Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

Помоћ корисницима при претраживању EuroStat-ових интернетских страница

ESDS - Помоћ корисницима при претраживању EuroStat-ових интернетских страница

ESDS – europski statistički podaci 

EUROSTAT је статистички уред Европске заједнице чији је основни задатак прикупљање и обједињавање успоредивих статистичких података из држава чланица ЕУ, држава изван Европске уније те од међународних организација који служе као подлога за припрему, проведбу и праћење учинака политика Заједнице. Еуростат прикупљене податке објављује као службену статсистику Европске уније и европслог подручја у својим тисковним, електроничким публикацијама као и приопћењима за тисак. Све се публикације Еуростата појављују у девет тематских збирки:

  • Опћа статистика
  • Економија и финанције
  • Популација и социјални увјети
  • Индустрија, трговима и услуге
  • Пољопривреда и рибарство
  • Вањска трговина
  • Транспорт
  • Околиш и енергија
  • Знаност и технологија

ESDS – European Statistical Data Support

У складу са основним принципима Европског статистичког система Еуростат је у сурадњи с државним статистичким заводима основао мрежу националних центара под називом European Statistical Data Support (ESDS). На тај начин је  пружена могућност бесплатног претраживања статистичких информација, база података и електроничких публикација свим  интернетским корисницима.Детаљне информације о тој услузи можете наћи на Еуростатовим интернетским страницама:

   Help/User support

Агенција за статистику Босне и Херцеговине у сурадњи са EuroStat-ом пружа ову врсту услуга.

Уколико не можете пронаћи тражену информацију на званичним страницама EuroStat-а, можете нам послати захтјев преко корисничког обрасца на EuroStat-овим интернетским страницама, избором било којег обрасца која су понуђена на  три званична језика БиХ.

У циљу помоћи корисницима и бржег проналаска података на EuroStat-овим интернетским  страницама препоручујемо слиједеће корисне линкове: