Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

Знаци кориштени у публикацијама

Сљедећи знаци су кориштени у публикацијама:

Цртица
-
а) када посматрана појава не постоји.
б) када појава постоји и регистрирана је, али нема случајева.
Двије цртице
- -
податак не може да се прикаже
Двије тачке
..
на мјесту децималних бројева мањих од половице најмањег расположивог децималног броја (за што би иначе били потребни додатни децимални бројеви). На примјер: Π= 3,14..
Три тачке
...
не располаже се податком
Четири тачке
....
када појава постоји, али подаци су непознати из неког разлога.
Решетка, тараба
#
када је вриједност дефинирана омјером, а називник је једнак нули.
Двотачка
:
подаци статистички непоуздани (мање од 20 појава).
Двострука заграда
((123.4))
Заграда
(123.4)
подаци статистички мање поуздани (20 - 49 појава).
Велика тачка
податак је екстремно несигуран
Фи
Ø
просјек
Проценат
%
постотак
Биљешка
1)
знак за напомену - фуснота (ситна бројка са пратећом заградом, стављена повишено, као експонент)
Број нула кома нула
0,0
податак је мањи од 0,5 употребљене мјерне јединице
Звјездица
*
коригиран податак
Мало слово з
з
повјерљив податак
Мало слово п
п
привремени податак