Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  SAOPŠTENJA
 Mart 2018
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa distributivne trgovine u BiH, IV kvartal 2017.
Obrazovanje Anketa o obrazovanju odraslih 2017
Turizam Statistika turizma u BiH, januar 2018.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa ostalih usluga u BiH, IV kvartal 2017.
Šumarstvo Proizvodnja, prodaja i zalihe šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u 2017. godini
Šumarstvo Cijene i indeksi cijena šumskih sortimenata u BiH u 2017. godini
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za januar 2018.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za januar 2018.
 Februar 2018
Turizam Statistika turizma u BiH, decembar 2017.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, januar - decembar 2017.
Poljoprivreda Zasijane površine i zasadi u jesenjoj sjetvi, 2017
Stanovništvo Unutrašnje migracije u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu
Šumarstvo Proizvodnja i prodaja šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u IV kvartalu 2017.
Okoliš i energija Statistika energije 2016 - Električna i toplotna energija
Okoliš i energija Statistika energije 2016 - Prirodni plin
Okoliš i energija Statistika energije 2016 - Ugalj, Koks
Okoliš i energija Statistika energije 2016 - Nafta, derivati nafte
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za decembar 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2017. po obračunskom periodu (IV kvartal)
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2017. po obračunskom periodu (II polugodište)
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za decembar 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2017. po obračunskom periodu (IV kvartal)
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2017. po obračunskom periodu (II polugodište)
Okoliš i energija Cijene električne energije i prirodnog plina, I polugodište 2017.
Poljoprivreda Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, decembar 2017.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, decembar 2017
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, 2017
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, decembar 2017
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u decembru 2017.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u decembru 2017.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar 2018. godine
Vanjska trgovina Indeksi jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza BiH, 2017
Poljoprivreda Proizvodnja južnog voća i maslina, 2017
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Izdata odobrenja za građenje u Brčko distriktu IV kvartal 2017.
Građevinarstvo Izdata odobrenja za građenje u BiH - IV kvartal 2017.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Brčko distriktu - četvrti kvartal 2017.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Bosni i Hercegovini - četvrti kvartal 2017.
Poljoprivreda Godišnji izvještaj o strukturi inkubatorskih stanica, 2017
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, period januar - decembar 2017.
Građevinarstvo Cijene prodatih novih stanova, u Bosni i Hercegovini IV kvartal 2017. godine
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, IV kvartal 2017.
Građevinarstvo Vrijednosti građevinskih radova u inostranstvu od strane preduzeća iz BiH, period januar - decembar 2017.
Građevinarstvo Građevinski radovi u inostranstvu, četvrti kvartal 2017.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa u prijevoznim i skladišnim djelatnostima u BiH, IV kvartal 2017.
 Januar 2018
Okoliš i energija Korištenje informaciono - komunikacijskih tehnologija u domaćinstvima i pojedinačno, 2017., prvi rezultati
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u novembru 2017. - prvi rezultati
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod - rashodni pristup III kvartal 2017. godine
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod - III kvartal 2017. godine
Okoliš i energija Domaća potrošnja materijala, 2015-2016
Saobraćaj i komunikacije Poštanske usluge, treći kvartal 2017.
Turizam Statistika turizma u BiH, novembar 2017.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, januar - novembar 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za novembar 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za novembar 2017.
Poljoprivreda Požnjevena površina i proizvodnja kasnih usjeva, voća i grožđa, 2017
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, novembar 2017
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, novembar 2017
Poljoprivreda Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, novembar 2017.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u novembru 2017.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u novembru 2017.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - decembar 2017. godine
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u decembru 2017. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u decembru 2017. godine
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u decembru 2017. godine
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu decembar 2017. godine - prethodni podaci
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za decembar 2017. - prethodni rezultati
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu decembar 2016. - decembar 2017.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, decembar 2017.
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u decembru 2017. - prvi rezultati
Demografija i socijalne statistike
> Tržište rada14
> Stanovništvo1
> Obrazovanje1
Ekonomske statistike
> Vanjska trgovina3
> Cijene3
> Nacionalni računi2
Poslovne statistike
> Građevinarstvo8
> Turizam5
> Industrija4
> Kratkoročne uslužne statistike4
Poljoprivreda, okoliš i regionalne statistike
> Poljoprivreda11
> Šumarstvo3
Multi-domenske statistike
> Okoliš i energija7
> Saobraćaj i komunikacije1
Brčko Distrikt
> Poslovne statistike Brčko distrikta BiH2