenje ruda (C) sa 5,4 indeksna poena, te sektor Ribarstvo (B) sa 4,3 indeksna poena.ZAPOSLENI PO DJELATNOSTIMA, juli 2012.


U julu 2012. broj zaposlenih1) u pravnim osobama BiH iznosio je 688 982, a od toga    281 372 žena. U odnosu na juni 2012. broj ukupno zaposlenih u pravnim osobama se smanjio za 0,2 %, a broj zaposlenih žena se također smanjio za 0,3% .


U poređenju sa julom 2011. godine najveći indeks zaposlenja imao je sektor Poslovanje nekretninama, iznajmljivanje i poslovne usluge (K) sa 6,6 indeksna poena, slijedi ga  sektor Zdravstvena zaštita i socijalna pomoć (N) sa 2,2 indeksna poena, te sektor Rudarstvo i vađenje ruda (C)  sa 1,8 indeksna poena.

Kod ženske radne snage na prvom mjestu je sektor Rudarstvo i vađenje ruda (C) sa 11,8 indeksna poena, slijedi ga sektor Poljoprivreda, lov i šumarstvo (A) sa 11,5 indeksna poena, te sektor Poslovanje nekretninama, iznajmljivanje i poslovne usluge (K) sa 9,8 indeksna poena.REGISTROVANA NEZAPOSLENOST, juli 2012.

U julu 2012. broj nezaposlenih u  BiH iznosio je 539 366.

Broj nezaposlenih u julu 2012. povećao se za 0,2%, a i broj nezaposlenih žena se također povećao za 1,0% u odnosu na juni 2012.


Ako kao baznu godinu uzmeno 2010. (2010=100) i uporedimo juli 2012. sa istim mjesecem 2011. godine uočiti ćemo rast nezaposlenosti od 2,1 indeksna poena ili u apsolutnom iznosu broj osoba koje se vode kao nezaposlene povećao se za 10 857.


Ako poredimo nezaposlene po kvalifikacionoj strukturi uočava se da je najveći broj nezaposlenih osoba sa VKV i KV kvalifikacijom 192 258,  zatim slijede osobe sa NK  157 572 i sa srednjom stručnom spremom  136 562  osoba. Kao  nezaposleni vodi se najmanji  broj osoba višeg obrazovanja tj. VŠS  7 572,  a slijede ih osobe sa visokom  školskom spremom 32 264 (uključujući doktore nauka i magistre).


Udio ženske populacije u nezaposlenima iznosi 50,9 procenata ili u apsolutnom iznosu 274 775 osoba ženskoga spola.

U ženskoj populaciji najveći broj nezaposlenih osoba je nekvalifikovanih NK – 84 252, sa srednjom spremom – 82 262  i sa VKV i KV kvalifikacijom 76 872 osobe.

1) Na osnovu polugodišnjeg istraživanja s punim obuhvatom RAD-15, stanje 31. marta 2012. početkom avgusta 2012. godine napravljena je korekcija objavljenih podataka o zaposlenima u pravnim osobama, dobivenih mjesečnom istraživanjem  RAD-1. Stoga su podaci od septembra 2011. do marta 2012. konačni, a za ostale mjesece 2012. su privremeni.


INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA, AVGUST 2012.


U mjesecu avgustu 2012. godine u Bosni i Hercegovini u odnosu na juli 2012. zabilježena je inflacija od 0,3%.


Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u Bosni i Hercegovini mjerene indeksom potrošačkih cijena, u avgustu 2012. godine u odnosu na juli 2012. godine, u prosjeku, su porasle za 0,3%.


Posmatrano po odjeljcima prema namjeni potrošnje (po međunarodnoj klasifikaciji COICOP), u avgustu 2012. godine u odnosu na juli 2012. godine najviše su porasle cijene u odjeljcima:

Prijevoz za 2,7%, Rekreacija i kultura za 0,3%, Stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti za 0,3%, Ostala dobra i usluge za 0,2%.


U avgustu 2012. godine u odnosu na prethodni mjesec najveća smanjenja cijena su zabilježena u odjeljcima:

Hrana i bezalkoholna pića za 0,4%, Zdravstvo za 0,2%, te Obuća i odjeća također za 0,2%.


Ostali odjeljci bez promjena cijena


Posmatrano po odjeljcima prema namjeni potrošnje (COICOP), u augustu 2011. godine u odnosu na juli 2011. godine, u ostalim odjeljcima, u prosjeku, nisu zabilježene promjene cijena.

Tabela 1. Stope promjene cijena  nekih proizvoda i usluga

Proizvod

avgust 2012/juli 2012.

(%)

Dizel

5,8

Super 98

5,6

Bezolovni 95

3,7

Šećer

2,1

Meso i mesne prerađevine

0,4

Električna energija

0,3

Pšenično brašno

0,3

Odvoz smeća

0,1

Voda

0,1

Ulje

0,0

Hljeb

0,0

Cigarete - domaće

0,0

Gradski plin

0,0

Cigarete - strane

0,0

Bezalkoholna pića

-0,1

Kahva

-0,1

Lijekovi

-0,4

Mlijeko

-0,5

Jaja

-1,8Godišnja inflacija u avgustu 2012. godine u Bosni i Hercegovini bila je 1,8%.


Cijene proizvoda i usluga  koji se koriste za ličnu potrošnju u Bosni i Hercegovini mjerene indeksom potrošačkih cijena, u avgustu 2012. godine u odnosu na avgust 2011. godine više su za 1,8%.


Najveći prosječni rast cijena je zabilježen u odjeljcima:

Alkoholna pića  i duhan za 9,9%, Prijevoz za 4,5%, Restorani i hoteli za 1,8%, Stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti, Ostala dobra i usluge i Komunikacije za 1,4%, Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 0,8%.


Detaljnije informacije o kretanju cijena u avgustu mogu se pronaći u saopštenju o Indeksu potrošačkih cijena u BiH za mjesec avgust 2012. godine.Tabela 2. Stope promjene cijena nekih  proizvoda i usluga

Proizvod

avgust 2012/avgust 2011.

(%)

Cigarete - domaće

13,6

Cigarete - strane

13,0

Gradski plin

12,8

Bezolovni 95

6,9

Super 98

6,7

Dizel

6,5

Voda

5,7

Jaja

5,5

Odvoz smeća

4,4

Kahva

2,1

Bezalkoholna pića

2,1

Meso i mesne prerađevine

1,9

Mlijeko

0,5

Električna energija

-0,7

Lijekovi

-1,0

Kruh

-2,0

Pšenično brašno

-5,7

Ulje

-6,4

Šećer

-9,1
U zemljama regije su zabilježene godišnje stope inflacije i to: u Hrvatskoj 4,0% i Srbiji 7,9%.

Stopa inflacije u Euro zoni porasla je na 2,6%.INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, avgust 2012.


U avgustu 2012. godine u odnosu na prethodni mjesec, ukupan indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda zabilježio je rast od 0,2%.

Posmatramo li glavne industrijske grupe (GIG-ove) zabilježen je rast cijena kod Energije za 0,3%, Netrajnih proizvoda za široku upotrebu za 0,2%, Internedijarnih proizvoda za 0,1%

Kad je riječ o Kapitalnim proizvodima i Trajnim proizvodima za široku upotrebu nije bilo promjena indeksa cijena.


Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu na godišnjem nivou više su za 1,3%.

Rast je zabilježen u industrijskim grupama  Energije za 2,1%, Netrajnih proizvoda za široku upotrebu za 1,4% i Trajnih proizvoda za široku upotrebu za 0,5%.

Cijene Intermedijarnih proizvoda su u istom periodu pale za 0,5%, a Kapitalnih proizvoda za 0,6%.

U istom periodu zabilježen je rast proizvođačkih cijena u oblastima Vađenja ruda i kamena za 3,2%, Proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom, plinom i toplom vodom za 1,8% i Prerađivačkoj industriji za 0,5 %.TURIZAM, juli 2012.


U Bosni i Hercegovini u julu 2012. turisti su ostvarili 75.660 posjeta, što je manje za 9,3% u odnosu na juni 2012. godine. Ovo smanjenje rezultat je značajnog smanjenja posjete domaćih turista za 29,4%. Istovremeno, ostvareno je 5,5% više posjeta u odnosu na juli 2011. godine.


Turisti su ostvarili 191.227 noćenja, što je više za 11,0% u odnosu na juni 2012. i za 0,4%  više u odnosu na juli 2011. godine. Učešće stranih turista je 61,3% .


U strukturi noćenja stranih turista u julu 2012. najviše noćenja ostvarili su turisti iz  Poljske, Srbije, Hrvatske, Turske i Slovenije i to 48,6%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 51,4% noćenja. Značajno učešće turista iz Poljske (21,5%), odnosi se na vjerski turizam .


Turisti su se u BiH u prosjeku zadržavali 2,5 noći, 2,9  noći domaći i 2,3 noći strani turisti. Što se tiče dužine boravka stranih turista u našoj zemlji, na prvom mjestu su: Island sa prosječnim zadržavanjem od  5,2 dana, Rusija sa 3,7 dana, Poljska  sa 3,5 dana, Iran sa 3,4 dana, te  Irska sa 3,3 dana.


U periodu januar – juli 2012. turisti su ostvarili 427.415 posjeta, što je više u odnosu na prvo polugodište 2011. za  9,6% i 934.563 noćenja više za 9,3% u odnosu na isti period 2011. godine.VITALNA STATISTIKA -PRETHODNI PODACI, I POLUGODIŠTE 2012.


Prema prethodnim podacima, tokom prvih šest mjeseci 2012. godine u Bosni i Hercegovini registrovano je 15 178 živorođenih beba, što u odnosu na isti period 2011. godine pokazuje povećanje broja živorođenih za 1,17%. Tokom prvih šest mjeseci 2012. godine, umrlo je 18 066 osoba, što je smanjenje broja umrlih za 0,62% u odnosu na isti period prethodne godine.


U prvih šest mjeseci 2012. godine, u Bosni i Hercegovini sklopljeno je 8 253 braka, a razvedeno 709 brakova. U poređenju sa istim periodom 2011. godine, broj sklopljenih brakova manji je za 0,17%, a razvedenih brakova za 11,15%.STATISTIKA DISTRIBUTIVNE TRGOVINE, II kvartal 2012.Ukupan promet distributivne trgovine u BiH za II kvartal 2012. godine iznosio je 6 milijardi i 280 miliona KM što je za 24,7% više u odnosu na I kvartal 2012. godine i za 3,8% manje u odnosu na isti kvartal prethodne godine.

Najveće učešće u prometu ostvareno je u trgovini na veliko (62,5%), potom slijede trgovina na malo (19,2%), te trgovina i održavanje motornih vozila i trgovina gorivima i mazivima (12,5%). Promet od trgovine ostvaren u svim ostalim djelatnostima iznosio je 5,7% od ukupnog prometa.

U trgovini na veliko ostvaren je ukupan promet  od 3 milijarde i 928 miliona KM. U tom iznosu najveće učešće ima trgovina na veliko nepoljoprivrednim poluproizvodima i otpacima (31,8%), ostala trgovina na veliko za vlastiti račun (25,2%) i trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom (23,8%). Ukupno 19,1% ostvarenog prometa otpada na ostale grane trgovine na veliko.

Ukupan promet u trgovini na malo za II kvartal 2012. iznosio je 1 milijardu i 208 miliona KM od čega je u nespecijalizovanim prodavnicama ostvareno 626 miliona KM ili 51,9%. Ostala trgovina na malo novom robom u specijalizovanim prodavnicama učestvovala je sa 25,1%, trgovina na malo farmaceutskim, medicinskim, kozmetičkim i toaletnim preparatima sa 14,7%. Sve ostale grane trgovine na malo  učestvovale su sa 8,3%.

