Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

ANKETE

ANKETA O RADNOJ SNAZI U BIH – ARS

Anketa o radnoj snazi 2018

Anketa o radnoj snazi 2018 -  Prethodni rezultati

Anketa o radnoj snazi 2017

Anketa o radnoj snazi 2017 -  Prethodni rezultati

Anketa o radnoj snazi 2016 

Anketa o radnoj snazi 2016 - Prethodni rezultati

Anketa o radnoj snazi 2015 

Anketa o radnoj snazi 2015 - Prethodni rezultati  

Anketa o radnoj snazi 2014 

Anketa o radnoj snazi 2014 - Prethodni rezultati 

Anketa o radnoj snazi 2013 

Anketa o radnoj snazi 2013 - Prethodni rezultati

Anketa o radnoj snazi 2012

Anketa o radnoj snazi 2011

Anketa o radnoj snazi 2010

Anketa o radnoj snazi 2010 - Prethodni rezultati

Anketa o radnoj snazi 2009

Anketa o radnoj snazi 2009 - Prethodni rezultati

Anketa o radnoj snazi 2008

Anketa o radnoj snazi 2007

Anketa o radnoj snazi 2006


ANKETA O TROŠKOVIMA RADA – ATR

Anketa o troškovima rada 2012

Anketa o troškovima rada 2016
ANKETA O POTROŠNJI DOMAĆINSTVA - HBS

Anketa o potrošnji domaćinstava, 2015. - konačni podaci

Anketa o potrošnji kućanstava u BiH 2015 - ISPRAVAK

Anketa o potrošnji kućanstava u BiH 2011

Anketa o potrošnji domaćinstava, 2011. - konačni podaci

Anketa o potrošnji domaćinstava u BiH 2007 - Data Warehouse


Anketa o potrošnji kućanstava u BiH 2007 - Siromaštvo i uvjeti života

Anketa o potrošnji kućanstava u BiH 2007 - Konačni rezultati

Anketa o potrošnji kućanstava 2004 - Data Warehouse

Anketa o potrošnji kućanstava 2004 - Microdata Application

OSTALE ANKETE

Anketa o zadovoljstvu korisnika 2017

Anketa o zadovoljstvu korisnika 2014

Anketa-Živjeti u BiH (ŽuBiH - Anketa hostirana na website - u Zavoda za Statistiku FBiH)

Anketa o mjerenju životnog standarda u Bosni i Hercegovini (LSMS - Anketa hostirana na website-u Zavoda za Statistiku FBiH)

Anketa o zadovoljstvu korisnika 2011

Pokazatelji Istraživanja višestrukih pokazatelja (MICS) i Milenijumskih razvojnih ciljeva (MDG), Bosna i Hercegovina, 2011.–2012.

Pokazatelji Istraživanja višestrukih pokazatelja (MICS) i Milenijumskih razvojnih ciljeva (MDG),
Bosna i Hercegovina, 2011.–2012.

 
Pokazatelji Istraživanja višestrukih pokazatelja (MICS) i Milenijumskih razvojnih ciljeva (MDG), istraživanje o romskoj populaciji u Bosni i Hercegovini, 2011.–2012.