Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 
BHAS Newsletter - Obavještenje o publikacijama
Predmet: BHAS Newsletter - Obavještenje o publikacijama
Datum Slanja: 2012-01-09 20:23:21
Izdanje #: 35
Sadržaj:
 09.01.2012.


Poštovani,

obavještavamo vas da na našoj web stranici možete naći najnovije publikacije iz oblasti socijalne zaštite i nacionalnih računa.
Ispred Agencije za statistiku BiH objavljena je i publikacija "Socijalna zaštita 2010" kao redovni godišnji tematski bilten.

Odjeljenje Nacionalnih računa Agencije za statistiku publikovalo je u mjesecu decembru 2011. godine:

 Bilten “Bruto domaći proizvod za BiH”


U biltenu Bruto domaći proizvod se objavljeni su:

a)      Rezultati obračuna BDP-a za BiH primjenom proizvodnog pristupa za period od 2005. do 2010.

b)      Rezultati obračuna BDP-a za BiH primjenom dohodovnog pristupa za period od 2005. do 2010.

c)      Rezultati obračuna BDP-a za BiH primjenom rashodnog pristupa za period od 2005. do 2010.


Procjene BDP, sukladno metodologiji SNA/ESA mogu se proizvesti korištenjem tri različita pristupa (proizvodni, rashodni i dohodovni), a svaki od navedenih pokazuje drugačiji pogled na ekonomsku sliku. Premda bi teoretski, mjerenja BDP korištenjem različitih pristupa trebala da se podudare, u praksi se javljaju razlike uslijed razlika u izvorima podataka kao i korištenim metodama. U slučaju Bosne i Hercegovine, zvanični pokazatelji BDP su zasnovani  na proizvodnom pristupu.

BDP obračunat prema proizvodnom pristupu u tekućim cijenama, procijenjen je u iznosu od 24.584 miliona KM u 2010. godini  sa nominalnim rastom od 2,2% u odnosu na 2009. godinu. Ukoliko se isključi utjecaj cijena BDP je zabilježio realan rast  od 0,7%.


Bruto domaći proizvod po stanovniku u 2010. godini iznosio je 6.397 KM, što predstavlja 3.271 eura, odnosno 4.331 USD.


BDP prema rashodnom pristupu procijenjen je za 2010. godinu u iznosu od 27.954 mil. KM što predstavlja nominalni rast od 0,21 % u odnosu na 2009.godinu, a ukoliko se isključi utjecaj cijena BDP je zabilježio realan rast od 1,01%.

Napominjemo da su ove godine u Biltenu podaci za BDP prema rashodnom pristupu preliminarni, zbog aktivnosti na implementaciji nove KD BiH 2010.


Važno je napomenuti da je BDP procijenjen rashodnim pristupom 13,7% iznad BDP procijenjenog proizvodnim pristupom.

Bilten „Bruto investicije u BiH u 2010.godini“ u kome ja dat detaljan prikaz ukupno

ostvarenih investicija pravnih osoba u 2010.god. Ukupno ostvarene investicije u nova stalna sredstva u 2010. godini iznose 3.843 miliona KM i u odnosu na 2009. godinu predstavljaju smanjenje od 9,73 %.


Od ukupno isplaćenih investicija u Bosni i Hercegovini u 2010. godini na Federaciju BiH se odnosi 64,79 %, Republiku Srpsku 34,10 % a na Brčko Distrikt 1,11 %.
Poštovani,

obavještavamo vas da na našoj web stranici možete naći najnovije publikacije iz oblasti socijalne skrbi i nacionalnih računa.
Ispred Agencije za statistiku BiH objavljena je i publikacija "Socijalna skrb 2010" kao redoviti godišnji tematski bilten.

Odjeljenje Nacionalnih računa Agencije za statistiku publiciralo je u mjesecu prosincu 2011. godine:

Bilten “Bruto domaći proizvod za BiH”


U Biltenu Bruto domaći proizvod se objavljeni su:

a)      Rezultati obračuna BDP-a za BiH primjenom proizvodnog pristupa za razdoblje od 2005. do 2010.

b)      Rezultati obračuna BDP-a za BiH primjenom dohodovnog pristupa za razdoblje od 2005. do 2010.

c)      Rezultati obračuna BDP-a za BiH primjenom rashodnog pristupa za razdoblje od 2005. do 2010.


Procjene BDP, sukladno metodologiji SNA/ESA mogu se proizvesti korištenjem tri različita pristupa (proizvodni, rashodni i dohodovni), a svaki od navedenih pokazuje drugačiji pogled na ekonomsku sliku. Premda bi teoretski, mjerenja BDP korištenjem različitih pristupa trebala da se podudare, u praksi se javljaju razlike uslijed razlika u izvorima podataka kao i korištenim metodama. U slučaju Bosne i Hercegovine, zvanični pokazatelji BDP su zasnovani  na proizvodnom pristupu.

BDP obračunat prema proizvodnom pristupu u tekućim cijenama, procijenjen je u iznosu od 24.584 milijuna KM u 2010. godini  sa nominalnim rastom od 2,2% u odnosu na 2009. godinu. Ukoliko se isključi utjecaj cijena BDP je zabilježio realan rast  od 0,7%.


Bruto domaći proizvod po stanovniku u 2010. godini iznosio je 6.397 KM, što predstavlja 3.271 eura, odnosno 4.331 USD.


BDP prema rashodnom pristupu procijenjen je za 2010. godinu u iznosu od 27.954 mil. KM što predstavlja nominalni rast od 0,21 % u odnosu na 2009.godinu, a ukoliko se isključi utjecaj cijena BDP je zabilježio realan rast od 1,01%.

Napominjemo da su ove godine u Biltenu podaci za BDP prema rashodnom pristupu preliminarni, zbog aktivnosti na implementaciji nove KD BiH 2010.


Važno je napomenuti da je BDP procijenjen rashodnim pristupom 13,7% iznad BDP procijenjenog proizvodnim pristupom.

Bilten „Bruto investicije u BiH u 2010.godini“ u kome ja dat detaljan prikaz ukupno

ostvarenih investicija pravnih osoba u 2010.god. Ukupno ostvarene investicije u nova stalna sredstva u 2010. godini iznose 3.843 milijuna KM i u odnosu na 2009. godinu predstavljaju smanjenje od 9,73 %.


Od ukupno isplaćenih investicija u Bosni i Hercegovini u 2010. godini na Federaciju BiH se odnosi 64,79 %, Republiku Srpsku 34,10 % a na Brčko Distrikt 1,11 %.Поштовани,

обавјештавамо вас да на нашој wеб страници можете наћи најновије публикације из области социјалне заштите и националних рачуна. 

Испред Агенције за статистику БиХ објављена је и публикација "Социјална заштита 2010" као редовни годишњи тематски билтен.

Одјељење Националних рачуна Агенције за статистику публиковало је у мјесецу децембру 2011. године:

 

Билтен “Бруто домаћи производ за БиХ”

 

У билтену Бруто домаћи производ се објављени су:

a)      Резултати обрачуна БДП-а за БиХ примјеном производног приступа за период од 2005. до 2010.

b)      Резултати обрачуна БДП-а за БиХ примјеном доходовног приступа за период од 2005. до 2010.

c)      Резултати обрачуна БДП-а за БиХ примјеном расходног приступа за период од 2005. до 2010.

 

Процјене БДП, сукладно методологији СНА/ЕСА могу се произвести кориштењем три различита приступа (производни, расходни и доходовни), а сваки од наведених показује другачији поглед на економску слику. Премда би теоретски, мјерења БДП кориштењем различитих приступа требала да се подударе, у пракси се јављају разлике услијед разлика у изворима података као и кориштеним методама. У случају Босне и Херцеговине, званични показатељи БДП су засновани  на производном приступу.

БДП обрачунат према производном приступу у текућим цијенама, процијењен је у износу од 24.584 милиона КМ у 2010. години  са номиналним растом од 2,2% у односу на 2009. годину. Уколико се искључи утјецај цијена БДП је забиљежио реалан раст  од 0,7%.

 

Бруто домаћи производ по становнику у 2010. години износио је 6.397 КМ, што представља 3.271 еура, односно 4.331 УСД.

 

БДП према расходном приступу процијењен је за 2010. годину у износу од 27.954 мил. КМ што представља номинални раст од 0,21 % у односу на 2009.годину, а уколико се искључи утјецај цијена БДП је забиљежио реалан раст од 1,01%.

Напомињемо да су ове године у Билтену подаци за БДП према расходном приступу прелиминарни, због активности на имплементацији нове КД БиХ 2010.

 

Важно је напоменути да је БДП процијењен расходним приступом 13,7% изнад БДП процијењеног производним приступом.

Билтен „Бруто инвестиције у БиХ у 2010.години“ у коме ја дат детаљан приказ укупно

остварених инвестиција правних лица у 2010.год. Укупно остварене инвестиције у нова стална средства у 2010. години износе 3.843 милиона КМ и у односу на 2009. годину представљају смањење од 9,73 %.

 

Од укупно исплаћених инвестиција у Босни и Херцеговини у 2010. години на Федерацију БиХ се односи 64,79 %, Републику Српску 34,10 % а на Брчко Дистрикт 1,11 %.