Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

Pomoć korisnicima pri pretraživanju Eurostatovih internetskih stranica

ESDS - Pomoć korisnicima pri pretraživanju Eurostatovih internetskih stranica

ESDS – europski statistički podaci 

EUROSTAT je statistički ured Europske zajednice čiji je osnovni zadatak  prikupljanje i objedinjavanje  usporedivih statističkih podataka  iz država članica EU, država izvan Europske unije te od međunarodnih organizacija koji služe kao podloga za pripremu, provedbu i praćenje učinaka politika Zajednice. Eurostat prikupljene podatke objavljuje kao službenu statsistiku Evropske unije i evropslog područja u svojim tiskovnim, elektroničkim publikacijama kao i priopćenjima za tisak. Sve se publikacije Eurostata pojavljuju u devet tematskih zbirki:

  • Opća statistika
  • Ekonomija i financije
  • Populacija i socijalni uvjeti
  • Industrija, trgovima i usluge
  • Poljoprivreda i ribarstvo
  • Vanjska trgovina
  • Transport
  • Okoliš i energija
  • Znanost i tehnologija

ESDS – European Statistical Data Support

 U skladu sa osnovnim principima Evropskog statističkog sistema Eurostat je u suradnji s državnim statističkim zavodima osnovao mrežu nacionalnih centara pod nazivom European Statistical Data Support (ESDS).Na taj način je  pružena mogućnost besplatnog pretraživanja statističkih informacija, baza podataka i elektroničkih publikacija svim  internetskim korisnicima.Detaljne informacije o toj usluzi možete naći na Eurostatovim internetskim stranicama   Help/User support

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine u suradnji sa Eurostatom pruža ovu vrstu usluga.

Ukoliko ne možete pronaći traženu informaciju na zvaničnim stranicama Eurostata, možete nam poslati zahtjev preko korisničkog obrasca na Eurostatovim internetskim stranicama, izborom bilo kojeg obrasca koja su ponuđena na  tri zvanična jezika BiH.

U cilju pomoći korisnicima i bržeg pronalaska podataka na Eurostatovim internetskim  stranicama preporučujemo slijedeće korisne linkove: