Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

АНКЕТЕ

АНКЕТА О РАДНОЈ СНАЗИ У БИХ – АРС

Aнкeтa o рaднoj снaзи 2018

Aнкeтa o рaднoj снaзи 2018 - Прeтхoдни рeзултaти

Aнкeтa o рaднoj снaзи 2017

Aнкeтa o рaднoj снaзи 2017 - Прeтхoдни рeзултaти

Aнкeтa o рaднoj снaзи 2016

Aнкeтa o рaднoj снaзи 2016 - Прeтхoдни рeзултaти

Aнкета о радној снази 2015

Aнкета о радној снази 2015 - Претходни резултати

Aнкета о радној снази 2014

Aнкета о радној снази 2014 - Претходни резултати

Aнкета о радној снази 2013

Aнкета о радној снази 2013 - Претходни резултати

Aнкета о радној снази 2012

Анкета о радној снази 2011

Анкета о радној снази 2010

Анкета о радној снази 2010 - Претходни резултати

Анкета о радној снази 2009

Анкета о радној снази 2009 - Претходни резултати

Анкета о радној снази 2008

Анкета о радној снази 2007

Анкета о радној снази 2006


АНКЕТА О ТРОШКОВИМА РАДА – АТР

Aнкета о трошковима рада 2012

Aнкета о трошковима рада 2016


АНКЕТА О ПОТРОШЊИ ДОМАЋИНСТВА - HBS

Анкета о потрошњи домаћинстава, 2015. - коначни подаци

Анкета о потрошњи домаћинстава у Бих 2015 - ИСПРAВКA

Анкета о потрошњи домаћинстава у Бих 2011

Анкета о потрошњи домаћинстава, 2011. - коначни подаци

Анкета о потрошњи домаћинстава у БиХ 2007 - Data Warehouse


Анкета о потрошњи домаћинстава у БиХ 2007 - Сиромаштво и услови живота

Анкета о потрошњи домаћинстава у БиХ 2007 - Коначни резултати

Анкета о потрошњи домаћинстава 2004 – Data Warehouse

Анкета о потрошњи домаћинстава 2004 – Microdata Application


ОСТАЛЕ АНКЕТЕ

Анкета о задовољству корисника 2017

Анкета о задовољству корисника 2014

Анкета-Живјети у БиХ (ЖуБиХ - Анкета хостирана на website-u Завода за статистику ФБиХ)

Анкета о мјерењу животног стандарда у Босни и Херцеговини (LSMS- Анкета хостирана на website-u Завода за статистику ФБиХ)

Анкета о задовољству корисника 2011

Показатељи Истраживања вишеструких показатеља (MICS) и Миленијумских развојних циљева (МDG), Босна и Херцеговина, 2011.-2012.

Показатељи Истраживања вишеструких показатеља (MICS) и Миленијумских развојних циљева (MDG), истрживање о ромској популацији у Босни и Херцеговини, 2011.-2012.