Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 
BHAS NewsLetter - Komentari s Press konferencije
Predmet: BHAS NewsLetter - Komentari s Press konferencije
Datum Slanja: 2012-03-28 13:12:44
Izdanje #: 47
Sadržaj:
 28.03.2012.


Poštovani,

Dostavljamo  vam  komentar direktora Agencije za statistiku BiH,  gosp. Zdenka Milinovića, na danas 28.03.2012.godine, objavljena slijedeća saopštenja:


 • Indeks obima industrijske proizvodnje u BiH, februar 2012. 
 • Robna razmjena BiH s inostranstvom, februar 2012. 
 • Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih, januar 2012. 
 • Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih, januar 2012. 
 • Zaposleni po djelatnostima, januar 2012. 
 • Registrovana nezaposlenost, januar 2012. 
 • Indeks potrošačkih cijena, februar 2012. 
 • Prosječne cijene potrošača, februar 2012. 
 • Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda, februar 2012. 
 • Dolasci i noćenja, smještajni kapaciteti, januar 2012. 
 • Prirodno kretanje stanovništva, IV kvartal 2011. 
 • Radovi u inostranstvu, IV kvartal 2011. 
 • Prodaja poljoprivrednih proizvoda na pijacama, 2011. 
 • Otkup i prodaja poljoprivrednih proizvoda, 2011. 
 • Klanje stoke i peradi u klaonicama, 2011. 
 • Brojno stanje stoke i peradi i stočna proizvodnja u 2011. godini. 
 • Proizvodnja, prodaja i zalihe šumskih proizvoda, 2011. 
 • Cijene energenata, II polugodište 2011.


Agencija za statistiku BiH neće publikovati saopštenje „Otpad iz proizvodnih aktivnosti“, referentna 2010. godina, dok se ne izvrši revizija podataka za 2009. godinu. Revizija podataka je uzrokovana naknadnom korekcijom podataka Federalnog zavoda za statistiku za 2009. godinu, a koji nisu zvanično objavljeni. Agencija za statistiku BiH će objaviti revidirane podatke 2009. i podatke 2010. godine za nivo države nakon zvanične objave revidiranih podataka 2009. godine na web stranici Federalnog zavoda za statistiku, a sve u cilju uporedivosti podataka.

Zbog promjene bazne godine i ažuriranja pondera nismo u mogućnosti izdati PPI publikaciju kao što je planirano, a zbog neblagovremenog dostavljanja podataka iz Federalnog zavoda za statistiku FBiH, Strukturne poslovne statistike (SBS) saopštenje objaviti ćemo u aprilu ove godine.

Napominjemo da su sva saopštenja, kao i komentar dostupni na našoj web stranici www.bhas.ba.


Agencija za statistiku BiH

Poštovani,

Dostavljamo vam  komentar ravnatelja Agencije za statistiku BiH,  gosp. Zdenka Milinovića, na danas 28.03.2012.godine, slijedeća objavljena priopćenja:


 • Indeks obujma industrijske proizvodnje u BiH, veljača 2012. 
 • Robna razmjena BiH s inozemstvom, veljača 2012. 
 • Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih, siječanj 2012. 
 • Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih, siječanj 2012. 
 • Zaposleni po djelatnostima, siječanj 2012. 
 • Registrirana nezaposlenost, siječanj 2012. 
 • Indeks potrošačkih cijena, veljača 2012. 
 • Prosječne cijene potrošača, veljača 2012. 
 • Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda, veljača 2012. 
 • Dolasci i noćenja, smještajni kapaciteti, siječanj 2012. 
 • Prirodno kretanje stanovništva, IV tromjesečje 2011. 
 • Radovi u inozemstvu, IV tromjesečje 2011. 
 • Prodaja poljoprivrednih proizvoda na pijacama, 2011. 
 • Otkup i prodaja poljoprivrednih proizvoda, 2011. 
 • Klanje stoke i peradi u klaonicama, 2011. 
 • Brojno stanje stoke i peradi i stočna proizvodnja u 2011. godini 
 • Proizvodnja, prodaja i zalihe šumskih proizvoda, 2011.
 • Cijene energenata, II polugodište 2011.


Agencija za statistiku BiH neće publicirati priopćenje „Otpad iz proizvodnih aktivnosti“, referentna 2010. godina, dok se ne izvrši revizija podataka za 2009. godinu. Revizija podataka je uzrokovana naknadnom korekcijom podataka Federalnog zavoda za statistiku za 2009. godinu, a koji nisu zvanično objavljeni. Agencija za statistiku BiH će objaviti revidirane podatke 2009. i podatke 2010. godine za razinu države nakon zvanične objave revidiranih podataka 2009. godine na web stranici Federalnog zavoda za statistiku, a sve u cilju uporedivosti podataka.

Zbog promjene bazne godine i ažuriranja pondera nismo u mogućnosti izdati PPI publikaciju kao što je planirano, a zbog neblagovremenog dostavljanja podataka iz Federalnog zavoda za statistiku FBiH, Strukturne poslovne statistike (SBS) priopćenje objavit ćemo u travnju ove godine.

Napominjemo da su sva priopćenja, kao i komentar dostupni na našoj web stranici www.bhas.ba.

Agencija za statistiku BiH

Поштовани,

Достављамо  вам  коментар  директора Агенције за статистику БиХ,  госп. Зденка Милиновића, на данас 28.02.2012. године, сљедећа објављена саопштења:


 • Индекс обима индустријске производње у БиХ, фебруар 2012. 
 • Робна размјена БиХ с иностранством, фебруар 2012. 
 • Просјечне мјесечне исплаћене нето плате запослених, јануар 2012. 
 • Просјечне мјесечне бруто плате запослених, јануар 2012. 
 • Запослени по дјелатностима, јануар 2012. 
 • Регистрована незапосленост, јануар 2012. 
 • Индекс потрошачких цијена, фебруар 2012. 
 • Просјечне цијене потрошача, фебруар 2012.
 • Индекс цијена произвођача индустријских производа, фебруар 2012. 
 • Доласци и ноћења, смјештајни капацитети, јануар 2012. 
 • Природно кретање становништва, IV квартал 2011. 
 • Радови у иностранству, IV квартал 2011. 
 • родаја пољопривредних производа на пијацама, 2011. 
 • Откуп и продаја пољопривредних производа, 2011. 
 • Kлање стоке и живине у клаоницама, 2011. 
 • Бројно стање стоке и живине и сточна производња у 2011. години. 
 • Производња, продаја и залихе шумских производа, 2011. 
 • Цијене енергената, II полугодиште 2011.


Агенција за статистику БиХ неће публиковати саопштење „Отпад из производних активности“, референтна 2010. година, док се не изврши ревизија података за 2009. годину. Ревизија података је узрокована накнадном корекцијом података Федералног завода за статистику за 2009. годину, а који нису званично објављени. Агенција за статистику БиХ ће објавити ревидиране податке 2009. и податке 2010. године за ниво државе након званичне објаве ревидираних података 2009. године на web страници Федералног завода за статистику, а све у циљу упоредивости података.

Због промјене базне године и ажурирања пондера нисмо у могућности издати "PPI" публикацију као што је планирано, a због неблаговременог достављања података из Федералног завода за статистику ФБиХ, "SBS" саопштење објавити ћемо у мају ове године.

Напомињемо да су сва саопштења, као и коментар доступни на нашој web страници www.bhas.ba.

Агенција за статистику БиХ