U trgovini i održavanju motornih vozila i trgovini gorivima ostvaren je promet u iznosu od 785 miliona KM.

Promet trgovačke robe ostvaren u preduzećima čija pretežna djelatnost nije trgovina iznosio je 360 miliona KM u II kvartalu 2012. godine.STATISTIČKI POSLOVNI REGISTAR, 2011.Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine po prvi put objavljuje saopštenje o osnovnim podacima preduzeća u Statističkom poslovnom registru (SPR). Podacima nisu obuhvaćeni obrtnici.


Statistički poslovni registar (SPR) je registar koji vodi i održava Agencija za statistiku BiH u saradnji s Federalnim zavodom za statistiku FBiH, Republičkim zavodom za statistiku Republike Srpske i Ekspoziturom Agencije za statistiku BiH u Brčko distriktu BiH.


Saopštenje sadrži podatke o broju zaposlenih i prihodima za sva preduzeća koja su podnijela godišnje finansijske izvještaje za 2011. godinu.


Podaci o broju zaposlenih su razvrstani u klase po veličini, saglasno EU relevantnoj regulativi na: mikro (0-9 zaposlenih), mala (10-49 zaposlenih), srednja (50-249 zaposlenih) i velika (250 i više zaposlenih).


Podaci o prihodima su razvrstani u klase po veličini na: mikro (0-3.999.999 KM), mala (4.000.000-19.999.999 KM), srednja (20.000.000-99.999.999 KM) i velika preduzeća  (100.000.000 i više KM).


U 2011. godini, posmatrano po ekonomskim djelatnostima najveći broj radnika, 19,8%, zaposleno je u prerađivačkoj industriji, zatim slijedi trgovina na veliko i malo sa 16,8% i javna uprava i odbrana sa 12,9%.


Kada se zaposleni posmatraju po veličini preduzeća, na bazi kriterija „broj zaposlenih“, najveći broj zaposlenih radi u velikim preduzećima, 38,3%, dok je najmanji broj u mikro preduzećima, 11,6%. U malim preduzećima zaposleno je 20,8% i u srednjim 29,3% radnika.


Posmatrano po ekonomskim djelatnostima najveći prihodi u 2011. godini ostvareni su u trgovini na malo i veliko  38,9%, zatim u prerađivačkoj industriji 20,4% i javnoj upravi i odbrani 10,7%.


Posmatrano po veličini preduzeća, prema kriteriju“prihodi“, najveći iznos prihoda ostvaren je u velikim preduzećima  44,1%. Mikro preduzeća u ukupnom prihodu učestvuju sa 19,7%, mala preduzeća sa 17,9%, a srednja sa 18,9%.STATISTIKA PRIJEVOZA i SKLADIŠTENJA, II kvartal 2012.


U  drugom kvartalu 2012. godine ukupan promet uslužnih djelatnosti prijevoza i skladištenja veći je za 29,5% od prometa ostvarenog u prvom kvartalu 2012. Najveći porast ostvarenog prometa zabilježen je u oblasti skladištenje i pomoćne djelatnosti u  prijevozu za 49,7%, dok je u oblasti vodeni prijevoz porast iznosio 34,2% u odnosu na prvi kvartal 2012.

Najveće učešće u prometu uslužnih djelatnosti prijevoza i skladištenja  u drugom kvartalu 2012. godine ostvareno je u oblasti kopnenog prijevoza i cjevovodnog transporta (89,8%), potom slijede oblasti skladištenje i pomoćne djelatnosti u prijevozu (9,0%), vazdušni prijevoz (1,1%), te vodeni prijevoz sa učešćem od 0,1% .

