Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

Мулти-доменске статистике

Околиш и енергија
Скупљање и дистрибуција воде; Јавна одводња; Кориштење вода и заштита вода од загађивања у индустрији; Јавни одвоз и одлагање комуналног отпада; Цијене енергената; Отпад из производних дјелатности
(Годишње саопштење)
Саобраћај и комуникације
Цестовни, жељезнички, ваздушни и поштански саобраћај; Ваздушни саобраћај; Регистрирана цестовна моторна возила; Телекомуникацијска опрема, мрежа и услуге; Први пут регистрована возила; Статистика саобраћаја; Статистика телекомуникацијских услуга; Пријевоз и везе
(Годишња саопштења, квартална саопштења)
INDIKATORI