Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 
BHAS NewsLetter - Komentari s Press konferencije
Predmet: BHAS NewsLetter - Komentari s Press konferencije
Datum Slanja: 0000-00-00 00:00:00
Izdanje #: 51
Sadržaj:
 24.04.2012Poštovani,

Dostavljamo  vam  komentar direktora Agencije za statistiku BiH,  gosp. Zdenka Milinovića, na danas 24.04.2012.godine, objavljena saopštenja:

 • Indeks obima industrijske proizvodnje, mart 2012. 
 • Robna razmjena BiH sa inostranstvom, mart 2012. 
 • Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih, februar 2012. 
 • Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih, februar 2012. 
 • Zaposleni po djelatnostima, februar 2012. 
 • Registrovana nezaposlenost, februar 2012. 
 • Indeks potrošačkih cijena, mart 2012. 
 • Prosječne cijene, mart 2012. 
 • Dolasci i noćenja, smještajni kapaciteti, februar 2012. 
 • Distributivna trgovina, IV kvartal 2011. 
 • Statistika saobraćaja, IV kvartal 2011. 
 • Strukturne poslovne statistike, 2010. godina. 
 • Okoliš, 2010. 
 • Metodološki dokument „Statistički obrasci sa metodologijom za izvještavanje iz oblasti kulture“

Saopštenje "Indeks cijena industrijskih proizvođača", mart 2012. objavit ćemo u narednoj sedmici.

Napominjemo da su sva saopštenja, kao i komentar dostupni na našoj web stranici www.bhas.ba.


Agencija za statistiku BiH

Poštovani,

Dostavljamo vam  komentar ravnatelja Agencije za statistiku BiH,  gosp. Zdenka Milinovića, na danas 24.04.2012.godine, slijedeća objavljena priopćenja:


 • Indeks obujma industrijske proizvodnje, ožujak 2012. 
 • Robna razmjena BiH sa inozemstvom, ožujak 2012. 
 • Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih, veljača 2012. 
 • Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih, veljača 2012. 
 • Zaposleni po djelatnostima, veljača 2012. 
 • Registrirana nezaposlenost, veljača 2012. 
 • Indeks potrošačkih cijena, ožujak 2012. 
 • Prosječne cijene, ožujak 2012. 
 • Dolasci i noćenja, smještajni kapaciteti, veljača 2012. 
 • Distributivna trgovina, IV tromjesečje 2011. 
 • Statistika transporta, IV tromjesečje 2011. 
 • Strukturne poslovne statistike, 2010. godina. 
 • Okoliš, 2010. 
 • Metodološki dokument „Statistički obrasci sa metodologijom za izvješća iz područja kulture“


Priopćenje "Indeks cijena industrijskih proizvođača", ožujak 2012. objavit ćemo u narednom tjednu.

Napominjemo da su sva priopćenja, kao i komentar dostupni na našoj web stranici www.bhas.ba.


Agencija za statistiku BiH

Поштовани,

Достављамо  вам  коментар директора Агенције за статистику БиХ,  госп. Зденка Милиновића, на данас 24.04.2012. године, сљедећа објављена саопштења:


 • Индекс обима индустријске производње, март 2012. 
 • Робна размјена БиХ са иностранством, март 2012. 
 • Просјечне мјесечне исплаћене нето плате запослених, фебруар 2012. 
 • Просјечне мјесечне бруто плате запослених, фебруар 2012. 
 • Запослени по дјелатностима, фебруар 2012. 
 • Регистрована незапосленост, фебруар 2012. 
 • Индекс потрошачких цијена, март 2012. 
 • Просјечне цијене, март 2012. 
 • Доласци и ноћења, смјештајни капацитети, фебруар 2012. 
 • Дистрибутивна трговина, IV квартал 2011. 
 • Статистика саобраћаја, IV квартал 2011. 
 • Структурне пословне статистике, 2010. година. 
 • Животна средина, 2010. 
 • Методолошки документ „Статистички обрасци са методологијом за извјештавање из области културе


Саопштенје "Индекс потрошачких цијена произвођача", март 2012 објавит ћемо наредне седмице.

Напомињемо да су сва саопштења, као и коментар доступни на нашој web страници www.bhas.ba.


Агенција за статистику БиХ