Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 
 
   
Публикације
Вијести
Индикaтoри oдрживoг рaзвoja Бoснa и Хeрцeгoвинa, 2017.
Индусtриjскa прoизвoдњa у БиХ 2016. - Прeтхoдни PRODCOM рeзултaти
Рoбнa рaзмjeнa БиХ с инoстрaнствoм 2016.
Структурнe пoслoвe стaтистикe 2015
18.10.2017
Odluka o izboru najuspješijeg ponuđača - Kompjuterski materijal
16.10.2017
Плaтe - август 2017
03.10.2017
Dopuna plana nabavki Agencije za statistiku BiH za 2017. godinu
 


 Индикатори
Просјечне нето плате за БиХ у КМ 858 VIII-2017
Стопа промјене индекса потрошачких цијена (ЦПИ) -0,2 % VIII-17 / VII-17
Извоз робе у хиљадама КМ 8.094.590 I-IX , 2017.
Увоз робе у хиљадама КМ 13.305.701 I-IX , 2017.
Спољнотрговински биланс у хиљадама КМ -5.211.111 I-IX , 2017.
Стопа промјене индекса обима индустријске производње 7,1 % VIII-17 / VIII-16
Стопа промјене индекса обима индустријске производње 0,8 % VIII-17 / VII-17
Bruto domaći proizvod (BDP) 1,7 % II-17 /II-16

 Годишњи индикатори
Спољнотрговински биланс у хиљадама КМ -6.742.905 2016
Увоз робе у хиљадама КМ 16.161.014 2016
Извоз робе у хиљадама КМ 9.418.109 2016
Стопа незапослености по ILO дефиницији (АРС) 32,2 2016
Стопа незапослености по ILO дефиницији (АРС) 25,4 2016
Просјечне нето плате за БиХ у КМ 838 2016
Бруто домаћи производ по становнику (ГДП/Ц) у КМ 8.107 2015
Бруто домаћи производ (ГДП) у милионима КМ 28.522 2015
Умрли у БиХ 38.150 2015
Живорођени у БиХ 29.770 2015
Популација у БиХ (Попис 2013.) 3.531.159 2013
 
  АНКЕТА О ЗАДОВОЉСТВУ КОРИСНИКА
  ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА
Имате право да знате
У оквиру Програма јачања јавних институција у БиХ који проводи GIZ...
опширније
Индикатори стања околиша
Кључни околишни ЕЕЦЦА индикатори
опширније
Просјечна нето плата - 2000 - 2017
Просјечне нето плате у БиХ по мјесецима и годинама
опширније
Квалитет у статистици БиХ
Агенција за статистику БиХ, као главни носилац, дисеминатор и координатор...
опширније
Календар објављивања
 
Newsletter