BHAS

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine

BIH

Anketa o potrosnji domacinstava, Bosna i Hercegovina, 2004