U poređenju sa istim periodom prethodne godine u drugom kvartalu 2012. godine zabilježen je rast ostvarenog prometa uslužnih djelatnosti prijevoza i skladištenja za 14,5%. Najveći porast prometa ostvaren je u oblasti kopnenog prijevoza i cjevovodnog transporta za 19,0% , dok je u oblasti vazdušnog prijevoza zabilježen pad od 30,3%.

U prvom polugodištu 2012. ukupan promet uslužnih djelatnosti prijevoza i skladištenja u BiH veći je za 10,2% u odnosu na promet ostvaren u  istom periodu 2011. godine.STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA, II kvartal 2012.


Ukupni građevinski radovi u BiH u  drugom kvartalu 2012. veći su za 72% u odnosu na prvi kvartal 2012. godine. Najveći porast obima građevinskih radova ostvaren je u oblasti niskogradnje za 78%, dok je u oblasti visokogradnje porast iznosio 69,7% u poređenju sa prvim kvartalom 2012. godine.

Najveće učešće izvršenih građevinskih radova u drugom kvartalu 2012. godine ostvareno je u oblasti niskogradnje (42,6%), potom slijede oblasti visokogradnje (34,8%), te specijalizovanih građevinskih radova sa učešćem od 22,6%.

U drugom kvartalu 2012. godine zabilježen je pad izvršenih građevinskih radova za 28,7% u poređenju sa istim periodom 2011. godine. Najveći pad obima građevinskih radova ostvaren je u oblasti visokogradnje za 32,9% , te u oblasti niskogradnje za 26,3%.

U prvom polugodištu 2012. ukupni građevinski radovi u BiH manji su za 30,7% u odnosu na isti period 2011. godine.CIJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE I PRIRODNOG PLINA, I POLUGODIŠTE 2012.

Prosječna cijena prirodnog plina sa uključenim svim taksama za domaćinstva, u prvom polugodištu 2012. iznosila je 30,2 KM/GJ, što je za 3,4 % više nego u drugom polugodištu 2011. godine.

Prosječna cijena prirodnog plina bez poreza na dodanu vrijednost za industriju, u prvom polugodištu 2012. iznosila  je 30,8  KM/GJ, što je za 3,7% više nego u drugom polugodištu 2011. godine.

Na rast prosječne cijene prirodnog plina u prvom polugodištu je uticalo povećanje nabavne cijene plina u novembru 2011. godine.Prosječna cijena električne energije sa uključenim svim taksama za domaćinstva, iz grupe kupaca DC, u prvom polugodištu 2012. iznosila  je 15,65 feninga/kWh, što je za 1,6% više nego u drugom polugodištu 2011. godine.

Prosječna cijena električne energije bez  poreza na dodanu vrijednost za industriju, iz grupe kupaca IC, u prvom polugodištu 2012. iznosila je 12,66 feninga/kWh, što je za 0,3% više nego u drugom polugodištu 2011. godine.STRUKTURNE POSLOVNE STATISTIKE, 2010.


Agencija za statistiku BiH po prvi put objavljuje bilten „Strukturne poslovne statistike 2010 “ za veći dio privrede Bosne i Hercegovine.

Bilten sadrži konačne rezultate o strukturnim varijablama i indikatorima koji su urađeni na osnovu podataka „Godišnjeg strukturnog poslovnog statističkog istraživanja za preduzeća - SPS“ koje su zajednički provele statističke institucije u Bosni i Hercegovini (Agencija za statistiku BiH, Federalni zavod za statistiku FBiH i Republički zavod za statistiku RS-a) i koji su u potpunosti u skladu sa važećim standardima EU u ovoj oblasti statistike, kao i u skladu sa EU klasifikacijom ekonomskih aktivnosti NACE Rev 2.

Bilten se sastoji od dva dijela. U prvom dijelu su data osnovna metodološka objašnjenja  sa definicijama varijabli i indikatora kako bi se omogućilo pravilno i lakše korištenje prikazanih podataka. Drugi dio sadrži tabele sa podacima za 2010. godinu i grafičke prikaze.