Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

Економске статистике

Цијене
Индекс произвођачких цијена индустрије на домаћем тржишту; Просјечне потрошачке цијене; Индекс потрошачких цијена; Компаративни нивои цијена 37 европских држава;
(Годишње публикације, мјесечна саопштења, методолошки документи)
Национални рачуни
Бруто домаћи производ (БДП) по становнику, у стандарду куповне моћи (СКМ) ; Бруто домаћи производ доходовни приступ; Бруто домаћи производ расходни приступ; Бруто домаћи производ (БДП) и стварна индивидуална потрошња (СИП) у стандарду куповне моћи (СКМ); Бруто домаћи производ расходовни приступ; Бруто додана вриједност и бруто домаћи производ текуће цијене; Паритет куповне моћи и бруто домаћи производ у стандарду куповне моћи;
(Годишње публикације, саопштења, методолошки документи)
Спољна трговина
Статистика вањске трговине
(Годишње публикације, мјесечна саопштења, методолошки документи)
INDIKATORI
Стопа промјене индекса потрошачких цијена (ЦПИ)
PODATAK: 0,1 %
PERIOD: XI-18 / X-18
Извоз робе у хиљадама КМ
PODATAK: 10.972.291
PERIOD: I-XI , 2018.
Увоз робе у хиљадама КМ
PODATAK: 17.742.584
PERIOD: I-XI, 2018.
Спољнотрговински биланс у хиљадама КМ
PODATAK: -6.770.293
PERIOD: I-XI , 2018.
Бруто домаћи производ (ГДП) у милионима КМ
PODATAK: 31.332
PERIOD: 2017
Бруто домаћи производ по становнику (ГДП/Ц) у КМ
PODATAK: 8.941
PERIOD: 2017
Извоз робе у хиљадама КМ
PODATAK: 11.055.383
PERIOD: 2017
Увоз робе у хиљадама КМ
PODATAK: 18.185.642
PERIOD: 2017
Спољнотрговински биланс у хиљадама КМ
PODATAK: -7.130.259
PERIOD: 2017